Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Λογιστική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Διάλεξη 4 Ανάλυση Νεκρού Σημείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Λογιστική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Διάλεξη 4 Ανάλυση Νεκρού Σημείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Λογιστική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Διάλεξη 4 Ανάλυση Νεκρού Σημείου

2 2 Αφορά την επίπτωση των αλλαγών της παραγωγής σε Πωλήσεις, Κόστος και Κέρδος. Απαντά σε σειρά ερωτήσεων που ενδιαφέρουν τη διοίκηση των επιχειρήσεων, περιλαμβάνοντας: Πώς τα Κόστη και οι Πωλήσεις, οπότε και τα Κέρδη, αλλάζουν σαν επίπτωση της αλλαγής στην παραγωγή; Σε ποιά παραγωγή η επιχείρηση ισορροπεί; Χρησιμοποιεί τις ιδέες της οριακής κοστολόγησης (marginal costing).

3 3 Γραμμικότητα Η γραμμικότητα στη σχέση Συνολικού Κόστους και παραγωγής είναι μία προϋπόθεση της Ανάλυσης Νεκρού Σημείου. Οπότε, τα παρακάτω υποθέτουμε ότι είναι σταθερά: Συνολικά Σταθερά Κόστη μοναδιαίο μεταβλητό κόστος μοναδιαία τιμή πώλησης Αυτή η γραμμικότητα μπορεί να εκφραστεί και γραφικά, στις επόμενες διαφάνειες.

4 4 Γράφημα ισορροπίας Κόστος/ ΠωλήσειςΣυν. Κόστος Μεταβλητό Κόστος Σταθερό Κόστος Παραγωγή

5 5 Γράφημα ισορροπίας Συν. Πωλήσεις Κόστος/ ΠωλήσειςΣυν. Κόστος Σημείο Ισορροπίας Παραγωγή

6 6 Γραμμικότητα Η γραμμικότητα δεν υπάρχει σε όλα τα επίπεδα παραγωγής: Κλιμακωτά κόστη (step costs) Οικονομίες κλίμακας Αντι-οικονομίες κλίμακας Μια πιο ρεαλιστική γραφική απεικόνιση θα ήταν:

7 7 Απεικόνιση μη-γραμμικότητας Κόστος/ Πωλήσεις σχετικό διάστημα Παραγωγή

8 8 Απεικόνιση μη-γραμμικότητας Κόστος/ Πωλήσεις σχετ. διάστημα Παραγωγή

9 9 Γραμμικότητα Εντός του σχετικού διαστήματος, η υπόθεση γραμμικότητας ισχύει. Άλλες γραφικές απεικονίσεις Επιπρόσθετα στο γράφημα ισορροπίας, θα εξετάσουμε και τα ακόλουθα: γράφημα περιθωρίου συνεισφοράς (contribution margin) γράφημα κέρδους-παραγωγής

10 10 Γράφημα περιθωρίου συνεισφοράς (contribution margin) Συν. Πωλήσεις Κόστος/ ΠωλήσειςΣυν. Κόστος Σταθερό Κόστος Μεταβλητό Κόστος Παραγωγή

11 11 Γράφημα περιθωρίου συνεισφοράς (contribution margin) Συν. Πωλήσεις Κόστος/ Περιθώριο Πωλήσεις Σημείο ισορροπίας Παραγωγή

12 12 Γράφημα Κέρδους-Παραγωγής Κέρδος/Ζημιά Κέρδος 0 Παραγωγή Σημείο ισορροπίας Ζημιά Σταθερό κόστος

13 13 Περιθώριο Ασφαλείας Συν. Πωλήσεις Κόστος/ Πωλήσεις Συν. Κόστος Σημείο ισορροπίας Παραγωγή

14 14 Περιθώριο Ασφαλείας Κόστος/ περιθώριο Πωλήσεις ασφαλείας περιθώριο ασφαλείας Παραγωγή

