Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Sch.gr Υπ.Ε.Π.Θ. 1 10η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Γρεβενά, 18-3-2007 ΚεΠληΝεΤ – Σχολικό Εργαστήριο CMS - Wiki Ζαραφίδης Χαράλαμπος Υπεύθυνος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Sch.gr Υπ.Ε.Π.Θ. 1 10η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Γρεβενά, 18-3-2007 ΚεΠληΝεΤ – Σχολικό Εργαστήριο CMS - Wiki Ζαραφίδης Χαράλαμπος Υπεύθυνος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Sch.gr Υπ.Ε.Π.Θ. 1 10η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Γρεβενά, 18-3-2007 ΚεΠληΝεΤ – Σχολικό Εργαστήριο CMS - Wiki Ζαραφίδης Χαράλαμπος Υπεύθυνος Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

2 2 Κέντρο Πληροφορικής και Νέων ΤεχνολογιώνSch.gr Υπ.Ε.Π.Θ.

3 3 Κε.Πλη.Νε.Τ. Αποκεντρωµένη υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ Υπάγεται ∆ιεύθυνση Δ.Ε. Συντονισµός - καθοδήγηση από ΥΠΕΠΘ Προσωπικό (προβλέπεται) Υπεύθυνος + Τεχνικοί + Συνεργάτες

4 4 Δράσεις Κε.Πλη.Νε.Τ. Στήριξη Εκπαιδευτικού Έργου Οργάνωση συναντήσεων - ημερίδες Εκθέσεις – προτάσεις προς ΥΠΕΠΘ Σχεδιασμός λύσεων γρήγορης αποκατάστασης Υποστήριξη εκπαιδευτικού λογισμικού Οµαλή λειτουργία, πληροφοριακής υποδομής Τεχνικό Επίπεδο, Υπηρεσίες

5 5 Περιοχές ευθύνης ΚεΠληΝεΤ Δ/νσης Βθμιας (Κοζάνη) Κοζάνη, Σέρβια ΚεΠληΝεΤ 1ου Γρ. Βθμιας (Πτολεμαϊδα) Εορδαία, Βόιο

6 Sch.gr Υπ.Ε.Π.Θ. 6 Τεχνική Στήριξη Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των σχολείων.

7 7 Σχεδιασμός - Δομή Συντονισμός και η εποπτεία Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Δ/νση Σ.Ε.Π. και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Δ ΣΕΠ & ΕΔ) του ΥΠΕΠΘ. Υλοποίηση Φορείς Υλοποίησης (Τριτοβάθμια Εκπ. Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα) Γεωγραφικής κατανομής σε Διαχειριστικές Περιοχές Κεντρικής Υποστήριξης (Helpdesk). Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

8 8 Φορείς Υλοποίησης

9 9 Τεχνική Στήριξη Ηelpdesk + ΚεΠληΝεΤ είναι Στόχος της, είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας και της λειτουργικότητας της πληροφοριακής υποδομής. Εγκύκλιος 16/12/2003 142784/Γ7http://ts.sch.gr

10 10 801-11-801-82 Τηλεφωνική Υποστήριξη Επίλυση προβλημάτων διασύνδεσης Έλεγχος υπηρεσιών (email, web, …) Προώθηση σε (Γ’ Επίπεδο)

11 11 801-11-801-82 Υποστηρίζονται: Όλες οι μονάδες Α’θμιας και Β’θμιας Εκπ/σης Μεμονωμένοι χρήστες (Σύνδεση με το ΠΣΔ υποστήριξη υπηρεσιών ΠΣΔ) Ωράριο: 9.00 – 19.00 τις εργάσιμες ημέρες

12 12 Λειτουργία Helpdesk

13 Sch.gr Υπ.Ε.Π.Θ. 13 Κανονισµός Λειτουργίας, Σεπ. 2005 43892/Γ7 4-5-2006 http://www.ypepth.gr/docs/kanonismos_ergastiriwn_pliroforikis.pdf http://www.ypepth.gr/docs/kanonismos_ergastiriwn_pliroforikis.pdf 56066/ Γ7 5-6-2006 Επιλογή Υπ. Εργ. Γυμνασίο, Λυκείο & 3ώρη μείωση ωραρίου Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

14 14 Ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα του σχολείου Υπολογιστικό εξοπλισµό Δικτυακό εξοπλισµό Βιντεοπροβολέα Παθητικό εξοπλισµό Λογισµικό, εγχειρίδια λογισµικού, άδειες χρήσης Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα Σ.Ε. Π.Ε. Η/Υ

15 15 Διδασκαλία Μαθηµάτων Πληροφορικής Απαιτείται χρήση Η/Υ (πρόγραµµα σπουδών) Χώρος απόκτησης: γνώσεων, δεξιοτήτων, τεχνικών Πρ. Σπουδών – Γεν. σκοπούς της εκπαίδευσης Σκοπός και στόχοι λειτουργίας 1/3

