Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέματα Σχεδίασης ΕΛ Πληροφορική και Εκπαίδευση 2005 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σταύρος Ν. Δηµητριάδης Λέκτορας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέματα Σχεδίασης ΕΛ Πληροφορική και Εκπαίδευση 2005 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σταύρος Ν. Δηµητριάδης Λέκτορας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέματα Σχεδίασης ΕΛ Πληροφορική και Εκπαίδευση 2005 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σταύρος Ν. Δηµητριάδης Λέκτορας

2 Σχεδίαση  Χρονοπρογραμματισμός του έργου  Ομάδα παραγωγής  Τεχνικές Προδιαγραφές  Εκπαιδευτικές Προδιαγραφές  Έλεγχος πορείας έργου

3 Από την Ανάλυση στη Σχεδίαση Οι πληροφορίες της Ανάλυσης  … αποτελούν στοιχεία εισόδου για την oμάδα ανάπτυξης του έργου και καθοδηγούν τη Σχεδίαση Στη Σχεδίαση αρχίζει η υλοποίηση…  … της εξόδου δηλ. του συστήματος που πρέπει να παραχθεί Κατά τη Σχεδίαση η ομάδα ανάπτυξης έργου  Διατυπώνει προδιαγραφές (specifications)... ...Που να ανταποκρίνονται στις συνθήκες χρήσης του συστήματος που έχει καταγράψει κατά την Ανάλυση  και αναπτύσσει τις πρώτες υλοποιήσεις του συστήματος που θα πρέπει να είναι χαμηλού επιπέδου (low fidelity)

4 Το προϊόν της Σχεδίασης Έγγραφο Προδιαγραφών Έργου (ΕΠΕ)  Περιέχει λεπτομερώς τις προδιαγραφές ανάπτυξης του τελικού συστήματος  Μετά την ολοκλήρωση του ΕΠΕ πρέπει να εγκριθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους (και οπωσδήποτε από τους χρηματοδότες του έργου).

5 Τι περιλαμβάνει το ΕΠΕ (1/2) (1) Χρονοπρογραμματισμός του έργου  Περιγράφει την πορεία ανάπτυξης του έργου και παραθέτει τα χαρακτηριστικά χρονικά σημεία (milestones), τα παραδοτέα και τις σχετικές ημερομηνίες (2) Υπευθυνότητες της ομάδας ανάπτυξης  Καθορίζει τους ρόλους και τις ευθύνες των μελών της ομάδας ανάπτυξης (3) Τεχνικές προδιαγραφές  Τεχνικές προδιαγραφές μέσων Ποιά μέσα θα χρησιμοποιηθούν; (πχ. διανομή σε CD, DVD, Πλατφόρμα CBT ή WBT)  Τεχνικές προδιαγραφές αρχείων πολυμέσων πχ. Format κειμένων (πχ. αρχεία text), είδος γραμματοσειρών, formats εικόνων, βίντεο-κλιπ (πχ. αρχεία Jpg, mpg, avi κλπ.)

6 (4) Εκπαιδευτικές προδιαγραφές  (4.1) Προδιαγραφές Διεπαφής Χρήστη (user interface) Προδιαγραφές αποδοτικής σχεδίασης της διεπαφής  (4.2) Προδιαγραφές Οργάνωσης Στοιχείων Πολυμέσων Πώς θα οργανώνεται η παρουσίαση της πληροφορίας πολυμέσων; Πρόσληψη Πληροφορίας  (4.3) Μορφή & Οργάνωση ΕΛ Οργάνωση πληροφορίας Έμφαση στην παρουσίαση περιεχομένου ή στην υποστήριξη της διερεύνησης;  θα είναι διαδραστική εφαρμογή πολυμέσων που θα λειτουργεί ως διδακτικό βοήθημα / βάση πληροφοριών  Εκπαιδευτικός Δικτυακός τόπος; Περιβάλλον προσομοίωσης; Μικρόκοσμος; (5) Έλεγχος πορείας έργου  Καθορισμός εκδόσεων, έλεγχοι αξιοπιστίας, επισκοπήσεις

7 Χρονοπρογραμματισμός (1/4) Οι βασικές εργασίες  (Α) Τεκμηριώστε τη γενική εικόνα του εκπαιδευτικού προϊόντος  (Β) Καταγράψτε τα παραδοτέα του έργου  (Γ) Προγραμματίστε τις σχετικές δραστηριότητες

8 Χρονοπρογραμματισμός (2/4) (Α) Τεκμηρίωση  Απαντά στο γενικό ερώτημα: «Γιατί χρειάζεται να γίνει αυτό που προτείνουμε να γίνει»;  Καταγράψτε τα εξής στοιχεία: Ελλείψεις και εμπόδια που έχουν επισημανθεί στην τωρινή κατάσταση γνώσης – δεξιοτήτων Στόχος του έργου και ποια ανάγκη καλύπτει Επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα με τη χρήση του προϊόντος Τυχόν περιορισμοί και ιδιαίτερες συνθήκες Στοιχεία που θεωρείτε πως μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία του έργου

