Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας Ανάλυση και Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων Ενότητα #1: Εισαγωγή στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Τσιφόρα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας Ανάλυση και Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων Ενότητα #1: Εισαγωγή στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Τσιφόρα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας Ανάλυση και Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων Ενότητα #1: Εισαγωγή στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Τσιφόρα Ευδοκία Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

2 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 2

3 Σκοποί ενότητας Να γνωρίζουν την εξέλιξη της πληροφορικής, σε σχέση με την εξέλιξη της εκπαίδευσης, και τις μεθοδολογίες της εκπαίδευσης. Εισαγωγή3

4 Περιεχόμενα ενότητας 1)Ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο της ΛογιστικήςΙστορικό και θεωρητικό πλαίσιο της Λογιστικής 2)Βασικές λογιστικές αρχές και παραδοχέςΒασικές λογιστικές αρχές και παραδοχές 3)Είδη και μέθοδοι ανάλυσης οικονομικών καταστάσεωνΕίδη και μέθοδοι ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων 4)Οριζόντια και κάθετη ανάλυσηΟριζόντια και κάθετη ανάλυση 5)Ανάλυση τάσηςΑνάλυση τάσης 6)Ανάλυση αριθμοδεικτώνΑνάλυση αριθμοδεικτών Εισαγωγή4

5 ●Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούμε: ●Στο ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο της λογιστικής. ●Στις βασικές αποδεκτές λογιστικές αρχές, τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε είδους ανάλυση που πραγματοποιούμε. ●Στα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα. Εισαγωγή5

6 Ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο της Λογιστικής (1 από 2) ●Η πρώτη αναφορά της διγραφικής (διπλογραφικής) καταστιχογραφίας, βρίσκεται ήδη σε σύγγραμμα της εποχής των Σταυροφορικών (15 ος αιώνας) και αποδίδεται στον μοναχό Luca Pacilo. ●Στον 18 ο αιώνα (βιομηχανική επανάσταση) και στον 19 ο αιώνα (θεσμός ανωνύμων εταιριών), δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο διαχωρισμού του ιδιοκτησιακού και διοικητικού ελέγχου της επιχείρησης, με νέες ανάγκες πληροφόρησης. ●Δημιουργία αυτοτελούς οικονομικής οντότητας, διαρκούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και περιοδικότητας των αποτελεσμάτων. Εισαγωγή6

7 Ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο της Λογιστικής (2 από 2) ●Αρχές 20 ου αιώνα: Εμφάνιση της επιστήμης της Διοίκησης - Οργάνωσης (πρώτο βήμα για την δημιουργία πληρέστερης λογιστικής υποδομής). Η Λογιστική αρχίζει και ξεπερνά τα στενά όρια της καταστιχογραφίας του 15 ου αιώνα. ●Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος: συντελούνται εξελίξεις σε τομείς όπως η οικονομία, η κοινωνία, η πολιτική, η τεχνολογία, οι οποίες και διαμόρφωσαν την σύγχρονη εννοιολογική οριοθέτηση της Λογιστικής. Εισαγωγή7

8 Υποθέσεις και Αρχές της Λογιστικής ●Η θεωρητική προσέγγιση της Λογιστικής πραγματοποιείται μέσω των όρων: ●Έννοιες. ●Παραδοχές. ●Υποθέσεις. ●Πρότυπα. ●Κανόνες. ●Αρχές.  Δεν υπάρχει η αυστηρότητα που χαρακτηρίζει άλλους κλάδους της Οικονομικής (λόγω του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος). Εισαγωγή8

9 Λογιστικές υποθέσεις ●Διατυπώνονται εκ των προτέρων, και εφόσον επαληθευτούν, λαμβάνουν ένα πιο γενικό χαρακτήρα και στην συνέχεια γίνεται εφικτή η ανάπτυξη των Λογιστικών Αρχών (ή κανόνων, ή κατευθυντήριων οδηγιών). Εισαγωγή9

