Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υ104 – Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Υπεύθυνος καθηγητής: Ανθόπουλος Λεωνίδας Άλλοι Διδάσκοντες: Τσέλιος Δημήτριος Μεταπτυχιακό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υ104 – Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Υπεύθυνος καθηγητής: Ανθόπουλος Λεωνίδας Άλλοι Διδάσκοντες: Τσέλιος Δημήτριος Μεταπτυχιακό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υ104 – Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Υπεύθυνος καθηγητής: Ανθόπουλος Λεωνίδας Άλλοι Διδάσκοντες: Τσέλιος Δημήτριος Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

2 Περιεχόμενο μαθήματος  Επισκόπηση της περιοχής:  Γιατί μας αφορούν τα ΠΣ Διοίκησης  Η έννοια του ΠΣ  Ο ρόλος των ΠΣ στο ανταγωνιστικό περιβάλλον  Προσδιορισμός ενός ΠΣ από τις θεωρήσεις που μας αφορούν  Βασικές διεργασίες ενός ΠΣ σε μια επιχείρηση  Διάκριση μεταξύ οργανισμού, ΠΣ και διαδικασιών  Ανάθεση διαδικασιών και βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης μέσω ενός ΠΣ

3 Γιατί μας αφορούν τα ΠΣ;  Ουσιαστικός ο ρόλος τους στη διοίκηση μιας επιχείρησης / ενός οργανισμού:  Συνεισφέρουν στην επιβίωση και ανάπτυξη  Επιτρέπουν τη διασύνδεση απομακρυσμένων και διάσπαρτων πόρων  Υποστηρίζουν τη σχεδίαση και προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών  Διαμορφώνουν νέες συνθήκες εργασίας και ροών εργασίας  Ανταγωνιστικό περιβάλλον  Διεθνές οικονομικό περιβάλλον  Κοινωνία της πληροφορίας και κοινωνία της γνώσης (αντί των βιομηχανικών κοινωνιών)  Μετασχηματισμός της επιχειρηματικότητας  Η ανάγκη της «ψηφιακής επιχείρησης»

4 Γιατί μας αφορούν τα ΠΣ;  Ανταγωνιστικό περιβάλλον  Διεθνές οικονομικό περιβάλλον  Κοινωνία της πληροφορίας και κοινωνία της γνώσης (αντί των βιομηχανικών κοινωνιών)  Μετασχηματισμός της επιχειρηματικότητας  Η ανάπτυξη της «ψηφιακής επιχείρησης»

5 Γιατί μας αφορούν τα ΠΣ;  Διεθνές οικονομικό περιβάλλον  Οι ανεπτυγμένες οικονομίες βασίζονται στις εισαγωγές και στις εξαγωγές (25% των επιχειρήσεων σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία)  Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στη δυνατότητά τους να λειτουργούν υπερεθνικά ή διεθνώς  Τα ΠΣ προσφέρουν:  τη δυνατότητα επικοινωνίας  εργαλεία για την επίτευξη συναλλαγών (με προμηθευτές και πελάτες, καθώς και τη διαχείριση μιας επιχείρησης) σε διεθνές επίπεδο  τη δυνατότητα λειτουργίας 24x7 σε διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα  τη δυνατότητα κάλυψης καταγεγραμμένων εθνικών και διεθνών αναγκών  Η παγκοσμιοποίηση επιφέρει και προκλήσεις:  υψηλός ανταγωνισμός,  ανάγκη για διαρκή παρακολούθηση των αναγκών και των τιμών  ανάγκη για παροχή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών  Για την απόκριση στο σύνολο των προκλήσεων: ανάγκη για ικανά συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών

6 Γιατί μας αφορούν τα ΠΣ;  Κοινωνία της πληροφορίας και κοινωνία της γνώσης  Οι ανεπτυγμένες οικονομίες (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία) μετασχηματίζονται σε οικονομίες της γνώσης και της πληροφορίας  Η βιομηχανία έχει μεταφερθεί σε αναπτυσσόμενες χώρες  Η επανάσταση της γνώσης και της πληροφορίας ξεκίνησε στα τέλη του προηγούμενου αιώνα και έχει γίνει ήδη αποδεκτή  Το ανθρώπινο δυναμικό από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα απασχολείται (μετά το 1976) στις υπηρεσίες (όπου παράγεται γνώση και πληροφορία): 60% του ΑΕΠ και 55% του απασχολούμενου προσωπικού στις ΗΠΑ  Η γνώση και η πληροφορία αποτελούν τα «θεμέλια» πολλών υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ. εξ’ ολοκλήρου νέες επιχειρήσεις όπως η AOL, Dow Jones News Service, Google, Yahoo κλπ.). Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν εκατομμύρια εργαζομένων  Ακόμη όμως και οι επιχειρήσεις της «παραδοσιακής» οικονομίας και των σχετικών προϊόντων (η γνώση και η πληροφορία καθορίζουν το σχεδιασμό και την παραγωγή τους)  Στη νέα αυτή οικονομία η γνώση και η πληροφορία αποτελούν τον πυρήνα: νέα προϊόντα (π.χ. πιστωτικές κάρτες) και υπηρεσίες (ταχυμεταφορές, συστήματα κρατήσεων κλπ.) βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες  Η πληροφορία και η γνώση συνθέτουν πλέον σημαντικό επιχειρηματικό κεφάλαιο  Η παραγωγή, αποθήκευση, ροή και διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας είναι αναγκαίες για την επιχειρηματική λειτουργία

7 Γιατί μας αφορούν τα ΠΣ;  Μετασχηματισμός της επιχειρηματικότητας  Η δομή των παραδοσιακών επιχειρήσεων είναι:  ιεραρχική,  διαθέτει κεντρική διοίκηση,  σαφή ανατεθειμένα καθήκοντα σε ειδικούς  η παραγωγή τυποποιημένων υπηρεσιών και προϊόντων ακολουθεί αυστηρές διαδικασίες  Η νέα δομή είναι:  λιγότερο ιεραρχική (εξομαλυμένη),  αποκεντροποιημένη (κατανεμημένη),  ευέλικτη, με ειδικούς που κατέχουν «ολισθαίνουσες» θέσεις και λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με την πληροφόρηση που διαθέτουν  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι προσαρμόσιμα στις ανάγκες  Η παραδοσιακή διοίκηση:  βασίζεται σε αυστηρά σχέδια και κανόνες,  διαχωρίζεται από την εργασία  Η σύγχρονη διοίκηση:  βασίζεται σε ανεπίσημες δεσμεύσεις και ομάδες εργασίας  πελατοκεντρική λειτουργία  Βασίζεται στη γνώση, τη διαρκή εκπαίδευση και αναθέτει αποφάσεις και ευθύνες σε στελέχη  Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών επιτρέπουν τη σύγχρονη διοίκηση

8 Γιατί μας αφορούν τα ΠΣ;  Η ανάπτυξη της ψηφιακής επιχείρησης (digital firm)  ΟΡΙΣΜΟΣ 1: ψηφιακή είναι η επιχείρηση όπου όλες οι επιχειρηματικές διεργασίες, πελατειακές σχέσεις και σχέσεις με προμηθευτές, καθώς και οι σχέσεις με τους εργαζόμενους είναι ψηφιοποιημένες (επιτυγχάνονται με τη χρήση των ΤΠΕ), ενώ και οι πόροι της (υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, προσωπικά δεδομένα κλπ.) είναι προσβάσιμοι με ψηφιακά μέσα.  Στην ψηφιακή επιχείρηση οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε λήψη αποφάσεων είναι άμεσα διαθέσιμες κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο της.  ΟΡΙΣΜΟΣ 2: οι επιχειρηματικές διεργασίες αφορούν σε ένα μοναδικό τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και συντονίζεται η κάθε εργασία, ώστε να εστιάζει σε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.  Οι επιχειρηματικές διεργασίες συνιστούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων.  Παραδείγματα επιχειρηματικών διεργασιών:  Παραγωγή νέου προϊόντος  Πραγματοποίηση παραγγελίας  Πρόσληψη υπαλλήλου  Οι ψηφιακές επιχειρήσεις εμφανίζονται στα μέσα της δεκαετίας του ‘90.  Οι ψηφιακές επιχειρήσεις είναι ευέλικτες στις συνθήκες της αγοράς.  Οι ψηφιακές διαφοροποιούνται από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις στη συστηματική ενσωμάτωση των συστημάτων ΤΠΕ  Η μετάβαση στην ψηφιακή επιχείρηση είναι επίπονη και μακρόχρονη διαδικασία

