Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΑΥΛΙΣΜΌΣ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΟΜΙΛΊΑΣ Δήμητρα Παπαστεργίου Ψυχολόγος MSc 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΑΥΛΙΣΜΌΣ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΟΜΙΛΊΑΣ Δήμητρα Παπαστεργίου Ψυχολόγος MSc 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΑΥΛΙΣΜΌΣ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΟΜΙΛΊΑΣ Δήμητρα Παπαστεργίου Ψυχολόγος MSc 2016

2 Ορισμός ομιλίας και λόγου  Σχηματίζουν μια πολύπλοκη σχέση ανάμεσα στον εγκέφαλο και στο νου και αποτελούν αναπόσπαστες διεργασίες της γλωσσικής συμπεριφοράς

3  Ομιλία είναι η φωνητική έκφραση συστηματοποιημένων ήχων που έχουν νόημα, με μορφή ηχητικών συνδυασμών και λέξεων.  Λόγος είναι μια εσωτερική γνωστική διεργασία που προϋποθέτει τη συμβολική διαμόρφωση ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων.

4 Στάδια γλωσσικής εξέλιξης  Από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των 12 μηνών  Κλάμα : Το νεογέννητο χρησιμοποιεί το κλάμα για να εκπληρώσει τις άμεσες ανάγκες του π. χ. φαγητό  Γέλιο  Ανταπόκριση στο όνομά του  Χρησιμοποίηση ασυνάρτητης ομιλίας ( φλυάρισμα που ακούγεται σαν πραγματική ομιλία )

5  Φωνητικό παιγνίδι : Γύρω στους 6 μήνες το παιδί ανακαλύπτει τη φωνή του και αρχίζει να παράγει συλλαβές. Στην αρχή λόγω της ξαπλωτής θέσης που έχει το βρέφος, οι συλλαβές αυτές περιέχουν λαρυγγικούς ήχους π. χ. άγου, ενώ στην πορεία το παιδί κάθεται, τα χείλη κλείνουν και αρχίζουμε να ακούμε και χειλικούς ήχους π. χ, μα, πα κ. λ. π.  Αντίληψη της διαφορετικότητας της φωνής π. χ. αν η μητέρα μιλά με αυστηρό ή θυμωμένο τρόπο

6 Ενός χρόνου (12 μηνών )  Αναγνωρίζει το όνομά του  Ακολουθεί απλές οδηγίες π. χ. Δώσε μου  Κατανοεί την έννοια του « όχι »  Χρησιμοποιεί πρωτολέξεις, δηλαδή λέξεις που δημιουργεί το ίδιο το παιδί και τις χρησιμοποιεί σταθερά για κάποια αντικείμενα π. χ. να λέει πάντα τότο όταν βλέπει το γάλα του

7  Χρησιμοποιεί τις πρώτες του λέξεις, που συνήθως είναι άτομα από το περιβάλλον π. χ. μαμά ή και αντικείμενα π. χ. γάλα  Μιμείται γνωστές λέξεις  Απολαμβάνει να κάνει « ήχους » γνωστών ζώων και αντικειμένων  Συνεχίζει να παρουσιάζει ασυνάρτητη ομιλία ( ιδιολεκτικό στάδιο )

8 Δύο χρόνων (24 μηνών )  Έχει στο ρεπερτόριο του γύρω στις 200 – 250 λέξεις  Το εκφραστικό του λεξιλόγιο αποτελείται κυρίως από ουσιαστικά, ρήματα και ονόματα  Χρησιμοποιεί « τηλεγραφική ομιλία », δηλαδή απλούς συνδυασμούς λέξεων σε προτάσεις των 2-3 λέξεων π. χ. μάμα γάλα  Ρωτά « τι είναι τούτο ;», « πούντο ;»

9  « Κουβεντιάζει » μόνο του ή με τις κούκλες του  Ονομάζει εικόνες  Ξεκινά η αντίληψη γραμματικών φαινομένων π. χ. το παιδί χρησιμοποιεί απλές μορφές πληθυντικού αριθμού  Αναγνωρίζει απλές οδηγίες, ερωτήσεις  Αρχίζει να συγκεντρώνεται σε εικονογραφημένα βιβλία

