Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Στρατηγική της Λισσαβόνας 2000 Στρατηγική της Λισσαβόνας 2000 Πρόγραμμα i2010 Πρόγραμμα i2010 Σχέδιο Δράσης e2005 Σχέδιο Δράσης e2005 Παρουσίαση Βασικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Παρουσίαση Βασικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Συμπεράσματα Συμπεράσματα

3 3 Στρατηγική της Λισσαβόνας 2000 23 & 24 Μαρτίου 2000 Συνάντηση Κορυφής της Λισσαβόνας διατυπώθηκε το παρακάτω όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση: 23 & 24 Μαρτίου 2000 Συνάντηση Κορυφής της Λισσαβόνας διατυπώθηκε το παρακάτω όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Να γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» «Να γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» Το όραμα αυτό είναι γνωστό ως «Στρατηγική της Λισσαβόνας». Η στρατηγική αυτή αναθεωρήθηκε το 2005 και σήμερα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και σε νέες θέσεις εργασίας με σημαντική συνεισφορά των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Οι Δημόσιες Διοικήσεις και οι Δημόσιοι Φορείς των Κρατών- Μελών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

4 4 Στρατηγική της Λισσαβόνας 2000 Η Δημόσια Διοίκηση σε κάθε χώρα είναι αρμόδια για τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και των τεχνολογικών προτύπων και προχωρεί σε σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία και διαχείριση των κατάλληλων υποδομών. Η Δημόσια Διοίκηση σε κάθε χώρα είναι αρμόδια για τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και των τεχνολογικών προτύπων και προχωρεί σε σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία και διαχείριση των κατάλληλων υποδομών. Επίσης η Δημόσια Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να παρέχει υπηρεσίες στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις και επομένως, έχει την αποστολή να οργανώνει και να κατευθύνει τις αλλαγές που απαιτούνται. Επίσης η Δημόσια Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να παρέχει υπηρεσίες στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις και επομένως, έχει την αποστολή να οργανώνει και να κατευθύνει τις αλλαγές που απαιτούνται. Επειδή κάθε εθνική Δημόσια Διοίκηση συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο σύνολο Οργανώσεων που εκπροσωπούν ένα ουσιαστικό μέρος της εθνικής ευημερίας και απασχόλησης θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοπορία στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών προκειμένου να βελτιώσει τις λειτουργίες και τα «προϊόντα» που παράγει.

5 5 Πρόγραμμα i2010 Οκτώβριος 2005 Τρίτη Υπουργική Διάσκεψη για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση όπου τέθηκαν σαφείς όροι για διευρυμένα και μετρήσιμα οφέλη από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με χρονικό ορίζοντα το 2010. Οκτώβριος 2005 Τρίτη Υπουργική Διάσκεψη για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση όπου τέθηκαν σαφείς όροι για διευρυμένα και μετρήσιμα οφέλη από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με χρονικό ορίζοντα το 2010. Σε συνέχεια η ΕΕ με τη συνεργασία των Κρατών μελών διαμόρφωσαν το Σχέδιο Δράσης: «i2010 egov: Επιτάχυνση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων» το οποίο πήρε την τελική του μορφή με την απόφαση COM(2006) 173 FINAL/25-4-2006.

6 6 Πρόγραμμα i2010 Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει 5 στρατηγικούς στόχους οι οποίοι πρέπει να έχουν επιτευχθεί μέχρι το 2010. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει 5 στρατηγικούς στόχους οι οποίοι πρέπει να έχουν επιτευχθεί μέχρι το 2010. 1. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει στο περιθώριο 2. Επίτευξη αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 3. Ψηφιοποίηση νευραλγικών υπηρεσιών σημαντικού ενδιαφέροντος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 4. Δημιουργία καταλυτικών παραγόντων. 5. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών

7 7 eEurope: Τα τρία βασικά μέτρα για την ΗΔ 1. Πολιτική 2. Έρευνα και Καινοτομία 3. Πιλοτικές Εφαρμογές

8 8 Οι βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες & η μεθοδολογία αξιολόγησής τους Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) ορίστηκε ως κύριο εργαλείο παρακολούθησης των εξελίξεων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης eEurope 2005 (αλλά και του προηγούμενου Σχεδίου eEurope 2002). Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) ορίστηκε ως κύριο εργαλείο παρακολούθησης των εξελίξεων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης eEurope 2005 (αλλά και του προηγούμενου Σχεδίου eEurope 2002). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει ετησίως, αρχής γενομένης το 2000, έρευνα συγκριτικής αξιολόγησης των Κρατών-Μελών στην ανάπτυξη των 20 βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

