Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αγρίνιο, 28 Μαρτίου 2012 Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κεχαγιάς E.Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αγρίνιο, 28 Μαρτίου 2012 Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κεχαγιάς E.Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αγρίνιο, 28 Μαρτίου 2012 Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κεχαγιάς E.Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2007-2013

2 Τι είναι η πρακτική άσκηση; Τι είναι; Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μία ευκαιρία για τους φοιτητές να εργαστούν, για σύντομο χρονικό διάστημα, σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Οι στόχοι επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο σύνδεση της θεωρίας με την πράξη καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στήριξη στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή

3 Η πρακτική άσκηση στο Παν/μιο Ιωαννίνων Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου: €1.473.098,45 Διάρκεια έργου: 01.07.2010 – 31.12.2012 Συνολικός αριθμός προβλεπόμενων ασκούμενων φοιτητών: 1497 Συνολικός αριθμός (μέχρι σήμερα) ασκούμενων φοιτητών: 870

4 Το έργο της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Η πρακτική άσκηση στο Παν/μιο Ιωαννίνων

5 Τμήματα που συμμετέχουν: Μαθηματικών Χημείας Πληροφορικής Ιστορίας – Αρχαιολογίας Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Οικονομικών Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών

6 Η πρακτική άσκηση στο Παν/μιο Ιωαννίνων Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, η Πρακτική Άσκηση στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει θεσμοθετηθεί ► αποτελεί μάθημα επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών. Ποιοι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν: τρίτο, τέταρτο ή πεμπτοετείς φοιτητές των 11 Τμημάτων ή φοιτητές επί πτυχίω. Η αμοιβή και η ασφάλιση των φοιτητών για το διάστημα απασχόλησής τους καλύπτεται από το πρόγραμμα. Χρονική διάρκεια Πρακτικής Άσκησης: 2 μήνες Φορείς υποδοχής ασκούμενων φοιτητών: Επιχειρήσεις και οργανισμοί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα.

7 Η πρακτική άσκηση στο Παν/μιο Ιωαννίνων Περίοδοι πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Οκτώβριος – Νοέμβριος Μάρτιος – Απρίλιος Ιούλιος – Αύγουστος

8 Διαδικασίες πρακτικής άσκησης Ενημέρωση των φοιτητών για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Επαφή με επιχειρήσεις για την εξασφάλιση θέσεων πρακτικής άσκησης. Εκδήλωση ενδιαφέροντος φοιτητών για συμμετοχή στην Πρακτικής Άσκησης και επιλογή φορέων/επιχειρήσεων στις οποίες θα επιθυμούσαν να κάνουν την πρακτική τους. Αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών και των θέσεων πρακτικής άσκησης που έχουν προσφέρει οι φορείς απασχόλησης. Επιλογή των φοιτητών ανά θέση πρακτικής από το Τμήμα. 1 2 3

9 Διαδικασίες πρακτικής άσκησης Ενημέρωση των φοιτητών που έχουν επιλεγεί. Διεξαγωγή ειδικού σεμιναρίου προετοιμασίας πριν την έναρξη της πρακτικής. Υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας. Πραγματοποίηση δίμηνης Πρακτικής Άσκησης. Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα υποδοχής και τον ασκούμενο φοιτητή. 4 5 6

10 Διαδικασίες πρακτικής άσκησης Συνάντηση του ασκούμενου φοιτητή με τον Ακαδημαϊκό του Επιβλέποντα με σκοπό την αποτίμηση της εμπειρίας αυτής. Ενημέρωση του Επιστημονικού Υπευθύνου από τον Ακαδημαϊκό Επιβλέποντα για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης του φοιτητή. 7 8

11 Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ίδρυση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) στα τέλη 2010. Σκοπός: Η οριζόντια υποστήριξη όλων των Τμημάτων που συμμετέχουν στο έργο και όλων των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. Συνεργάτες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: – Συντονίστρια: κ. Ε. Κερκεντζέ – Υπεύθυνος σύνδεσης με φορείς απασχόλησης: κ. Ν. Παπαχρήστος – Υπεύθυνος επικοινωνίας με φοιτητές: κ. Σ. Παπάς – Υπεύθυνη πρακτική άσκησης Αγρινίου: κ. Α. Γκεσούλη Το Γ.Π.Α. λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα – Παρασκευή, 10.00 – 14.00.

12 Καινοτόμες δράσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Συνεργασία με άτομο που ασχολείται αποκλειστικά με τη σύνδεση με τους Φορείς Απασχόλησης. Τυποποίηση των εντύπων και διαδικασιών για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης (πιστοποίηση κατά ISO9001:2008 μέσω του έργου της ΔΑΣΤΑ). Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διάθεση όλων των τυποποιημένων εντύπων στους φοιτητές, ακαδημαϊκούς επιβλέποντες, επιστημονικούς υπευθύνους κλπ. Ουσιαστική παρακολούθηση του φοιτητή από τον Ακαδημαϊκό Επιβλέποντα. Πραγματοποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα Σεμιναρίου Προετοιμασίας του Ασκούμενου Φοιτητή (πριν την έναρξη της πρακτικής του άσκησης).

13 Σύγκριση αρ. αιτήσεων και αρ. ασκούμενων φοιτητών Στοιχεία φοιτητών Πηγή: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Περίοδος άντλησης δεδομένων: 6/10 – 11/11

14 Στοιχεία φοιτητών Σύγκριση αρ. αιτήσεων και αρ. ασκούμενων φοιτητών ανά Τμήμα Πηγή: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Περίοδος άντλησης δεδομένων: 6/10 – 11/11

15 Αριθμός ασκούμενων φοιτητών ανά περίοδο Πρακτικής Άσκησης Στοιχεία φοιτητών Πηγή: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Περίοδος άντλησης δεδομένων: 6/10 – 11/11

16 Πηγή: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Περίοδος άντλησης δεδομένων: 6/10 – 11/11 Στοιχεία φορέων απασχόλησης

17 Πηγή: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Περίοδος άντλησης δεδομένων: 6/10 – 11/11

18 Δράσεις προβολής του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Δικτυακός τόπος: http://gpa.uoi.gr/http://gpa.uoi.gr/ Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Facebook gpauoi Twitter gpa@uoi Αφίσα Πρακτικής Άσκησης

19

20 Επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ισόγειο Μεταβατικού Κτιρίου Ωράριο εξυπηρέτησης: Δευτέρα – Παρασκευή, 10.00 πμ – 2.00 μμ Τηλ.: +302651007478, 2651007479 Fax: +302651009095 Email: gpa@uoi.grgpa@uoi.gr

21 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αγρίνιο, 28 Μαρτίου 2012 Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κεχαγιάς E.Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google