Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΛΕΞΗ 6 ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ. Έλκος από πίεση Είναι ένα τοπικό τραύμα στο δέρμα και / ή στους υποκείμενους ιστούς, συνήθως πάνω σε κάποιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΛΕΞΗ 6 ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ. Έλκος από πίεση Είναι ένα τοπικό τραύμα στο δέρμα και / ή στους υποκείμενους ιστούς, συνήθως πάνω σε κάποιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΛΕΞΗ 6 ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

2 Έλκος από πίεση Είναι ένα τοπικό τραύμα στο δέρμα και / ή στους υποκείμενους ιστούς, συνήθως πάνω σε κάποιο οστικό έπαρμα ως αποτέλεσμα πίεσης ή πίεσης σε συνδυασμό με δυνάμεις διάτμησης ή/και τριβής (National Pressure Ulcer Advisor Panel) [NPUAP], 2007 Είναι ένα τοπικό τραύμα στο δέρμα και / ή στους υποκείμενους ιστούς, συνήθως πάνω σε κάποιο οστικό έπαρμα ως αποτέλεσμα πίεσης ή πίεσης σε συνδυασμό με δυνάμεις διάτμησης ή/και τριβής (National Pressure Ulcer Advisor Panel) [NPUAP], 2007

3 Η άσκηση πίεσης στα μαλακά μόρια παρεμποδίζει την αιμάτωση των ιστών· εάν η άσκηση πίεσης συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε ο ιστός νεκρώνεται λόγω της έλλειψης αιμάτωσης ή αλλιώς λόγω ισχαιμίας. Ισχαιμία αναπτύσσεται όταν η πίεση που ασκείται στο δέρμα είναι μεγαλύτερη από την πίεση που επικρατεί στο εσωτερικό των αγγείων με αποτέλεσμα τα αγγεία να καταστρέφονται και να σταματά η αιματική ροή στους ιστούς. Αρχικά, η ισχαιμία γίνεται ορατή από την αλλαγή στο χρώμα του δέρματος (ερυθρό) Εάν υπάρχει συνεχιζόμενη άσκηση πίεσης, τότε οι ιστοί θα συνεχίσουν να καταστρέφονται ανάλογα πάντα και με την γενική κατάσταση υγείας του ασθενή. Εάν ο ασθενής δεν ανακουφιστεί από την πίεση τότε μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στους ιστούς Πρόκληση έλκους από πίεση

4 Ακράτεια ούρων, οι δυνάμεις τριβής ή διάτμησης, η ακινησία, η απώλεια αισθητηριακής αντίληψης, το επίπεδο δραστηριότητας και η κακή θρέψη, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη ελκών από πίεση Η υγρασία και η παρουσία αμμωνίας λόγω ακράτειας ούρων καθιστούν το δέρμα πολύ πιο ευάλωτο Η τριβή, που αποτελεί την μηχανική δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών που κινούνται η μια πάνω στην άλλη, προκαλεί βλάβες στην επιφάνεια του δέρματος, όπως είναι οι φλύκταινες Άλλοι παράγοντες ανάπτυξης έλκους από πίεση

