Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΧΡΗΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2013 Υποκίνηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΧΡΗΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2013 Υποκίνηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΧΡΗΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2013 Υποκίνηση

2 By failing to prepare, you are preparing to fail. Αποτυγχάνοντας να προετοιμαστείς, προετοιμάζεσαι να αποτύχεις)Benjamin Franklin

3 Υποκίνηση Τί είναι αυτό που καθοδηγεί ή τροποποιεί τη συμπεριφορά μας; Γιατί αυξάνουμε την προσπάθειά μας για να επιτύχουμε; Γιατί επιδιώκουμε αλλαγές; Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που καθορίζουν και περιγράφουν αυτές τις αλλαγές;

4 Υποκίνηση – τί είναι; Υποκίνηση : ΥΠΟ + ΚΙΝΗΣΗ Παρακίνηση : ΠΑΡΑ + ΚΙΝΗΣΗ....δηλ. κάτι που ωθεί στην κίνηση! Γιατί έρχεστε στο μάθημα; Τί θα σας έκανε να έρχεστε συχνότερα ή να είστε περισσότεροι;

5 Υποκίνηση – τί είναι; Ένας ορισμός... Σύνολο δυνάμεων τόσο εντός του ατόμου όσο και εκτός αυτού, που μπορούν να καθορίσουν τη συμπεριφορά του, την κατεύθυνσή της, την έντασή της και τη διάρκειά της.  Υπο-κίνηση : εσωτερικοί παράγοντες  Παρα-κίνηση : εξωτερικοί παράγοντες

6 Υποκίνηση – τί είναι; Σημερινή κατάσταση Επιθυμητή κατάσταση κενό υποκίνησης Το κίνητρο για κάθε ενέργειά μας είναι μια ανάγκη που δεν έχει ικανοποιηθεί

7 Υποκίνηση και απόδοση Τί είναι η απόδοση του εργαζομένου;...η επίτευξη των στόχων του Από τί εξαρτάται ; ΑΠΟΔΟΣΗ/ΕΠΙΔΟΣΗ = f (ικανότητες)χ(κινητοποίηση) Οι Ικανότητες σχετίζονται με τις δυνατότητες του εργαζομένου (πνευματικές, περιβάλλον, γνώσεις, ψυχολογικές κλπ) Η Κινητοποίηση σχετίζεται με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του (ψυχολογικό συμβόλαιο)

8 Υποκίνηση και απόδοση...άρα η κατανόηση και πρόβλεψη των αναγκών μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή συμπεριφοράς άρα και σε... αύξηση της απόδοσης!

9 Τί γίνεται όταν δεν υπάρχει υποκίνηση; Σύγχιση – ενόχληση με αποτέλεσμα την αμυντική συμπεριφορά. 4 βασικές κατηγορίες αντιδράσεων : 1.Επιθετική συμπεριφορά (aggression) 2.Αμυντική συμπεριφορά (reggresion) 3.Εμμονή (fixation) 4.Απάθεια (withdrawal)

10 Τί υποκινεί τους εργαζόμενους; Συμβολή στην επιχ. Επιτυχία Εμπνευσμένη ηγεσία Πίστη στην επιχείρηση Έπαινος διοίκησης Σεβασμός συναδέλφων Εσωτερικά κίνητρα Προοπτικές ανόδου Αμοιβή Ομαδικό πνεύμα Ενδιαφέρουσες εργασίες

11 Τί υποκινεί τους εργαζόμενους;

12 Θεωρίες για την υποκίνηση 1.Θεωρία των αναγκών του Maslow 2.Θεωρία του Hertzberg 3.Θεωρία των προσδοκιών του Vroom 4.Θεωρία της δικαιοσύνης του Adams 5.Υποκίνηση μέσω καθορισμού στόχων 6.Υποκίνηση και αντικείμενο εργασίας

13 Υποκίνηση και αντικείμενο εργασίας -Όσο πιο ενδιαφέρουσα η εργασία μου, τόσο πιο αποδοτικός είμαι. Πως γίνεται πιο ενδιαφέρουσα η εργασία ; -Εμπλουτισμός (ανάθεση επιπλέον ευθυνών και εκχώρηση εξουσίας) -Επέκταση (διαφορετικά, νέα καθήκοντα)

14 Υποκίνηση μέσω καθορισμού στόχων -Σε κάθε άνθρωπο αρέσει η επιτυχία (π.χ. άθλημα), άρα εαν τεθούν στόχοι (και ιδιαίτερα εαν οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε αυτούς) και οι εργαζόμενοι τους επιτυγχάνουν, τότε αυτό αποτελεί ικανό κίνητρο για την αύξηση της απόδοσής τους. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΩΝ : ΜΒΟ

15 ΜΒΟ : οι στόχοι πρέπει να είναι... -S-S -M-M -A-A -R-R -T-T Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timeline

