Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καβαφάκη Σοφία Μπαλάσκα Βάσια.   Περιβάλλον Εργασίας  Ορίσματα  Εντολές  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καβαφάκη Σοφία Μπαλάσκα Βάσια.   Περιβάλλον Εργασίας  Ορίσματα  Εντολές  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καβαφάκη Σοφία Μπαλάσκα Βάσια

2   Περιβάλλον Εργασίας  Ορίσματα  Εντολές  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3   basic-miktex-2.9.5105  texmaker Περιβάλλον Εργασίας

4   Τύπος εγγράφου  Γλώσσα  Αρίθμηση  Διάκενο  Γραμματοσειρά Ορίσματα

5   Μαθηματικοί Τύποι  Πίνακες  Εικόνες  Βιβλιογραφικές Αναφορές  Nomenclature Εντολές

6   Οι μαθηματικοί τύποι συντάσσονταν μεταξύ του συμβολισμού $. Για την αρίθμησή τους θα έπρεπε να γραφτούν εντός της εντολής \begin{align} \end{align} χωρίς $.  Βιβλιοθήκες : mathptmx, yhmath, amsmath Μαθηματικοί Τύποι

7   Οι εικόνες με κατάλληλο πρόγραμμα (JPG-PNGtoEPS) μετασχηματίστηκαν σε αρχεία με επέκταση eps και εισάχθηκαν στο αρχείο.tex μέσω των εντολών \begin{figure} [h] \includegraphics{filename.eps} \caption{} \label{} \end{figure}.  Βιβλιοθήκες : graphicx, wrapfig, epstopdf Εικόνες

8   Οι πίνακες δημιουργήθηκαν μέσω της εντολής \begin{tabular} \end{tabular}.  Βιβλιοθήκες : hhline, [labelfont=bf]{caption}, float Πίνακες

9   Οι βιβλιογραφικές αναφορές συντάχθηκαν ως εξής : \begin{thebibliography}{ } \bibitem { }. Στο κείμενο θα πρέπει να υπάρχει η εντολή \cite { }. Βιβλιογραφικές αναφορές

10   http://ctan.unixbrain.com/macros/latex/contrib/abstract/abstract.pdf  ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/short-math-guide.pdf  http://www-h.eng.cam.ac.uk/help/tpl/textprocessing/nomencl.pdf  http://milde.users.sourceforge.net/LUCR/Math/unimathcmds.pdf  http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Glossary  http://arch.icte.uowm.gr/docs/Short_and_Complete_LATEX_presentation.pdf  http://www.personal.ceu.hu/tex/breaking.htm  http://web.ift.uib.no/Teori/KURS/WRK/TeX/symALL.html  http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables  https://www.tug.org/twg/mactex/tutorials/ltxprimer-1.0.pdf  www.cs.uoi.gr/~lagaris/ITC/PowerPoint/Tex_Latex/TeX_LaTeX.ppt?  http://www.xm1math.net/texmaker/doc.html  http://www.ux1.eiu.edu/~cfdmb/LocalGuide/Local/local.pdf  http://www.math.wsu.edu/math/kcooper/M600/texmath.pdf  http://www.math.ku.edu/computing-help/docs/latex/LaTeX-FAQ/Texmaker- FAQ.html  https://molspect.chemistry.ohio-state.edu/symposium/latexinstruct.html  http://www.aps.org/meetings/abstract/latex.cfm Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

11 Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας!!! Ερωτήσεις ;

12


Κατέβασμα ppt "Καβαφάκη Σοφία Μπαλάσκα Βάσια.   Περιβάλλον Εργασίας  Ορίσματα  Εντολές  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google