5 Αξιολογήστε τον κίνδυνο στους ασθενείς που εισάγονται σε δομές παροχής φροντίδας υγείας και επαναλάβετε σε τακτική προγραμματισμένη βάση κάθε φορά που υπάρχει κάποια μεταβολή στην κατάσταση υγείας του ασθενή. Με βάση την τελική βαθμολογία στην κλίμακα Braden, ο ασθενής μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση τις παρακάτω κατηγορίες: 16 έως 18 ήπιου κινδύνου, 13 έως 14 μέτριου κινδύνου και κάτω από 9 υψηλού κινδύνου (Braden and Bergstrom, 1994) Χρησιμοποιήστε τις βαθμολογίες για να σχεδιάσετε ένα πλάνο φροντίδας το οποίο θα ελαχιστοποιήσει τους εντοπισμένους παράγοντες κινδύνου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ταυτόχρονα και τους προσωπικούς παράγοντες κινδύνου που θέτουν κάθε ασθενή ξεχωριστά σε κίνδυνο Αξιολογήστε τον κίνδυνο στους ασθενείς που εισάγονται σε δομές παροχής φροντίδας υγείας και επαναλάβετε σε τακτική προγραμματισμένη βάση κάθε φορά που υπάρχει κάποια μεταβολή στην κατάσταση υγείας του ασθενή. Με βάση την τελική βαθμολογία στην κλίμακα Braden, ο ασθενής μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση τις παρακάτω κατηγορίες: 16 έως 18 ήπιου κινδύνου, 13 έως 14 μέτριου κινδύνου και κάτω από 9 υψηλού κινδύνου (Braden and Bergstrom, 1994) Χρησιμοποιήστε τις βαθμολογίες για να σχεδιάσετε ένα πλάνο φροντίδας το οποίο θα ελαχιστοποιήσει τους εντοπισμένους παράγοντες κινδύνου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ταυτόχρονα και τους προσωπικούς παράγοντες κινδύνου που θέτουν κάθε ασθενή ξεχωριστά σε κίνδυνο Τρέχουσες Τάσεις της Τεκμηριωμένης Πρακτικής

6 Σχέδιο θεραπείας Θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται για την ανάπτυξη των ελκών. Σχεδιάστε τοπική φροντίδα που να βασίζεται στις αρχές θεραπείας υγρών τραυμάτων. Το υγρό περιβάλλον σε ένα τραύμα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέου ιστού. Εάν το τραύμα έχει νεκρό ιστό, θα πρέπει να επιλέξετε μια τοπική φροντίδα η οποία θα συμβάλλει στην απομάκρυνση του απονεκρωμένου ιστού από το τραύμα. Αντιμετωπίστε ενδεχόμενη μόλυνση από μικροοργανισμούς. Θεραπεύστε την μόλυνση τοπικά και συστηματικά Οι ασθενείς με έλκη θεραπεύονται πιο γρήγορα όταν θρέφονται επαρκώς και σωστά, καθώς επίσης και όταν θέτουν υπό έλεγχο διάφορες παθολογικές καταστάσεις, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και οι καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις

7 Ασθενείς με έλκη από πίεση αναφέρουν ότι το έλκος και η θεραπεία επηρεάζουν την ζωή τους σε σωματικό, συναισθηματικό, πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο Η παρουσία ενός έλκους από πίεση αυξάνει την παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο και έχει ως αποτέλεσμα την παρατεταμένη θεραπεία Δεδομένου ότι η παρουσία των ελκών επηρεάζει την ποιότητα ζωής ενός ασθενή, η παροχή πολιτιστικών πληροφοριών σχετικά με την θεραπεία και τις προσδοκίες κρίνονται αποφασιστικής σημασίας για την φροντίδα Προτού σχεδιάσετε το πλάνο φροντίδας ενός ασθενή με έλκος από πίεση, λάβετε υπ’ όψιν πολιτισμικά θέματα όπως το χρώμα του δέρματος, θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση του ασθενή και του ατόμου που τον φροντίζει, την ανάγκη ενός φροντιστή ιδίου φύλου, καθώς επίσης και την κοινωνική επίπτωση των ελκών από πίεση. Όταν παρέχετε φροντίδα για τα έλκη, θυμηθείτε ότι σε κάποιους πολιτισμούς οι τρίχες θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερη αξία και γι’ αυτό δεν θα πρέπει να ξυρίζονται Εάν το ξύρισμα θεωρηθεί απολύτως απαραίτητο για την επούλωση ενός τραύματος, τότε πιθανόν να χρειαστείτε την βοήθεια της οικογένειας του ασθενή ή ενός ειδικού στα πολιτιστικά θέματα Ασθενείς με έλκη από πίεση αναφέρουν ότι το έλκος και η θεραπεία επηρεάζουν την ζωή τους σε σωματικό, συναισθηματικό, πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο Η παρουσία ενός έλκους από πίεση αυξάνει την παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο και έχει ως αποτέλεσμα την παρατεταμένη θεραπεία Δεδομένου ότι η παρουσία των ελκών επηρεάζει την ποιότητα ζωής ενός ασθενή, η παροχή πολιτιστικών πληροφοριών σχετικά με την θεραπεία και τις προσδοκίες κρίνονται αποφασιστικής σημασίας για την φροντίδα Προτού σχεδιάσετε το πλάνο φροντίδας ενός ασθενή με έλκος από πίεση, λάβετε υπ’ όψιν πολιτισμικά θέματα όπως το χρώμα του δέρματος, θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση του ασθενή και του ατόμου που τον φροντίζει, την ανάγκη ενός φροντιστή ιδίου φύλου, καθώς επίσης και την κοινωνική επίπτωση των ελκών από πίεση. Όταν παρέχετε φροντίδα για τα έλκη, θυμηθείτε ότι σε κάποιους πολιτισμούς οι τρίχες θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερη αξία και γι’ αυτό δεν θα πρέπει να ξυρίζονται Εάν το ξύρισμα θεωρηθεί απολύτως απαραίτητο για την επούλωση ενός τραύματος, τότε πιθανόν να χρειαστείτε την βοήθεια της οικογένειας του ασθενή ή ενός ειδικού στα πολιτιστικά θέματα Πολιτισμικές προεκτάσεις

