Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Το 1978 τονίζεται ότι ο θεσμός του Επιθεωρητή είναι ξεπερασμένος, καθώς οι δάσκαλοι εκφράζουν την απαγοήτευσή τους απέναντι στο πρόσωπο του Επιθεωρητή,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Το 1978 τονίζεται ότι ο θεσμός του Επιθεωρητή είναι ξεπερασμένος, καθώς οι δάσκαλοι εκφράζουν την απαγοήτευσή τους απέναντι στο πρόσωπο του Επιθεωρητή,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Το 1978 τονίζεται ότι ο θεσμός του Επιθεωρητή είναι ξεπερασμένος, καθώς οι δάσκαλοι εκφράζουν την απαγοήτευσή τους απέναντι στο πρόσωπο του Επιθεωρητή, ο οποίος δεν λειτουργεί συμβουλευτικά, αλλά αυταρχικά ως αυθεντία που έρχεται μόνο να τους ελέγξει.  Στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης εκφράζεται αίτημα για καθιέρωση του θεσμού του Σχολ. Συμβούλου, ο οποίος θα είναι βοηθός και σύμβουλος, φίλος και συνεργάτης του δασκάλου και όχι μια αυθεντία. Ο Σχολ. Σύμβουλος θα πρέπει να εργαστεί δημιουργικά για να βοηθήσει όχι μόνο τον δάσκαλο, αλλά τους μαθητές και τους γονείς.

3 1. Στόχος του πρέπει να είναι η κατάλληλη επιστημονική ενημέρωση και καθοδήγηση των δασκάλων. 2. Τοποθέτηση των παιδαγωγικών σχέσεων δασκάλου – μαθητή σύμφωνα με την ψυχοπαιδαγωγική και την ψυχοκοινωνιολογία. 3. Καλύτερη αξιοποίηση των σύγχρονων και παιδαγωγικών θεσμών. 4. Ανάπτυξη συνεργατικότητας, παιδαγωγικής αλληλεγγύης και συλλογικότητας. 5. Συνεχή και ολοκληρωμένη επιμόρφωση των δασκάλων.

4  Είναι σημαντικό ο Σχολ. Σύμβουλος να θεωρείται επιστημονικός συνεργάτης και συμπαραστάτης στο καθημερινό έργο και όχι άμεσα ή έμμεσα προϊστάμενος. Η Νέα Αγωγή δεν πρέπει να αποτελεί θεωρητική γνώση, αλλά πράξη στα σχολεία.  Ο Σχολικός Σύμβουλος πρέπει να είναι μετακλητός, για να μην επαναπαύεται όπως έκανε ο Επιθεωρητής.

5 Το 1982 καταργείται ο θεσμός του Επιθεωρητή και καθιερώνεται ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου. Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Συνεργασία με διδακτικό προσωπικό των σχολείων για σχεδιασμό της σχολικής εργασίας και υλοποίηση της εκπ/κής πολιτικής. 2. Να αντιμετωπίζει σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό προβλήματα διδακτικής και αγωγής και να φροντίζει για την εισαγωγή και εφαρμογή των πορισμάτων των σύγχρονων επιστημών της αγωγής στα σχολεία. 3. Να επισκέπτεται τα σχολεία της περιφέρειάς του και να κατευθύνει τους εκπ/κούς με θεωρητικές και με πρακτικές υποδείξεις μεθόδων διδασκαλίας. 4. Να οργανώνει σεμινάρια και να φροντίζει για την επιμόρφωση των εκπ/κών. 5. Να συνεργάζεται με τον διευθυντή, το εκπ/κό προσωπικό και το Μαθητικό Συμβούλιο για την αποδοτικότερη λειτουργία του Σχολείου και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. 6. Να συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού και κατά περίπτωση στα αρμόδια συλλογικά όργανα. 7. Να συνεργάζεται με την Υπηρεσία Σχολ. Υγιεινής, το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και με τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

6  Όσοι είχαν 15ετή εκπαιδευτική υπηρεσία Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη:  η υπηρεσιακή κατάρτιση  Η κοινωνική προσφορά  Το αξιόλογο εκπ/κό έργο  Η δημοκρατική προσωπικότητα των υποψηφίων  Οι μεταπτυχιακές σπουδές  Η αξιόλογη συγγραφική εργασία  Η γνώση ξένης γλώσσας  Η εκτίμηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, ύστερα από προφορική συζήτηση με μέλη του Συμβουλίου Επιλογής.

