Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατασκευή παιδαγωγικής εργαλειοθήκης για την διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο δημοτικό : Στόχοι και προοπτικές. Δρ Τσίγκρη Χρυσούλα Σχολική Σύμβουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατασκευή παιδαγωγικής εργαλειοθήκης για την διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο δημοτικό : Στόχοι και προοπτικές. Δρ Τσίγκρη Χρυσούλα Σχολική Σύμβουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατασκευή παιδαγωγικής εργαλειοθήκης για την διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο δημοτικό : Στόχοι και προοπτικές. Δρ Τσίγκρη Χρυσούλα Σχολική Σύμβουλος Κλ. ΠΕ05 Α’ Αθήνας και νήσων Χίου και Λέσβου.

2 Τι οφείλουν να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α/θμια Εκπαίδευση Τις ιδιαιτερότητες, νευροφυσιολογικές γνωστικές και κοινωνικό συναισθηματικές που χαρακτηρίζουν αυτή την ηλικία όπως η ευελιξία του εγκεφάλου η μεγάλη προσαρμοστικότητα στη φωνητική και φωνολογική δομή της ξένης γλώσσας η υψηλή ικανότητα μίμησης

3 Τι οφείλουν να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α/θμια Εκπαίδευση η γρήγορη πρόσληψη/αφομοίωση της προφοράς η ανάγκη δράσης παιχνιδιού δημιουργίας και αυθόρμητης έκφρασης καθώς και τα ενδιαφέροντα τους όπως η χρήση του υπολογιστή και γενικά των νέων τεχνολογιών.

4 Τι οφείλουν να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α/θμια Εκπαίδευση Να ευαισθητοποιηθούν στην πρακτική της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης και να δώσουν την δυνατότητα στο μαθητή να συμμετέχει ενεργά από την αρχή της διδασκαλίας στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας

5 Τι οφείλουν να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α/θμια Εκπαίδευση Να διευκολύνουν την εκμάθηση της γλώσσας προτείνοντας ποικίλες δραστηριότητες αρχίζοντας από τον προφορικό λόγο ώστε οι μαθητές βήμα προς βήμα να εξοικειωθούν στο άκουσμα της ξένης γλώσσας και να αναπτύξουν αρχικά δεξιότητες πρόσληψης, κατανόησης παραγωγής και αναπαραγωγής απλού προφορικού λόγου

6 Τι οφείλουν να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α/θμια Εκπαίδευση Να δώσουν έμφαση σε πρακτικές ασκήσεις κατανόησης της φωνητικής ώστε εξασκώντας τους να συνδέσουν αργότερα τον γραπτό στον προφορικό λόγο.

7 Τι οφείλουν να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α/θμια Εκπαίδευση Να εφαρμόζουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις ώστε η εκμάθηση της γραμματικής και των μορφοσυντακτικών δομών να γίνεται μέσα από την βιωματική χρήση της γλώσσας σε συγκεκριμένες μορφές επικοινωνίας. Η ανακαλυπτική μάθηση ( l’ apprentissage de découverte) συμβάλλει σημαντικά στην εμπέδωση της γνώσης.

8 Τι οφείλουν να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α/θμια Εκπαίδευση Να είναι ικανοί να διαχειρισθούν την παντός είδους διαφορετικότητα των σχολικών τάξεων και να διαφοροποιούν την διδασκαλία τους ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητικού τους κοινού λαμβάνοντας υπ΄οψιν την θεωρεία της πολλαπλής νοημοσύνης.

9 Τι οφείλουν να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α/θμια Εκπαίδευση Να προτείνουν ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές τους να αναπτύξουν συγχρόνως κοινωνικές δεξιότητες όπως η συνεργασία η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου.