8 Όταν εκπαιδεύετε έναν ασθενή ή το άτομο που τον φροντίζει και χρησιμοποιείτε έντυπο υλικό, αναλογιστείτε και τη γλώσσα που ομιλούν ή την ικανότητα ανάγνωσης τους. Συχνά η αρχική χρήση των εικόνων με λεζάντες μπορεί να βοηθήσει εάν οι ικανότητες ανάγνωσης είναι επαρκείς και συνεπώς ο ασθενής να μπορέσει να εκπαιδευτεί από το υλικό. Η ολιστική αξιολόγηση ενός ασθενή συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα το κατά πόσο το έλκος μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική κατάσταση του ασθενή ή το κατά πόσο ένα τραύμα μπορεί να εμποδίσει την κοινωνική προσαρμογή του. Τέλος, η παρουσία ενός έλκους μπορεί να προκαλέσει πόνο και επακόλουθη αναπηρία, γεγονός το οποίο επηρεάζει την δυναμική μιας οικογένειας. Πολιτισμικές προεκτάσεις

9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Αξιολογήστε τακτικά τον ασθενή για τυχόν κίνδυνο ανάπτυξης ελκών από πίεση Επιλέξτε και χρησιμοποιήστε εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου (οι κλίμακες Braden και Norton θεωρούνται ότι έχουν τη μεγαλύτερη κλινική εγκυρότητα) Αξιολογήστε τον κίνδυνο από τον αρχικό προγραμματισμό της φροντίδας του ασθενή Αξιολογήστε και εξετάστε το δέρμα τουλάχιστον μια φορά την ημέρα Καταγράψτε όλα τα σημεία πίεσης και τεκμηριώστε τα αποτελέσματα

10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Φροντίστε για την ανακατανομή του ποσοστού και της διάρκειας της πίεσης Αλλάξτε συχνά την θέση του ασθενή (ανά 1 με 2 ώρες) Μελέτες αποδεικνύουν ότι η ισχαιμία των ιστών ξεκινά μετά από 1 ως 2 ώρες από την στιγμή εφαρμογής της πίεσης Ειδικά κρεβάτια, στρώματα και καλύμματα αναδιανέμουν την πίεση μεταξύ διαφόρων εξαρτημένων σημείων του σώματος Χρησιμοποιήσετε ειδικό μαξιλάρι κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκονται καθιστοί σε καρέκλα

