Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι θέσεις του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνης Α.Ε για το Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Κρήτης Αποτελέσματα ανοικτής διαβούλευσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι θέσεις του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνης Α.Ε για το Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Κρήτης Αποτελέσματα ανοικτής διαβούλευσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι θέσεις του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνης Α.Ε για το Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Κρήτης Αποτελέσματα ανοικτής διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις Ρέθυμνο, 29 Μάιου 2008

2 2 Το έργο ΠΠΚ-Κρήτης στο ΓΚΠΣ (Διαπιστώσεις των τοπικών φορέων) Το έργο ΠΠΚ-Κρήτης στο ΓΚΠΣ (Διαπιστώσεις των τοπικών φορέων)  Έλλειψη στρατηγικής και οράματος κατά τη προετοιμασία του έργου.  Χαμηλή οργανωτική και διοικητική ικανότητα λόγω πολυπλοκότητας  Περίσσια έμφαση στα επιστημονικά –ερευνητικά – ακαδημαικά αποτελέσματα, χωρίς να υπάρχει έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και της τοπικής αγοράς στα νέα δεδομένα της παγκοσμοποιημένης αγοράς  Ελάχιστη προσπάθεια για προσέκλυση ταλέντων και συμμαχιών με επιχειρηματικά cluster στο εξωτερικό  Έλλειψη καινοτομικότητας και νέων ιδεών.

3 3 Ο χαρακτήρας της παρέμβασης από το Επιχειρηματικό Κόσμο του Ρεθύμνου  Οι επιχειρηματικοί φορείς του Ρεθύμνου βλέπουν το έργο ΠΠΚ- Κρήτης σαν ένα σημαντικό εργαλείο για τη μετάβαση των τοπικών επιχειρήσεων στη Κοινωνία της Γνώσης.  Υπάρχει ενδιαφέρον για τη άμεση –έμμεση συμμετοχή των μελών του στις μελλοντικές δράσεις του έργου  Υπάρχει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή των φορέων του Ρεθύμνου στη διοίκηση (σε οποιαδήποτε βαθμό και όργανο) του θεσμού  Θέληση για τη συστράτευση των στόχων του έργου του ΠΠΚ-Καινοτομίας με αυτούς των φορέων Επιχειρηματικότητας και των τοπικών επιχειρήσεων

4 4 Πως πρέπει να λειτουργεί ο ΠΠΚ-Κρήτης; Ο ΠΠΚ- Κρήτης θα πρέπει να λειτουργεί και να στηρίζεται προς όφελος των επιχειρήσεων και των clusters και να δίνει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημιουργούνται από τις επιχειρήσεις. Τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και οι φορείς γνώσεις θα πρέπει να είναι αρωγοί στη προσπάθεια αυτή. Ο ΠΠΚ- Κρήτης θα πρέπει να προσελκύει ιδιωτικά κεφάλαια υψηλού ρίσκου στη προσπάθεια των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες Ο ΠΠΚ- Κρήτης θα πρέπει να λειτουργεί και να στηρίζεται προς όφελος των επιχειρήσεων και των clusters και να δίνει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημιουργούνται από τις επιχειρήσεις. Τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και οι φορείς γνώσεις θα πρέπει να είναι αρωγοί στη προσπάθεια αυτή. Ο ΠΠΚ- Κρήτης θα πρέπει να προσελκύει ιδιωτικά κεφάλαια υψηλού ρίσκου στη προσπάθεια των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες Το Σχέδιο μετεξέλιξης του έργου που αφορά τη νέα δομή του Σ.Δ με τη παρουσία κατά πλειοψηφία επιχειρήσεων και φορέων επιχειρηματικότητας μας βρίσκει σύμφωνούς. Η διαδικασία δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική και θα πρέπει να στηριχθεί στη υλοποίηση των οδικών χαρτών (roadmaps) για τους τομείς έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Περιφέρεια Κρήτης με μία ανοικτή συμμετοχική διαδικασία για όλους τους φορείς που θέλουν και μπορούν να υλοποιήσουν το οδικό χάρτη. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η επιχειρηματική και όχι η ερευνητική ή ακαδημαϊκή αριστεία Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα συμβούλιο τεχνολογικής στρατηγικής ανεξάρτητο από το Σ.Δ που θα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία των οδικών χαρτών Το Σχέδιο μετεξέλιξης του έργου που αφορά τη νέα δομή του Σ.Δ με τη παρουσία κατά πλειοψηφία επιχειρήσεων και φορέων επιχειρηματικότητας μας βρίσκει σύμφωνούς. Η διαδικασία δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική και θα πρέπει να στηριχθεί στη υλοποίηση των οδικών χαρτών (roadmaps) για τους τομείς έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Περιφέρεια Κρήτης με μία ανοικτή συμμετοχική διαδικασία για όλους τους φορείς που θέλουν και μπορούν να υλοποιήσουν το οδικό χάρτη. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η επιχειρηματική και όχι η ερευνητική ή ακαδημαϊκή αριστεία Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα συμβούλιο τεχνολογικής στρατηγικής ανεξάρτητο από το Σ.Δ που θα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία των οδικών χαρτών