10 Λογιστικές Αρχές i.Αυτοτέλεια Οικονομικής οντότητας (επιχείρησης): Διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ανάμεσα στην επιχείρηση και στους ιδιοκτήτες (ανεξαρτησία της επιχείρησης και των συναλλαγών της). ii.Διαρκής επιχειρηματική δραστηριότητα: Η επιχείρηση θα συνεχίσει την δραστηριότητα της για αρκετά χρόνια, με στόχο να επιτύχει τους στόχους της. iii.Περιοδικότητα των αποτελεσμάτων: Όσοι σχετίζονται (άμεσα ή έμμεσα) με την επιχείρηση, χρειάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να λαμβάνουν οικονομική ενημέρωση (συνήθως στην Λογιστική έχουμε το δωδεκάμηνο). iv.Νομισματική μονάδα μέτρησης: Το χρήμα είναι η καταλληλότερη μονάδα για την αποτύπωση των συναλλαγών. Εισαγωγή10

11 Αποδεκτές λογιστικές Αρχές (1 από 2) 1.Ιστορικό κόστος (ή τιμή κτήσεως). 2.Συντηρητικότητα ή Σύνεση (θέλουμε να επιλέγεται εκείνη η μέθοδος που θα έχει την μικρότερη ευνοϊκή επίδραση στην Καθαρή Θέση). 3.Αναγνώρισης (ή Πραγματοποίησης του εσόδου). 4.Συσχέτισης εσόδων και εξόδων. 5.Δεδουλευμένων εσόδων-εξόδων (ή αυτοτέλειας των χρήσεων). 6.Επαρκούς αποκάλυψης (να μην υπάρχει παραπλάνηση μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων). 7.Ουσιαστικότητας (σημαντικότητας) των πληροφοριών (μόνο οι χρήσιμες πληροφορίες παρουσιάζονται). Εισαγωγή11

12 Αποδεκτές λογιστικές Αρχές (2 από 2) 8.Συγκρισιμότητας των πληροφοριών (βασική αρχή ώστε διαχρονικά να συγκρίνονται τα οικονομικά μεγέθη, ώστε να εντοπιστούν οι τάσεις τόσο στην χρηματοοικονομική της θέση, όσο και στην αποδοτικότητά της). 9.Συνέπειας των λογιστικών μεθόδων (για να υπάρχει συγκρισιμότητα, θα πρέπει να ακολουθούνται διαχρονικά οι ίδιες αρχές – κανόνες – διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχει αλλοίωση στα μεγέθη από αλλαγές στις λογιστικές μεθόδους). 10.Αντικειμενικότητα και επαληθευσιμότητα (αμερόληπτα και ελέγξιμα τα αποτελέσματα, δηλαδή δεν έχουμε υποκειμενική εκτίμηση και όλα τα μεγέθη επαληθεύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά). Εισαγωγή12

13 Ελληνικά Γενικά Λογιστικά Πρότυπα ●Κώδικας Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.). ●Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.). ●Εταιρικό Δίκαιο (Ν. 2190/1920, Ν.3190/1955). ●Φορολογικό Δίκαιο (Άμεση και Έμμεση Φορολογία). Εισαγωγή13

14 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Δ.Λ.Π.Χ.) ●Ανάγκη δημιουργίας μίας ενιαίας μορφής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξαιτίας: ●Ελεύθερης διακίνησης προσώπων – αγαθών – κεφαλαίων. ●Εύρεση χρηματοδότησης σε διεθνείς κεφαλαιαγορές. ●Μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε Ευρώ και ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση).  Ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η διεθνοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ.Α.), να υπάρχει αντικειμενική πληροφόρηση, συγκρισιμότητα μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), να αποκαλυφθούν οι πραγματικές δυνατότητες των επιχειρήσεων. Εισαγωγή14

