Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Αναστασία Κοπανέλη (Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Αναστασία Κοπανέλη (Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Αναστασία Κοπανέλη (Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – ΣΔΟ «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» του Αθανασίου και της Χριστίνας ΣΕΤ 1 1/7 Αναστασία Κοπανέλη ( Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας-ΣΔΟ «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ» του Αθανασίου και της Χριστίνας

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΧ: Ο πλούτος των μετόχων της (maximization of shareholder wealth). ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.Η Απόφαση Επένδυσης (Investment Decision). 2.Η Απόφαση Χρηματοδότησης (Financing Decision). 3.Η Απόφαση για τη Διανομή Μερίσματος (Dividend Policy Decision). Αναστασία Κοπανέλη ( Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc / Πανεπιστ. Υπότροφ. Λογιστικής & Χρηματοοικ. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» του Αθανασίου και της Χριστίνας 2/7

3 ΑΡΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE): πιθανή ύπαρξη ενός συνδυασμού μακροπρόθεσμων πηγών χρηματοδότησης μιας εταιρείας (π.χ. μακροπρόθεσμα δάνεια, κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές), ο οποίος μεγιστοποιεί την τιμή της κοινής μετοχής της εταιρείας ή εναλλακτικά ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος κεφαλαίου της. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (COST OF CAPITAL) = το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων (opportunity cost of funds) που έχουν όλοι οι επενδυτές της επιχείρησης (δηλ. οι μέτοχοι και οι δανειστές της). Η΄ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (COST OF CAPITAL): η απόδοση μιας επένδυσης η οποία δεν επηρεάζει την τιμή της μετοχής της επιχείρησης. Αναστασία Κοπανέλη ( Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας- ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II” του Αθανασίου και της Χριστίνας 3/7

4 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑ = έχει ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Έννοια συνδεδεμένη με τα εξής: ΤΟΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (OPPORTUNITY COST OF MONEY) Η Απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής επένδυσης η οποία είναι διαθέσιμη (ή η υψηλότερη Απόδοση που μπορεί να πετύχει ένας επενδυτής αν δεν επενδύσει τα χρήματά του σ’ ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα). Απλός Τόκος (simple interest) ή Απλή Κεφαλαιοποίηση: όταν ο Τόκος που παράγεται ενσωματώνεται στο Κεφάλαιο μία μόνο φορά- με το πέρας του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το Κεφάλαιο αυτό είναι Παραγωγικό Αναστασία Κοπανέλη ( Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημ. Υπότροφος Λογιστ. & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» του Αθανασίου και της Χριστίνας 4/7

5 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (..συνέχεια) ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΚΟΣ (ORDINARY INTEREST). ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΟΚΟΣ (EXACT INTEREST). ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ (BANKER’S RULE) Ή ΜΕΙΚΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. ΤΟΚΑΡΙΘΜΟΣ. ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΤΟΚΟΣ Ή ΣΥΝΕΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (COMPOUND INTEREST) λαμβάνει χώρα όταν ο τόκος που παράγεται κάθε περίοδο (δεδουλευμένος τόκος προστίθεται στο κεφάλαιο (κεφαλαιοποιείται) και το άθροισμά τους αποτελεί παραγωγικό κεφάλαιο για όλες τις επόμενες περιόδους. ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ, Ο ΤΟΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΤΟΚΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΚΆΘΕ ΠΕΡΙΟΔΟ. ΈΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΟΚΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ Η΄ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΌ ΜΙΑ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ ΕΝΌΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ, ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ,Ο ΜΗΝΑΣ Κ.Λ.Π.. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (TERMINAL VALUE OR FUTURE VALUE). ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ Αναστασία Κοπανέλη ( Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής-Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» του Αθανασίου και της Χριστίνας 5/7

6 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια..) ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Παρούσα Αξία ή Προεξοφλημένη Αξία ή Ανοιγμένη Αξία (Present Value or Discount Value). Ετήσιος Ανατοκισμός. Ανατοκισμός με περισσότερες περιόδους το χρόνο. Συνεχής Ανατοκισμός. ΣΕΙΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ – ΡΑΝΤΕΣ Σειρά Πληρωμών ή Ράντα ή Χρηματική Ροή (annuity) είναι ο αριθμός περιοδικών πληρωμών (ή εισπράξεων) που καταβάλλονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. [όρος της σειράς πληρωμών (periodic rent), περίοδος της σειράς πληρωμών (payment interval or rent period), Σταθερή ή Ομοιόμορφη Ράντα, Μεταβλητή Ράντα, ληξιπρόθεσμη σειρά πληρωμών (ordinary annuity), προκαταβλητέα σειρά πληρωμών (annuity due), Τελική Αξία μιας σειράς πληρωμών, συντελεστής της τελικής αξίας μιας σειράς πληρωμών (compound value interest factor for annuity), Παρούσα Αξία μιας σειράς πληρωμών, Διηνεκής σειρά πληρωμών (perpetuity)]. Αναστασία Κοπανέλη ( Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής-Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» Του Αθανασίου και της Χριστίνας 6/7

7 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (..συνέχεια) ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μέλλουσα ή Αναβλητική σειρά πληρωμών (deferred annuity) = η σειρά πληρωμών της οποίας η πρώτη πληρωμή δε γίνεται στην αρχή ή στο τέλος της πρώτης περιόδου, αλλά αργότερα (κατόπιν έναν ορισμένο αριθμό περιόδων. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Brealey R., Myers S., Allen F. (2013). Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. (Επιστημονική Επιμέλεια: Αλεξάκης Χρ., Καινούριος Δ., Κουσενίδης Δ., Σάμιτας Α., Συριόπουλος Κ.)- Ελληνική Μετάφραση. Utopia. Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν. (2008). Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Θεωρία και Πρακτική. Rosili. 7/7 Αναστασία Κοπανέλη (Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» του Αθανασίου και της Χριστίνας


Κατέβασμα ppt "«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Αναστασία Κοπανέλη (Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google