Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μ ΕΓΕΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΟΙΚΟΜΙΑ ΚΑΙ Ρ ΟΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΚΙΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μ ΕΓΕΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΟΙΚΟΜΙΑ ΚΑΙ Ρ ΟΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΚΙΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μ ΕΓΕΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΟΙΚΟΜΙΑ ΚΑΙ Ρ ΟΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΚΙΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

2 1.ΜΕΓΕΘΥΣΗ ΚΑΙ ΡΟΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Η ένταξη των χωρών στην παγκόσμια οικονομία συχνά θεωρείται ως ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για τις διαφορές στο εισόδημα και την ανάπτυξη σε όλες τις χώρες. Το άνοιγμα στο εμπόριο εισάγει τη δυνατότητα ενός διεθνούς κύκλου των προϊόντων,όπως η παραγωγή ορισμένων προϊόντων που ήδη παράγονται από προηγμένες οικονομίες και μεταναστεύουν σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

3 Σ ΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ, ΤΟ ΕΜΠΌΡΙΟ : Πιστεύεται ότι προάγει την αποτελεσματική κατανομή των πόρων Επιτρέπει σε μια χώρα την πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακας και φάσματος Διευκολύνει τη διάχυση της γνώσης και την προώθηση της τεχνολογικής πρόοδου Ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές που οδηγεί σε μια βελτιστοποίηση των διεργασιών παραγωγής και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.

4 Μειώνοντας τους φραγμούς στο εμπόριο είναι πιθανό να υπάρξει προώθηση του διεθνούς εμπορίου με τη μείωση του κόστους των συναλλαγών, η οποία με τη σειρά της μπορεί να ενισχύσει τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. ο όγκος των εξαγωγών και των εισαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ υστερεί.

5 2.ΡΟΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σε μία ανοιχτή οικονομία, μέρος των ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία προέρχεται από εισαγωγές. Επιπλέον μέρος της ζήτησης για τελικά προιόντα και υπηρεσίες καλύπτεται από εισαγωγές. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται μία “διαρροή” ζήτησης προς το εξωτερικό, η οικονομική σημασία της οποίας ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της διαρροής και το κατά πόσον αυτή συνοδεύεται από ελλείμματα στο εξωτερικό ισοζύγιο.

6 Στην περίπτωση της Ελλάδας, και με δεδομένο το ιστορικό υψηλών ελλειμμάτων στο εξωτερικό ισοζύγιο, ο προσδιορισμός της εισαγόμενης συνιστώσας συνολικά και κατά κλάδο δραστηριότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό προκύπτει αφενός διότι μπορεί να συμβάλλει στην αποτύπωση του ανταγωνιστικού προβλήματος της οικονομίας και αφετέρου, πολύ περισσότερο επειδή δύναται να καταδείξει τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής μέσω της υποκατάστασης εισαγωγών σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας.

7 Η υποκατάσταση εισαγόμενων προιόντων μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη χωρίς να απαιτείται αύξηση της ζήτησης ή ακόμα και υπό συνθήκες όπου η ζήτηση είναι σε κάμψη, μέσω της κάλυψης τμήματος της υπάρχουσας ζήτησης από εγχώριες πηγές. Η προοπτική αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην τρέχουσα συγκυρία, όπου η εγχώρια ζήτηση υποχωρεί.

8 Ε ΞΑΓΩΓΈΣ – Ε ΙΣΑΓΩΓΈΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Εξαγωγές: Το 2012, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε 27.619 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας το 14,2% του ΑΕΠ της χώρας. Παρά την οικονομική κρίση που συνεχίστηκε στην Ελλάδα και κατά το έτος αυτό, οι εξαγωγές σημείωσαν σημαντική αύξηση του όγκου τους, της τάξεως του 14%. Η παρατηρούμενη αυτή αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δύο παράγοντες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εγχώρια οικονομική κρίση:

9 Η ΠΑΡΑΤΗΡΟΎΜΕΝΗ ΑΥΤΉ ΑΎΞΗΣΗ ΟΦΕΊΛΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΚΎΡΙΟ ΛΌΓΟ ΣΕ ΔΎΟ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΆΜΕΣΑ Ή ΈΜΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΧΏΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΊΣΗ : Αφενός στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων ως συνέπεια της μείωσης των τιμών τους, καθώς και του κόστους των παραγωγικών συντελεστών στην Ελλάδα, και αφετέρου στην αυξανόμενη εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων με την αναζήτηση νέων αγορών, δεδομένης της ύφεσης στην εγχώρια αγορά.