11 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Καθαρίστε το συντομότερο δυνατόν τους ασθενείς που υποφέρουν από ακράτεια κοπράνων και ούρων. Προστατέψτε τις περιοχές που είναι επιρρεπείς στα επαναλαμβανόμενα επεισόδια ακράτειας χρησιμοποιώντας διάφορες ειδικές αλοιφές. Χρησιμοποιήστε ανασηκωμένα σεντόνια όταν αλλάζετε την θέση στον ασθενή καθώς αυτό θα μειώσει την τριβή μεταξύ του δέρματος και των σεντονιών του κρεβατιού. Η επαρκής και σωστή θρέψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη και την θεραπεία των ελκών. Ένα διαιτολόγιο πλούσιο σε πρωτεΐνες, θερμίδες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία συμβάλλει στην καλή διατήρηση των ιστών και προάγει την επούλωση. Εάν ένας ασθενής αναπτύξει έλκος από πίεση, αξιολογήστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το έλκος και προσδιορίστε την πορεία επούλωσής του. Σχεδιάστε τις παρεμβάσεις που θα κάνετε ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

12 Αναγνωρίστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών που μπορεί να αποτελούν παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης έλκους από πίεση Παράλυση ή ακινητοποίηση Απώλεια αισθητικότη- τας Διαταραχές κυκλοφορίας (σακχαρώδης διαβήτης) Πυρετός ΑναιμίαΥποσιτισμόςΑκράτεια Βαριά νάρκωση και αναισθησία ΗλικίαΑφυδάτωσηΟίδημα Προϋπάρχον έλκος από πίεση Ιστορικό έλκους πίεσης

13 Εκτιμήστε την κατάσταση του δέρματος του ασθενή ιδιαίτερα στις περιοχές άσκησης πίεσης

14 Στάδια κατακλίσεων Στάδιο Ι: Παρατεταμένη ερυθρότητα μιας δερματικής περιοχής μετά την ανακούφισή της από την πίεση. Σημαντικοί δείκτες της εκτίμησης του δέρματος είναι η εμφάνιση: θερμότητας, οιδήματος, σκληρότητας (έλλειψη ελαστικότητας) Στάδιο ΙΙ: Λύση της συνέχειας της επιδερμίδας και του δέρματος. Το έλκος είναι επιφανειακό και εμφανίζεται με τη μορφή εκδοράς ή φυσαλίδας ή ως αβαθής κρατήρας Στάδιο ΙΙΙ: Πλήρης καταστροφή του δέρματος που επεκτείνεται έως τον υποδόριο και τον λιπώδη ιστό. Το έλκος εμφανίζεται ως βαθύς κρατήρας με ή χωρίς εκκρίσεις (εξίδρωμα). Επίσης μπορεί να περιέχει νεκρωμένους ιστούς Στάδιο IV: Πλήρης καταστροφή του δέρματος/ υποδόριου/λιπώδους ιστού, που επεκτείνεται έως τον μυϊκό ιστό, τους τένοντες, τα οστά και τις αρθρώσεις. Το έλκος εμφανίζεται ως βαθύς κρατήρας με ή χωρίς εκκρίσεις (εξίδρωμα). Μπορεί να περιέχει νεκρωμένους ιστούς

15 Εκτίμηση - Ενέργειες – Ερευνήστε για αποχρωματισμό: δέρματος (ερυθρότητα σε λευκούς ασθενείς, σκούρο χρώμα σε έγχρωμους ασθενείς), υφή του δέρματος (χαλαρή ή σταθερή) – Ελέγξτε για ωχρότητα ή στικτή εμφάνιση του δέρματος – Εντοπίστε ενδεχόμενες διαφορές στην θερμοκρασία του δέρματος (κρύο ή θερμό )

16 Αξιολογήστε την ύπαρξη επιπρόσθετων περιοχών άσκησης πίεσης: Ρώθωνες: Ρινογαστρικός καθετήρας Γλώσσα και χείλη: Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός, ενδοτραχειακός σωλήνας Αυτιά: Ρινική κάνουλα παροχής οξυγόνου, μαξιλάρι Σωλήνες παροχέτευσης Παροχέτευση τραύματος Ουροκαθετήρας Foley Ορθοπεδικά εξαρτήματα και βοηθήματα τοποθέτησης Ρώθωνες: Ρινογαστρικός καθετήρας Γλώσσα και χείλη: Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός, ενδοτραχειακός σωλήνας Αυτιά: Ρινική κάνουλα παροχής οξυγόνου, μαξιλάρι Σωλήνες παροχέτευσης Παροχέτευση τραύματος Ουροκαθετήρας Foley Ορθοπεδικά εξαρτήματα και βοηθήματα τοποθέτησης