7  Να προγραμματίζει, να αξιολογεί, να επιβλέπει και να καθοδηγεί με βάση τα επίσημα Α.Π., τα βιβλία και τα βιβλία δασκάλου.  Είχε μικρή δυνατότητα διαφοροποίησης, μόνο για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης και του Α.Π. στις τοπικές συνθήκες.  Να οργανώνει ταχύρρυθμα σεμινάρια στην περιφέρειά του  Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ( μαζί με τον διευθυντή του σχολείου και τον προϊστάμενο γραφείου Εκπ/σης), για να ενισχύσει τον εποπτικό και τον ελεγκτικό ρόλο τους.

8 Η παρουσίαση του θεσμού συνοδεύτηκε από υπερβολές, όπως: « ο Σχολ. Σύμβουλος και οι Εκπ/κοί αναλαμβάνουν την πρόκληση να απαλλάξουν το εκπ/κό σύστημα απ’ όλες τις αδυναμίες και να προωθήσουν το δημοκρατικό σχολείο που είχαν οραματιστεί και οι μεγάλοι δάσκαλοι του έθνους μας» Ο θεσμός παρουσιάστηκε ως κέντρο του εκπ/κού συστήματος και ως πανάκεια των προβλημάτων του εκπ/κού συστήματος. Ωστόσο, η μη αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των Σχολ. Συμβούλων, έδρασε αρνητικά στην προσέλευση υποψηφίων. Ο μύθος αυτός κατασκευάστηκε μόνο για λόγους αποδοχής του θεσμού και μείωσης των αμφισβητήσεων, αλλά και για να συγκαλύψει μια σειρά άλλες ρυθμίσεις για τα εκπ/κά πράγματα.

9 Μετά την επιλογή των πρώτων Σχολ. Συμβούλων έγιναν δύο σεμινάρια, ένα για τους Σχολ. Συμβούλους της Προσχ. Αγωγής, της Δημοτ. Εκπ/σης και της Ειδικής Αγωγής και το άλλο για τους Σχολ. Συμβούλους της Μέσης Εκπ/σης όλων των ειδικοτήτων και της Τεχνική Επαγγελματικής Εκπ/σης. Σ’ αυτά τα σεμινάρια παρουσιάστηκε και αναλύθηκε ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου με όλες τις υπερβόλες. Ακόμα, αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με:  την αξιολόγηση των εκπ/κών  τα διδακτικά προβλήματα  την αυταρχική και αντιαυταρχική συμπεριφορά του δασκάλου και της νηπιαγωγού  τις «ανθρώπινες σχέσεις» στην εκπ/ση  τη σχέση εκπ/σης και κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας  την αισθητική αγωγή Τρίτο σεμινάριο που έγινε είχε ως σκοπό να καταρτιστεί ένα σχεδίασμα της «φυσιογνωμίας» του Σχολ. Συμβούλου με βάση τα δεδομένα της επιστημονικής έρευνας»

10  Το Νοέμβριο 1987 η Δ.Ο.Ε. πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα «Προβλήματα Σχολ. Συμβούλων – Προτάσεις για την αντιμετώπισή τους» με τη συμμετοχή 124 Σχολ. Συμβούλων της α’θμιας εκπ/σης. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε από τους Σχολ. Συμβούλους μια σειρά από προβλήματα που αναδείχτηκαν στα 3 πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους. Τα προβλήματα αυτά διακρίνονται σε: 1. Οικονομικά 2. Η θέση των Σχ. Συμβούλων στη διοίκηση και εποπτεία της εκπ/σης.  σχέση Σχ. Συμβούλων και προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπ/σης – με διοικητικές αρμοδιότητες – και τον «ξεκαθαρισμό» των αρμοδίοτήτων, ορίων και ύλης)  Η συμμετοχή των Σχολ. Συμβούλων στα «Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια»  Η αξιολόγηση όλων των συντελεστών της εκπ/σης 3. Το έργο των Σχ. Συμβούλων και η στήριξή του  Στέγαση, εξοπλισμός των γραφείων, γραμματειακή υποστήριξη, δημιουργία βιβλιοθηκών, η οικονομική ενίσχυση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων των Σχ. Συμβούλων  Η καθοδήγηση και η επικοινωνία τους με το Παιδ/κό Ινστιτούτο  Η επιμόρφωσή τους


Κατέβασμα ppt " Το 1978 τονίζεται ότι ο θεσμός του Επιθεωρητή είναι ξεπερασμένος, καθώς οι δάσκαλοι εκφράζουν την απαγοήτευσή τους απέναντι στο πρόσωπο του Επιθεωρητή,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google