9 9 Βασικές Δημόσιες Υπηρεσίες

10 10 Επίπεδα Ολοκλήρωσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

11 11 Φορολογία Εισοδήματος Δημόσια Υπηρεσία: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσια Υπηρεσία: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δικτυακός τόπος: Δικτυακός τόπος: www.e-oiconomia.gr www.e-oiconomia.gr www.e-oiconomia.gr www.gsis.gr www.gsis.gr www.gsis.gr Πρόκειται για την υπηρεσία TAXISnet, που αφορά στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης Φυσικών Προσώπων. Στην Ελλάδα αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ έχει διακριθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποσπώντας δύο φορές βραβείο Βέλτιστης Πρακτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημόσια Υπηρεσία: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσια Υπηρεσία: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δικτυακός τόπος: Δικτυακός τόπος: www.e-oiconomia.gr www.e-oiconomia.gr www.e-oiconomia.gr www.gsis.gr www.gsis.gr www.gsis.gr

12 12 Φορολογία Εισοδήματος

13 13 Φορολογία Εισοδήματος Εκτός από τη δυνατότητα υποβολής φορολογίας εισοδήματος, η ΓΓΠΣ προσφέρει πλήθος πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες (Π), επιχειρήσεις (Ε) και δημόσιους φορείς (Δ). Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: Εκτός από τη δυνατότητα υποβολής φορολογίας εισοδήματος, η ΓΓΠΣ προσφέρει πλήθος πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες (Π), επιχειρήσεις (Ε) και δημόσιους φορείς (Δ). Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ (Π, Ε) Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ (Π, Ε) Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας (Π, Ε) Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας (Π, Ε) Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων (Ε, Δ) Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων (Ε, Δ) Δήλωση συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (Ε, Δ) Δήλωση συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (Ε, Δ) Ηλεκτρονική Διαμετακόμιση (ICISnet) (Ε, Δ) Ηλεκτρονική Διαμετακόμιση (ICISnet) (Ε, Δ) Ηλεκτρονική μεταβολή στοιχείων οχημάτων (Π, Ε) Ηλεκτρονική μεταβολή στοιχείων οχημάτων (Π, Ε) Ηλεκτρονικός υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων (Π, Ε, Δ) Ηλεκτρονικός υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων (Π, Ε, Δ) Ηλεκτρονικά Έντυπα. Ηλεκτρονικά Έντυπα.

14 14 Φορολογία Εισοδήματος Επιπρόσθετα, η ΓΓΠΣ καλύπτει και τις απαιτήσεις του 5ου επιπέδου ψηφιακής ολοκλήρωσης καθώς προσφέρει επίσης: Επιπρόσθετα, η ΓΓΠΣ καλύπτει και τις απαιτήσεις του 5ου επιπέδου ψηφιακής ολοκλήρωσης καθώς προσφέρει επίσης: Παροχή υπηρεσίας μέσω πολλαπλών καναλιών (ενημέρωση εκκαθάρισης από κινητό τηλέφωνο μέσω της υπηρεσίας m-TAXIS και υποβοήθηση χρηστών μέσω Τηλεφωνικού Κέντρου – TAXISphone ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Παροχή υπηρεσίας μέσω πολλαπλών καναλιών (ενημέρωση εκκαθάρισης από κινητό τηλέφωνο μέσω της υπηρεσίας m-TAXIS και υποβοήθηση χρηστών μέσω Τηλεφωνικού Κέντρου – TAXISphone ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Προσυμπλήρωση στοιχείων υπόχρεου στη φορολογική δήλωση, με δεδομένα που ανακτά η ΓΓΠΣ από διάφορους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται (φορείς κοινωνικής ασφάλισης, υπουργεία, επιμελητήρια, κλπ). Προσυμπλήρωση στοιχείων υπόχρεου στη φορολογική δήλωση, με δεδομένα που ανακτά η ΓΓΠΣ από διάφορους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται (φορείς κοινωνικής ασφάλισης, υπουργεία, επιμελητήρια, κλπ).

15 15 Φορολογία Εισοδήματος

16 16 Υπηρεσίες Αναζήτησης Εργασίας Μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού παρέχεται, τόσο σε πολίτες όσο και σε εργοδότες, η δυνατότητα αναζήτησης εργασίας ή προσωπικού αντίστοιχα. Εισάγοντας τα κριτήρια της θέσης εργασίας ή του εργαζομένου και με βάση την γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος, εμφανίζεται λίστα με στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρήσεων που ζητούν υπαλλήλους ή των πολιτών που ζητούν εργασία. Μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού παρέχεται, τόσο σε πολίτες όσο και σε εργοδότες, η δυνατότητα αναζήτησης εργασίας ή προσωπικού αντίστοιχα. Εισάγοντας τα κριτήρια της θέσης εργασίας ή του εργαζομένου και με βάση την γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος, εμφανίζεται λίστα με στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρήσεων που ζητούν υπαλλήλους ή των πολιτών που ζητούν εργασία.

