Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ. Αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα για την ύπαρξη και ευημερία μια τουριστικής- επισιτιστικής επιχ/σης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ. Αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα για την ύπαρξη και ευημερία μια τουριστικής- επισιτιστικής επιχ/σης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

2 Αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα για την ύπαρξη και ευημερία μια τουριστικής- επισιτιστικής επιχ/σης. Βασικός στόχος είναι η χρησιμοποίηση του κατάλληλου προσωπικού στην κατάλληλη θέση. Με άλλα λόγια εννοούμε >

3 Βασικές λειτουργίες του προγραμματισμού Ανάλυση ζήτησης και της προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας Πρόβλεψη των αναγκών της επιχ/σης ανάλογα και με την πολιτική της Κατάρτιση συγκεκριμένου πλάνου Επιτυχής αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω συγκεκριμένων λύσεων

4 Προϋποθέσεις για τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού  Τρόπος λειτουργίας της επιχ/σης  Στρατηγική της επιχ/σης (για παράδειγμα ορισμένες επιχ/σεις επιδιώκουν να καλύψουν κενά με το ήδη υπάρχον προσωπικό)  Κύκλος ζωής της επιχ/σης (άλλες οι ανάγκες σε προσωπικό για μια νέα επιχ/ση και άλλες για επιχ/σεις που βρίσκονται σε παρακμή)  Οργανωτική διάθρωση της επιχ/σης (πλήρωση κενών θέσεων σε ενδεχόμενες ακούσιες ή εκούσιες αποχωρήσεις)  Εξωτερικό περιβάλλον της επιχ/σης (εργατική νομοθεσία, κίνητρα για το προσωπικό, οικονομικές συνθήκες)

5 Διαδικασία προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης Πρόβλεψη μεταβολών στο εργατικό δυναμικό Προσδιορισμός αναγκών Σχεδιασμός προγράμματος κάλυψης αναγκών Αξιολόγηση προγράμματος και διορθωτικές ενέργειες

6 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης  Εξωτερικής αγοράς εργασίας  Εσωτερικής αγοράς εργασίας  Επιχειρηματικών σχεδίων

7 Μελέτη εξωτερικής αγοράς εργασίας Περιλαμβάνει την τοπική, και εθνική, διεθνή αγορά εργασίας από την οποία η επιχ/ση μπορεί να αντλήσει προσωπικό. Εδώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:  Εργασιακά πρότυπα(τίτλοι σπουδών, καταρτισμένο προσωπικό ή εξειδικευμένο)  Τα χαρακτηριστικά της περιοχής (π.χ η αλυσίδα sheraton Αθήνα ή σε κάποιο νησί)  Υπάρχουσα νομοθεσία  Κίνητρα  Οικονομικές συνθήκες  Πολιτικές ανταγωνιστών

8 Μελέτη εσωτερικής αγοράς Ανάλυση θέσεων εργασίας Καταγραφή του υφιστάμενου προσωπικού και με τις ικανότητες Πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης για προσωπικό Πρόβλεψη της μελλοντικής προσφοράς Σύγκριση ζήτησης-προσφοράς για προσωπικό Εξαγωγή συμπερασμάτων

9 Μελέτη των επιχειρηματικών σχεδίων Σχετίζεται με τους στόχους που θέτει κάθε επιχ/ση απαντώντας στα ερωτήματα 1.Που βρίσκεται η επιχ/ση σε μια συγκεκριμένη περίοδο 2.Τι επιδιώκει και που θέλει να φτάσει η επιχ/ση 3.Με ποιο τρόπο θα φτάσει η επιχ/ση στο επιθυμητό αποτέλεσμα

10 Σχεδιασμός προγράμματος κάλυψης αναγκών σε συνδυασμό με προϋπολογισμό οικονομικών μελετών Περιλαμβάνει τα σχέδια δράσης:  Σχέδια προσλήψεων  Σχέδια μείωσης προσωπικού  Σχέδια για την εκπαίδευση  Σχέδια για αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων  Σχέδια αμοιβών  Σχέδια αναδιοργάνωσης

11 Σχέδιο δράσης στελεχών Αφορά την δημιουργία ενός εμπλουτισμένου οργανογράμματος που περιγράφει τόσο τις σχέσεις των υπαρχόντων στελεχών όσο και τους υποψηφίους αντικαταστάτες σε κάθε επίπεδο. Επίσης περιλαμβάνει την πρόβλεψη προαγωγών και μεταθέσεων εντός της επιχ/σης

12


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ. Αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα για την ύπαρξη και ευημερία μια τουριστικής- επισιτιστικής επιχ/σης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google