17 Εκτίμηση - Ενέργειες Προσοχή: Ελέγξτε καλά το δέρμα κάτω και περιμετρικά από τις ορθοπεδικές συσκευές ή εφαρμογές όπως το περιαυχένιο κολάρο, ή γύψινος επίδεσμος ή ο νάρθηκας. Καταγράψτε ενδεχόμενες εκδορές ή θερμότητα στις περιοχές που μπορεί να δημιουργηθεί τριβή μεταξύ του δέρματος και των συσκευών. Παρατηρήστε ποιες θέσεις προτιμά περισσότερο ο ασθενής όταν βρίσκεται στο κρεβάτι ή σε καρέκλα. Εκτιμήστε την διάθεση συνεργασίας του ασθενή και αν είναι πρόθυμος να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα αλλαγής θέσεων. Εκτιμήστε τις γνώσεις του ασθενή και του ατόμου που τον φροντίζει σχετικά με του κινδύνους ανάπτυξης έλκους από πίεση. Προσοχή: Ελέγξτε καλά το δέρμα κάτω και περιμετρικά από τις ορθοπεδικές συσκευές ή εφαρμογές όπως το περιαυχένιο κολάρο, ή γύψινος επίδεσμος ή ο νάρθηκας. Καταγράψτε ενδεχόμενες εκδορές ή θερμότητα στις περιοχές που μπορεί να δημιουργηθεί τριβή μεταξύ του δέρματος και των συσκευών. Παρατηρήστε ποιες θέσεις προτιμά περισσότερο ο ασθενής όταν βρίσκεται στο κρεβάτι ή σε καρέκλα. Εκτιμήστε την διάθεση συνεργασίας του ασθενή και αν είναι πρόθυμος να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα αλλαγής θέσεων. Εκτιμήστε τις γνώσεις του ασθενή και του ατόμου που τον φροντίζει σχετικά με του κινδύνους ανάπτυξης έλκους από πίεση.

18 Φροντίδα δέρματος Φυσιολογικά, η επούλωση τραύματος επέρχεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ασθενείς Η επούλωση τραύματος είναι περίπλοκη και περιλαμβάνει μια σειρά φυσιολογικών διεργασιών μεταξύ των κυττάρων και των ιστών. Η τοποθεσία, η σοβαρότητα και η έκταση του τραυματισμού, και η στοιβάδα ή στοιβάδες ιστών που εμπλέκονται επηρεάζουν την διεργασία επούλωσης του τραύματος Καθώς καθαρίζετε ένα τραύμα, χρησιμοποιήστε σχολαστική υγιεινή χεριών και κατάλληλες διαδικασίες για τον έλεγχο των λοιμώξεων πριν και μετά την αφαίρεση του ακάθαρτου επιθέματος

19 Φάσεις επούλωσης του τραύματος 1. Φάση αιμόστασης Τα αιμοφόρα αγγεία συσπώνται και οι παράγοντες πήξης ενεργοποιούν τις οδούς πήξης για να σταματήσει η αιμορραγία. 2. Φλεγμονώδης φάση Τα λευκοκύτταρα φτάνουν στην περιοχή του τραύματος και αρχίζουν τον καθαρισμό του. Τα μακροφάγα (τύπος λευκών κυττάρων) ξεκινούν να ρυθμίζουν την επιδιόρθωση του τραύματος. 3. Φάση πολλαπλασιασμού Ξεκινά η επιθηλιοποίηση (η κατασκευή νέας επιδερμίδας). Συντίθεται το κολλαγόνο και αρχίζει να παρέχει δομική ακεραιότητα στο τραύμα. 4. Φάση αναδιαμόρφωσης Η εξωτερική εμφάνιση ενός τραύματος χωρίς επιπλοκή θα είναι μια υγιής ουλή.

