Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εισαγωγή N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ μεταδιδακτορικός υπότροφος Δ.Παπαχρήστος μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εισαγωγή N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ μεταδιδακτορικός υπότροφος Δ.Παπαχρήστος μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εισαγωγή N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ μεταδιδακτορικός υπότροφος Δ.Παπαχρήστος μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ 1 η Διάλεξη

2 Σκοπός Διάλεξης Παρουσίαση και Εισαγωγή στο μάθημα Ναυτιλία και Ασφάλεια

3 Ναυτιλία και Ασφάλεια το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξης της ναυτιλιακής βιομηχανίας Οι ΗΠΑ και ΕΕ έχουν υιοθετήσεις πρωτοβουλίες ασφάλειας στοχεύοντας στην διασφάλιση της όλης διαδικασίας μεταφοράς εμπορευμάτων Παράδειγμα Παράδειγμα: η πειρατεία αποτελεί σημαντική απειλή για την διεθνή ναυτιλία

4 Ναυτιλία και Ασφάλεια Η πειρατεία έχει υπολογιστεί ότι έχει καταφέρει λήγμα ύψους 12 δισ. δολλάρια κάθε χρόνο στην παγκόσμια οικονομία Οι άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η πολιτική ασφάλειας στην ναυτιλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν: στην ενδυνάμωση του ρόλου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στην προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας και στην ανάληψη δεσμεύσεων και υποχρεώσεων από τα Κράτη – Μέλη, τους πλοιοκτήτες, τα πληρώματα των πλοίων, τα παράκτια κράτη ή τα κράτη της ευρύτερης περιοχής κ.λπ.

5 Ναυτιλία και Ασφάλεια Οι πρώτες προσπάθειες καθιέρωσης ενός διεθνούς οργανισμού που να ασχολείται αποκλειστικά με ναυτιλιακά θέματα έγιναν στις διασκέψεις της Washington (1889) και St. Petersburg (1912) χωρίς επιτυχία Στην Ναυτιλιακή Συνδιάσκεψη των Ενωμένων Εθνών στην Γενεύη (United Nations Maritime Conference) το 1948 με την συμμετοχή όλων των κρατών συζητήθηκε και εγκρίθηκε η σύμβαση που ίδρυσε τον IMCO (Intergovernmental Maritime Consultative Organisation)

6 Ναυτιλία και Ασφάλεια Από το 1982 ο οργανισμός άλλαξε το όνομα του από IMCO σε ΙΜΟ (International Maritime Organisation) και ο ρόλος του αναβαθμίστηκε αφού πλέον οι αποφάσεις του έχουν από τότε δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη μέλη Η ανάμειξη του ΙΜΟ στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας και μάλιστα πριν ακόμη απο την επίσημη καθιέρωση του 1959 ισχυροποίησε την θέση του ως διεθνή εξειδικευμένη οργάνωση στα ναυτιλιακά ζητήματα στο πλαίσιο του ΟΗΕ

7 Ναυτιλία και Ασφάλεια ασφάλεια Η ασφάλεια στη θάλασσα αφορά: Τεχνικά ζητήματα (ασφάλεια πλοίων) Ήπιες μορφές ασφάλειας (ρύπανση, λαθρομετανάστευση) Λειτουργική άσκηση δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων (πειρατεία, τρομοκρατία κλπ.) Θέματα γεωπολοτικής/γεωστρατηγικής

8 Ναυτιλία και Ασφάλεια Τρωτά σημεία της ασφάλειας τωνθαλάσσιων μεταφορών και λιμένων

9 Ναυτιλία και Ασφάλεια Σύμφωνα με τον κανονισμό 725/2004 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (31/3/2004) για βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και λιμάνια, ως τη θάλασσα ορίζεται: Σκόπιμη παράνομη ενέργεια σύμφωνα με το ίδο άρθρο σημαίνει:

10 Ναυτιλία και Ασφάλεια Η έννοια της θαλάσσιας ασφάλειας όσο αφορά τις παράνομες ενέργειες σχετίζονται με: Πειρατεία Ένοπλη ληστεία Δουλεμπόριο Παράνομη διακίνηση προσώπων στη θάλασσα Λαθρομετανάστευση Λαθρεμπόριο Μεταφορά – διακίνηση επικίνδυνων υλικών

11 Ναυτιλία και Ασφάλεια Παράδειγμα: Παράδειγμα: Κόστος Πειρατείας ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΞΙΑ ($) Λύτρα176 εκ. Ασφάλιστρα460 εκ. – 3,2 δις. Εκτροπή δρομολογίων πλοίων2,4 – 3 δις. Ναυτικές στρατιωτικές δυνάμεις2 δις. Εξοπλισμός ασφάλειας360 εκ. – 2,5 δις. Ποινικές διώξεις31 εκατ. Οργανισμοί αποτροπής πειρατείας20 εκ. Κόστη στις περιφερειακές οικονομίες1,25 δις. Συνολικό εκτιμώμενο κόστος7 -12 δις.