9 Η έννοια του Πληροφοριακού Συστήματος  Ορισμοί:  Το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) είναι ένα σύνολο από συνδεδεμένες οντότητες που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση πληροφοριών, με στόχο την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, το συντονισμό, τον έλεγχο, την ανάλυση και την οπτικοποίηση σε μια επιχείρηση/οργανισμό.  Η οπτικοποίηση αφορά στην ανάλυση προβλημάτων, στην απεικόνιση θεμάτων και στη δημιουργία νέων προϊόντων.  Πληροφορία είναι σύνολο δεδομένων με λογική σημασία, καθώς και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων.  Δεδομένα είναι οντότητες που γίνονται αντιληπτές με κάποια από τις αισθήσεις του ανθρώπου. Σε ένα ΠΣ τα δεδομένα αφορούν σε σειρές εγγραφών που αντιπροσωπεύουν γεγονότα που συμβαίνουν στο περιβάλλον ή στην επιχείρηση, προτού οργανωθούν σε σύνολα με λογική σημασία για τους χρήστες του.  Είσοδος (input) είναι η δέσμευση ή η συλλογή μιας σειράς δεδομένων από το εσωτερικό του οργανισμού/επιχείρησης ή από το εξωτερικό περιβάλλον για να επεξεργαστεί από ένα ΠΣ.  Επεξεργασία (process) είναι η διαδικασία μετατροπής μιας πρωτογενούς σειράς δεδομένων σε πληροφορία με νόημα.  Έξοδος (output) αφορά στη μεταφορά της επεξεργασμένης πληροφορίας στους χρήστες.  Ανάδραση (feedback) είναι η επιστροφή της εξόδου στους κατάλληλους χρήστες για την αξιολόγηση ή διόρθωσή της.  Επίσημο ΠΣ (formal) είναι το ΠΣ όπου οι διαδικασίες έχουν ελεγχθεί, κυρωθεί και οριστικοποιηθεί από την επιχείρηση/οργανισμό.

10 Προσδιορισμός ενός ΠΣ από την επιχειρηματική θεώρηση  Το ΠΣ από την οργανωσιακή θεώρηση (οπτική):  Λύση οργανωτική και διαχειριστική  Εστιάζει σε μια επιχειρηματική πρόκληση  Ο διαχειριστής πρέπει:  Να γνωρίζει την οργάνωση της επιχείρησης  Να κατανοεί τις διαστάσεις των ΠΣ (βλ. σχήμα)  Να αντιλαμβάνεται τις λύσεις που προσφέρει το ΠΣ για τις επιχειρησιακές προκλήσεις  Οι διαστάσεις ενός ΠΣ αφορούν στην επιστήμη της πληροφορικής (λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές)  Τα ΠΣ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας επιχείρησης/οργανισμού  Οι πόροι μιας επιχείρησης (ανθρώπινο δυναμικό, δομή, διαδικασίες, πολιτική και νοοτροπία) ευθυγραμμίζονται με τα ΠΣ  Επιχειρηματικές διαδικασίες:  Πωλήσεις, προώθηση πωλήσεων (marketing), παραγωγή και κατασκευή, οικονομικά και λογιστήριο, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού  Το ανθρώπινο δυναμικό οργανώνεται σε ιεραρχική δομή που λειτουργεί στη λογική πυραμίδας  Τυπικές επιχειρησιακές διαδικασίες (standard operating procedures – SOPs): επίσημοι κανόνες για την ανάληψη ενεργειών, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλεπόμενων καταστάσεων. Ενσωματώνονται στα ΠΣ.  Αναγκαίες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού για τα ΠΣ:  Χειριστές γνώσης: μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιστήμονες  Χειριστές δεδομένων: γραμματείς, αρχειοθέτες, υπάλληλοι  Χειριστές υπηρεσιών: μηχανολόγοι, συναρμολογητές, διαχειριστές παραγγελιών παράγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης.