15 Λογιστικό πρότυπο ●Είναι ένα κείμενο (συνοπτικό και απλό), το οποίο περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι συναλλαγές κατά την καταχώρησή τους στα αντίστοιχα βιβλία, και στην παρουσίασή τους στις οικονομικές καταστάσεις. ●IASC (International Accounting Standards Committee). ●SIC (Standing Interpretation Committee). ●IASB (International Accounting Standards Board). ●IAS (International Accounting Standards). Υποχρεωτική η υιοθέτηση των Δ.Λ.Π.Χ. από το 2005 για τις εισηγμένες στο ΧΑ.Α. για τις χώρες – μέλη της Ε.Ε. Εισαγωγή15

16 Ο σκοπός και η φύση των πληροφοριών της ανάλυσης αριθμοδεικτών ●Ο σκοπός των δημοσιευμένων τελικών λογαριασμών είναι να επικοινωνήσουν πληροφορίες, και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ενός ευρύτερου συνόλου ενδιαφερομένων μερών. ●Η εξέταση των πληροφοριών και η σύγκριση τους, μας επιτρέπει να απαντήσουμε σε δύο καίρια ερωτήματα: ●Ποια ήταν η απόδοση της επιχείρησης στο παρελθόν; ●Πόσο αποτελεσματικά και αποδοτικά διοικήθηκε η επιχείρηση; Εισαγωγή16

17 Συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (1 από 3) ●Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν ποσά των συναλλαγών σε απόλυτους αριθμούς. ●Αυτό είναι δυνατόν να δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες στην προσπάθεια διενέργειας της ανάλυσής τους. ●Η ανάλυση (και διερεύνηση) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μελετάει: i.Τις σχέσεις των οικονομικών στοιχείων (για μία δεδομένη χρονική στιγμή). ii.Τις τάσεις τους για μία σειρά ετών.  Βέβαια όλα αυτά καθορίζονται από τον σκοπό (ή την επιδιωκόμενη απόφαση) που έχει εκείνος που κάνει την ανάλυση. Εισαγωγή17

18 Συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (2 από 3) ●Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βασίζεται σε αριθμητικές έννοιες οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: ●Τιμές ή αξίες λογαριασμών. ●Ποσότητες αγαθών. ●Ημέρες (ή μήνες) κυκλοφορίας. ●Σχετικούς αριθμούς (πηλίκων ή βαθμών) που εκφράζονται στατικά – δυναμικά, συγκεκριμένα – αφηρημένα (αριθμοδείκτες).  Στόχος της σύγκρισης είναι να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας συμπερασμάτων, ώστε οι καταστάσεις να είναι χρήσιμες, κατανοητές και αξιοποιήσιμες. Εισαγωγή18

19 Συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (3 από 3) ●Κατά την συγκριτική ανάλυση, εντοπίζονται τα δεδομένα που έχουν μεταβληθεί σημαντικά (διαχρονικά), και στην συνέχεια γίνεται αξιολόγηση (ευνοϊκή ή δυσμενής) της μεταβολής σύμφωνα με: i.Πολιτική της επιχείρησης. ii.Με άλλα πρότυπα μεγέθη (που ίσως έχουν καθοριστεί). iii.Ομοιογενή μεγέθη άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου σε διάφορα επίπεδα (απόλυτο – ποσοστιαίο – μέσο όρο).  Για την διενέργεια της σύγκρισης είναι απαραίτητη η ομοιογένεια των μεγεθών, η ομοιότητα στους επιμέρους λογαριασμούς, και η συνέπεια τήρησης των ίδιων υποθέσεων και αρχών. Εισαγωγή19

20 Είδη συγκρίσεων 1.Διαχρονικές συγκρίσεις (Time Series Analysis). 2.Διαστρωματικές συγκρίσεις (Cross- Sectional Analysis). 3.Αριθμοδείκτες. Εισαγωγή20

21 Διαχρονικές συγκρίσεις: Κάθετη ανάλυση 1.Κατάσταση κοινού μεγέθους – κάθετη ανάλυση. ●Κάθε στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού διαιρείται με το άθροισμα του Ισολογισμού. ●Κάθε στοιχείο της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης διαιρείται με το ποσό των καθαρών πωλήσεων. ●Καλούνται «κοινού μεγέθους» γιατί το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών είναι 100% για όλους τους Ισολογισμούς – αποτελέσματα χρήσης, για όλες τις επιχειρήσεις. Εισαγωγή21

