Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση Αξιολόγηση μαθητή και διδασκαλίας Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 13, Νομικών- Πολιτικών Επιστημών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Αξιολόγηση μαθητή και διδασκαλίας Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 13, Νομικών- Πολιτικών Επιστημών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 παρουσίαση Αξιολόγηση μαθητή και διδασκαλίας Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 13, Νομικών- Πολιτικών Επιστημών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ.Ε.Π.Π.Σ. ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Σκοποί διδασκαλίας μαθήματος Στόχοι μαθήματος Περιεχόμενα/Διδακτικές ενότητες και προτεινόμενα θέματα διαθεματικής προσέγγισης Διδακτικό υλικό και δραστηριότητες Μεθοδολογικές προσεγγίσεις

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Κ.Π.Α. –Ενεργητική, μαθητοκεντρική και εξατομικευμένη διδασκαλία –Διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση –Μικρότερη έμφαση στο περιεχόμενο και μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία

4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Κ.Π.Α. –Παιχνίδια ρόλων και δραματοποίηση –Επισκέψεις και επίδειξη κατάλληλου εποπτικού υλικού –Έρευνα με ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις, κτλ. –Διοργάνωση ομαδικών συζητήσεων

5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Κ.Π.Α. –Μελέτη πηγών –Χρήση παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας (αφήγηση, εργασίες μαθητών, χρήση σχολικού εγχειριδίου, κτλ.).

6 Στόχος, ο μαθητής: να μάθει να μαθαίνει να μαθαίνει πράττοντας

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ Σκοπός αξιολόγησης: Ο εντοπισμός και η συμπλήρωση ελλείψεων του μαθητή Η βελτίωση της διδασκαλίας

8 Στόχος: Η πρόοδος του μαθητή Στόχος της αξιολόγησης του μαθήματος «Πολιτική και Δίκαιο» είναι να ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίον επιτυγχάνεται ο τελικός σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος, δηλαδή το να αποκτήσει ο μαθητής πολιτική παιδεία.

9 Στόχος της αξιολόγησης του μαθήματος «Πολιτική και Δίκαιο» -Στη διερεύνηση της μαθησιακής πορείας των μαθητών σε όλα τα θέματα που προσφέρονται στο Α.Π.Σ. για το συγκεκριμένο μάθημα. -Στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών, με στόχο τον σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.

10 Στόχος της αξιολόγησης του μαθήματος «Πολιτική και Δίκαιο» Στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ενίσχυση και ενθάρρυνση των μαθητών και με τη δημιουργία κινήτρων μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα. -Στην ανάπτυξη της πολιτικής συνείδησης, της δημιουργικής ικανότητας, και της κριτικής σκέψης των μαθητών, στην καλλιέργεια ιδιαίτερων κλίσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων τους.

11 Στόχος της αξιολόγησης του μαθήματος «Πολιτική και Δίκαιο» Στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και του ενδιαφέροντος των μαθητών για συμμετοχή στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.

12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διαρκής και σκόπιμη λειτουργία Διαφάνεια και αξιοπιστία Σύγκριση με συγκεκριμένα κριτήρια Αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, αξιών Αφορά την επίδοση και την πρόοδο Ανάλογη με τα ατομικά χαρακτηριστικά Οι μαθητές γνωρίζουν: στόχους, κριτήρια, αποτελέσματα της αξιολόγησης

13 ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ α. Προφορικές εξετάσεις β.Παρακολούθηση και συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα γ. Γραπτές εξετάσεις – διακρίνονται σε: Διαγνωστικές–στην αρχή του χρόνου Ενδιάμεσες–κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Διακρίνονται σε: Ολιγόλεπτες δοκιμασίες (10-15 λεπτά) Ωριαίες δοκιμασίες –Τελικές – στο τέλος τετραμήνου ή έτους

14 ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ δ. Ατομικό Δελτίο Εργασιών μαθητή ε. Ενδιαφέρον και συμμετοχή σε ζητήματα του σχολείου, κτλ. στ. Αυτοαξιολόγηση

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ α. Γραπτές β. Προφορικές

16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Είδη γραπτών ερωτήσεων: Ελεύθερης ανάπτυξης Κλειστές ή αντικειμενικού τύπου Διακρίνονται σε: –Σωστού – Λάθους –Πολλαπλής επιλογής –Σύζευξης –Διάταξης –Συμπλήρωσης κενού

17 Στις προφορικές εξετάσεις συνεκτιμώνται: Το ενδιαφέρον για το μάθημα Οι πρωτοβουλίες Η συνεργασία Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας του σχολείου.

18 Ενδεικτική κατανομή βαθμολογίας Καμπύλη Gauss

19 Επιείκεια ή αυστηρότητα; Ούτε επιείκεια,ούτε αυστηρότητα, αλλά δικαιοσύνη.

20 Ενδεικτική κατανομή βαθμολογίας Βαθμοί Ποσοστά Αρ. Μαθητών: 25 00-09 0- 10% 0-3 10-12 10- 20% 2-5 13-15 40- 50% 10-12 16-18 20- 30% 5-8 19-20 10- 20% 2-5

21 Τι αξιολογούμε στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις; Ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως: Κατανόηση πληροφοριών Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης Κριτική σκέψη Φαντασία Παρατηρητικότητα Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία Εφαρμογή πληροφοριών στην επίλυση προβλημάτων ή στην αντιμετώπιση καταστάσεων

22 Διάγραμμα αξιολόγησης

23 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκαλίας Σχολείο: ………………………… Τάξη: ……….. Ημερομηνία: ……………………. Μάθημα: Σημειώστε x ή √ στην επιλεγόμενη στήλη.

24 Η αξιολόγηση χωρίζεται σε τρεις τομείς: Οι δύο πρώτοι τομείς αξιολογούνται από τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση του Σχολείου και ο τρίτος από το διδακτικό προσωπικό.

25 Η αξιολόγηση του μαθητή–της μαθήτριας Γίνεται στην τάξη με προφορικό και γραπτό τρόπο. Τα τεστ ημέρας και τα επαναληπτικά στοχεύουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, στην εκμάθηση των πλέον σημαντικών γνώσεων, στην κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και βέβαια στην επιβράβευση των παιδιών για τις προσπάθειες που κάνουν.

26 Η αξιολόγηση του μαθητή–της μαθήτριας Επιπλέον το τεστ ημέρας υποδηλώνει το βαθμό κατανόησης από μέρους των παιδιών της ύλης που διδάχθηκε την ίδια μέρα και αποτελεί βασικό εργαλείο για το δάσκαλο να εφαρμόσει το πρόγραμμα «πολλή δουλειά στην τάξη, λίγη στο σπίτι». Η αξιολόγηση ανά τρίμηνο γίνεται με τρόπο περιγραφικό.

27

28

29 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Σας Κατσίρας Λεωνίδας, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ13, ΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση Αξιολόγηση μαθητή και διδασκαλίας Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 13, Νομικών- Πολιτικών Επιστημών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google