11 Προσδιορισμός ενός ΠΣ από την επιχειρηματική θεώρηση  Το ΠΣ από την διαχειριστική θεώρηση (οπτική):  Οι διαχειριστές πρέπει να αντιλαμβάνονται τις επιχειρηματικές συνθήκες και να σχεδιάζουν σχέδια δράσεων για την επίλυση οργανωτικών προβλημάτων:  Αναλύουν τις προκλήσεις που προέρχονται από το επιχειρηματικό περιβάλλον  Προσδιορίζουν την επιχειρηματική στρατηγική για την απόκριση στις προκλήσεις  Αναθέτουν ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την επίτευξη της στρατηγικής  Ασκούν υπεύθυνη διοίκηση  Πρέπει να σχεδιάζουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να αναθεωρούν σχετικά την οργανωτική δομή  Οι αποφάσεις τους βασίζονται στη γνώση και την πληροφορία της επιχείρησης  Οι διαχειριστές διακρίνονται σε:  Έμπειρους (senior) που λαμβάνουν μακροπρόθεσμες αποφάσεις  Μεσαίου επιπέδου (middle managers) που εκτελούν τα σχέδια δράσεων των seniors  Νέους (operational managers) που παρακολουθούν την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης  Κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα έχει διαφορετικές απαιτήσεις για γνώση, πληροφορία και ΠΣ  Τεχνολογία ΠΣ:  Υλικό  Λογισμικό  Αποθήκες δεδομένων  Συστήματα επικοινωνιών Υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών

12 Σύγχρονες προσεγγίσεις στα ΠΣ  Τεχνολογική θεώρηση (οπτική):  Μαθηματικά μοντέλα για την ανάλυση των ΠΣ  Υφιστάμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές  Προσαρμοστική (behavioral) προσέγγιση:  Αφορά στα θέματα προσαρμογής της επιχείρησης στις ανάγκες ενσωμάτωσης, λειτουργίας και συντήρησης των ΠΣ  Κοινωνικο-τεχνικά (sociotechnical) συστήματα:  Συνδυάζουν τη θεωρία της επιστήμης των υπολογιστών με την επιστήμη της διοίκησης και την έρευνα στις διαδικασίες, με στόχο την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών με πρακτική εφαρμογή.  Η επίδοση ενός συστήματος βελτιστοποιείται όταν τεχνολογία και οργανισμός αλληλο- προσαρμόζονται έως την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων.

13 Μελέτη περίπτωσης 1  GUESS:  Κυρίαρχη στην αγορά 1980-1990  Έναρξη ανταγωνισμού από Levi’s και Gap.  Στόχος: τριπλασιασμός πωλήσεων $2 δισ. έως το 2003  Μεταφορά διεργασιών στο Διαδίκτυο: δικτύωση με Cisco, ίδρυση του aparelBuy.com για απευθείας πωλήσεις (PeopleSoft, CommerceOne).  Οφέλη:  Το apparelBuy.com διόρθωνε πωλήσεις, επιτύγχανε την ορθή αποστολή προϊόντων, μείωση του χρόνου προετοιμασίας των αποστολών από 1-2 εβδομάδες σε 1-2 ημέρες, μείωση των διεργασιών αποθήκης και του προσωπικού εκεί (από 350 σε 110 άτομα).  Επέκταση των ιστοχώρων σε guess.com, babyguess.com, guesskids.com  Επέκταση των διαδικτυακών διεργασιών εντός της επιχείρησης για προμήθειες, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ταξίδια, εσωτερική επικοινωνία Διαχειρισιακή θεώρηση Προσφορές Στόχευση πωλήσεων Στρατηγική αλλαγής Τεχνολογική θεώρηση Ιστοχώροι Σταθμοί εργασίας Apparel.com Οργανωσιακή θεώρηση Προμηθευτές Σημεία πώλησης Πελάτες Εργαζόμενοι

14 Μελέτη περίπτωσης 2  CISCO:  Κυρίαρχη στην αγορά τηλεπικοινωνιών  Στόχος: εξ’ ολοκλήρου χρήση του Διαδικτύου για τη λειτουργία της  Οργάνωση απ’ ευθείας πωλήσεων προϊόντων από τους προμηθευτές  Οφέλη:  Μη τήρηση αποθήκης  Ενημέρωση οικονομικών στοιχείων 4μήνου σε 1 ημέρα.  Μείωση του κόστους συναρμολόγησης και διανομής  Οργάνωση ιστοχώρου με:  υποστηρικτικό υλικό για την εξυπηρέτηση των πελατών (800.000 ερωτήσεις/μήνα, 85% εκ των οποίων καλύπτονται από το υποστηρικτικό υλικό, εξοικονόμηση $600 εκατ. από ανάγκες στελέχωσης για την εξυπηρέτηση των πελατών)  Οργάνωση τηλεφωνικού helpdesk 24x7: αύξηση της ικανοποίησης των πελατών κατά 25%  Οργάνωση ιστοχώρων για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και για:  Υποδοχή αιτήσεων για προσλήψεις εργαζομένων  Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων (80% των σεναρίων γίνονται ηλεκτρονικά)