15 15 Υπολογισμός του Σημείου ισορροπίας Κέρδος = Έσοδα (Πωλήσεις) – Συνολικό Κόστος Στο σημείο ισορροπίας, Κέρδος = 0 0 = Έσοδα – Συνολικό Κόστος Έσοδα = Συνολικό Κόστος Όπου Q = μονάδες πωλήσεων (ποσότητα παραγωγής) s = τιμή πώλησης v = μοναδιαίο μεταβλητό κόστος F = Συνολικό Σταθερό κόστος Qs = F + Qv

16 16 Υπολογισμός του Σημείου ισορροπίας Qs = F + Qv Qs – Qv = F Q(s-v) = F Q = F s-v s-v είναι το μοναδιαίο περιθώριο συνεισφοράς (contribution margin). Σημείο ισορροπίας (σε μονάδες) = Σταθερό Κόστος μοναδιαίο περιθώριο συνεισφοράς

17 17 Υπολογισμός του Σημείου ισορροπίας Παράδειγμα Μία εταιρεία πουλά ένα προίόν για 5 Ευρώ το κομμάτι. Στους προηγούμενους δύο μήνες, οι Πωλήσεις (η παραγωγή) και το Συνολικό κόστος ήταν: Μονάδες Συν. Κόστος Γενάρης Ε. Φλεβάρης Ε. Υπολογείστε: i) το σημείο ισορροπίας, και ii) το περιγώριο ασφαλείας για κάθε μήνα

18 18 Υπολογισμός του Σημείου ισορροπίας Λύση Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Υψηλό-Χαμηλό για να χωρίσουμε τα Σταθερά και τα Μεταβλητά Κόστη. Μονάδες Συν. Κόστος Φλεβάρης Ε. Γενάρης Ε Ε. Μοναδιαίο μεταβλητό κόστος = Ε. = 3 Ε./μονάδα μον.

19 19 Υπολογισμός του Σημείου ισορροπίας Λύση Μονάδες Συνολικό Κόστος Φλεβάρης Ε. Γενάρης Ε Ε. Μοναδιαίο μεταβλητό κόστος = Ε. = 3 Ε/μον μον. Για μονάδες, Συνολικό Κόστος = Ευρώ Μεταβλητό Κόστος = μον. x 3 Ε/μον. = Ευρώ Σταθερό Κόστος = Ευρώ

20 20 Υπολογισμός του Σημείου ισορροπίας Λύση Τιμή = 5 Ε/μον. Μοναδιαίο μεταβλητό κόστος = 3 Ε/μον. Μοναδιαίο περιθώριο κέρδους = 2 Ε/μον. Σταθερό Κόστος = Ευρώ Σημείο Ισορροπίας (μον) =Σταθερό Κόστος Μον. Περιθ. Κέρδους = Ε. = μον. 2 Ε/μον. Σημείο ισορροπίας (Πωλήσεις) μον. x 5 Ε/μον = Ευρώ

21 21 Υπολογισμός του Περιθωρίου Ασφαλείας Π.Α.: Κατά πόσο η παραγωγή ή πωλήσεις μπορούν να μειωθεί (ούν) πριν η επιχείρηση φτάσει στο σημείο ισορροπίαςπαραγωγήσημείο ισορροπίας Λύση Γενάρης Φλεβάρης Μονάδες πωλήσεων Σημείο ισορροπίας (μον) Περιθώριο Ασφαλείας (μον) Τιμή x 5 Ε/μον. x 5 Ε/μον. Περιθώριο Ασφαλ. (Πωλ.) Ε. 30,000 Ε. Περιθώριο Ασφαλ. (μονάδες) Μονάδες πωλήσεων Περιθώριο Ασφαλείας (%) 45% 52%


Κατέβασμα ppt "1 Λογιστική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Διάλεξη 4 Ανάλυση Νεκρού Σημείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google