22 Κάθετη ανάλυση: Παράδειγμα Ισολογισμού ΕνεργητικόΙσολογισμός (Κάθετη ανάλυση)Παθητικό Εκατομμύρια € % % 20142013201420132014201320142013 Εμπορεύματα504425% Ίδια κεφάλαια1089854% Πελάτες224511%25% Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 48 24%27% Ταμείο864%3% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 443422%19% Κυκλοφορούν809540%54% Πάγια1208260%46% Σύνολο200177100% Σύνολο 200180100% Εισαγωγή22

23 Κάθετη ανάλυση: Παράδειγμα αποτελέσματα χρήσης Αποτελέσματα χρήσεως 1/1/14 – 31/12/2014 (Κάθετη Ανάλυση) Εκατομμύρια €% 2014201320142013 Πωλήσεις350330100% - Κόστος πωλήσεων24522070%67% Μικτό κέρδος10511030%33% - Οργανικά έξοδα898825%27% Κέρδη προ φόρων16225%7% - Φόρος (40%)6,48,82%3% Κέρδη μετά φόρων9,613,23%4% Εισαγωγή23

24 Διαχρονικές συγκρίσεις: Δυναμική ανάλυση Εισαγωγή24

25 Οριζόντια ανάλυση (Ισολογισμός) ΕνεργητικόΙσολογισμός (Οριζόντια ανάλυση)Παθητικό Εκατομμύρια € 20142013Διαφορά%20142013Διαφορά% Εμπορεύματα5044614%Ίδια κεφάλαια108981010% Πελάτες2245-23-51% Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 48 00% Ταμείο86233% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 44341029% Κυκλοφορούν8095-15-16% Πάγια120823846% Σύνολο2001772313% Σύνολο 20018020%11% Εισαγωγή25

26 Οριζόντια ανάλυση: Παράδειγμα αποτελέσματα χρήσης Αποτελέσματα χρήσεως 1/1/14 – 31/12/2014 (Οριζόντια Ανάλυση) Εκατομμύρια €Διαφορά% 20142013 Πωλήσεις350330206% - Κόστος πωλήσεων2452202511% Μικτό κέρδος105110-5-5% - Οργανικά έξοδα898811% Κέρδη προ φόρων1622-6-27% - Φόρος (40%)6,48,8-2-27% Κέρδη μετά φόρων9,613,2-4-27% Εισαγωγή26

27 Διαχρονικές συγκρίσεις: Αριθμοδείκτες τάσεως 3.Αριθμοδείκτες τάσεως– trend percentages. ●Σε αυτήν την μέθοδο αναλύονται τα ποσά μιας επιχείρησης, αφού πρώτα έχει επιλεγεί ένα έτος βάσης και το οποίο αποτελεί το 100%. Στην συνέχεια, συγκρίνουμε (διαιρώντας) τα ποσά των επόμενων ετών με το έτος βάσης. ●Με αυτόν τον τρόπο (με την σύγκριση), αποκαλύπτονται τυχόν ευνοϊκές ή δυσμενείς τάσεις που προέρχονται από συγκεκριμένα ποσά (μεγέθη). Εισαγωγή27

28 Αριθμοδείκτες τάσεως (Αποτελέσματα χρήσεως) Σύγκριση πωλήσεων και κερδών μετά φόρων (τάση) 20142013201220112010 Πωλήσεις940820730650600 Πωλήσεις σε % μεταβολής157%137%122%108%100% Κέρδη μετά φόρων4732,851,13930 Κέρδη μετά φόρων σε % μεταβολής157%109%170%130%100% Εισαγωγή28