9 Χρονοπρογραμματισμός (3/4) (Β) Παραδοτέα Έργου  Καθορίστε τα παραδοτέα και τις σχετικές ημερομηνίες  Παραδοτέα: Εσωτερικά της ομάδας, όπως πχ.  Storyboard  Πρωτότυπο (Prototype)  Ηχογραφήσεις  Βιντεοσκοπήσεις Εξωτερικά (πχ. προς τον χρηματοδότη – πελάτη) όπως πχ.  Παρουσίαση ΕΠΕ  Παρουσίαση πρωτοτύπου  Παράδοση έκδοσης Beta  Παράδοση τελικού προϊόντος

10 Χρονοπρογραμματισμός (4/4) (Γ) Προγραμματίστε τις εργασίες  Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο παρουσίασης του χρονοπρογραμματισμού Πχ. Λογισμικό MS Project Διαγράμματα Gannt ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ Ανάλυση Σχεδίαση Παραγωγή Αξιολόγηση

11 Διάγραμμα Gannt - Παράδειγμα

12 Ομάδα έργου (Α) Καταγράψτε τις ειδικότητες που χρειάζεστε  Διευθυντής Έργου (Project Manager)  Διευθυντής Παραγωγής (Production Manager)  Παραγωγός – Τεχνικός Ήχου  Παραγωγός – Τεχνικός Video  Παραγωγός Κειμένων  Παραγωγός Εικόνας – Γραφίστας  Προγραμματιστής Πολυμέσων  Σχεδιαστής Διδακτικής (Instructional Designer)  Ειδικός Αξιολογητής  Ειδικός Περιεχομένου  Αναλυτής – Σχεδιαστής Συστημάτων (Β) Αναθέστε τις ειδικότητες στους συνεργάτες της ομάδας

13 Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές προδιαγραφές μέσων  Ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν; (πχ. διανομή σε CD, DVD, Πλατφόρμα CBT ή WBT) Τεχνικές προδιαγραφές αρχείων πολυμέσων  Τεχνική άποψη Ποιες προδιαγραφές και μορφοποιήσεις (formats) θα ήταν τεχνικά καλύτερο να χρησιμοποιηθούν Πχ. Μορφοποιήσεις mp3, jpeg, QuickTime video

14 Εκπαιδευτικές Προδιαγραφές (1/3): Διεπαφή Χρήστη Προδιαγραφές σχεδίασης διεπαφής χρήστη (User Interface)  Προτάσεις & Υποδείξεις για τη σχεδίαση της διεπαφής χρήστη από τον τομέα «Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή» (Human Computer Interaction, HCI)  Μελέτη των αρχών ευχρηστίας (Usability)  Μελέτη ευρέως καθιερωμένων περιβαλλόντων Σχεδίαση αντιπροσωπευτικών διεπαφών του λογισμικού  …περισσότερα στη συνέχεια…

15 Εκπαιδευτικές Προδιαγραφές (2/3): Πολυμέσα Προδιαγραφές Οργάνωσης Στοιχείων Πολυμέσων  Πώς να παρουσιαστεί η πληροφορία πολυμέσων ώστε να υποστηριχθεί καλύτερα η μαθησιακή διαδικασία;  Μελέτη των σχετικών ερευνητικών δεδομένων Πχ. πώς να χρησιμοποιηθεί ο ήχος, το video, η σχεδιοκίνηση; Πχ. Πώς να συνδυαστούν εικόνες και κείμενα Πχ. τι είδους διαδράσεις να υποστηρίζονται; Σχεδίαση αντιπροσωπευτικών διεπαφών του λογισμικού  …περισσότερα στη συνέχεια…

16 Εκπαιδευτικές Προδιαγραφές (3/3): Διδακτική Προσέγγιση Προδιαγραφές οργάνωσης της δομής του ΕΛ  Ποια η δομή του ΕΛ;  Ποια εκπαιδευτικά στάδια αποτελούν τη μαθησιακή εμπειρία που προσφέρει; Πχ. είναι μια ακολουθία μαθημάτων; Είναι ένα πρόγραμμα προσομοίωσης, ένας μικρόκοσμος;  Αν ακολουθείται μια συγκεκριμένη διδακτική θεωρία πρέπει να καθοριστεί: Διαίρεση (chunking) του περιεχομένου σε απλούστερα τμήματα, και … Παράθεση (sequencing) των τμημάτων ώστε να συνιστούν ολοκληρωμένες δραστηριοτήτες σύμφωνα με τη Διδακτική Θεωρία  …περισσότερα στη συνέχεια…

17 Έλεγχος Πορείας Παραγωγής Διασφαλίζει την ποιότητα του έργου Δραστηριότητα:  Εφαρμόστε ένα Πρόγραμμα Ελέγχου της Πορείας Παραγωγής  Ορίστε έναν Υπεύθυνο εφαρμογής του Προγράμματος Ελέγχου Παραλαμβάνει παραδοτέα από υπεύθυνους παραγωγής Δημιουργεί αντίγραφα και αρχειοθετεί Προωθεί παραδοτέα στους υπεύθυνους για την αξιολόγησή τους Ανάλογα με τις παρατηρήσεις του αξιολογητή επιστρέφει τα παραδοτέα στους υπεύθυνους παραγωγής για τις διορθώσεις


Κατέβασμα ppt "Θέματα Σχεδίασης ΕΛ Πληροφορική και Εκπαίδευση 2005 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σταύρος Ν. Δηµητριάδης Λέκτορας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google