10 Τι οφείλουν να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α/θμια Εκπαίδευση Να σχεδιάσουν την διδασκαλία τους σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών Για μια π.χ. 45 πεντάλεπτη διδασκαλία, να θέσουν τους γενικούς και ειδικούς τους στόχους γλωσσολογικούς, επικοινωνιακούς, διαπολιτισμικούς κλπ, ανάλογα με τις δεξιότητες που θέλουν να αναπτύξουν οι μαθητές τους ανά επίπεδο, να αναφέρουν την μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν, τις προτεινόμενες δραστηριότητες κατά τις διαφορετικές φάσεις της διδασκαλίας διαφοροποιώντας τες ανάλογα με το στόχο και το μαθητικό κοινό,να προτείνουν τα υλικά μέσα που θα χρησιμοποιήσουν κλπ

11 Παιδαγωγική εργαλειοθήκη για την 5η και 6η Δημοτικού Οι Ακόλουθοι Εκπαιδευτικής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους και υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας αποφάσισαν να κατασκευάσουν μια παιδαγωγική εργαλειοθήκη για την 5η και 6η Δημοτικού.

12 Στόχος Να διευκολύνουν το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών και να εμπλουτίσουν την ήδη προτεινόμενη μέθοδο από τον εκπαιδευτικό με επί πλέον διδακτικές προτάσεις και πρακτικές σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Νέου Σχολείου, που επιδιώκει να ενισχυθεί η αυτονομία του μαθητή και η ενεργός συμμετοχή του στη διαδικασία της μάθησης.

13 Τα στάδια κατασκευής της εργαλειοθήκης Επιμορφωτικά σεμινάρια για τους σχολικούς συμβούλους της Γαλλικής, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία της Ακολούθου Εκπαιδευτικής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας κ. Odile Cobacho από την κ. Hélène Vanthier, εξειδικευμένη στην επιμόρφωση των καθηγητών της Γαλλικής που διδάσκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συγγραφέας διδακτικών μεθόδων για παιδιά και παιδαγωγικής υπευθύνου στο κέντρο Εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Besançon

14 Παιδαγωγική εργαλειοθήκη για την 5η και 6η Δημοτικού Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ανέλαβαν την ευθύνη να επεξεργαστούν διαφορετικές θεματικές ενότητες, αντλώντας την θεματική τους από τις προτάσεις του προγράμματος σπουδών και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς του κλάδου να προτείνουν τους διδακτικούς στόχους και διαφορετικές μορφές δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψιν το μαθητικό κοινό στο οποίο απευθύνονται καθώς και την ανομοιογένεια των σχολικών τάξεων.

15 Τα στάδια κατασκευής της εργαλειοθήκης Κάθε διδακτική ενότητα θα περιγράφει τους στόχους τη μεθοδολογία και τα καθήκοντα των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς και τις δραστηριότητες και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.

16 Θα προσδιορίζονται Τα γλωσσικά στοιχεία τα οποία θα πραγματευτούμε ανάλογα με το στόχο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του μαθητή.

17 Θα προσδιορίζονται Η αρχική δραστηριότητα που θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και θα επιτρέψει την παραγωγή και άλλων διαφορετικών δραστηριοτήτων, οι οποίες σύμφωνα με τη θεωρεία της πολλαπλής νοημοσύνης θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών.

18 Θα προσδιορίζονται Ο τρόπος της κατανομής της εργασίας στη σχολική τάξη όπως ατομική εργασία, ομαδοσυνεργατική κλπ Οι διαφορετικές φάσεις και η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε σε κάθε ενότητα ώστε να δίνονται με συγκεκριμένο τρόπο ποιές δραστηριότητες θα προτείνουμε, οι οποίες θα συμβάλλουν διαδοχικά στη παραγωγή γλωσσικής έκφρασης και στη ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

19 Θα προσδιορίζονται Ξεκινώντας από την κατανόηση ενός απλού προφορικού λόγου χρησιμοποιώντας την οπτική εικόνα,τον ρυθμό, τον ήχο την κίνηση, την αφή και την γλώσσα, θα προχωρήσουμε στην πρόσληψη, παραγωγή αναπαραγωγή προφορικού και γραπτού τελικά λόγου κάνοντας και την σύγκριση με την ελληνική η και την αγγλική γλώσσα, Γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο

20 Εκμάθηση της φωνητικής Έμφαση θα δοθεί στην εκμάθηση της φωνητικής μέσα από δραστηριότητες που προτείνονται γι’ αυτή την ηλικία όπως το τραγούδι και ασκήσεις που προτείνουν την επανάληψη του φθόγγου

21 Μικρή ερευνητική εργασία Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας θα προταθεί και μια μικρή ερευνητική εργασία ώστε οι μαθητές να αξιολογηθούν για τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της προτεινόμενης διδακτικής ενότητας.