29 Ανάλυση τάσης Σύγκριση αποτελεσμάτων χρήσεως (αριθμοδείκτες τάσεως) 20102011201220132014 Πωλήσεις1,001,251,301,371,45 - Κόστος πωλήσεων1,001,281,291,391,42 Μικτό κέρδος1,001,231,311,351,47 - Οργανικά έξοδα1,001,201,241,261,29 Κέρδη προ φόρων1,001,261,351,391,53 - Φόρος (40%)1,001,071,091,101,21 Κέρδη μετά φόρων1,001,251,321,341,49 Εισαγωγή29

30 Κατηγορίες τάσεων ●Συνήθως κατά τη ανάλυση των τάσεων διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες: ●Ανοδικές τάσεις. ●Καθοδικές τάσεις. ●Μικρές διακυμάνσεις. ●Μεγάλες διακυμάνσεις. ●Σταθερότητα διαχρονικά. ●Σχετική σταθερότητα. Εισαγωγή30

31 Διαστρωματικές συγκρίσεις (cross - sectional analysis) ●Σε αυτήν την μέθοδο σύγκρισης, έχουμε: διαφορετικές επιχειρήσεις, με κοινά χαρακτηριστικά, με ίδιο ή διαφορετικό μέγεθος, αλλά που ανήκουν στον ίδιο κλάδο, η ανάλυση γίνεται με την κατάσταση κοινού μεγέθους (κάθετη ανάλυση). Εισαγωγή31

32 Διαστρωματικές συγκρίσεις: Παράδειγμα Εισαγωγή32

33 Σημεία προσοχής κατά την σύγκριση καταστάσεων κοινού μεγέθους ●Αλλαγή – αντικατάσταση ελεγκτή (ορκωτού) χωρίς αιτιολόγηση. ●Μεταβολές (μέσα στην χρήση) του τρόπου αναγνώρισης των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. ●Εγγραφές προσαρμογής, με αξιόλογα ποσά, ιδιαίτερα κατά την χρονική διάρκεια του ελέγχου. ●Αποτύπωση οικονομικών συναλλαγών με άτομα που συνδέονται με την επιχείρηση. ●Διαφοροποίηση (αλλαγή) σε λογιστικές μεθόδους που μπορεί να επηρεάσουν (θετικά ή αρνητικά) τα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες). Εισαγωγή33

34 Αριθμοδείκτες ●Οι αριθμοδείκτες (ratios) είναι «αριθμοί», οι οποίοι εκφράζουν σχέσεις ανάμεσα σε λογιστικά μεγέθη (ή λογαριασμούς). ●Οι «αριθμοί» αυτοί μπορεί να αναφέρονται:  Σε περιθώρια ή διαφορές ( π.χ. μικτά αποτελέσματα, κέρδη).  Σε δεδομένα λογαριασμών από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (π.χ. δαπάνες, έσοδα).  Σε διαφορές ανάμεσα στο τι έγινε και στο τι θα έπρεπε να έχει γίνει (π.χ. διαφορές ανάμεσα σε προϋπολογισθέντα και πραγματοποιηθέντα μεγέθη).  Σε πηλίκα τα οποία αποτελούν τα αποτελέσματα διαίρεσης δύο μεγεθών (π.χ. κυκλοφοριακό ενεργητικό / σύνολο ενεργητικού). Εισαγωγή34

35 Διάκριση αριθμών ●Στατικοί και δυναμικοί αριθμοί: Η βασική τους διαφορά εντοπίζεται στην χρονική στιγμή στην οποία αναφέρονται. Οι στατικοί αναφέρονται σε κάποια χρονική στιγμή (π.χ. ο ισολογισμός), ενώ οι δυναμικοί σε κάποια χρονική περίοδο (π.χ. ετήσιες ή μηνιαίες πωλήσεις). ●Οικονομικής φύσεως αριθμοί: Συνήθως διακρίνονται σε αριθμούς εκφρασμένους σε ποσότητα, σε αξία, σε χρόνο (μέρες, έτη), αλλά και σε αριθμοδείκτες (σχετικοί αριθμοί που εκφράζουν σχέσεις ή και συνθέσεις). Εισαγωγή35

