Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP Μάθημα 4: Τεχνολογική Υποδομή ERP.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP Μάθημα 4: Τεχνολογική Υποδομή ERP."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP Μάθημα 4: Τεχνολογική Υποδομή ERP

2 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστημάτων ERP Σύνθεση ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού, που διαμέσου μια συνεκτικής βάσης δεδομένων συνδέει ποικίλες επιχειρησιακές διαδικασίες Βάση δεδομένων – περιέχει συγκεντρωμένες πληροφορίες για την οργανωτική δομή και λειτουργίες Ικανοποιούνται στόχοι  Αποτελεσματικότερη οργάνωση παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών  Οργάνωση σταδίων  Επίτευξη ποιότητας – καλύτερη εξυπηρέτηση πελάτη

3 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστημάτων ERP Σύγχρονες αρχιτεκτονικές Client/Server Βάση Δεδομένων GUI Εργαλεία Διαχείρισης, ανάπτυξης και πληροφόρησης

4 4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστημάτων ERP Programs Database Programs Integration Function Data Process MoveStore Βασική Οργανωτική Δομή ενός ERP Διαδικασία αλληλεπίδρασης προγραμμάτων με ΒΔ Τα δεδομένα επεξεργάζονται, μετακινούνται, αποθηκεύονται. Συλλέγονται και προβάλλονται Ολοκλήρωση = επίτευξη των διεργασιών

5 5 Βάσεις σε ERP Η ΒΔ είναι ο πυρήνας ERP Οι ΒΔ είναι ενιαίες – σχεσιακές SQL Server, Oracle, DB2 κλπ Κεντρικές ή κατανεμημένες και απομακρυσμένες από το τμήμα ελέγχου (remote)  Φακέλους (Πίνακες – μικρές ΒΔ)  Εγγραφές  Πεδία δεδομένων  Κάθε λειτουργική περιοχή είναι ένας Φάκελος – Πίνακας (Πωλήσεις, προμήθειες, κλπ) Ασφάλεια Δεδομένων  Τεχνικές mirroring και διασφάλιση μοναδικότητας δεδομένων.

6 6 Νέες Τεχνολογίες, Προγράμματα και Εργαλεία Διαμόρφωσης Εργαλεία διαχείρισης λογισμικού Customisation Ειδικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών – CASE tools  Προσαρμογή κατά την εγκατάσταση Διαχείριση χρηστών Διαμόρφωση περιβαλλόντων εργασίας Υποστήριξη διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού Προγράμματα επιτελούν διεργασίες  Συλλογή  Προσωρινή αποθήκευση  Επεξεργασία  Εξαγωγή και μεταφορά δεδομένων Διάφορες πηγές πληροφορίας  Άνθρωποι με χρήση συσκευών (πληκτρολόγια, bar code scanners, κλπ)  Βάσεις Δεδομένων  Διεπαφές (Internet, Intranet, EDI, μηχανές παραγωγής, κλπ)

7 7 Νέες Τεχνολογίες, Προγράμματα και Εργαλεία Διαμόρφωσης Συλλογή πληροφορίας και μετά επεξεργασία Προγράμματα έχουν κανόνες Computer Aided Software Engineering Tools  Λογισμικό  Ανάπτυξη Προγραμμάτων  Λογικές Συναρτήσεις και τελεστές  Δημιουργία κώδικα με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και ευρωστία.

8 8 Νέες Τεχνολογίες, Προγράμματα και Εργαλεία Διαμόρφωσης Decision Support Systems Executive Information Systems Reporting, Data Mining, Early Warning Systems (robots)

9 9 Αρχιτεκτονική Client / Server Σύστημα με δύο μέρη  Client  Server  Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων Αποκέντρωση δεκαετία 80 Ανοικτές δομές συστημάτων Διάκριση επιπέδων στη δομή του λογισμικού  Αποθήκη δεδομένων  Λειτουργίες λογισμικού  Περιβάλλον χρήστη