15 Μελέτη περιπτώσεων 3 και 4  UPS (courier):  Ασύρματη δικτύωση των οχημάτων διανομής  Στόχος: εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαχείριση της διανομής για το σύνολο των 13 εκατ. υποθέσεων που αναλαμβάνει ετησίως.  Φορητοί σταθμοί (DIAD) για λήψη υπογραφών και ταυτόχρονη ενημέρωση των πελατών  Επένδυσε $1 δισ. για το σκοπό αυτό.  Yukon Netrepreneurs  Προϊόντα λιπασμάτων στον αρκτικό κύκλο (Καναδάς)  Στόχος: η πώληση προϊόντων και τεχνογνωσίας διαδικτυακά  Υλοποίηση ιστοχώρου  Πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίκτυο  Αύξηση κερδών από $10.000 – $100.000 από το 1994 – 2000

16 Βασικές διεργασίες ενός ΠΣ σε μια επιχείρηση  Το εκτεινόμενο εύρος του ρόλου ενός ΠΣ:  Συσχετισμός επιχειρησιακής στρατηγικής, κανόνων και διαδικασιών με τα ΠΣ  Διασύνδεση με πελάτες, προμηθευτές και ανταγωνιστές  Ανάγκη πρόσβασης στη γνώση  διαχειριστικές ανάγκες: ποιος έχει την πληροφορία, για ποιον, πότε την απέκτησε, πόσο συχνά την παράγει  Οργανωτικές ανάγκες: ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες παράγονται, κάτω από ποιες συνθήκες, ποιοι παράγουν  Κάθε αλλαγή απαιτεί προσαρμογές  Η επανάσταση των δικτύων και του Διαδικτύου: συνιστά διαρκώς νέα δεδομένα και ευκαιρίες  Νέες δυνατότητες για τον οργανωτικό σχεδιασμό: η ψηφιακή επιχείρηση και η δικτυακή επιχείρηση  Η ιεραρχία και τα οργανωτικά επίπεδα δεν καταργούνται  Ωστόσο, βελτιστοποιούνται οι ιεραρχίες ώστε να ισοκατανέμεται κατά μήκος της επιχείρησης, γεγονός που οδηγεί σε νοητά «επίπεδη» οργάνωση.  Διάκριση εργασίας και «φυσικής» θέσης: τηλε-εργασία και τηλε-συνεργασία  Αναθεώρηση ροών εργασίας: αυτοματοποιούνται ή και καταργούνται βήματα  Αύξηση της ευελιξίας: οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον όπως και οι μικρές. (Mass Customization: τα ΠΣ επιτρέπουν τη ρύθμιση της παραγωγής ώστε τα προϊόντα να προσαρμόζονται εύκολα, χωρίς αύξηση του κόστους τους).  Αλλαγές στις διεργασίες διαχείρισης με την παραγωγή και διαχείριση γνώσης.  Επαναπροσδιορισμός των επιχειρηματικών ορίων με τη διασύνδεση επιχείρησης, πελατών, σημείων διανομής και προμηθευτών.  Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό “επιχειρείν” (intranets, extranets)

17 Βασικές διεργασίες ενός ΠΣ σε μια επιχείρηση  Η πρόκληση των ΠΣ: θέματα κλειδιά στη Διαχείριση  Η σχεδίαση και υλοποίηση δεν είναι απλές διαδικασίες. Οι διαχειριστές πρέπει να λάβουν υπόψη:  Τους στρατηγικούς στόχους της ψηφιακής επιχείρησης. Πως η επιχείρηση θα γίνει ανταγωνιστική, αποτελεσματική και ικανά ψηφιακή;  Πολλές φορές δεν επιτυγχάνονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρά το μέγεθος των επενδύσεων.  Πρέπει να επιτευχθούν θεμελιώδεις αλλαγές στην εσωτερική οργάνωση και τα επιχειρηματικά μοντέλα, αναδιοργανώνοντας διαδικασίες και δομές.  Η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης:  κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος.  Διασυνδεδεμένα, πολυεθνικά ΠΣ, με δομές που λειτουργούν στα εθνικά οικονομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα.  Η πρόκληση της αρχιτεκτονικής και των υποδομών: απόκριση παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις; ROI?  Η πρόκληση των επενδύσεων σε ΠΣ: πως η επιχείρηση θα προσδιορίσει τα επιχειρηματικά οφέλη από τα ΠΣ;  Σχεδιασμός νέων προϊόντων, παραγωγή, διάθεση και διατήρηση.  Η πρόκληση της αποκρισιμότητας και του ελέγχου: υποχρεώσεις ηθικής και υπεύθυνης χρήσης των ΠΣ Αρχιτεκτονική όπου αντιστοιχίζονται οι πόροι ενός ΠΣ στα διάφορα οργανωτικά επίπεδα της επιχείρησης