22 Οι σχολικοί σύμβουλοι θα επεξεργαστούν τα εξής θέματα :  τον σχεδιασμό και την παρουσίαση ενός μαθήματος για μαθητές της 5ης και 6ης δημοτικού με σκοπό να εμπλουτίσουν και να συμπληρώσουν την διδακτική μέθοδο,  την παρουσίαση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου καθώς και 2) 3)…….

23 Οι σχολικοί σύμβουλοι θα επεξεργαστούν τα εξής θέματα :  δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στη εκμάθηση της φωνητικής και την σύνδεση του προφορικού με τον γραπτό λόγο,  την εκμάθηση της γραμματικής μέσα από την βιωματική χρήση της γλώσσας και όχι μέσα από τους κανόνες ( Ανακαλυπτική μάθηση).

24 Οι σχολικοί σύμβουλοι θα επεξεργαστούν τα εξής θέματα : Προτείνουν επίσης μεθοδολογικές προσεγγίσεις διδακτικής αυθεντικών κειμένων μικρά σχέδια εργασίας με θεματική από την νεανική λογοτεχνία δίνοντας έμφαση και στην διαπολιτισμική διάσταση του εκάστοτε λογοτεχνικού κειμένου αναφέρονται σε κάποια σημεία κλειδιά η ( στις αρχές )της ψυχοπαιδαγωγικής και γλωσσοψυχολογίας.

25 Οι σχολικοί σύμβουλοι θα επεξεργαστούν τα εξής θέματα : Τέλος ανά δύο σχολικοί σύμβουλοι σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα επεξεργαστούν τη θεματική ενότητα Περιγράψτε τους φίλους σας.

26 Οι σχολικοί σύμβουλοι θα επεξεργαστούν τα εξής θέματα : Αρχικά θα επεξεργαστούν μικρές θεματικές ενότητες ακολουθώντας συγκεκριμένες διδακτικές διαδικασίες και κυρίως διδακτικές προσεγγίσεις που αγγίζουν τον ψυχισμό, το συναίσθημα και συμβάλουν στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών ώστε να κατανοήσουν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο που θα έχει σχέση με το

27 Οι σχολικοί σύμβουλοι θα επεξεργαστούν τα εξής θέματα : πως ονομάζεται ο φίλους τους, με την ηλικία και την εθνικότητα του, με την ονομασία των μέρων του σώματός του με τις αναλογίες του, με τον τρόπο ενδυμασίας του με τα ενδιαφέροντά του, τα προσωπικά του γούστα, τον χαρακτήρα του και τα συναισθήματα του.

28 Τελικό στάδιο Πιλοτική εφαρμογή του παραγόμενου διδακτικού υλικού σε ορισμένες σχολικές μονάδες.Ολοκλήρωση της παιδαγωγικής εργαλειοθήκης σε συνεργασία με την επιμορφώτρια κ. Hélène Vanthier. Διανομή, στους εκπαιδευτικούς υπό μορφή CD ROM Ανάρτηση της προς το τέλος του σχολικού έτους 2012-2013 στο site του Υπουργείου Παιδείας.

29 Bibliographie Gardner H., « Les intelligences multiples», Paris, Retz, 2004). Macquart -Martin, C., 2008, « Animer un cours de FLE en primaire», Atalante Innovations Proscolli A., dec 2005-jan 2006, « Des compétences aux performances dans les apprentissages en lé à l’école primaire», contact+, n◦ 32, 32-35 Vanthier Hélène « L’enseignement aux enfants en classe de langue », Collection Techniques et Pratiques de classe, CLE International, Paris, 2009.


Κατέβασμα ppt "Κατασκευή παιδαγωγικής εργαλειοθήκης για την διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο δημοτικό : Στόχοι και προοπτικές. Δρ Τσίγκρη Χρυσούλα Σχολική Σύμβουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google