20 Παράγοντες που επηρεάζουν την επούλωση του τραύματος Αιμάτωση των ιστών και οξυγόνωση Διατροφική κατάσταση Λοίμωξη Σακχαρώδης διαβήτης Θεραπεία με κορτικοστεροειδή Χημειοθεραπεία και ακτινοβολία Ηλικία Στρες – ψυχολογικό και σωματικό Ανοσοκαταστολή Συστηματικές παθήσεις που επηρεάζουν την κατάσταση υγείας όπως νεφρική ή ηπατική νόσος, σήψη, καρκίνος Αιμοποιητικές διαταραχές

21 Παράμετροι που λαμβάνονται υπόψιν στην εκτίμηση του τραύματος Τοποθεσία (ανατομική θέση του τραύματος στο σώμα) Τύπος τραύματος (αιτιολογία του τραύματος) Έκταση του εμπλεκόμενου ιστού (χόριο, επιδερμίδα) Τύπος και ποσοστό ιστού στον πυθμένα του τραύματος (περιγράψτε τον τύπο του ιστού – κοκκιώδης, νεκρωμένος, εσχάρα και την έκταση του) Μέγεθος τραύματος (πλάτος, μήκος, βάθος) Εξίδρωμα τραύματος (ποσότητα, χρώμα, σύσταση) Παρουσία οσμής (παρουσία ή απουσία οσμής) Περιοχή γύρω από το τραύμα (εκτιμήστε το χρώμα, τη θερμοκρασία και την ακεραιότητα του δέρματος)

22 Κλίμακα αξιολόγησης τραυμάτων

23

24 Οδηγός μέτρησης

25 Κλίμακα αξιολόγησης BATES-JENSEN

26 Αφαίρεση Ραμμάτων και Συρραπτικών Τα ράμματα και τα συρραπτικά αφαιρούνται γενικά μέσα σε 7 έως 10 μέρες μετά το χειρουργείο αν η επούλωση είναι επαρκής Τα συρμάτινα ράμματα συνήθως παραμένουν στη θέση τους για 14 έως 21 μέρες Τα ράμματα διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και είναι απορροφήσιμα ή μη απορροφήσιμα Τα συρραπτικά είναι σύρματα από ανοξείδωτο ατσάλι Η θέση της τομής ορισμένες φορές περιορίζει τη χρήση τους, επειδή πρέπει να υπάρχει επαρκής απόσταση μεταξύ του δέρματος και των υποκείμενων δομών

27 Καθορίζει την ανάγκη παροχής φροντίδας και προσδιορίζει συγκεκριμένους παράγοντες που θέτουν τον ασθενή σε κίνδυνο. Ο ασθενής αδυνατεί να αλλάζει θέση από μόνος του Όταν υπάρχει απώλεια αισθητικότητας, ο ασθενής δεν νιώθει την δυσφορία που προκαλεί η πίεση και συνεπώς δεν λαμβάνει την πρωτοβουλία να αλλάξει θέση από μόνος του. Μειώνει την αιμάτωση των διαφόρων στιβάδων της επιδερμίδας. Αυξάνει τις μεταβολικές ανάγκες των ιστών. Η επακόλουθη εφίδρωση αφήνει το δέρμα υγρό. Τα μειωμένα επίπεδα αιμοσφαιρίνης μειώνουν το ποσοστό του οξυγόνου Ανεπαρκής θρέψη οδηγεί σε απώλεια βάρους, μυϊκή ατροφία και μείωση της μάζας των ιστών. Το δέρμα εκτίθεται σε υγρό περιβάλλον που περιλαμβάνει μικρόβια. Η υγρασία προκαλεί εμποτισμό του δέρματος. Ο ασθενής δεν βρίσκεται σε εγρήγορση Τα βρέφη καθώς και τα πολύ μικρά παιδιά βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, με το κεφάλι τους να είναι το πιο συνηθισμένο σημείο Καταλήγει στη μείωση της ελαστικότητας του δέρματος και την διόγκωση. Οι οιδηματώδεις ιστοί έχουν μειωμένη αντοχή στην πίεση, την τριβή και την διάτμηση. Περιορίζει τις διαθέσιμες επιφάνειες για αλλαγή θέσης σώματος, θέτοντας και τους υγιείς ιστούς σε κίνδυνο. Η ελαστικότητα του δέρματος σε ένα σημείο προϋπάρχοντος θεραπευμένου έλκους κυμαίνεται στο 80%. Αιτιολόγηση

