Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Απο:  Δρ. Αλέξανδρο Μ. Γουλιέλμο,  Διευθυντού Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Οικονομικού Κολλεγίου Αθηνών, BCA,  τ. Καθηγητού Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Απο:  Δρ. Αλέξανδρο Μ. Γουλιέλμο,  Διευθυντού Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Οικονομικού Κολλεγίου Αθηνών, BCA,  τ. Καθηγητού Πανεπιστημίου Πειραιώς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Απο:  Δρ. Αλέξανδρο Μ. Γουλιέλμο,  Διευθυντού Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Οικονομικού Κολλεγίου Αθηνών, BCA,  τ. Καθηγητού Πανεπιστημίου Πειραιώς και τ. Γενικού Γραμματέα ΥΕΝ,  agoulielmos@bca.edu.gr agoulielmos@bca.edu.gr

2  Η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων, από τουλαχιστον 2 δεκαετίες, έχει παραδεχθεί ότι οι επιχειρήσεις (και το πλοίο, θα προσθέταμε) είναι ‘ζωντανοί οργανισμοί’ (living organisms)  Οι επιχειρήσεις σήμερα είναι οργανισμοί μάθησης εφόσον έχουν αναπτύξει την ικανότητα/δυνατότητα να μαθαίνουν συνεχώς, να προσαρμόζονται και να αλλάζουν

3  Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι το μη παρατηρημένο μέχρι σήμερα φαινόμενο της δημιουργίας αρκετών νέων πλοιοκτητών από τις επιχειρήσεις -σχολεία, όταν μερικά στελέχη απεχωρησαν από αυτές και ίδρυσαν δικές τους ναυτιλιακές επιχειρήσεις...  Το ελληνικό ναυτιλιακό cluster, όπως λέγεται, περιλαμβάνει περίπου 1,300 επιχειρήσεις με περίπου 12,000 εξειδικευμένα άτομα, που παρέχουν απασχόληση σε περίπου 250,000 άτομα και εισφέρουν 17€ δις (2007) συνάλλαγμα

4  Το όλο εγχείρημα είναι η χρησιμοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών στην μεταφορά γνώσης, από αυτόν που την κατέχει, και την διδάσκει, σε αυτόν που την επιθυμεί και την χρειάζεται  και η οποία προετοιμάζεται ασύγχρονα, και παρέχεται ‘εκτός των τειχών’, δηλαδή εκτός των σχολικών κτιρίων

5  Η απο απόσταση-εκπαίδευση  Και είναι ανοικτή, ευέλικτη, μαθητοκεντρική, ασύγχρονη, προσφέρεται σε τόπο και χρόνο της επιλογής του διδασκόμενου,  Όσες φορές αυτός επιθυμεί, με την χρήση ενός καναλιού επικοινωνίας

6  Το 2015-2016 παρατηρείται απότομη αύξηση της ναυτιλιακής τηλεκπαίδευσης,  7-8 συνολικά Πανεπιστημιακά ιδρυματα, μεταξύ των οποίων και ο BIMCO,  Καθώς και ιδιωτικά κολλέγια (BCA κ.α.), προσφέρουν τηλεκπαίδευση στην ναυτιλία σε διάφορα επίπεδα (ΜSc) και θέματα  Απο τα ιδρύματα αυτά μόνο 3 είναι ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια.

7  Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προσθήκες στη διεθνή σύμβαση STCW78/95 (Μανίλα, 2010)  Προβλέπουν νέες πιστοποιημένες γνώσεις σε ηγεσία (leadership), διοίκηση (managerial skills) και διαχείρηση των πόρων της γέφυρας (bridge resource management)  που δεν απαντώνται στα προγράμματα σπουδών των ΑΕΝ!