16 16 Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειµένων Πιστοποιηµένο Εκπ. Λογισµικό Παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου Υποστήριξη συνθετικών εργασιών σχολικές γιορτές περιβαλλοντική εκπαίδευση αγωγή υγείας κ.ά. Ευρωπαϊκές δράσεις συνεργασίας Ενισχυτική διδασκαλία, Π.Δ.Σ, Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών Σκοπός και στόχοι λειτουργίας 2/3 Συµπληρωµατικά στην εκπαιδευτική διαδικασία

17 17 Επικοινωνία του σχολείου (Εναλλακτικά - Συμπληρωματικά) Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού ∆ίκτυο (Π.Σ.∆.) και ∆ιαδίκτυου Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών Εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, σε νέα µέσα και µεθόδους διδασκαλίας - αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Τοπική κοινωνία, φιλοξενώντας: Εκπαιδευτικές ή Επιµορφωτικές δραστηριότητες Δηµοσίων Φορέων Συλλόγων (Δηµόσια Ι.Ε.Κ., Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων …) Σκοπός και στόχοι λειτουργίας 3/3

18 18 Οι χρήστες του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 1. Εκπαιδευτές (Επιβλέπων) Εκπαιδευτικοί ή επιµορφωτές πιστοποιηµένοι επιµορφωτές Τ.Π.Ε. πιστοποιηµένες δεξιότητες Τ.Π.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2. Εκπαιδευόµενους ( Υπό την επίβλεψη) Μαθητές ή επιµορφούµενοι Εργαλείο µάθησης Διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων µε χρήση πιστοποιηµένου λογισµικού Παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου Συνθετικές εργασίες - Θεσµοθετηµένες οµαδικές σχολικές δραστηριοτήτες (περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, …), 3. Επόπτες (παρουσία τους απαιτείται για την επίβλεψη) Είναι εκπαιδευτικοί ειδικότητας Πληροφορικής ή πιστοποιηµένοι επιµορφωτές Τ.Π.Ε. πιστοποιηµένες δεξιότητες δράση Τ.Π.Ε του ΥΠ.Ε.Π.Θ., 4. Επισκέπτες ( Υπό την επίβλεψη και παρουσία ενός επόπτη ) Φιλοξενούµενοι - ευρύτερη τοπική κοινωνία (για εκπαιδευτικούς, επιµορφ. & ερευν. σκοπούς)

19 19 Το εργαστήριο… Εξυπηρετητής (Server) Σταθμοί Εργασίας (Workstations) Βιντεοπροβολέας Διασύνδεση στο Π.Σ.Δ ISDN, ADSL Προσκλήσεις 43, 93, 105 (ΠΣΔ, ΟΤΑ, ΤΕΔK) Εγκατάσταση Προγραμμάτων

20 20 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Διαχείριση Περιεχομένου Εκπαιδευτικές Πύλες Εγκυκλοπαίδειες και Βιβλιοθήκες Ηλεκτρονική Μορφή Εκπαιδευτικοί τίτλοι Ελεύθερο - GNU Δωρεάν – Freeware Εμπορικό Πιστοποιημένο

21 21 Εκπαιδευτικοί τίτλοι Ελεύθερο - GNU Δωρεάν – Freeware Εμπορικό Πιστοποιημένο

22 22 Πιστοποιημένο Έχει διατεθεί από το ΥΠΕΠΘ σε εξουσιοδοτημένους χρήστες Γυμνάσια, Λύκεια, ΤΕΕ, ΚεΠληΝεΤ

23 23 ΥΠΕΠΘ ΕΠΕΑΕΚ Ι Πιστοποιημένο Ενώσεις Φορέων Πανεπιστήµια, Εταιρείες, Ινστιτούτα Ενδιάµεσος φορέας εκτέλεσης ΕΑΙΤΥ 1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2. ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 3. ΘΥΜΗΣΙΣ 4. ΑΡΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 5. Το 21 ΕΝ ΠΛΩ 6. ∆ΙΑΝΟΙΑ 7. ΚΑΣΤΑΛΙΑ … 35. ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 36. Κύτταρο, µια Πόλη 37. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ … 50. ΛΕΞΙΠΛΟΗΓΗΣΗ 51. Λεξικό Τεχνικής Ορολογίας 52. ΚΟΤΙΝΟΣ 53. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 54. ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 55. Η Ζωγραφική από τον 19ο στον 20ο αιώνα 56. AutoCAD 57. ΕΙΚΩΝ 58. Ανακαλύπτω τις µηχανές … 65. ∆ΕΛΥΣ 66. MicroWorlds Pro 67. ∆ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 68. ∆ΙΚΤΥΑ 69. Μαθαίνω το Ελληνικό Πληκτρολόγιο ΙΙ 70. Tabletop Jr & Tabletop Sr (TERC University) 71. ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 72. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ E-SLATE