10 Τριών χρόνων (36 μηνών )  Έχει στο ρεπερτόριο του γύρω στις 1000 λέξεις  Χρησιμοποιεί προτάσεις με τουλάχιστον 3 – 4 λέξεις  Μπορεί να διηγηθεί μία απλή ιστορία π. χ. το παραμυθάκι που είπε η δασκάλα στο σχολείο  Λέει τραγουδάκια

11  Αρχίζει να αντιλαμβάνεται και να χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές - γνωστικές έννοιες π. χ. βασικά χρώματα, μεγάλο – μικρό, προθέσεις  « Εξασκείται » συχνά μιλώντας στον εαυτό του

12  Χρησιμοποιεί ομιλία η οποία είναι κατανοητή από τους άλλους, επειδή μπορεί να παράγει αρκετούς από τους ήχους της γλώσσας μας  Μπορεί να ακολουθήσει πιο πολύπλοκες οδηγίες π. χ. « Πάρε το παπούτσι σου και βάλε το κάτω από το κρεβάτι σου.»

13 Τεσσάρων χρόνων (48 μηνών )  Έχει στο ρεπερτόριο του γύρω στις 1500 λέξεις Χρησιμοποιεί προτάσεις των 4 – 5 λέξεων σύνθετης μορφής και σύνταξης Αντιλαμβάνεται και χρησιμοποιεί τον αόριστο χρόνο Μπορεί να μιλά για φανταστικές καταστάσεις π. χ.» ελπίζω να.....» ή « τι ωραία να.....»

14  Αναγνωρίζει τα περισσότερα χρώματα, βασικά σχήματα π. χ. κύκλο Αντιλαμβάνεται τις βασικές χρονικές έννοιες π. χ. « το πρωί » ή το « μεσημέρι » Κατακτά τους περισσότερους ήχους της γλώσσας μας εκτός από το « σ » το « ρ » και τα παράγωγά τους

15 Πέντε - Έξι ετών ( Προ δημοτική )  Έχει στο ρεπερτόριο του γύρω στις 2000 λέξεις  Χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις π. χ. « Θα πάω στο πάρκο μετά που θα δω τηλεόραση γιατί τώρα είναι πολύ ζέστη »  Μπορεί να οργανώσει τη σκέψη του και να διηγηθεί μία ιστορία που να έχει αρχή μέση και τέλος  Χρησιμοποιεί όλους τους χρόνους των ρημάτων στον προφορικό του λόγο

16  Αρθρώνει σωστά όλους τους ήχους της γλώσσας  Αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η ομιλία αποτελείται από επιμέρους κομμάτια δηλαδή λέξεις, συλλαβές ήχους ( φωνολογία )  Κατηγοροποιεί τις λέξεις με κριτήριο τους ήχους που τις αποτελούν π. χ. λέξεις που αρχίζουν με τον ήχο « α »  Αντιλαμβάνεται τη σχέση προφορικού και γραπτού λόγου και ότι οι λέξεις έχουν και γραπτή μορφή π. χ. αναγνωρίζει πινακίδες μεγάλων καταστημάτων, λέξεις μέσα από βιβλία του

17  Κατανοεί και χρησιμοποιεί πολύπλοκες έννοιες όπως οι μέρες, δύσκολα αντίθετα π. χ. μαλακό / σκληρό, παλιό / καινούργιο, προθέσεις π. χ. μπροστά / πίσω, όλα τα χρώματα  Αρχίζει να κατανοεί χρονικές και χωρικές έννοιες π. χ μέρες της εβδομάδας, αριστερά – δεξιά

18 Διαταραχές του λόγου  Οι διαταραχές του λόγου περιλαμβάνουν  δυσκολίες στην κατανόηση  στην έκφραση  στη χρήση του λόγου.

19  Οι δυσκολίες αυτές, μπορεί να επηρεάζουν το  περιεχόμενο δηλαδή τις έννοιες ή το λεξιλόγιο  τη μορφή δηλαδή τη σύνταξη, μορφολογία, γραμματική, φωνολογία  τη σωστή χρήση δηλαδή κατά πόσο ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή στιγμή.