8  Η ΕΕ διαπίστωσε το 2011 ότι η απουσία πρόσβασης on board στο διαδίκτυο είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, ειδικότερα για τις νεωτερες γενεές ναυτικών  και εμποδίζει την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επαγγελμα. Η χρήση τηλεφώνου, ηλ. Ταχυδρoμείου και διαδικτύου, και της πρόσβασης στα κοινωνικά και εκπαιδευτικά δίκτυα (networks), αποτελούσε στα μέσα του 2011 μια προβληματική και δαπανηρή διαδικασία εν πλω  Η λύση αυτού του προβλήματος θα ελκύσει νέους στο ναυτικό επάγγελμα, διότι αναμένεται να μειώσει την κοινωνική απομονωση και την καταπόνηση του ναυτικού. Αυτό θα ανοιξει και την πόρτα στην ‘τηλεκπαίδευση εν πλω’

9  Η ΕΕ αναφέρει: “detailed data on maritime employment is scarce, sometimes outdated and often not reliable»  H ‘task force on maritime employment & competitiveness (TFMEC)’ εντόπισε τα εμπόδια εισόδου νέων της ΕΕ στο ναυτικό επάγγελμα:  η μη παραπέρα βελτίωση των συνθηκών εργασίας στα πλοία  η πειρατία,  η μη παροχή άδειας επιβίβασης (shore leave)  και οι φόβοι εγκατάλειψης και ποινικοποίησης

10  Τα στοιχεία υποδηλώνουν μείωση της απασχόλησης και μειωμένη ικανότητα της Ναυτιλίας να βοηθήσει τη Χώρα στην πρωτοφανή της ανεργια  Το 2000 η ελληνική ναυτιλία απασχολούσε κατ’ εκτίμηση 56,000 περίπου ναυτικούς  Η μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2001) αναφέρει για το 2000 απασχόληση 60,000 Ελλήνων ναυτικών και 50,000 αλλοδαπών (σύνολο 110,000).

11  Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και άλλων πηγών, το 2009, η μέγιστη αμοιβή των Ελλήνων Πλοιάρχων ήταν 11,458€/μηνιαίες μέσες αποδοχές  Αυτές οι αποδοχές υπολείπονταν του ΗΒ (14,000), της Ρουμανίας (12,250), και της Πολωνίας (14,000), και ποικίλουν μεταξύ δεξαμενοπλοίων και πλοίων ξηρού φορτίου  Κοντά στην Ελλάδα είναι η Ισπανία (11,000), η Δανία (11,000), και οι Ινδίες (11,200)  Πιο κάτω είναι η Κίνα (8,750) και Φιλιππίνες (9,800)

12  Τίθεται τώρα το ερώτημα: Έχει το ελληνικό πλοίο ισχυρότερη (%) παρουσία ελλήνων αξιωματικών? Και μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι ένας από του παράγοντες υπεροχής της ελληνικής ναυτιλίας είναι η εντονότερη παρουσία ελλήνων αξιωματικών συγκριτικά με άλλες ναυτιλίες;  Το 2008 εισήχθησαν 254 γυναίκες (περίπου 20% στο σύνολο και μέγιστο περιόδου) από 147 το 2007 και 153 το 2015-16.  Οι γυναίκες άραγε πήρανε τα πράγματα στα χέρια τους και έρχονται σε κόντρα με την κρίση;

13  Η εφοπλιστική τεχνογνωσία πέρασε μόνο στους αξιωματικούς του πλοίου;  Ή και στους απογόνους των εφοπλιστών που κατέχουν πλέον και Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και το κυριότερο γνωρίζουν και απο χρήμα;  Η σταθερότητα στον αριθμό εισακτέων δείχνει ανελαστικότητα των υποδομών, και φαίνεται ότι υπάρχει οροφή στον αριθμό αυτόν στα 1,400 (?) άτομα, αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς  Το ακόμη χειρότερο είναι ότι οι απόφοιτοι είναι σημαντικά λιγότεροι (2/3) των εισακτέων...

14  Τα συνολικά στοιχεία για την περίοδο 2010-2015 δείχνουν ότι από τις 23,402 αιτήσεις έγιναν αποδεκτές το 1/3 μόνο, 7,392 (32% περίπου), και απεφοίτησαν στα 5 χρόνια οι μισοί από αυτούς, 4,096 (55%)  Με άλλα λόγια προσέλκυση έχουμε, ανάλογους εισακτέους δεν έχουμε, και αποφοίτηση ανάλογη επίσης δεν έχουμε


Κατέβασμα ppt "Απο:  Δρ. Αλέξανδρο Μ. Γουλιέλμο,  Διευθυντού Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Οικονομικού Κολλεγίου Αθηνών, BCA,  τ. Καθηγητού Πανεπιστημίου Πειραιώς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google