10 Χώρες προορισμού (2012): Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθαν σε 44% κατά το 2012, καταδεικνύοντας το ειδικό βάρος της στο ελληνικό εξωτερικό εμπόριο. Δυναμική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το 2012 σημειώθηκε στις χώρες Τουρκία, Λιβύη, Λίβανο και Κίνα.

11 Σ ΤΟΥ Σ ΚΥΡΙΌΤΕΡΟΥ Σ ΕΤΑΊΡΟΥ Σ ΣΥΓΚΑΤΑΛΈΓΟΝΤΑΙ : Τουρκία (11%) Ιταλία (8%) Γερμανία (6%) Βουλγαρία (6%) Κύπρος (5%) ΗΠΑ (4%) Ηνωμένο Βασίλειο (3%)

12 Κ ΎΡΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΞΑΓΩΓΏΝ : Τρόφιμα και ποτά Βιομηχανικά προϊόντα Προϊόντα πετρελαίου Χημικά προϊόντα

13 Εισαγωγές: Οι εισαγωγές παρουσίασαν πολύ μικρή αύξηση κατά το 2012 και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 49.161 εκατ. Ευρώ από 48.417 εκατ. Ευρώ το 2011. Καθοριστικό ρόλο στην παραμονή των εισαγωγών ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με αυτά του προηγούμενου έτους διαδραμάτισε η περιοριστική οικονομική πολιτική που ασκήθηκε στη χώρα και το έτος 2012 ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Χώρες προέλευσης (2012): Σημαντικός εταίρος της Ελλάδας και ως προς το εισαγωγικό εμπόριο, το 2012, είναι η ΕΕ με 46%.

14 Σ ΤΙ Σ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΕ Σ ΧΏΡΕ Σ ΣΥΓΚΑΤΑΛΈΓΟΝΤΑΙ : Ρωσία (12%) Γερμανία (9%) Ιταλία (8%) Σαουδική Αραβία (5%) Κίνα (5%) Ολλανδία (5%) Γαλλία (4%)

15 Κ ΎΡΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΏΝ : Μηχανήματα Μεταφορικά μέσα Καύσιμα Χημικά προϊόντα Τρόφιμα.

16 Σ ΥΝΟΛΙΚΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ : Το σύνολο των συναλλαγών (εισαγωγές + εξαγωγές) του εξωτερικού εμπορίου αγαθών της Ελλάδας ανήλθε σε 76.780 εκατομμύρια ευρώ το 2012. Οι εξαγωγές αγαθών είναι μικρότερες από ότι οι εισαγωγές, ωστόσο το εμπορικό έλλειμμα κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι σε προηγούμενα έτη (21,5 δις Ευρώ το 2012 σε σύγκριση με 24,1 δις Ευρώ το 2011). Το έλλειμμα καλύπτεται στο μεγαλύτερο τμήμα του κυρίως από τις εξαγωγές υπηρεσιών, όπως ναυτιλία, τουρισμός, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κλπ.

17

18

19 ΣE ΑΝΟΔΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ Σε 26,9% ανήλθε το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που κατά το α΄ τρίμηνο 2012 πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές, από το οποίο προκύπτει αύξηση 14% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2011. Στην πλειονότητά τους, τα άτομα αυτά είναι άνδρες και ηλικίας 25- 34 ετών. Ενώ, σε συντριπτικό ποσοστό επέλεξαν να κάνουν τις αγορές τους από εγχώριες επιχειρήσεις.

20 Ε ΙΔΙΚΌΤΕΡΑ, ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΤΗ Σ Ε ΛΛΗΝΙΚΉ Σ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΉ Σ Α ΡΧΉ Σ (ΕΛΣΤΑΤ) ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ, ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΉ Σ : Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των ατόμων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές μέσω του διαδικτύου, για την πενταετία 2008- 2012, ανέρχεται στο 18,5%. Την τελευταία διετία, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που δηλώνουν ότι έως και τον Μάρτιο κάθε έτους, δεν έχουν πραγματοποιήσει ποτέ αγορές ή παραγγελίες αγαθών μέσω του διαδικτύου μειώθηκε από 70,9% το 2010, σε 63,9% το 2011 και σε 61,8% το 2012.

21 Α ΝΑΛΎΟΝΤΑ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΊΛ ΌΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈ Σ ΑΓΟΡΈ Σ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΕ Σ, ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΌΤΙ Για το α΄ τρίμηνο πέρυσι, το 56,9% είναι άνδρες και το 43,1% γυναίκες. Το 37,9% όσων πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25- 34 ετών. Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, οι χρήστες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι ΤΕΙ/ ΑΤΕΙ, ΑΕΙ ή με μεταπτυχιακές σπουδές) ανέρχονται στο 55,7% και οι μέσου μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης) στο 40,2%.