18 Βασικές διεργασίες ενός ΠΣ σε μια επιχείρηση  Διαφορετικά είδη συστημάτων – κλειδιών σε μια επιχείρηση:  1. Συστήματα λειτουργικού επιπέδου (Operational-level systems): υποστηρίζουν τους νέους διαχειριστές (operational managers) στην παρακολούθηση των βασικών λειτουργιών και των συναλλαγών (sales, receipts, cash deposits, payroll, credit decisions), καθώς και της ροής πρώτων υλών στη γραμμή παραγωγής.  2. Συστήματα επιπέδου γνώσης (knowledge-level systems): υποστηρίζουν την επιχειρησιακή γνώση και τους χειριστές δεδομένων (data workers). Συνεισφέρουν στην ενσωμάτωση της νέας γνώσης της επιχείρησης και στον έλεγχο της γραφειοκρατικής δουλειάς (paperwork).  3. Συστήματα διαχείρισης (Management-level systems): παρέχουν λειτουργίες παρακολούθησης, ελέγχου και λήψης αποφάσεων, καθώς και διεκπεραιωτικές εργασίες των διαχειριστών μεσαίου επιπέδου (middle managers).  4. Συστήματα στρατηγικού επιπέδου (Strategic-level systems): υποστηρίζουν τους ανώτερους διαχειριστές (senior managers) στον προσδιορισμό στρατηγικών στόχων. Ακόμη υποστηρίζουν κύριες επιχειρησιακές διεργασίες (sales and marketing, manufacturing, finance, accounting, and human resources). Είδη ΠΣ για διαφορετικά επίπεδα επιχειρήσεων

19 Βασικές διεργασίες ενός ΠΣ σε μια επιχείρηση  Διαφορετικά είδη ΠΣ σε μια επιχείρηση:  1. Συστήματα υποστήριξης συναλλαγών (Transaction Processing Systems - TPS): υποστηρίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Τηρούν εγγραφές συναλλαγών ρουτίνας.  2. Συστήματα εργασιών παραγωγής γνώσης και εφαρμογών γραφείου (Knowledge Work and Office Systems – (KWS) and office systems): διαχειρίζονται τη γνώση που απαιτείται από το επίπεδο γνώσης της επιχείρησης. Οι knowledge workers διαθέτουν κάποιον τίτλο σπουδών (engineers, doctors, lawyers, and scientists). Οι διαχειριστές δεδομένων αντίθετα, διαθέτουν χαμηλότερου επιπέδου τίτλους και επεξεργάζονται παρά παράγουν πληροφορίες. Η επεξεργασία κειμένου (Word processing) συνεισφέρει στην παραγωγή εγγράφων, ενώ οι υπόλοιπες εφαρμογές γραφείου (Desktop publishing) αποδίδουν ανώτερης ποιότητας και αισθητικής κείμενα.  3. Συστήματα επιχειρησιακής διαχείρισης (Management Information Systems - MIS): προσφέρουν λειτουργίες του επιπέδου διαχείρισης (σχεδιασμός, έλεγχος, λήψης αποφάσεων, έκδοση αναφορών).  4. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (Decision-Support Systems -DSS): υποστηρίζουν το επίπεδο διαχείρισης στη λήψη αποφάσεων μοναδικών, ταχείας απόκρισης και σύνθετες.  5. Συστήματα υποστήριξης στελεχών (Executive Support Systems - ESS): υποστηρίζουν το στρατηγικό επίπεδο της επιχείρησης στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Ενσωματώνουν εξωτερική γνώση όπως νέοι νόμοι, φορολογικές ρυθμίσεις, ανταγωνιστές κλπ., ενώ απεικονίζουν δεδομένα από τα MIS και DSS.  6. Ολοκλήρωση των επιμέρους συστημάτων: τα TPS αποτελούν την πηγή δεδομένων για τα υπόλοιπα συστήματα, ενώ τα ESS αποτελούν το σημείο τελικής εξόδου από τα ενδιάμεσα. Τα υπόλοιπα ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα.

