Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θ.Ε.: Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; Σχολιασμός :ΕΞ32,19-20 Στρόμπλος –Βλάχος Φοίβος Β3.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θ.Ε.: Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; Σχολιασμός :ΕΞ32,19-20 Στρόμπλος –Βλάχος Φοίβος Β3."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θ.Ε.: Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; Σχολιασμός :ΕΞ32,19-20 Στρόμπλος –Βλάχος Φοίβος Β3

2 19 Και καθώς πλησίασε στο στρατόπεδο, είδε το μοσχάρι, και τους χορούς· και ο θυμός τού Μωυσή άναψε, και έριξε τις πλάκες από τα χέρια του, και τις σύντριψε στη βάση τού βουνού· 19 καὶ ἡνίκα ἤγγιζε τῇ παρεμβολῇ, ὁρᾷ τὸν μόσχον καὶ τοὺς χορούς, καὶ ὀργισθεὶς θυμῷ Μωυσῆς ἔρριψεν ἀπὸ τῶν χειρῶν αὐτοῦ τὰς δύο πλάκας, καὶ συνέτριψεν αὐτὰς ὑπὸ τὸ ὄρος

3 Ο Μωυσής αγανάκτησε για την πράξη αυτή των Ισραηλιτών, οι οποίοι λάτρευσαν ορατό άγαλμα ως παράσταση του αοράτου Θεού τους. Και έσπασε τις δυο πλάκες, όπου ήσαν γραμμένες οι εντολές του Θεού.

4 Αυτό σήμαινε ότι θραύστηκε η διαθήκη του Θεού με τον λαό του, γιατί οι πλάκες ήταν σύμβολο αυτής της διαθήκης.

5 20 και παίρνοντας το μοσχάρι που είχαν κάνει, το κατέκαψε σε φωτιά, και αφού το σύντριψε μέχρι που το λέπτυνε, το σκόρπισε επάνω στο νερό, και πότισε τους γιους του Ισραήλ. 20 κα ὶ λαβ ὼ ν τ ὸ ν μ ό σχον, ὃ ν ἐ πο ί ησαν, κατ έ καυσεν α ὐ τ ὸ ν ἐ ν πυρ ὶ κα ὶ κατ ή λεσεν α ὐ τ ὸ ν λεπτ ὸ ν κα ὶ ἔ σπειρεν α ὐ τ ὸ ν ἐ π ὶ τ ὸ ὕ δωρ κα ὶ ἐ π ό τισεν α ὐ τ ὸ το ὺ ς υ ἱ ο ὺ ς ᾿ Ισρα ή λ.

6 Έκανε σκόνη τον χρυσό μόσχο, πέταξε την σκόνη στο ρυάκι που έτρεχε στους πρόποδες του Σινά και υποχρέωσε τους Ισραηλίτες να την πιουν.

7 Με αυτό ο Μωυσής ήθελε να δείξει την μηδαμινότητα του ειδώλου και ότι ο λαός ενσωματώθηκε την αμαρτία του και θα υποστεί τις συνέπειές της. Ο χρυσός μόσχος που έγινε το όργανο αμαρτία τους, έγινε επίσης το όργανο τιμωρίας τους.

8 ΠΗΓΕΣ Η Παλαιά Διαθήκη, μετά συντόμου ερμηνείας, έξοδος Λευϊτικόν, τόμος 2ος Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης,Έξοδος, Ιερεμίου Φούντα, Αποστολική Διακονία http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Exodos/ Exodos.htm http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp


Κατέβασμα ppt "Θ.Ε.: Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; Σχολιασμός :ΕΞ32,19-20 Στρόμπλος –Βλάχος Φοίβος Β3."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google