36 Τι είναι η ανάλυση αριθμοδεικτών; ●Στην χρηματοοικονομική ανάλυση, η ανάλυση μέσω των αριθμοδεικτών, προσδιορίζεται ως η τεχνική που αποτυπώνει την σχέση ανάμεσα σε δύο στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ●Η σχέση αυτή δεν είναι «τυχαία», αλλά θα πρέπει να είναι λογική, κατανοητή, και να σχετίζεται με συγκεκριμένες αποφάσεις (π.χ. ρευστότητα). ●Το αποτέλεσμα είναι μία ποσοστιαία παραγοντική σχέση (πόσες φορές, ή %). ●Οι αριθμοδείκτες είναι αναρίθμητοι και στόχος δεν είναι ο υπολογισμός κάθε πιθανού αριθμοδείκτη, αλλά η επιλογή των κατάλληλων αριθμοδεικτών. Εισαγωγή36

37 Με τι πρέπει να συγκρίνουμε τους αριθμοδείκτες; ●Οι αριθμοδείκτες για να έχουν ουσιαστική χρησιμότητα θα πρέπει να συγκρίνονται με: ●Πρότυπα. ●Προηγούμενα λογιστικά μεγέθη της ίδιας επιχείρησης (διαχρονική σύγκριση). ●Λογιστικά μεγέθη άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου (διαστρωματική σύγκριση) ή με τον Μέσο Όρο (Μ.Ο.) του κλάδου. ●Επίσης χρησιμοποιούνται μαζί με τις συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ώστε να διαπιστωθούν (παροχή ενδείξεων) προβληματικά σημεία. Εισαγωγή37

38 Ανάλυση αριθμοδεικτών ●Με την ανάλυση των αριθμοδεικτών: ●Η επιχείρηση έχει μία γρήγορη εικόνα των βασικών της οικονομικών δραστηριοτήτων. ●Ωστόσο, η απλότητα των αριθμοδεικτών αποτελούν και το μειονέκτημά τους (παρέχουν γενικές πληροφορίες). ●Για την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων, θα πρέπει ο αναλυτής να λαμβάνει υπόψη και πληροφορίες που αφορούν το οικονομικό-κοινωνικό-ανθρώπινο περιβάλλον, στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. ●Η ανάλυση των αριθμοδεικτών δεν μπορεί να «προβλέπει» το μέλλον με ακρίβεια, ωστόσο μπορούν να παρέχουν χρήσιμες ενδείξεις τόσο για την μελλοντική πορεία, αλλά και για τα σημεία εκείνα στα οποία θα πρέπει να δοθεί προσοχή. Εισαγωγή38

39 Ο σκοπός και η φύση της ανάλυσης αριθμοδεικτών ●Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αριθμοδεικτών μπορεί να περιλαμβάνει από 20 μέχρι 80 αριθμοδείκτες, ανάλογα με το αντικείμενο και τον σκοπό της ανάλυσης. ●Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ανάλυση και η ερμηνεία της παρούσας ενότητας δεν αποτελεί τελικό αποτέλεσμα. ●Με άλλα λόγια η παρούσα ανάλυση φανερώνει ενδείξεις και δίνει το έναυσμα για επιπλέον αναλύσεις. Εισαγωγή39

40 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Σοφιανίδου Γεωργία

41 Σημειώματα

42 Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.01.

43 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Τσιφόρα Ευδοκία, 2015. Τσιφόρα Ευδοκία. «Ανάλυση και Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων». Έκδοση: 1.0. Λάρισα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://cdev.teilar.gr/courses/LOG100/, 01/04/2015. http://cdev.teilar.gr/courses/LOG100/

44 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή, 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο, που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο, που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο. Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

45 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς,  το Σημείωμα Αδειοδότησης,  τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων,  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχουν). μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας Ανάλυση και Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων Ενότητα #1: Εισαγωγή στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Τσιφόρα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google