Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Λοιπές Ενεργειακές Πηγές Κίμων Χρηστάνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Λοιπές Ενεργειακές Πηγές Κίμων Χρηστάνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Λοιπές Ενεργειακές Πηγές Κίμων Χρηστάνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας

2 Άδειες Χρήσεις Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 Σκοποί ενότητας Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να αντιληφθεί ο αναγνώστης ποιες άλλες πηγές ενέργειας (εκτός από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν στα προηγούμενα) έχει στη διάθεσή της η ανθρωπότητα, έστω κι αν κάποιες από αυτές δεν έχουν σήμερα ευρεία εφαρμογή ή βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο.

5 Περιεχόμενα ενότητας  Ενέργεια κυμάτων  Παλιρροϊκή ενέργεια  Πυρηνική σύντηξη

6 Κεφάλαιο 13: Λοιπές Ενεργειακές Πηγές

7 Ενέργεια κυμάτων Τα κύματα της θάλασσας αποτελούν άλλη μια πηγή ενέργειας, που οφείλεται στον Ήλιο. Αν και η ιδέα για εκμετάλλευση της πηγής αυτής για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ παλιά, υπάρχουν λίγες μόνο μικρές μονάδες παραγωγής σε διάφορες περιοχές. Τεχνικά κυρίως προβλήματα εμποδίζουν τη διάδοση της εφαρμογής. Εικόνα 1a-b (https://en.wikipedia.org/wiki/Pelamis_Wave_Energy_Con verter)

8 Παλιρροϊκή ενέργεια Σε παράκτιες περιοχές, που η στάθμη μεταξύ πλημμυρίδας και άμπωτης είναι σημαντική (π.χ. στο Saint Michel/Β. Γαλλία 12 m ), είναι δυνατή η εκμετάλλευση της ενέργειας που παράγεται από την παλίρροια, για την παραγωγή μηχανικού έργου, άρα και ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και υπήρξαν τέτοιες εκμεταλλεύσεις (νερόμυλοι) ήδη από τον 11 ο αιώνα, δεν έχει μέχρι σήμερα επιβεβαιωθεί η οικονομικότητα της συγκεκριμένης πηγής. Εικόνα 2a-b (https://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_power)https://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_power (https://en.wikipedia.org/wiki/Severn_Barrage)

9 Πυρηνική σύντηξη Με την πυρηνική σύντηξη δυο πυρήνες ελαφρών στοιχείων, π.χ. υδρογόνου, συνενώνονται και προκύπτει ένας βαρύτερος, αλλά με μάζα μικρότερη από το άθροισμα των αρχικών μαζών. Η απώλεια μάζας μετατρέπεται σε ενέργεια, που υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση του Einstein: Ε = Δm. c 2, όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός. Η ενέργεια που εκλύεται, είναι τεράστια και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτροπαραγωγή. Η εκμετάλλευσή της θα είναι δυνατή μετά το 2060. Εικόνα 3 (https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Nuclear_fusion.gif)

10 Αντί επιλόγου  Η ανθρωπότητα διαθέτει ποικιλία ενεργειακών πρώτων υλών/πηγών.  Κάθε ενεργειακή πρώτη ύλη/πηγή παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή ενέργειας είναι μείζον θέμα για τα συμβατικά και τα πυρηνικά καύσιμα.  Οι ανανεώσιμες πηγές έχουν γενικά χαμηλή απόδοση.  Η πυρηνική σύντηξη υπόσχεται μαζική και καθαρή παραγωγή ενέργειας, αλλά μετά το 2060.  Κάθε χώρα οφείλει να επιδιώκει την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της με εύλογο κόστος και περιβαλλοντική ευαισθησία.

11 Σημειώματα

12 Σημείωμα Αναφοράς Copyright: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, Κίμων Χρηστάνης. «Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. https://eclass.upatras.gr/courses/GEO357/

13 Συνιστώμενη βιβλιογραφία Rosenberg, P. (1993). The alternative energy handbook. Liburn, GA, The Fairmont Press, INC. Taylor, R.H. (1983). Alternative energy sources for the centralised generation of electricity. Bristol, Adam Hilger. Χρηστάνης, Κ. (1998). Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες. Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών

14 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες: Εικόνα 1a: Εικόνα 1b: Εικόνα 2a: Εικόνα 2b: Εικόνα 3:

15 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Λοιπές Ενεργειακές Πηγές Κίμων Χρηστάνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google