20 Βασικές διεργασίες ενός ΠΣ σε μια επιχείρηση  Τα διαφορετικά είδη ΠΣ από τη λειτουργική θεώρηση:  Οι προηγούμενες κατηγορίες συστημάτων κατανέμονται λειτουργικά κατά μήκος της επιχείρησης σύμφωνα και με τις λειτουργικές απαιτήσεις, ως εξής:  Συστήματα πωλήσεων και προώθησης πωλήσεων (Sales and Marketing Systems): συνθέτουν τρόπους πώλησης, εντοπίζουν δυνητικούς αγοραστές και αναπτύσσουν τρόπους προσέγγισής τους.  Συστήματα παραγωγής (Manufacturing and Production Systems): συνεισφέρουν στη γραμμή παραγωγής, στο σχεδιασμό, την παραγωγή προϊόντων, καθώς και στη συντήρηση των υποδομών. Επίσης, υποστηρίζουν τους στόχους παραγωγής, τον προσδιορισμό των αναγκών φυσικής τους αποθήκευσης, των αναγκαίων πρώτων υλών και του ανθρώπινου δυναμικού.  Συστήματα οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης (Finance and Accounting Systems)  Συστήματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (Human Resources Systems): υποστηρίζουν τις διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης, τήρησης μητρώου εργαζομένων, αλλά και επαγγελματικής τους κατάρτισης.

21 Βασικές διεργασίες ενός ΠΣ σε μια επιχείρηση  Η πληροφορία εντός της επιχείρησης:  Ολοκλήρωση λειτουργιών και επιχειρησιακών εργασιών (συστήματα επιχειρησιακής διαχείρισης):  Επιχειρησιακές λειτουργίες και ΠΣ: τα ΠΣ που παρουσιάστηκαν υποστηρίζουν τη ροή εργασίας και τις διαδικασίες εντός της επιχείρησης (business processes).  Συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management - CRM): υποστηρίζουν τη διαχείριση των πελατών όχι ως πηγές εισοδήματος αλλά ως πόλοι ανάπτυξης μακροχρόνιας σχέσης. Τα CRM διαχειρίζονται το σύνολο των συμφωνιών με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες.  Συστήματα διαχείρισης προμηθειών (Supply Chain Management): υποστηρίζουν την ταχύτερη και οικονομικότερη προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών (buying, making, and moving a product).  Συστήματα επιχειρησιακής διαχείρισης (Enterprise Systems – ERP): ολοκληρώνουν τα επιμέρους συστήματα ή τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Τα συστήματα επιχειρησιακής διαχείρισης Τα συστήματα διαχείρισης προμηθειών Πραγματοποίηση μιας συναλλαγής παραγγελίας

22 Μελέτη περίπτωσης 4  Η εταιρεία ALPINA (Κολομβία):  Παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα:  Παράγει περισσότερα από 400.000 κιλά γάλα / ημέρα  Απαιτείται η εκτέλεση της παραγγελίας εντός 1 ημέρας  Καλύπτει την εγχώρια ζήτηση και πουλά σε κεντρική και βόρεια Αμερική  Διαθέτει 21 σημεία πώλησης και 3.400 υπαλλήλους  Διεκπεραιώνει 72 εκατ. παραγγελίες και 400.000 πληρωμές / έτος  Στόχος:  Η προώθηση των πωλήσεων σε νέες αγορές  Η διατήρηση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και η επάρκεια προϊόντων  Εγκατέστησε ERP το 1995, το οποίο ολοκλήρωσε το 1998  Αποτελέσματα:  Μείωσε το χρόνο προμήθειας από 35 σε 25 ημέρες (μέσω προβλέψεων)  Μείωσε το χρόνο παράδοσης από 8 σε 5 ημέρες  Κέρδισε $2.7 εκατ./έτος από τη διαχείριση προμηθειών  Το σύστημα διαχείρισης στόλου εξοικονομεί $200.000 / έτος


Κατέβασμα ppt "Υ104 – Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Υπεύθυνος καθηγητής: Ανθόπουλος Λεωνίδας Άλλοι Διδάσκοντες: Τσέλιος Δημήτριος Μεταπτυχιακό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google