Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) τη νέα Προγραμματική Περίοδο,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) τη νέα Προγραμματική Περίοδο,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) τη νέα Προγραμματική Περίοδο, 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP®

2 Φιλοσοφία και Αναγκαιότητα των Ε.Ο.Ε.Σ.  Ιστορικό των ΕΟΕΣ  1960: Αδελφοποιήσεις Πόλεων  1980: Σύμβαση – Πλαίσιο της Μαδρίτης για τη Διασυνοριακή Συνεργασία μεταξύ Εδαφικών Κοινοτήτων ή Αρχών (Συμβούλιο της Ευρώπης)  2004: Εισαγωγή θεσμού ‘διευρωπαϊκής συνεργασίας’ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο της Ευρώπης)  14 Ιουλίου 2004: Ευρωπαϊκός Όμιλος Διασυνοριακής Συνεργασίας  5 Ιουλίου 2006: Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Έκδοση του Κανονισμού 1082/2006): 1 Αυγούστου 2007 τίθεται σε ισχύ

3 Φιλοσοφία και Αναγκαιότητα των Ε.Ο.Ε.Σ. (2)  Άλλες μορφές διεθνών συνεργασιών των ΟΤΑ  Μακρο-Περιφέρειες: Στρατηγικές της Βαλτικής, του Δούναβη, της Αδριατικής και Ιονίων Νήσων  Αδελφοποιήσεις Πόλεων: Διπλωματία των Πόλεων, διαπολιτισμικός διάλογος, προενταξιακή διαδικασία Δυτ.Βαλκανίων κ.α.  Δίκτυα στο πλαίσιο κοινοτικών πρωτοβουλιών: Interreg  Ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων: CEMR, EUROCITIES, CRPM, AER κ.α.  Διμερείς ή Πολυμερείς Συμφωνίες μεταξύ κρατών: Γερμανο-δανική συμφωνία για διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ ΟΤΑ του Isselburg και Anholt (1991)  Επίσημες Συμφωνίες, πρωτόκολλα εργασίας, συμβάσεις ή συμβόλαια μεταξύ τοπικών ή περιφερειακών αρχών: Συμφωνία του Mainz μεταξύ γερμανικών κρατιδίων και της περιφέρειας της Βαλλονίας.

4 Φιλοσοφία και Αναγκαιότητα των Ε.Ο.Ε.Σ. (3)  Αναγκαιότητα ΕΟΕΣ  Υπέρβαση νομικών δυσχερειών στη διαχείριση δράσεων εδαφικής συνεργασίας  Αντικατάσταση ανεπαρκών μηχανισμών στο πλαίσιο του INTERREG  Συμπλήρωση δυνατοτήτων για διασυνοριακή συνεργασία τοπικών και περιφερειακών αρχών  Διευκόλυνση για την εφαρμογή προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας μέσω διαρθρωτικών ταμείων

5  Μοντέλα Ε.Ο.Ε.Σ. (αρθ.7 παρ.3 Κανονισμού) ΕΟΕΣ Για την υλοποίηση Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας Για την υλοποίηση άλλων Κοινοτικά επιχορηγούμενων δράσεων εδαφικής συνεργασίας Για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενα έργων εδαφικής συνεργασίας μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων Για την υλοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας χωρίς οικονομική συνεισφορά Κοινότητας Φιλοσοφία και Αναγκαιότητα των Ε.Ο.Ε.Σ. (4)

6  Μέλη των Ε.Ο.Ε.Σ.  Κράτη-μέλη  Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές  Οργανισμοί δημοσίου δικαίου  Ενώσεις Φιλοσοφία και Αναγκαιότητα των Ε.Ο.Ε.Σ. (7)

7 Συνοπτική παρουσίαση κατάστασης ΕΟΕΣ  32 ΕΟΕΣ & 17 υπό σύσταση  Ισπανία-Γαλλία-Πορτογαλία: 7  Ουγγαρία-Σλοβακία-Ρουμανία: 12  Γαλλία-Βέλγιο-Γερμανία: 5  Ετήσιοι προϋπολογισμοί: 25- 75.000€ (1/3 ΕΟΕΣ)  Προσωπικό: 75 άτομα συνολικά (σε 17 ΕΟΕΣ)  700 Φορείς (ΟΤΑ & κεντρικές αρχές) από 17 κράτη-μέλη της ΕΕ

8 Τομείς δράσεων

9 Ρυθμός σύστασης ΕΟΕΣ

10 Τυπολογία εταιρικών σχέσεων

11 Μέγεθος προϋπολογισμών ΕΟΕΣ

12 Προβλέψεις Νέων Κανονισμών για ΕΟΕΣ  Κανονισμός για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006:  Δυνατότητα ένταξης φορέων Τρίτων Χωρών  Επανακαθορισμός Σύμβασης και Καταστατικού  Προσδιορισμός κριτηρίων έγκρισης/απόρριψης προτάσεων για σύσταση ΕΟΕΣ  Προτάσεις για φορολογικό καθεστώς και κοινωνική προστασία υπαλλήλων ΕΟΕΣ

13 Προβλέψεις Νέων Κανονισμών για ΕΟΕΣ (2)  Κανονισμός για υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από ΕΤΠΑ:  Εμπλοκή ΕΟΕΣ για ενίσχυση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης/ αντιμετώπισης τοπικών προβλημάτων  Τα κράτη-μέλη να ενθαρρυνθούν να αναθέσουν το καθήκον Διαχειριστικής Αρχής σε ΕΟΕΣ  Ανάθεση αρμοδιότητας διαχείρισης μέρους ενός προγράμματος

14 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι Aντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP® Yπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σταδίου 27, 10183 Αθήνα E-mail: a.karvounis@ypes.gr Τηλ: 210 3744710 Fax: 210 3744713

15 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) τη νέα Προγραμματική Περίοδο,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google