5 5 Κύρια πεδία παρέμβασης (Ι)  Επικέντρωση σε ένα τομέα της οικονομίας της Κρήτης (υπηρεσίες έντασης γνώσης) με διασφάλιση της χρηματοδότησης των άλλων πυλώνων (Σχέδιο ΟΔ2) της οικονομίας της Κρήτης (τρόφιμα, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές) από άλλα έργα έρευνας και καινοτομίας (ΕΣΠΑ-ΠΕΠ, ΕΣΠΑ –Καινοτόμες Δράσεις). Η επικέντρωση στο κλάδο των υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδευτεί και από επιπρόσθετες πολιτικές στο χώρο αυτό σε όλα τα επίπεδα (εκπαίδευση, κατάρτιση) στη Περιφέρεια Κρήτης. Παράδειγμα κινήτρων ζώνης καινοτομίας Θεσσαλονίκης  Δημιουργία στρατηγικού πλάνου έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας για τη Περιφέρεια Κρήτης με ορίζοντα το 2015 και ενσωμάτωση των υποδομών γνώσης που απαιτούνται στη αναθεώρηση του ΠΕΠ Κρήτης για τα έτη 2009-2015 αλλά και μετά το 2015  Ανάπτυξη οδικών χαρτών (roadmaps) για τη στρατηγική έρευνας καθώς και τη υλοποίηση (implementation plan) για τις ανάγκες της περιφέρειας (όχι copy-paste από Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες). Άμεση εμπλοκή με τις επιχειρήσεις από όλη τη Ελλάδα και δυνατότητα δημιουργίας ΣΔΙΤ με ιδιώτες και ειδικά σε υποδομές γνώσης

6 6 Κύρια πεδία παρέμβασης (ΙΙ)  Μετεξέλιξη της νομικής μορφής του έργου σε ίδρυμα (Foundation) που θα μπορεί να λάβει χρηματοδότηση και άλλους, φιλανθρωπικούς και μη πόρους. Εκλογή Δ.Σ με 5 η θητεία. Δ.Σ από τη επιχειρηματική κοινότητα (από το government στο governance)  Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Βρυξελλών για το ΠΠΚ- Κρήτης για τη κινητοποίηση και συνέργεια άλλων πόρων  Νέα εργαλεία για τη συμμετοχή των ΜΜΕ: Κουπόνια Καινοτομίας που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των ΜΜΕ της Κρήτης.  Έμφαση στη απορροφητική ικανότητα των ΜΜΕ για νέες τεχνολογίες, στροφή στη μετεξέλιξη των επιχειρήσεων σε φορείς γνώσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα στη επιχείρηση σε νέες τεχνολογίες και καινοτομία  Δυνατότητα ανάπτυξης νέων κλάδων της οικονομίας που αξιοποιούν τη επιχειρηματικότητα με το πολιτισμό, τις τέχνες και τη νέα τεχνολογία (www.incubator.vioparet.gr). www.incubator.vioparet.gr

7 7 Επόμενα Βήματα μέχρι το τέλος του έργου (11/2008)  Δημιουργία του σχεδίου για τη ανάπτυξη των υπηρεσιών έντασης γνώσης καθώς και της εφαρμογής του σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς της οικονομίας της Κρήτης ( Τουρισμός, Ναυτιλία, Πολιτισμός, Εμπόριο, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες) με ορίζοντα το 2015  Στη δημιουργία του σχεδίου θα πρέπει να εμπλακούν όλοι οι φορείς (και από τη τοπική αυτοδιοίκηση) και να τεθεί σε διαβούλευση μέσω ημερίδων και ανάρτηση στη ιστοσελίδα του έργου μέχρι το τέλος του έργου  Ανάλογα σχέδια θα πρέπει να γίνουν και για τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας (τρόφιμα, περιβάλλον, ενέργεια κτλ) και διαβούλευση με τους φορείς για τη ένταξη τους σε άλλα περιφερειακά προγράμματα.

8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΑΠΌ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ! 8


Κατέβασμα ppt "Οι θέσεις του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνης Α.Ε για το Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Κρήτης Αποτελέσματα ανοικτής διαβούλευσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google