28 Οι μέθοδοι της αξιολόγησης κινδύνου συμβάλλουν στην αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου που ευθύνονται για την πιθανή φθορά του δέρματος Η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης κινδύνου θα εξαρτηθεί από την κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε. Το σημαντικό βάρος πάνω από οστικά επάρματα θέτει το υποκείμενο δέρμα σε κίνδυνο. Υποδεικνύει ότι στους ιστούς ασκήθηκε πίεση. Η υπεραιμία αποτελεί φυσιολογική αντίδραση στην υποξαιμία των ιστών. Εάν κατά την διάρκεια της ψηλάφησης μιας περιοχής που παρουσιάζει ερυθρότητα το δέρμα ασπρίσει τότε επικρατεί φυσιολογική αντίδραση υπεραιμίας. Η εμμένουσα υποξαιμία των ιστών που βρίσκονται υπό πίεση υποδηλώνει την φυσιολογική ανταπόκριση των ιστών στην άσκηση πίεσης. Υποδηλώνει την πρώιμη δημιουργία ελκών από πίεση, γεγονός το οποίο εκδηλώνεται με την δημιουργία τραύματος λόγω δυνάμεων τριβής και κατάτμησης. Η εντόπιση διαφορών στην θερμοκρασία μεταξύ περιοχών με έλκος 1 ου αποτελεί μια πρωταρχική ένδειξη ισχαιμίας Αιτιολόγηση

29 Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου μπορεί να εκδηλώσουν σε πολλά σημεία νέκρωση ιστών Ασκούμενη πίεση στους ιστούς στο σημείο εξόδου ή εάν οι σωλήνες πιέζονται από κάποιο σημείο του σώματος. Η παροχέτευση του τραύματος είναι καυστική για το δέρμα και τους υποκείμενους ιστούς και συνεπώς αυξάνει τον κίνδυνο καταστροφής του δέρματος. Στους άνδρες ασθενείς, ένας ουροκαθετήρας που δεν είναι σωστά τοποθετημένος μπορεί να ασκήσει πίεση στην κορυφή του πέους και στην ουρήθρα. Οι συσκευές που δεν εφαρμόζουν σωστά ενδέχεται να ασκούν πίεση στους γειτονικούς υποκείμενους ιστούς και δέρμα. Η προτίμηση του ασθενή για συγκεκριμένες θέσεις έχει ως αποτέλεσμα το σωματικό βάρος να επιβαρύνει συγκεκριμένες οστικές προεξοχές Οι δυνάμεις τριβής και κατάτμησης αυξάνονται όταν ο ασθενής εξαρτάται πλήρως από τους άλλους για τις αλλαγές θέσεων. Συμβάλλει στην ενημέρωση και εκπαίδευση του ασθενή για θέματα που αφορούν τα έλκη πίεσης. Αιτιολόγηση

30 Ανεπάρκεια γνώσεων σχετιζόμενη με την πρόληψη των ελκών από πίεση Μη ισορροπημένη διατροφή σχετιζόμενη με τη λήψη λιγότερων θρεπτικών συστατικών από ό,τι έχει ανάγκη ο οργανισμός Διαταραγμένη σωματική κινητικότητα Διαταραγμένη ακεραιότητα του δέρματος Αναποτελεσματι κή αιμάτωση ιστών Κίνδυνος διαταραχής ακεραιότητας του δέρματος Νοσηλευτικές Διαγνώσεις

31 Εφαρμόστε τις κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης Κλείστε την πόρτα του δωματίου ή τραβήξτε το παραβάν Εάν ο ασθενής έχει ανοιχτά αιμορραγικά τραύματα, χρησιμοποιήστε καθαρά γάντια Βοηθήστε τον ασθενή να αλλάζει διάφορες θέσεις. Τοποθετήστε τον στις ακόλουθες θέσεις: – Ύπτια – Πρηνής – Πλάγια στις 30 μοίρες Εφαρμογή

