Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΟΣΑ Αξιολόγηση Συνθηκών Ανταγωνισμού στην Ελληνική νομοθεσία Τομέας ηλεκτρονικού εμπορίου Συστάσεις ΟΟΣΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΟΣΑ Αξιολόγηση Συνθηκών Ανταγωνισμού στην Ελληνική νομοθεσία Τομέας ηλεκτρονικού εμπορίου Συστάσεις ΟΟΣΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΟΣΑ Αξιολόγηση Συνθηκών Ανταγωνισμού στην Ελληνική νομοθεσία Τομέας ηλεκτρονικού εμπορίου Συστάσεις ΟΟΣΑ

2 Ο τομέας εξετάστηκε κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο του Έργου Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού

3 Ορισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου: συναλλαγές Β 2 Β ή Β 2 C ή C 2 B ή C 2 C

4 Επισκόπηση του τομέα στην Ελλάδα. Η σχετική νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο : Ειδική νομοθεσία και Νομοθεσία που επηρεάζει τον τομέα άμεσα ή έμμεσα.

5 Περιγραφή της εργασίας του ΟΟΣΑ κατά τα στάδια του Έργου. Οι συστάσεις μας αφορούν κυρίως στην μεταρρύθμιση της νομοθεσίας Προστασίας Καταναλωτή (γιατί εστιάζουμε στην προστασία του καταναλωτή):

6 Γιατί : Η νομοθεσία περί του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι κυρίως Ευρωπαϊκή. Η νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή πρέπει να απλοποιηθεί ώστε να εξυπηρετεί τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

7 Γιατί : Η έλλειψη εμπιστοσύνης ότι οι καταναλωτές έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας στο ηλεκτρονικό και το παραδοσιακό εμπόριο αναφέρεται γενικά ως ένας από τους κύριους λόγους της μικρής ανάπτυξης του τομέα στην Ελλάδα.

8 Γιατί : Η νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή πρέπει να απλοποιηθεί και να κωδικοποιηθεί προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα έννομης προστασίας και συμμόρφωσης για τις εγχώριες επιχειρήσεις

9 Γιατί : Η νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε να λάβει υπ’ όψιν τις συναλλαγές C2C.

10 Γιατί : Η νομοθεσία πρέπει να αποφύγει το οποιοδήποτε ανταγωνιστικό μειονέκτημα των εγχωρίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει την δυνατότητά τους να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά στην παγκόσμια αγορά.

11 Οι κύριες συστάσεις μας : Υιοθέτηση ενιαίου ορισμού του «καταναλωτή» σε ολόκληρο το σώμα του κύριου νόμου για την προστασία του καταναλωτή (Νόμος 2251/1994). Υιοθέτηση ενιαίου ορισμού του «προμηθευτή» σε ολόκληρο το σώμα του κύριου νόμου για την προστασία του καταναλωτή.

12 Οι κύριες συστάσεις μας : Διευκρίνιση των ορισμών και της διάκρισης μεταξύ νομικών και εμπορικών εγγυήσεων. Κατάργηση ορισμένων υποχρεωτικών απαιτήσεων που επιβάλλονται στους τελικούς (εγχώριους) πωλητές, οι οποίες συνδέονται με τις εμπορικές εγγυήσεις.

13 Οι κύριες συστάσεις μας : Παρακολούθηση και αναθεώρηση εντός δύο ετών του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν στην πράξη οι μηχανισμοί Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR) μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών, ώστε να αποφεύγονται δυνητικές καθυστερήσεις και συνωστισμοί.

14 Οι κύριες συστάσεις μας : Απλοποίηση και κωδικοποίηση του κύριου νόμου περί προστασίας καταναλωτή και ρητή κατάργηση της παρωχημένης και μη ισχύουσας νομοθεσίας στο συγκεκριμένο τομέα.

15 Οι κύριες συστάσεις μας : Διευκρίνιση ότι οι Ενδιάμεσοι Πάροχοι Υπηρεσιών (περιλαμβανομένων των πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου) απαλλάσσονται της γενικής υποχρέωσης να παρακολουθούν την νομιμότητα των πληροφοριών που διαβιβάζουν ή αποθηκεύουν όταν παρέχουν υπηρεσία «φιλοξενίας» μόνον. Ευθυγράμμιση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος με την Οδηγία ΕΕ που αυτό μεταφέρει στην Ελληνική νομοθεσία.


Κατέβασμα ppt "ΟΟΣΑ Αξιολόγηση Συνθηκών Ανταγωνισμού στην Ελληνική νομοθεσία Τομέας ηλεκτρονικού εμπορίου Συστάσεις ΟΟΣΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google