Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση χαρτοφυλακίου Ζωής Commercial value 12/5/2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση χαρτοφυλακίου Ζωής Commercial value 12/5/2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση χαρτοφυλακίου Ζωής Commercial value 12/5/2010

2 Ενότητες Εικόνα συνολικού χαρτοφυλακίου Commercial Value (Unit linked, Παραδοσιακά) –Πλήθος συμβολαίων –ποσά ασφαλίστρων –Αποθέματα & λοιπές υποχρεώσεις σε ασφαλισμένους Εικόνα χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων τύπου Unit linked ( Εφάπαξ,περιοδικών ασφαλίστρων) –Πλήθος συμβολαίων –ποσά περιοδικών ασφαλίστρων –Αποθέματα Εικόνα χαρτοφυλακίου περιοδικών Unit linked –Πλήθος συμβολαίων –ποσά ασφαλίστρων –Μέσος όρος ασφαλίστρων –Κατανομές ασφαλίστρων ανάλογα με τις εγγυήσεις – ύψος ασφαλίστρων –Σωρευτικές υπολειπόμενες διάρκειες ( Εξέλιξη πλήθους ασφαλιστηρίων – ασφάλιστρων) –Αποθέματα & λοιπές υποχρεώσεις σε ασφαλισμένους Εικόνα χαρτοφυλακίου εφάπαξ Unit linked –Πλήθος συμβολαίων –ποσά ασφαλίστρων –Μέσος όρος ασφαλίστρων –Κατανομές ασφαλίστρων ανάλογα με τις εγγυήσεις – ύψος ασφαλίστρων –Αποθέματα & λοιπές υποχρεώσεις σε ασφαλισμένους Εικόνα χαρτοφυλακίου παραδοσιακών ασφαλιστηρίων Ζωής –Πλήθος συμβολαίων –ποσά ασφαλίστρων –Ασφαλισμένα κεφάλα –Αποθέματα 31-12 –Μέση υπολειπόμενη διάρκεια Συμπληρωματικές καλύψεις –Ασφάλιστρα – Σύνολο αποζημιώσεων –Loss ratio

3 Πλήθος ασφαλιστηρίων χαρτοφυλακίου Commercial Value Παραδοσιακά-Unit Linked Η Commercial Value στις 31- 12-2009 διέθετε συνολικά 48.317 ασφαλιστήρια Ζωής Ένα σημαντικό μέγεθος χαρτοφυλακίου βρίσκεται στον κλάδο ασφαλίσεων Ζωής σε σύνδεση με επενδύσεις ( Unit Linked) Τα ασφαλιστήρια τύπου Unit Linked αποτελούν το 45% του συνολικού χαρτοφυλακίου Η σύνδεση γίνεται με εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια Η Εταιρία δημοσίευε καθημερινά τιμές σε 40 εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια

4 Kατανομή Περιοδικών Ασφαλίστρων Χαρτοφυλακίου Commercial Value (Παραδοσιακά-Unit Linked) Το συνολικό χαρτοφυλάκιο έχει 32,4 εκ ασφάλιστρα Τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια έχουν συμπληρωματικές καλύψεις Η αναλογία Ζωή/riders είναι 37% ασφάλιστρα βασικής 63% riders Επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου ( Παραδοσιακά & Unit Linked) η αναλογία των riders πέφτει στο 49%

5 Σύνολο Υποχρεώσεων(Αποθέματα & Εκκρεμείς Εξαγορές) Unit Linked – Παραδοσιακά 31-12-2009 Οι συνολικές υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους στις 31/12 ανέρχονται σε ποσό 194,5 εκ ευρώ Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται εκκρεμείς εξαγορές ύψους 28,5 εκ ευρώ Οι προβλέψεις για τον κλάδο ΙΙΙ ανέρχονται σε ποσοστό 45% επί του συνόλου

6 Χαρτοφυλάκιο unit linked Το χαρτοφυλάκιο των Unit Linked συμπεριλαμβάνει ένα σημαντικό % σε ασφαλιστήρια εφάπαξ ασφαλίστρου Τα εφάπαξ αποτελούν το 36% του συνόλου των Unit Linked σε αριθμό ασφαλιστηρίων & το 62% των αποθεμάτων του κλάδου ΙΙΙ Σε κάποιους τύπους εφάπαξ παρέχεται δυνατότητα πρόσθετων καταβολών.

7 Χαρτοφυλάκιο περιοδικών unit linked-πλήθος ασφαλιστηρίων Το active plan, η Απόφαση Ζωής και το Cash Back Medical έχουν ισόβιες διάρκειες και δεν έχουν εγγυημένες αξίες Η επένδυση Ζωής δεν έχει εγγυήσεις και έχει διάρκεια ασφάλισης 10 έτη (που μπορεί να παραταθεί) Η Επιλογή και το Θεμέλιο έχουν ελάχιστες εγγυημένες αξίες λήξης. Οι λογαριασμοί μεριδίων είναι ισοσκελισμένοι με αντίστοιχο ενεργητικό εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων Τα ελεύθερα ασφαλιστήρια έχουν λογαριασμούς μεριδίων και έχουν σταματήσει να πληρώνουν ασφάλιστρα. Μπορούν εύκολα να επαναφερθούν, αν αρχίσουν να ξαναπληρώνουν ασφάλιστρα.

