Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καβαφάκη Σοφία Μπαλάσκα Βάσια.   Περιβάλλον Εργασίας  Ορίσματα  Εντολές  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καβαφάκη Σοφία Μπαλάσκα Βάσια.   Περιβάλλον Εργασίας  Ορίσματα  Εντολές  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καβαφάκη Σοφία Μπαλάσκα Βάσια

2   Περιβάλλον Εργασίας  Ορίσματα  Εντολές  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3   basic-miktex  texmaker Περιβάλλον Εργασίας

4   Τύπος εγγράφου  Γλώσσα  Αρίθμηση  Διάκενο  Γραμματοσειρά Ορίσματα

5   Μαθηματικοί Τύποι  Πίνακες  Εικόνες  Βιβλιογραφικές Αναφορές  Nomenclature Εντολές

6   Οι μαθηματικοί τύποι συντάσσονταν μεταξύ του συμβολισμού $. Για την αρίθμησή τους θα έπρεπε να γραφτούν εντός της εντολής \begin{align} \end{align} χωρίς $.  Βιβλιοθήκες : mathptmx, yhmath, amsmath Μαθηματικοί Τύποι

7   Οι εικόνες με κατάλληλο πρόγραμμα (JPG-PNGtoEPS) μετασχηματίστηκαν σε αρχεία με επέκταση eps και εισάχθηκαν στο αρχείο.tex μέσω των εντολών \begin{figure} [h] \includegraphics{filename.eps} \caption{} \label{} \end{figure}.  Βιβλιοθήκες : graphicx, wrapfig, epstopdf Εικόνες

8   Οι πίνακες δημιουργήθηκαν μέσω της εντολής \begin{tabular} \end{tabular}.  Βιβλιοθήκες : hhline, [labelfont=bf]{caption}, float Πίνακες

9   Οι βιβλιογραφικές αναφορές συντάχθηκαν ως εξής : \begin{thebibliography}{ } \bibitem { }. Στο κείμενο θα πρέπει να υπάρχει η εντολή \cite { }. Βιβλιογραφικές αναφορές

10    ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/short-math-guide.pdf         https://www.tug.org/twg/mactex/tutorials/ltxprimer-1.0.pdf      FAQ.html  https://molspect.chemistry.ohio-state.edu/symposium/latexinstruct.html  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

11 Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας!!! Ερωτήσεις ;

12


Κατέβασμα ppt "Καβαφάκη Σοφία Μπαλάσκα Βάσια.   Περιβάλλον Εργασίας  Ορίσματα  Εντολές  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google