17 17 Υπηρεσίες Αναζήτησης Εργασίας

18 18 Υπηρεσίες Αναζήτησης Εργασίας Στη συγκεκριμένη υπηρεσία η Ελλάδα έχει πετύχει το υψηλότερο επίπεδο ψηφιακής ολοκλήρωσης, ήδη από το 2002, ενώ παρόμοια πορεία ακολουθεί και η πλειοψηφία των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι μέχρι το 2006, το ανώτατο επίπεδο αξιολόγησης της υπηρεσίας ήταν το 3ο. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία η Ελλάδα έχει πετύχει το υψηλότερο επίπεδο ψηφιακής ολοκλήρωσης, ήδη από το 2002, ενώ παρόμοια πορεία ακολουθεί και η πλειοψηφία των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι μέχρι το 2006, το ανώτατο επίπεδο αξιολόγησης της υπηρεσίας ήταν το 3ο. Με την εισαγωγή του 4ου επιπέδου μετριέται η δυνατότητα στο χρήστη για ενημέρωση θέσεων εργασίας βάσει του προφίλ του, κάτι που ικανοποιείται από την αναζήτηση μέσω κριτηρίων στην ηλεκτρονική βάση του ΟΑΕΔ. Με την εισαγωγή του 4ου επιπέδου μετριέται η δυνατότητα στο χρήστη για ενημέρωση θέσεων εργασίας βάσει του προφίλ του, κάτι που ικανοποιείται από την αναζήτηση μέσω κριτηρίων στην ηλεκτρονική βάση του ΟΑΕΔ.

19 19 Υπηρεσίες Αναζήτησης Εργασίας

20 20 Επιδόματα Σπουδών Το ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (www.iky.gr) προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο για Έλληνες όσο και αλλοδαπούς πολίτες. Το ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (www.iky.gr) προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο για Έλληνες όσο και αλλοδαπούς πολίτες.www.iky.gr Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα λήψης (download) αιτήσεων για την έναρξη της υποτροφίας. Μεταξύ των διοικητικών αρμοδιοτήτων του ιδρύματος συμπεριλαμβάνεται και η μέριμνα για το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Leonardo da Vinci, και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007- 2013.

21 21 Επιδόματα Σπουδών

22 22 Δημόσιες Βιβλιοθήκες Οι δημόσιες βιβλιοθήκες υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αποτελούν ένα διαδικτυακό portal με τις δημόσιες βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αποτελούν ένα διαδικτυακό portal με τις δημόσιες βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές, σχολικές, κινητές κ.ά. Βιβλιοθήκες. Δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές, σχολικές, κινητές κ.ά. Βιβλιοθήκες. Με τη βοήθεια του «Χάρτη βιβλιοθηκών», γίνεται επιλογή του Νομού που ενδιαφέρει το χρήστη και ανοίγει λίστα με τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες – κυρίως τις σχολικές. Με τη βοήθεια του «Χάρτη βιβλιοθηκών», γίνεται επιλογή του Νομού που ενδιαφέρει το χρήστη και ανοίγει λίστα με τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες – κυρίως τις σχολικές.

23 23 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

24 24 Δημόσιες Βιβλιοθήκες Ως ανώτατο επίπεδο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία είχε οριστεί αρχικά το 3 ο, δηλαδή η δυνατότητα εύρεσης ενός βιβλίου μέσω αναζήτησης τους ηλεκτρονικούς καταλόγους μιας βιβλιοθήκης. Ως ανώτατο επίπεδο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία είχε οριστεί αρχικά το 3 ο, δηλαδή η δυνατότητα εύρεσης ενός βιβλίου μέσω αναζήτησης τους ηλεκτρονικούς καταλόγους μιας βιβλιοθήκης. Το 2006 όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αντιστοιχία με τις εξελίξεις στον τομέα του Ηλεκτρονικού εμπορίου, έλαβε υπόψη και το επίπεδο 4, ως τη δυνατότητα εύρεσης ενός βιβλίου και της κράτησης ή της παραγγελίας ενός ηλεκτρονικού αντιγράφου του. Το 2006 όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αντιστοιχία με τις εξελίξεις στον τομέα του Ηλεκτρονικού εμπορίου, έλαβε υπόψη και το επίπεδο 4, ως τη δυνατότητα εύρεσης ενός βιβλίου και της κράτησης ή της παραγγελίας ενός ηλεκτρονικού αντιγράφου του. Το 2007 προστέθηκε και το 5 ο επίπεδο στην κλίμακα αξιολόγησης, που αφορά στη δυνατότητα ειδοποίησης των πελατών-χρηστών με την άφιξη τίτλων σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία για τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