16 Θεωρία της δικαιοσύνης του Adams -To κίνητρο προς αύξηση της απόδοσης εξαρτάται από το κατά πόσο ο εργαζόμενος θεωρεί ότι έχει δίκαιη αξιολόγηση και αντιμετώπιση σε σχέση με τους συναδέλφους του. -Ανταμοιβές < προσπάθεια  δυσαρέσκεια και μείωση απόδοσης -Ανταμοιβές > προσπάθεια  προσωρινή αύξηση απόδοσης

17 Θεωρία των προσδοκιών του Vroom 1.Η αύξηση της προσπάθειάς μου θα οδηγήσει σε αύξηση της απόδοσης ; (εκτίμηση των δυνατοτήτων, εμπειρίας κλπ) 2.Η αυξημένη απόδοση θα έχει θετικές επιπτώσεις στον οργανισμό ; 3.Αυτά τα θετικά αποτελέσματα θα οδηγήσουν σε απολαβές για εμένα ; (αναγνώριση, εκτίμηση, χρήματα κλπ).

18 Θεωρία της Θετικής Ενίσχυσης «Μια συμπεριφορά, η οποία φαίνεται να οδηγεί σε θετική συνέπεια τείνει να επαναληφθεί, ενώ μια συμπεριφορά που οδηγεί σε αρνητική συνέπεια, τείνει να μην επαναληφθεί» ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

19 Θεωρία του Χ & Ψ Κάθε διοικητικό στέλεχος στηρίζεται σε μια διοικητική φιλοσοφία που έχει διαμορφώσει σε βάθος χρόνου, με βάση την εμπειρία του και τις γνώσεις του.

20 Θεωρία του Χ 1.Ο μέσος άνθρωπος έχει μια αντιπάθεια προς την εργασία του και θα την αποφύγει εαν μπορεί. 2.Για το λόγο αυτό, ο καλύτερος τρόπος να είναι απολύτως παραγωγικοί οι εργαζόμενοι, είναι μέσω της καθοδήγησης, του ελέγχου και της απειλής της τιμωρίας. 3.Ο μέσος άνθρωπος προτιμά να καθοδηγείται, επιθυμεί να αποφεύγει την υπευθυνότητα, έχει ελάχιστες φιλοδοξίες και επιθυμεί πάνω από όλα την ασφάλεια.

21 Θεωρία του Ψ 1.Η καταβολή διανοητικής ή φυσικής προσπάθειας στην εργασία είναι κάτι φυσικό όπως το παιχνίδι ή η ανάπαυση. 2.Ο εξωτερικός έλεγχος και η απειλή δεν είναι τα μόνα μέσα για την εξασφάλιση προσπάθειας επίτευξης των στόχων. Οι εργαζόμενοι έχουν την ικανότητα αυτοελέγχου και πειθαρχίας. 3.Το «δέσιμο» με τους στόχους είναι συνάρτηση των ανταμοιβών που προκύπτουν. 4.Ο μέσος άνθρωπος, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, μαθαίνει όχι μόνο να αποδέχεται αλλά και να επιδιώκει την ανάληψη ευθύνης. 5.Η ικανότητα επίδειξης δημιουργικότητας είναι ευρέως κατανεμημένη στον πληθυσμό. 6.Κάτω από τις συνθήκες της σύγχρονης βιομηχανικής ζωής, οι διανοητικές ικανότητες του μέσου ανθρώπου χρησιμοποιούνται μόνο εν μέρει.

22 Ανθρώπινες ανάγκες και υποκίνηση

23

24

25 Θεωρία του Hertzberg Α. Παράγοντες υγιεινής ή δυσαρέσκειας Δεν αυξάνουν την απόδοση αλλά εαν λείπουν μειώνεται η απόδοση διότι αυξάνεται η δυσαρέσκεια. -Ασφάλεια θέσης εργασίας -Μισθός και απολαβές -Κατάλληλη οργάνωση -Συνθήκες εργασίας -Ποιότητα της διοίκησης -Ποιότητα των σχέσεων -Σταθερότητα στρατηγικής και βασικών κατευθύνσεων

26 Θεωρία του Hertzberg Β. Παράγοντες υποκίνησης Αυξάνουν την ικανοποίηση άρα και την απόδοση. -Αναγνώριση της προσπάθειας -Επίτευξη των στόχων -Περιεχόμενο της εργασίας -Βαθμός εξουσίας και υπευθυνότητας -Ιεραρχική εξέλιξη

27

28 Πρακτικά παραδείγματα υποκίνησης 1.Ρώτα για ιδέες και λύσεις. 2.Δημιούργησε ανεπίσημους «ηγετικούς» ρόλους. 3.Δημιούργησε ομάδες στις οποίες συμμετέχεις και εσύ....αναγνωρίζεις την αξία των υφισταμένων σου και δείχνεις την εμπιστοσύνη σου!


Κατέβασμα ppt "ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΧΡΗΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2013 Υποκίνηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google