20  Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν περίπου το 19% του γενικού πληθυσμού και διαχωρίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες :

21  Γενική καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου : Το παιδί παρουσιάζει μία αργοπορία στην εξέλιξη του λόγου σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η αργοπορία αυτή επηρεάζει όλους του τομείς του λόγου, λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση.  Ειδική Γλωσσική Διαταραχή : Είναι μία αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από αργό ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης και έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την έντονη δυσκολία στη χρήση των λειτουργικών μορφημάτων π. χ. άρθρα, προθέσεις και της γραμματικής μορφολογίας π. χ. καταλήξεις. Παρουσιάζεται σε ποσοστό 7% του πληθυσμού.

22  Πραγματολογικές Διαταραχές - Πραγματολογική Γλωσσική Διαταραχή : Διαταραχές που σχετίζονται με τη σωστή χρήση του λόγου.  Μαθησιακές Δυσκολίες : Μία μεγάλη ομπρέλα δυσκολιών που συμπεριλαμβάνει μία σωρεία δυσκολιών στη μάθηση του παιδιού, π. χ. Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία / Δυσλεξία, αναγνωστικές δυσκολίες, δυσκολίες στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου, γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες κ. ο. κ.

23 Ποιες είναι οι διαταραχές της ομιλίας ;  Οι διαταραχές της ομιλίας μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του συνδυασμού των ήχων για την άρθρωση των λέξεων, την ποιότητα της φωνής και τον ομαλό ρυθμό.

24 Διαταραχή της Άρθρωσης :  Είναι η δυσκολία στη σωστή παραγωγή των ήχων που έχει ως αποτέλεσμα τη μη κατανοητή - δυσνόητη ομιλία. Χαρακτηρίζεται από : Αφαιρέσεις ήχων π. χ. « πίτι » αντί « σπίτι », « πότα » αντί « πόρτα » Αλλοιώσεις ήχων π. χ. « θπίτι » αντί « σπίτι », « δώνη » αντί « ζώνη » Αντικαταστάσεις ήχων π. χ. « κόπι » αντί « τόπι », « σπίκι » αντί « σπίτι »

25 Φωνολογική Διαταραχή :  Έχει ως χαρακτηριστικό τη λανθασμένη αποτύπωση των φωνολογικών κανόνων, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται ομάδες ήχων. Η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται με πολλαπλές αλλοιώσεις, παραλείψεις και μεταθέσεις ήχων και συλλαβών.

26 Δυσαρθρία :  Διαταραχή η οποία σχετίζεται με την έλλειψη συντονισμού μεταξύ της αναπνοής, της άρθρωσης, της φώνησης και της προσωδίας

27 Απραξία :  Διαταραχή η οποία σχετίζεται με δυσκολίες στον προγραμματισμό, στη συντονισμένη και με ακρίβεια εκτέλεση των αρθρωτικών κινήσεων

28 Τραυλισμός :  Είναι η διαταραχή στη ροή της ομιλίας με επαναλήψεις ήχων, συλλαβών, λέξεων, ακατάλληλες παύσεις και επιμηκύνσεις ήχων.  Σημειώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών μεταξύ της ηλικίας των 3 - 4 ετών, παρουσιάζουν περιόδους δυσευθράδειας οι οποίες εμπίπτουν κάτω από την ομάδα των ομαλών δυσευθραδειών.

29  Η οικογένεια του παιδιού θα πρέπει να ανησυχήσει όταν υπάρχει κληρονομικό υπόβαθρο για τραυλισμό στην οικογένεια ή όταν συνυπάρχουν άλλες διαταραχές στο λόγο και δεν παρατηρείται σταδιακή μείωση των δυσευθραδειών.

30 Φωνητικές Διαταραχές / Δυσφωνίες :  Είναι οι διαταραχές που σχετίζονται με την οποιαδήποτε αλλαγή στην ποιότητα της φωνής του ατόμου. Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τον τόνο, την ένταση ή και την ποιότητα της φωνής και μπορεί να οφείλονται σε λειτουργικούς, παθολογικούς, νευρολογικούς ή ψυχολογικούς λόγους.

