Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρηματικότητα και Οικονομικό Περιβάλλον Διάλεξη 4 η (2013 – 14) Ορισμός και Μέτρηση των Νεοσύστατων Επιχειρήσεων Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρηματικότητα και Οικονομικό Περιβάλλον Διάλεξη 4 η (2013 – 14) Ορισμός και Μέτρηση των Νεοσύστατων Επιχειρήσεων Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρηματικότητα και Οικονομικό Περιβάλλον Διάλεξη 4 η (2013 – 14) Ορισμός και Μέτρηση των Νεοσύστατων Επιχειρήσεων Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης Email: aapostolakis@staff.teicrete.graapostolakis@staff.teicrete.gr Τηλ.: 2810379621 E-class μαθήματος: https://eclass.teicrete.gr/courses/DS175/index.phphttps://eclass.teicrete.gr/courses/DS175/index.php

2 Κύριοι διδακτικοί στόχοι Να κατανοήσετε το ρόλο που παίζουν οι νέες επιχειρήσεις στην οικονομική ανάπτυξη Να γνωρίζετε τα θέματα που εμπλέκονται στον ορισμό των νέων επιχειρήσεων Να μπορείτε να διακρίνετε τον βασικά σημεία προβληματισμού γύρω από τη μέτρηση των νέων επιχειρήσεων και τον υπολογισμό του συντελεστή νέων επιχειρήσεων

3 Συμβολή της Παγκ/σης στη Εκκίνηση Νέων Επιχειρήσεων Καθώς η παγκοσμιοποίηση επιταχύνεται, η αναδιάρθρωση των υφισταμένων επιχ/σεων δεν εξασφαλίζει πλέον ανταγωνιστικά συγκριτικό πλεονέκτημα Λύση αποτελεί η ‘δημιουργική καταστροφή’ των παραδοσιακών επιχειρήσεων (θυμίζει κάτι αυτό;) Η παγκοσμιοποίηση έχει επιτρέψει στους καταναλωτές να μεταθέτουν την ευθύνη (turn the tables) Λυση: Οι επιχ/σεις ‘καταστρέφουν δημιουργικά’ τα δικά τους προϊόντα – Παραδείγματα;

4 Οι Δυο Πλευρές της Παγκοσμιοποίησης Πηγή: Μουρδουκούτας (2001: 22)

5 Η σημασία των νέων επιχειρήσεων Προσφέρουν παραγωγική διέξοδο Αποτελούν τρόπο αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων κοινοτήτων Είναι καινοτομικές Ο ρόλος των νέων επιχειρήσεων στον ανταγωνισμό: – Αντικαθιστούν τις μη αποτελεσματικές επιχειρήσεις – «Απειλούν» τις εδραιωμένες επιχειρήσεις – αύξηση της παραγωγικότητας οφειλόμενη αποκλειστικά στους νεοεισερχόμενους άμεση θετική επίδραση των νέων επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας

6 Η έμμεση επίδραση των νέων επιχειρήσεων στην αύξηση της απασχόλησης Σχηματοποιημένες συνέπειες της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στη μεταβολή της απασχόλησης

7 Δεν έχουν όλες οι νεοεισερχόμενες το ίδιο μέγεθος ούτε τον ίδιο αντίκτυπο Συνέπειες της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στη μεταβολή της απασχόλησης σε περιοχές χαμηλής επιχειρηματικότητας

8 Ποια είναι η διεθνής εικόνα; Σχέση δεικτών ΣΕΔ με κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2007

9 Οι φτωχές χώρες δεν δείχνουν να ωφελούνται Η καλύτερα προσαρμοσμένη γραμμή για τις χώρες του GEM με ΑΕΠ κάτω από 25,000 δολάρια

10 …και ο αντίκτυπος στις πλουσιότερες χώρες δεν είναι σαφής Η καλύτερα προσαρμοσμένη γραμμή για τις χώρες του GEM με ΑΕΠ άνω των 25.000 δολαρίων

11 Ορισμός των νέων επιχειρήσεων Μια νέα επιχείρηση είναι μια νέα οντότητα που επιδίδεται σε συναλλακτικές δραστηριότητες και η οποία δεν υπήρχε παλιότερα, δεν ανήκει σε κάποια προϋπάρχουσα επιχείρηση και δεν αντιστοιχεί σε απλή αλλαγή ιδιοκτησίας Σας ικανοποιεί αυτός ο ορισμός;

12 Πέντε δείκτες για τον προσδιορισμό του αριθμού νέων επιχειρήσεων σε μια οικονομία 1.Τα άτομα που δηλώνουν ότι ξεκίνησαν μια νέα επιχείρηση 2.Τα άτομα που καταλήγουν στην αυτοαπασχόληση, τα οποία προηγουμένως δεν αυτοαπασχολούνταν 3.Ο αριθμός καταγεγραμμένων νέων επιχειρήσεων 4.Ο αριθμός νέων τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν σε επιχειρήσεις 5.Ο αριθμός νέων τραπεζικών λογαριασμών που άνοιξαv

13 Συγκρίνοντας τους πέντε δείκτες Συγκρίνοντας τους πέντε δείκτες, 1999-2004

14 Μέτρηση του ρυθμού δημιουργίας νέων επιχειρήσεων Θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε τον αριθμητή (δείκτη νέων επιχειρήσεων) και να τον διαιρέσουμε με τον παρονομαστή (πληθυσμό) Δυσκολία υπολογισμού του αριθμητή, λόγω προβλημάτων χρονικού προσδιορισμού, καθαρότητας και περιοδικότητας

15 Μέτρηση του ρυθμού δημιουργίας νέων επιχειρήσεων (συνέχεια) Δυσκολία υπολογισμού του παρονομαστή, επειδή πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ του «πληθυσμού» επιχειρήσεων και του αριθμού εργαζομένων Τόσο ο αριθμητής όσο και ο παρονομαστής αντιμετωπίζουν προβλήματα χρονικού προσδιορισμού, πηγών δεδομένων, μονάδας μέτρησης, κάλυψης, δεσμεύσεων

16 Διαφορές στο ρυθμό δημιουργίας νέων επιχειρήσεων Διαφορές ανάμεσα στο σύνολο των νεοσύστατων επιχειρήσεων (APCE) και τη δημιουργία επιχειρήσεων «ex nihilo»

17 Ανακεφαλαίωση Αξιολογήσαμε τη συμβολή των νέων επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη Είδαμε ότι ο ορισμός της «νέας επιχείρησης» δεν είναι εύκολος ούτε αυτονόητος Τέλος, είδαμε ότι δεν είναι εύκολος ούτε αυτονόητος ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να μετριέται ο ρυθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων

18 Βιβλιογραφία Storey D., Greene F., Χασσίδ Ι., Φαφαλιού Ε., (2011), «Επιχειρηματικότητα για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις», Κεφ. 6, ‘Ορισμός και Μέτρηση των Νεοσύστατων Επιχειρήσεων», σσ. 180 – 208, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική


Κατέβασμα ppt "Επιχειρηματικότητα και Οικονομικό Περιβάλλον Διάλεξη 4 η (2013 – 14) Ορισμός και Μέτρηση των Νεοσύστατων Επιχειρήσεων Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google