10 10 Αρχιτεκτονική Client / Server Server Client Κεντρική Αποθήκη Δεδομένων Περιβάλλον Χρήστη Λειτουργίες Λογισμικού Αποκεντρωμένη Αποθήκη Δεδομένων Server Client Αποθήκη Δεδομένων Περιβάλλον Χρήστη Λειτουργίες Λογισμικού Server Client Αποθήκη Δεδομένων Περιβάλλον Χρήστη Λειτουργίες Λογισμικού Passive server με αποκεντρωμένη αποθήκη δεδομένων Passive server με κεντρική αποθήκη δεδομένων Active server Πλεονεκτήματα Αποφυγή δυσκολιών, bottleneck, delays Εξελιγμένες Επιχειρηματικές Εφαρμογές Συνεργασία Ετερογενών Δικτύων Φιλικό Περιβάλλον Εργασίας Επίπεδες δομές ιεραρχίας Μειονεκτήματα Αυξάνει η πολυπλοκότητα του συστήματος Συνδυασμός Hardware, software και ΒΔ Συντήρηση του συστήματος καθοριστικός

11 11 Τεχνολογική Υποδομή του NAVISION C/SIDE – Client Server Integrated Environment Όλες οι εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί με αυτό Εργαλεία για νέα ή αλλαγή παλιάς υπηρεσίας Executables στο subdirectory προγραμμάτων Κώδικας για επεξεργασία αντικειμένων εφαρμογής, ανάπτυξης συστημάτων, ΣΔΒΔ, διεπαφή με λειτουργικό Τρία κεντρικά συστήματα  4GL γλώσσα ανάπτυξης εφαρμογών  ΣΔΒΔ  Ειδικές λειτουργίες για τη ΒΔ

12 12 Τεχνολογική Υποδομή του NAVISION C/SIDE – Client Server Integrated Environment Όλες οι εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί με αυτό Εργαλεία για νέα ή αλλαγή παλιάς υπηρεσίας Executables στο subdirectory προγραμμάτων Κώδικας για επεξεργασία αντικειμένων εφαρμογής, ανάπτυξης συστημάτων, ΣΔΒΔ, διεπαφή με λειτουργικό Τρία κεντρικά συστήματα  4GL γλώσσα ανάπτυξης εφαρμογών  ΣΔΒΔ  Ειδικές λειτουργίες για τη ΒΔ

13 13 C/SIDE Object Designer  Ανάπτυξη Εφαρμογών  Τρέχει το αντικείμενο εφαρμογής ή σχεδιάζεται καινούριο ή τροποποιείται παλιό  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Αντικείμενο περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις δυνατότητες επεξεργασίας του.  7 τύποι αντικειμένων Πίνακες  Κανονικοί  Συστήματος – αυτόματοι (πίνακας χρηστών) Φόρμες  Εισαγωγή και παρουσίαση στοιχείων Εκτυπώσεις  Δομούν και συνοψίζουν πληροφορία  Εκτυπώνουν έγγραφα (τιμολόγια)  Επεξεργάζονται στοιχεία δίχως εκτύπωση Μονάδες επικοινωνίας  Import – Export σε αρχεία (csv files) XML ports  XML files Mονάδες κώδικα  Λειτουργίες σε C/AL Menu Suite  Δημιουργία μενού για χρήστη.  C/AL 4GL – δημιουργεί functions, ελέγχει τρόπους αλληλεπίδρασης των αντικειμένων, τυποποιημένες λειτουργίες  GUI

14 14 ΣΔΒΔ Attain (<128 MB) SQL Server (>128 MB) Πεδία  Μικρότερη λογική μονάδα  17 τύποι Record  Λογική δομή από αρ. Πεδίων  Ενιαία είσοδο στη ΒΔ για αποθήκευση στοιχείων Πίνακας  MxN  Μ σειρές - records  Ν στήλες – πεδία Επιχειρήσεις  Μεγαλύτερη λογική δομή  Μια βάση δεδομένων κάθε επιχείρηση  Περιέχει ιδιωτικούς πίνακες και κοινούς με άλλες

15 15 Application Server Middle tier Εκτελεί κώδικα βασισμένο σε business logic, χωρίς την παρέμβαση του χρήστη Client για τον database server και server για άλλες υπηρεσίες Διαχείριση από Server Manager Commerce Gateway  Ανταλλαγή εγγράφων ανεξαρτήτως συστήματος και προτύπων Biztalk Server  Ενοποιεί επιχειρηματικές διαδικασίες Μηχανή ανταλλαγής εγγράφων Μηχανή εκτέλεσης επιχειρηματικών διαδικασιών Εργαλεία διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών  Τεχνολογία XML Commerce Portal  Λύση ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχείρησης και συνεργατών  Ρόλοι και άδειες  Ανακοινώσεις  Ιστοσελίδα  Ολοκλήρωση User Portal


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP Μάθημα 4: Τεχνολογική Υποδομή ERP."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google