31  Τα πιθανά αίτια των διαταραχών του λόγου και της ομιλίας μπορούν να διαχωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα οργανικά και μη οργανικά - περιβαλλοντικά.

32 Πιθανά οργανικά αίτια :  Προβλήματα ακοής ( προσοχή στις ωτίτιδες )  Εγκεφαλικά επεισόδια  Εγκεφαλική παράλυση ή άλλες νευρολογικές παθήσεις  Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

33  Νοητική Καθυστέρηση  Ανατομικές δυσπλασίες π. χ προγναθισμός ή οπισθιγναθισμός, σχιστίες χείλους ή υπερώας  Λειτουργικά προβλήματα των οργάνων της άρθρωσης  Παθολογίες του λάρυγγα π. χ. φωνητικά κομβία, πολύποδες

34 Πιθανά Μη Οργανικά αίτια  Η συμβολή του γλωσσικού περιβάλλοντος είναι αναμφίβολα ένας από τους κυριότερους παράγοντες στην εξέλιξη του λόγου.  Τα αποτελέσματα ερευνών που είχαν ως στόχο την φωνολογική ανάλυση του φωνητικού παιγνιδιού σε βρέφη, έδειξαν ότι οι ήχοι στο βάβισμα των παιδιών ήταν ήχοι από το γλωσσικό σύστημα του περιβάλλοντος του παιδιού.

35  Αυτά τα αποτελέσματα προδίδουν την αναγκαιότητα σωστών γλωσσικών ερεθισμάτων από τη γέννηση του παιδιού. Το άτομο ή τα άτομα τα οποία μεγαλώνουν το παιδί πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν σωστά γλωσσικά ερεθίσματα και όχι ένα συνδυασμό από διάφορα γλωσσικά συστήματα.

36  Δημιουργία ανάγκης για επικοινωνία : Το οικογενειακό σύστημα πρέπει να δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες ώστε το παιδί να θέλει να επικοινωνήσει και να μοιραστεί λεκτικά τις εμπειρίες του. Η συμβολή τόσο της οικογένειας όσο και του σχολείου στον τομέα αυτό κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική.

37  Με βάση ερευνητικά αποτελέσματα ποσοστό 15% παιδιών ηλικίας 2-2.5 ετών παρουσιάζει καθυστέρηση στην ομιλία.  Κάποια από τα παιδιά αυτά μπορεί να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, ενώ μερικά θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν δυσκολίες, οι οποίες μπορεί να μετατραπούν αργότερα κατά τη σχολική ζωή των παιδιών σε μαθησιακές δυσκολίες. Αναμφίβολα τα παιδιά αυτά θα πρέπει να παραπεμφθούν για αξιολόγηση.

38  Η έγκαιρη διάγνωση θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντική σε παιδιά μικρής ηλικίας.  Παιδιά ηλικίας 24-30 μηνών μπορούν σχετικά εύκολα να ανακάμψουν τις γλωσσικές τους δυσκολίες με σωστή και μεθοδευμένη παρέμβαση.  Η ηλικία 2-4 ετών θεωρείται η πιο εύκαιρη και η πιο κρίσιμη για παρέμβαση, λόγω της πλαστικότητας του εγκεφάλου, η οποία επιτρέπει την πιο εύκολη και αποτελεσματική αφομοίωση των ερεθισμάτων που δέχεται το παιδί.

39  Βοηθώ το παιδί όταν :  Κάνω ανοικτές ερωτήσεις για να προκαλέσω διάλογο  Παρακολουθώ την γλωσσική του εξέλιξη  Είμαι πρόθυμος να βοηθήσω σε πιθανό του πρόβλημα

40 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !!


Κατέβασμα ppt "ΤΡΑΥΛΙΣΜΌΣ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΟΜΙΛΊΑΣ Δήμητρα Παπαστεργίου Ψυχολόγος MSc 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google