25 25 Δημόσιες Βιβλιοθήκες Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (www.nlg.gr) προσφέρει στους εγγεγραμμένους χρήστες τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας βιβλίων, επομένως ικανοποιεί έως και το 4 ο επίπεδο στην κλίμακα αξιολόγησης. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (www.nlg.gr) προσφέρει στους εγγεγραμμένους χρήστες τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας βιβλίων, επομένως ικανοποιεί έως και το 4 ο επίπεδο στην κλίμακα αξιολόγησης.www.nlg.gr Ωστόσο οι περισσότερες δημόσιες βιβλιοθήκες προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέχρι επιπέδου 3, δηλαδή τη δυνατότητα αναζήτησης τίτλων από το χρήστη. Ωστόσο οι περισσότερες δημόσιες βιβλιοθήκες προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέχρι επιπέδου 3, δηλαδή τη δυνατότητα αναζήτησης τίτλων από το χρήστη. Για το λόγο αυτό τίθεται το επίπεδο 3 σαν «μέσος όρος» και το μέσο ποσοστό ψηφιακής ολοκλήρωσης των ελληνικών δημόσιων βιβλιοθηκών διαμορφώνεται στο 60%, σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με το 25% του 2006.

26 26

27 27 Συμπεράσματα Στην εξέλιξη των υπηρεσιών συνολικά (online sophistication), η Ελλάδα αρχίζει να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (68% έναντι 76% της ΕΕ27+), μειώνοντας σε 8 ποσοστιαίες μονάδες τη διαφορά με την Ευρώπη, από 16 το 2006 (62% έναντι 78% της ΕΕ27+). Η επιτευχθείσα πρόοδος αποκτά μεγαλύτερη αξία, αναλογιζόμενοι τις μεγαλύτερες απαιτήσεις της αξιολόγησης του 2007, με τα επιπλέον επίπεδα για ορισμένες υπηρεσίες. Στην εξέλιξη των υπηρεσιών συνολικά (online sophistication), η Ελλάδα αρχίζει να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (68% έναντι 76% της ΕΕ27+), μειώνοντας σε 8 ποσοστιαίες μονάδες τη διαφορά με την Ευρώπη, από 16 το 2006 (62% έναντι 78% της ΕΕ27+). Η επιτευχθείσα πρόοδος αποκτά μεγαλύτερη αξία, αναλογιζόμενοι τις μεγαλύτερες απαιτήσεις της αξιολόγησης του 2007, με τα επιπλέον επίπεδα για ορισμένες υπηρεσίες. Στην εξέλιξη του δείκτη των πλήρως διαθέσιμων υπηρεσιών (full online availability), η απόσταση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι 13 ποσοστιαίες μονάδες (45% έναντι 58% της ΕΕ27+). Στην εξέλιξη του δείκτη των πλήρως διαθέσιμων υπηρεσιών (full online availability), η απόσταση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι 13 ποσοστιαίες μονάδες (45% έναντι 58% της ΕΕ27+). Ως προς τις επιμέρους υπηρεσίες, η Ελλάδα ακολουθεί την τάση που θέλει τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις να είναι περισσότερο προηγμένες από τις αντίστοιχες προς τους πολίτες. Ως προς τις επιμέρους υπηρεσίες, η Ελλάδα ακολουθεί την τάση που θέλει τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις να είναι περισσότερο προηγμένες από τις αντίστοιχες προς τους πολίτες.

28 28 Συμπεράσματα Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό εμφανίζεται ως γενικός κανόνας, με εξαίρεση τις πρώτες σε κατάταξη χώρες (Φινλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο), όπου οι υπηρεσίες προς τους πολίτες είναι το ίδιο ή περισσότερο ανεπτυγμένες από αυτές των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό εμφανίζεται ως γενικός κανόνας, με εξαίρεση τις πρώτες σε κατάταξη χώρες (Φινλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο), όπου οι υπηρεσίες προς τους πολίτες είναι το ίδιο ή περισσότερο ανεπτυγμένες από αυτές των επιχειρήσεων. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων υπηρεσιών ελαττώνεται διαχρονικά. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων υπηρεσιών ελαττώνεται διαχρονικά. Οι υπηρεσίες που διακρίνονται περιλαμβάνουν τις οικονομικές υπηρεσίες, τις ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων, τις τελωνειακές διασαφήσεις, την αναζήτηση εργασίας, την καταχώρηση οχήματος και την έκδοση και παραλαβή πιστοποιητικών. Μέτριες είναι οι ελληνικές επιδόσεις στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις δημόσιες προμήθειες, τις περιβαλλοντικές άδειες, τη σύσταση νέας εταιρίας, την έκδοση και παραλαβή προσωπικών εγγράφων και την κοινωνική ασφάλιση. Τέλος, κάτω του μετρίου βαθμολογείται η Ελλάδα στις υπηρεσίες υγείας, τις δηλώσεις προς την αστυνομία και τις δημόσιες βιβλιοθήκες.


Κατέβασμα ppt "1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google