24 24 ΥΠΕΠΘ ΕΠΕΑΕΚ Ι Πιστοποιημένο από ενώσεις φορέων Πανεπιστήµια, Εταιρείες, Ινστιτούτα Ενδιάµεσος φορέας εκτέλεσης Π. Ι. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ /ΛΥΚΕΙΟΥ

25 25 Σχετικές διευθύνσεις http://www.e-yliko.gr/software.htm http://www.ypepth.gr/ktp/ktp_edu_soft.htm http://ts.sch.gr/downloads.asp?cat=3 http://ts.sch.gr/download.asp?dl=305 http://edsoft.cti.gr/edsoft/disposal.asp?RECORD_INDEX=15& http://odysseia.cti.gr/action-logismiko/indexphotos.htm http://edsoft.cti.gr/edsoft/mathima.asp

26 26 Διαχείριση Περιεχομένου Εκπαιδευτικές Πύλες e - Εγκυκλοπαίδειες & Βιβλιοθήκες

27 27 Εκπαιδευτική Πύλη ΥΠΕΠΘ

28 28 Πύλη Π.Σ.Δ.

29 29 ΕΛ/ΛΑΚ για την Εκπαίδευση

30 30 Κ.Π.Ε. Καστοριάς

31 31 ΚεΠληΝεΤ Πτολ/δας

32 32 Εκπαιδευτικές Πύλες

33 33 Εκπαιδευτική Πύλη ΙΜΕ

34 34 e Βιβλιοθήκες & Εγκυκλοπαίδιες

35 35 Wikipedia Ελεύθερη εκυκλοπαίδεια

36 36 Σχετικές διευθύνσεις http://wikipedia.org/ http://el.wikipedia.org/ http://www.pantheon.org/ http://www.perseus.tufts.edu/ http://www.gutenberg.org/ http://encarta.msn.com/artcenter_/browse.html http://www.britannica.com/ http://opensoft.sch.gr/ http://www.ellak.gr/ http://www.open-source.gr/ http://www.gnu.org/ http://www.fsf.org/ http://www.debian.org/ http://www.knoppel.org/ http://www.gnuwin.org/ http://theopencd.org/

37 37 Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) Επιτρέπουν δηµιουργία δηµοσίευση και διαχείριση περιεχοµένου (πληροφορίας)

38 38 Βασική ιδέα των CMS Ο διαχωρισµός περιεχοµένου: σε µια βάση δεδοµένων µορφή: πρότυπο (template)

39 39 foo cms – boo cms (υποθετικά) foo cms boo cmsΧαρακτηριστικά 5 4 Εγκατάσταση 2 5 Πρότυπα / Σχεδιασμό θέματος 5 2 Χαρακτηριστικά 3 4 Χρησιμοποίηση του 5 3 Προσθήκη modules κ.α. 3 5 Εκπαίδευση χρηστών X X Εξελληνισμός X X Υποστήριξη (Ελλάδα)

40 40 Σύγκριση Open Source CMS CMS Βαθμ.License URL* Typo3 7,6GPL http://typo3.orghttp://typo3.org Drupal 6,7GPL http://drupal.orghttp://drupal.org Mambo Open Source 5,7GPL http://www.mamboserver.comhttp://www.mamboserver.com phpWebSite 5,5LGPL http://phpwebsite.appstate.eduhttp://phpwebsite.appstate.edu Xaraya 5,3GPL http://www.xaraya.comhttp://www.xaraya.com Xoops 4,1GPL http://www.xoops.orghttp://www.xoops.org PostNuke 3,7GPL http://www.postnuke.comhttp://www.postnuke.com http://michelinakis.gr/Dimitris/cms/oscms-report.pdfhttp://michelinakis.gr/Dimitris/cms/oscms-report.pdf (Αύγ. 2004)

41 41 Σχετικές διευθύνσεις http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system http://www.packtpub.com/article/how_to_choose_an_open_source_content_management_ system http://www.opensourcecms.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2097 http://opensourcecms.com/index.php?option=content&task=view&id=388&Itemid=143 http://phpwebdir.aedir.com/?Category/11_CMS http://www.myjoomla.gr/ http://www.elxis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=70 http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki http://tikiwiki.org/tiki-index.php?page=Wiki&bl http://tikiwiki.org/tiki-index.php?page=Home


Κατέβασμα ppt "Sch.gr Υπ.Ε.Π.Θ. 1 10η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Γρεβενά, 18-3-2007 ΚεΠληΝεΤ – Σχολικό Εργαστήριο CMS - Wiki Ζαραφίδης Χαράλαμπος Υπεύθυνος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google