22 3.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο τουρισμός αποτελεί μια οικονομική δραστηριότητα, η οποία όταν αναπτύσσεται σωστά μπορεί να αποφέρει σημαντικά ωφελήματα στις οικονομίες, τόσο των ανεπτυγμένων χωρών όσο και των αναπτυσσομένων. Οι αναπτυσσόμενες χώρες πιστεύουν ότι αναπτύσσοντας τον τουρισμό τους και ιδιαίτερα τον εισερχόμενο τουρισμό, δηλαδή τον διεθνή ή εξωτερικό ενεργητικό, θα μπορέσουν να διακόψουν μια ώρα αρχύτερα το φαύλο κύκλο της φτώχειας και της μιζέριας που τις μαστίζει.

23 Σ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ ΤΟΥ Σ ΑΥΤΉ ΠΑΡΑΜΕΛΟΎΝ : Την ανάπτυξη άλλων κλάδων της οικονομικής τους δραστηριότητας και κυρίως των βασικών, δηλαδή τη γεωργία Τη βιομηχανία.

24 Η συμβολή του τουρισμού και ειδικότερα του διεθνούς τουρισμού στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να είναι πραγματικά σημαντική, αφού εξασφαλίζει σε αυτή συναλλαγματικούς πόρους, δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης, αυξάνει ή συμπληρώνει τα εισοδήματα του πληθυσμού των αστικών κέντρων και της περιφέρειας, προκαλεί αξιόλογες οικονομικές εισροές στους τόπους της τουριστικής ανάπτυξης.

25 Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο τουρισµός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας Η σηµασία του τουρισµού αναδεικνύει την ανάγκη προσδιορισµού των διακλαδικών σχέσεων και της συνεισφοράς του στην εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα Ο τουρισµός δεν αποτυπώνεται σε ένα µεµονωµένο κλάδο, καθώς συνδέεται µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων To 2010 o τουρισµός συνεισέφερε το 15,1% (ή 34,4 δισεκ. €) του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος της χώρας

26 H άµεση επίδρασή του στο ΑΕΠ εκτιµάται σε 15,2 δισεκ. € Για κάθε 1.000 ευρώ τουριστική δαπάνη το ακαθάριστο προϊόν της ελληνικής οικονοµίας αυξάνεται κατά 2.220 ευρώ Yπηρεσίες καταλύµατος και εστίασης αποτελούν τα 2/3 σχεδόν της άµεσης επίδρασης στην οικονοµία από την τουριστική δαπάνη Σηµαντική είναι επίσης η συνεισφορά των θαλάσσιων, οδικών και αεροπορικών µεταφορών Η έµµεση συνεισφορά του τουρισµού στην οικονοµία εκτιµάται σε 5,2 δισεκ. € Εµπόριο, Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας,Κατασκευές και Μεταποίηση επωφελούνται σε µεγαλύτερο βαθµό από την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος

27 H επίτευξη του στόχου των 20 εκατ. αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών στην Ελλάδα θα είχε ως αποτέλεσµα:  οι τουριστικές εισπράξεις από το εξωτερικό να ανέλθουν τουλάχιστον στα 12,8 δισεκ. ευρώ ενώ,  σε όρους συνολικής επίδρασης στο ΑΕΠ η επιπλέον συνεισφορά θα είναι µεγαλύτερη των 7 δισεκ. ευρώ σε σχέση µε το 2010 Στην αγορά εργασίας η άµεση και έµµεση τουριστική απασχόληση εκτιµάται σε 446 χιλ. θέσεις απασχόλησης

28 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

29 Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΕΠ

30 ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

31 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

32 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Ο τουρισµός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, µε σηµαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στην απασχόληση. Η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού µπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη τα οποία διαχέονται σε ολόκληρη την οικονοµία, στηρίζοντας τις παραγωγικές της δοµές και την περιφερειακή ανάπτυξη ιδιαίτερα σε περιοχές της χώρας, όπως τις νησιωτικές, όπου οι αναπτυξιακές προοπτικές είναι µικρότερες. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την αναγκαιότητα διερεύνησης των διακλαδικών σχέσεων και της συνεισφοράς του τουριστικού τοµέα στην εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα.

33 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!! ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!


Κατέβασμα ppt "Μ ΕΓΕΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΟΙΚΟΜΙΑ ΚΑΙ Ρ ΟΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΚΙΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google