Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Σειρά παραδόσεων Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηλ.:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Σειρά παραδόσεων Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηλ.:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Σειρά παραδόσεων Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης stephanosv@upatras.grstephanosv@upatras.gr, Τηλ.: 2610 969742 Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα (12:00 – 13:30) Παρασκευή (12:00 – 13:30)

3 Θέματα προσθετικής εργασίας Ποια είναι η αξία του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία και η ένταξη των παιδιών σε ομάδες. Προσωποκεντρική και μη-κατευθυντική συμβουλευτική Η συμβολή του πατέρα στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Κοινωνικοποίηση και διαπροσωπικές σχέσεις του παιδιού. Επιδράσεις των γονέων στην σχολική πρόοδο του παιδιού. Η Εφηβική Ηλικία Ταυτότητα και σύγχυση ρόλων κατά την εφηβεία. Η φιλία στην εφηβική ηλικία και η σημασία της για την ταυτοποίηση του ατόμου. Η κρίση της εφηβείας και η συμβουλευτική-οδηγητική της αντιμετώπιση. Ο έφηβος και οι διαπροσωπικές σχέσεις.

4 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Κάθε συμβουλευτική διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια: –Την περιγραφή και, ει δυνατόν, την πρόβλεψη της συμπεριφοράς –Την ερμηνεία της συμπεριφοράς που περιγράφεται –Την ανάπτυξη αποτελεσματικής μεθόδου θεραπείας Κατά την Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, προτείνεται μια διαδικασία ενεργειών κατά τα εξής περίπου στάδια:

5 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 1η Ενέργεια: Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος. 2η Ενέργεια: Αρχική παρατήρηση των αντιδράσεων του παιδιού στο σχολικό και οικογενειακό χώρο αμέσως ή εμμέσως (με τη βοήθεια εκπαιδευτικών, γονιών ή κοινωνικών λειτουργών). 3η Ενέργεια: Αρχική διατύπωση διαγνωστικής υπόθεσης. 4η Ενέργεια: Συστηματική διερεύνηση της αρχικής υπόθεσης και των αιτίων που την προκάλεσαν. 5η Ενέργεια: Διάγνωση και αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή.

6 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 6η Ενέργεια: Συστηματική, βαθμιαία και σφαιρική εφαρμογή της αντίστοιχης προς τη διάγνωση θεραπευτικής αγωγής με την άμεση δική μας εμπλοκή, αλλά και πολλών υποστηρικτικών παραγόντων και μέσων. 7η Ενέργεια: Συνεχής και παράλληλη προς τη θεραπευτική αγωγή αξιολόγηση και ανάλυση των πρώτων και μερικών αποτελεσμάτων και των εφαρμοζόμενων μέσων ή μεθόδων, ανατροφοδοτήσεις, διορθωτικές πορείες. 8η Ενέργεια: Τα θετικά ανατροφοδοτικά μηνύματα του υποκειμένου αλλά και η γενικότερη αξιολόγηση της συμπεριφοράς του δείχνουν ότι η θεραπευτική αγωγή πέτυχε τους στόχους της σε σημαντικό βαθμό και επομένως πλησιάζει το τέλος της.

7 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 9η Ενέργεια: Πριν τελειώσει η ειδική σχέση βοηθείας που είχαμε αναπτύξει με το υποκείμενο καταβάλλεται μέριμνα για τη νέα κοινωνική (σχολική, οικογενειακή κτλ.) προσαρμογή του. Επομένως, είναι αναγκαίο να διαθέτει ο σημερινός σύμβουλος- παιδαγωγός τις εξής δυνατότητες: 1.Του Ερευνητή και μελετητή των κοινωνιο-ψυχολογικών εξελίξεων του νέου ανθρώπου. 2.Του ειδικού με τη θετική ψυχολογική στάση απέναντι στο συμβουλευόμενο. 3.Του Σχεσιοδυναμικού λειτουργού.

8 Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Ο Σύμβουλος-παιδαγωγός πρέπει να: 1.δημιουργεί φυσικό, άνετο, φιλόξενο, αποδεκτικό, θετικό ψυχολογικό κλίμα. 2.είναι ο εαυτός του, κάθε στιγμή. 3.ακούει με προσοχή τον άλλον και να τον κατανοεί με οξυδέρκεια και λεπτότητα. 4.είναι παρών στη συνείδηση του παιδιού.

9 ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ Ε. ERIKSON Εμπιστοσύνη – Δυσπιστία (ανταπόκριση του περιβάλλοντος στις εκκλήσεις για ασφάλεια και αγάπη) Αυτονομία – Αμφιβολία (2 – 3 χρ.) (έλεγχος των σφιγκτήρων – ανάδυση του Εγώ) Πρωτοβουλία – Ενοχή (3 – 6 χρ.) (δημιουργική δράση – φαντασία – Υπερεγώ) Φιλοπονία – Κατωτερότητα (σχολική ηλικία) (παραγωγικότητα – λανθάνουσα σεξουαλική περίοδος) Ταυτότητα – Σύγχυση ρόλων (εφηβεία) (κατάκτηση ενοποιημένης αυτοεικόνας – ταυτότητας του εγώ)

10 Τα βασικά σημεία της ψυχολογικής θεωρίας του Α. Maslow Α) Το άτομο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά ως ενιαίο όλο. Β) Δεν είναι επαρκής η έρευνα της ψυχολογίας των ζώων στην εξήγηση της ψυχολογίας του ανθρώπου. Γ) Η ανθρώπινη φύση δεν είναι κακή. αν δεν είναι καλή, είναι τουλάχιστον ουδέτερη. Δ) Υπάρχει έμφυτο σε κάθε άνθρωπο ένα δυναμικό δημιουργικότητας που κινδυνεύει να καταστραφεί με τον «εκπολιτισμό» του ανθρώπου. Ε) Κάθε άνθρωπος τείνει φυσικά προς την υγεία.

11 Τα χαρ/κά της συμβουλευτικής σχέσης βοηθείας κατά Rogers: Α) Δύο πρόσωπα βρίσκονται σε ψυχολογική επαφή. Β) Ο πρώτος, που θα ονομάζουμε «πελάτη», βρίσκεται σε κατάσταση μη συνοχής και ασυμφωνίας, είναι ευτραυμάτιστος και αγχωμένος. Γ) Ο δεύτερος, που θα ορίσουμε ως θεραπευτή, είναι σε συμφωνία εξωτερική και εσωτερική και είναι ολόκληρος και γνήσιος μέσα στη σχέση. Δ) Ο θεραπευτής νιώθει μια χωρίς όρους θετική μέριμνα για τον πελάτη.

12 Τα χαρ/κά της συμβουλευτικής σχέσης βοηθείας κατά Rogers: Ε) Ο θεραπευτής αισθάνεται μια «εμπαθητική» κατανόηση για το εσωτερικό πλαίσιο αναφορών του πελάτη και επιχειρεί να κοινοποιήσει αυτή του την εμπειρία. ΣΤ) Η κοινοποίηση στον πελάτη της «εμπαθητικής» κατανόησης του θεραπευτή και της χωρίς προϋποθέσεις θετικής εκ μέρους του αντιμετώπισης, σε κάποιο πολύ μικρό βαθμό έχει πραγματοποιηθεί.


Κατέβασμα ppt "ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Σειρά παραδόσεων Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηλ.:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google