Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1 2 Στην αγορά συμμετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές Τα προσφερόμενα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1 2 Στην αγορά συμμετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές Τα προσφερόμενα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

2 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1 2 Στην αγορά συμμετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές Τα προσφερόμενα αγαθά είναι ομοιογενή Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην είσοδο και έξοδο των επιχειρήσεων στην αγορά Υπάρχει πλήρη πληροφόρηση και για τους αγοραστές και για τους πωλητές

3 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 2 3 Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω χαρακτηριστικών, οι ανταγωνιστικές αγορές έχουν τις παραπάνω ιδιότητες : Οι ενέργειες ενός μεμονωμένου αγοραστή ή πωλητή έχουν ελάχιστη επίδραση στην τιμή που διαμορφώνεται στην αγορά Γνωρίζοντας την παραπάνω ιδιότητα, οι αγοραστές και οι πωλητές δέχονται την τιμή αγοράς ως δεδομένη

4 ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 4 Καθώς κάθε επιχείρηση δέχεται ως δεδομένη την τιμή στην αγορά, τότε αντιμετωπίζει μία τελείως ελαστική καμπύλη ζήτησης

5 5

6 6

7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - 1 7 Το συνολικό έσοδο μιας επιχείρησης είναι η αξία των συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης TR=(P*Q) Το μέσο έσοδο μιας επιχείρησης είναι το συνολικό διαιρούμενο με το μέγεθος των πωλήσεων και ισούται με την τιμή AR=TR/Q=(P*Q)/Q=P

8 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - 2 8 Το οριακό έσοδο μιας επιχείρησης είναι η μεταβολή στο συνολικό έσοδο από την αύξηση των πωλήσεων κατά μια μονάδα MR= Δ TR/ Δ Q= Δ (P*Q)/ Δ Q K αθώς οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δέχονται την τιμή ως δεδομένη, δηλαδή δεν μεταβάλλεται καθώς η επιχείρηση μεταβάλλει την παραγωγή της, τότε : MR=P

9 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 9 Εξετάζουμε τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων που έχουν σαν στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους

10 10

11 11

12 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 12 Η επιχείρηση μεγιστοποιεί το κέρδος της στο επίπεδο παραγωγής όπου, το οριακό έσοδο και το οριακό κόστος είναι ακριβώς ίσα Η καμπύλη οριακού κόστους καθορίζει πόση ποσότητα είναι διατεθειμένη να προσφέρει μια ανταγωνιστική επιχείρηση σε μια συγκεκριμένη τιμή, οπότε είναι ταυτόχρονα και η καμπύλη προσφοράς της

13 ΟΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 13 Βραχυχρόνιες Αν παραμείνει στην αγορά να συνεχίσει να παράγει ή να διακόψει την παραγωγή ( διακοπή εργασιών ); Αν παραμείνει στην αγορά και παράγει τι ποσότητα να παράγει ; Μακροχρόνιες Να παραμείνει ή να βγει από την αγορά ( έξοδος );

14 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 14 Βραχυχρόνια μία επιχείρηση μπορεί να έχει ζημιά Η διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης δε σημαίνει ότι μπορεί να αποφύγει το πάγιο κόστος

15 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Βαγής Σαμαθρακής 15 Μια επιχείρηση διακόπτει την παραγωγική της δραστηριότητα προσωρινά μόνο όταν το συνολικό έσοδο δεν καλύπτει το μεταβλητό κόστος, δηλ. όταν : TR < VC  TR/Q < VC/Q Το οποίο σημαίνει ότι : AR = P < AVC Σύγκριση της τιμής που θα εισπράξει για μια τυπική μονάδα με το μέσο κόστος παραγωγής αυτής της μονάδας Οπότε η βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς είναι το τμήμα της καμπύλης οριακού κόστους που βρίσκεται πάνω από το μέσο μεταβλητό κόστος

16 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 16 Δύο πράγματα είναι διαφορετικά όταν παίρνουμε μακροχρόνιες αποφάσεις Ο αριθμός των επιχειρήσεων μπορεί να αλλάξει ( είσοδος / έξοδος ) Η παραγωγική δυνατότητα μιας επιχείρησης μπορεί να αλλάξει ( μεταβάλλοντας τα πάγια κόστη )

17 ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 17 Μια ανταγωνιστική επιχείρηση εξέρχεται από την αγορά μόνο όταν το συνολικό έσοδο δεν καλύπτει το συνολικό κόστος, δηλ. όταν : TR { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/41/11498989/slides/slide_17.jpg", "name": "ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 17 Μια ανταγωνιστική επιχείρηση εξέρχεται από την αγορά μόνο όταν το συνολικό έσοδο δεν καλύπτει το συνολικό κόστος, δηλ.", "description": "όταν : TR

18 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 18 MC ATC AVC Κόστος Ποσότητα Μακροχρόνια Καμπύλη Προσφοράς Βραχυχρόνια Καμπύλη Προσφοράς Σημείο Εξόδου από την Αγορά Σημείο Διακοπής Εργασιών

19 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 19 Υποθέτοντας ότι υπάρχουν 1,000 όμοιες επιχειρήσεις στην αγορά, μπορούμε με οριζόντια άθροιση, να βρούμε την συνολική προσφορά της αγοράς

20 ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 20 Με την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά, αυξάνει η προσφερόμενη ποσότητα και επομένως μειώνεται η τιμή και τα κέρδη Με την έξοδο επιχειρήσεων από την αγορά, μειώνεται η προσφερόμενη ποσότητα και επομένως αυξάνεται η τιμή και τα κέρδη

21 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ & ΕΞΟΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 21 Στο τέλος της διαδικασίας εισόδου και εξόδου, οι επιχειρήσεις που θα παραμείνουν στην αγορά πρέπει να αποκομίζουν μηδενικό κέρδος. Υπάρχει μία μόνο τιμή που δίνει μηδενικό κέρδος και είναι το ελάχιστο μέσο συνολικό κόστος. Η μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς θα πρέπει να είναι οριζόντια στην τιμή αυτή

22 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 22 Στο αρχικό σημείο (P 0, Q 0 ) οι επιχειρήσεις έχουν μηδενικό κέρδος. Μια αύξηση της ζήτησης από D 0 σε D 1, και η βραχυχρόνια ισορροπία μεταφέρεται στο (P 1, Q 1 ), όπου οι επιχειρήσεις έχουν κέρδος. Κάποιες μπαίνουν στην αγορά και η καμπύλη προσφοράς μετακινείται στο S 1. Η νέα μακροχρόνια ισορροπία είναι (P 0, Q 1 ).

23 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 23 Στο αρχικό σημείο (P 1, Q 0 ) οι επιχειρήσεις έχουν μηδενικό κέρδος. Μια μείωση της ζήτησης από D 0 σε D 1, και η βραχυχρόνια ισορροπία μεταφέρεται στο (P 0, Q 1 ), όπου οι επιχειρήσεις έχουν ζημιά. Κάποιες βγαίνουν από την αγορά και η καμπύλη προσφοράς μετακινείται στο S 1. Η νέα μακροχρόνια ισορροπία είναι (P 1, Q 2 ).


Κατέβασμα ppt "1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1 2 Στην αγορά συμμετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές Τα προσφερόμενα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google