32 Προσοχή: Όταν αλλάζετε θέση σε έναν ασθενή, παρατηρήστε για αποχρωματισμό του δέρματος σε περιοχές που βρίσκονταν υπό πίεση Στους ανοιχτόχρωμους ασθενείς αναμένετε ερυθρότητα από το αρχικό ερύθημα Οι έγχρωμοι ασθενείς δεν έχουν δέρμα το οποίο να «λευκάζει» και για αυτό η διαφορά φαίνεται καλύτερα σε σύγκριση με τους γειτονικούς ιστούς Αποφύγετε την χρήση λαμπών φθορισμού καθώς προσδίδουν μια μπλε απόχρωση στον δέρμα γεγονός, το οποίο μπορεί να σας οδηγήσει σε λανθασμένη αξιολόγηση του χρώματος του δέρματος Προσοχή: Όταν αλλάζετε θέση σε έναν ασθενή, παρατηρήστε για αποχρωματισμό του δέρματος σε περιοχές που βρίσκονταν υπό πίεση Στους ανοιχτόχρωμους ασθενείς αναμένετε ερυθρότητα από το αρχικό ερύθημα Οι έγχρωμοι ασθενείς δεν έχουν δέρμα το οποίο να «λευκάζει» και για αυτό η διαφορά φαίνεται καλύτερα σε σύγκριση με τους γειτονικούς ιστούς Αποφύγετε την χρήση λαμπών φθορισμού καθώς προσδίδουν μια μπλε απόχρωση στον δέρμα γεγονός, το οποίο μπορεί να σας οδηγήσει σε λανθασμένη αξιολόγηση του χρώματος του δέρματος Εφαρμογή

33 Ψηλαφίστε τις περιοχές του δέρματος με μεταβολή του χρώματος Σημειώστε εάν η περιοχή λευκάζει κατά την ψηλάφηση ή παραμένει κόκκινη ή έχει αλλοιωμένο χρώμα Το ερύθημα το οποίο δεν λευκάζει ή η μεταβολή στην θερμοκρασία του δέρματος μπορεί να είναι σημαντικοί προγνωστικοί δείκτες δημιουργίας έλκους από πίεση 1 ου σταδίου Αποφύγετε τις μαλάξεις και την εντριβή σε περιοχές που παρουσιάζουν ερυθρότητα ή αλλοίωση του χρώματος Κατά την τοποθέτηση του ασθενή στο κρεβάτι διατηρήστε την πλάτη του κρεβατιού σε γωνία 30 μοιρών ή χαμηλώστε το εάν η κατάσταση του ασθενή το επιτρέπει

34 Συζητήστε τη μέθοδο θεραπείας και προσδιορίστε τα άτομα που θα αναλάβουν την φροντίδα του ασθενή στο σπίτι. Συζητήστε τη διαδικασία επούλωσης του τραύματος και την προσδοκώμενη εικόνα του έλκους. Συζητήστε με τον ασθενή και τους φροντιστές του την αντίληψη που έχουν σχετικά με το μέγεθος του έλκους Συζητήστε με τον ασθενή και τους φροντιστές του την αντίληψη που έχουν σχετικά με την θεραπεία του έλκους. Αναγνωρίστε τα σημεία, τα συμπτώματα και τα τέσσερα στάδια του έλκους για να τα αναφέρετε στην ομάδα φροντίδας υγείας. Ανατρέξτε στις κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης δημιουργίας περαιτέρω βλάβης. Συζητήστε τις εναλλακτικές επιλογές για την διατήρηση της σωστής θρέψης. Επισημάνσεις Εκπαίδευσης

35 35


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΛΕΞΗ 6 ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ. Έλκος από πίεση Είναι ένα τοπικό τραύμα στο δέρμα και / ή στους υποκείμενους ιστούς, συνήθως πάνω σε κάποιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google