12 Ναυτιλία και Ασφάλεια Company Security Officer (CSO) means the person designated by the Company as responsible for the security of the vessel or Outer Continental Shelf (OCS) facility, including implementation and maintenance of the vessel or OCS Facility Security Plan, and for liaison with his/her respective vessel or Facility Security Officer and the Coast Guard Captain of the Port (COTP) The CSO is required to complete maritime security training under the provisions of the Maritime Transportation Security Act of 2002, Chapter XI-2 of SOLAS 74 as amended, the IMO ISPS Code, and relevant U.S. Coast Guard regulations

13 Ναυτιλία και Ασφάλεια Διεθνείς κανονισμοί για την Ναυτική Ασφάλεια: SOLAS SOLAS (Convention on Safety of life at Sea) 1974 αποτελεί την κύρια σύμβαση για την αξία των πλοίων και αλληλοσυμπληρώνεται με την σύμβαση MARPOL 73/78 όσον αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης

14 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αποφυγής Σύγκρουσης στην Θάλασσα (Convention on the International Regulations for preventing Collisions at Sea), Σύμβαση για τους κανονισμούς Αποφυγής Σύγκρουσης στην Θάλασσα (Convention on the International Regulations for preventing Collisions at Sea), η οποία υιοθετήθηκε το 1977 και αναφέρεται στα μέτρα για την αποφυγή των συγκρούσεων στην θάλασσα

15 Ναυτιλία και Ασφάλεια Σύμβαση Διεθνούς Ναυτιλιακού Δορυφορικού Οργανισμού (Convention on the Establishment of an International Maritime Satellite System) Παγκόσμιο Ναυτικό Σύστημα Κινδύνου Σύμβαση Διεθνούς Ναυτιλιακού Δορυφορικού Οργανισμού (Convention on the Establishment of an International Maritime Satellite System) η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1979 με σκοπό να βελτιώσει τις ναυτιλιακές επικοινωνίες από επιχειρηματική σκοπιά και να ενισχύσει την ασφάλεια με την καθιέρωση του συστήματος Παγκόσμιο Ναυτικό Σύστημα Κινδύνου

16 Ναυτιλία και Ασφάλεια Σύμβαση Προτύπων Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (Convention on Standards of training certification and Watchkeeping of Seafarers) Σύμβαση Προτύπων Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (Convention on Standards of training certification and Watchkeeping of Seafarers) η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1984 που προάγει τους στόχους του SOLAS αλλά και τις απαιτήσεις του κώδικα ασφαλούς διαχείρισης

17 Ναυτιλία και Ασφάλεια Σύμβαση Ναυτιλιακής Έρευνας και Διάσωσης (Convention on Maritime Search and Rescue) Σύμβαση Ναυτιλιακής Έρευνας και Διάσωσης (Convention on Maritime Search and Rescue) η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1985 και σχεδιάστηκε για να βελτιώσει το υπάρχον δίκτυο έρευνας και διάσωσης μετά από κάποιο ατύχημα στην θάλασσα

18 Ναυτιλία και Ασφάλεια Σύμβαση για την ασφάλεια των εμπορευμάτων (Convention for Safe Containers) Σύμβαση για την ασφάλεια των εμπορευμάτων (Convention for Safe Containers) η οποία εφαρμόστηκε το 1977, που αφορά την διευκόλυνση των διαδικασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης αλλά και την δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας

19 Ναυτιλία και Ασφάλεια Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Φορτίων (International Maritime Dangerous Goods Code) Σύμβαση για τις γραμμές φόρτωσης (Convention on Load Line) Σύμβαση για την μέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων (Convention on Tonnage Measurement of Ships)

20 Ναυτιλία και Ασφάλεια

21

22 Θέματα που ασχοληθούμε στο μάθημα: Πολιτική Ασφάλειας στην Ναυτιλία Αρμοδιότητες Ασφάλειας Αξιολόγηση Ασφάλειας Πλοίο

23 Ναυτιλία και Ασφάλεια Εξοπλισμός Ασφάλειας Σχεδίαση Πλάνου Ασφάλειας Ταυτοποίηση, Αναγνώριση και Ανταπόκριση Απειλών

24 Ναυτιλία και Ασφάλεια Λειτουργίες Ασφάλεια Πλοίου Ασκήσεις Έκτακτης Ανάγκης Διαχείριση Ασφάλειας

25 Ναυτιλία και Ασφάλεια Εκπαίδευση στην Ασφάλεια Παραδείγματα Ασφάλειας στην Ναυτιλία και Μεταφορές

26 Ναυτιλία και Ασφάλεια

27 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εισαγωγή N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ μεταδιδακτορικός υπότροφος Δ.Παπαχρήστος μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google