8 Χαρτοφυλάκιο περιοδικών unit linked-ασφάλιστρα Ένα σημαντικό μέρος ασφαλίστρων μπορεί εύκολα να επαναφερθεί αν οι πελάτες πεισθούν να ξαναρχίσουν τις πληρωμές. Ένα σημαντικό μερίδιο ασφαλίστρων είναι στο πλάνο της Επιλογής Ζωής.

9 Αποθέματα Unit Linked Τα αποθέματα των Unit Linked συμπεριλαμβάνουν 1.Την αξία των αντίστοιχων λογαριασμών μεριδίων 2.Πρόσθετες προβλέψεις για ασφαλιστήρια που έχουν εγγυημένες αξίες εξαγορές 3.Πρόσθετες προβλέψεις από τον έλεγχο του τέστ επάρκειας (προοπτικός έλεγχος χρηματοροών)

10 Μέσος Ορος Ασφαλίστρων Χαρτοφυλακίου Περιοδικών Καταβολών Τύπου Unit Linked Τα ασφαλιστήρια Unit Linked έχουν υψηλά ετήσια ασφάλιστρα. Στα ασφαλιστήρια τύπου Cash Back Medical τα ασφάλιστρα επενδύονται και οι λογαριασμοί μεριδίων χρεώνονται με κόστος κάλυψης νοσοκομειακών

11 Κατανομή περιοδικών unit linked ανάλογα με εγγυήσεις Οι εγγυήσεις αφορούν κυρίως τα ασφαλιστήρια της Επιλογή Ζωής και παρέχουν είτε ελάχιστο εγγυημένο εφάπαξ, είτε ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη στην λήξη. Στην διάρκεια της ασφάλισης δεν παρέχονται εγγυημένες αξίες εξαγοράς.

12 Χαρτοφυλάκιο περιοδικών unit linked- κατανομή ανά ύψος ασφαλίστρου

13 Σωρευτική Διάρκεια Χαρτοφυλακίου Περιοδικών unit linked για ασφαλιστήρια ορισμένης λήξης (οι Ισόβιες εξαιρούνται)- πλήθος συμβολαίων Από τα 5.000 ασφαλιστήρια τα 3.700 ( 75%) θα συνεχίσουν στα επόμενα 7 έτη (έχουν μεγαλύτερες διάρκειες) και 1.300 θα λήξουν μέσα στην αντίστοιχη περίοδο

14 Σωρευτική Διάρκεια Χαρτοφυλακίου Περιοδικών unit linked για ασφαλιστήρια ορισμένης λήξης (οι Ισόβιες εξαιρούνται)- ασφάλιστρα

15 Αποθέματα Περιοδικών Unit Linked

16 Χαρτοφυλάκιο unit linked εφ’άπαξ καταβολής – πλήθος ασφαλιστηρίων Το μεγαλύτερο πλήθος αφορά ασφαλιστήρια τύπου Asset Value & Εφάπαξ Επιλογή Ζωής που έχουν εγγυημένες αξίες μετά παρέλευση 3 & 7 ετών αντιστοίχως. Τα ασφαλιστήρια τύπου Bonus Portfolio παρέχουν αυξημένες δυνατότητες επιλογής εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων που έχουν ενεργητικό σε αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού.

17 Χαρτοφυλάκιο unit linked εφ’άπαξ καταβολής -Αρχικά Εφάπαξ Ασφάλιστρα

18 Μέσος όρος εφάπαξ ασφαλίστρων

19 Κατανομή εφάπαξ ασφαλίστρων με εγγυήσεις και μή

20 Αποθέματα εφάπαξ καταβολής unit linked στις 31/12/2009

21 Χαρτοφυλάκιο παραδοσιακών προιόντων –πλήθος συμβολαίων

22 Χαρτοφυλάκιο εν ισχύι παραδοσιακών προιόντων – Ασφάλιστρα

23 Χαρτοφυλάκιο παραδοσιακών προιόντων-ασφαλισμένα κεφάλαια

24 Χαρτοφυλάκιο παραδοσιακών προιόντων-αποθέματα

25 Χαρτοφυλάκιο παραδοσιακών προιόντων-μέση υπολειπόμενη διάρκεια

26 Κατανομή πλήθους ασφαλιστηρίων ανά τεχνικό επιτόκιο

27 Συμπληρωματικές Καλύψεις (Ασφάλιστρα – Συνολικές Ζημιές) * Συνολικές Ζημιές: Πληρωθείσες & Διαφορά στα αποθέματα εκκρεμών αποζημιώσεων αρχή-τέλος έτους

28 Loss ratio

29 12/5/2010


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση χαρτοφυλακίου Ζωής Commercial value 12/5/2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google