Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι η εξοικείωση με τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης προκειμένου να αναζητήσουμε ένα τεκμήριο από τη συλλογή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι η εξοικείωση με τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης προκειμένου να αναζητήσουμε ένα τεκμήριο από τη συλλογή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι η εξοικείωση με τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης προκειμένου να αναζητήσουμε ένα τεκμήριο από τη συλλογή και να διαπιστώσουμε τη διαθεσιμότητά του. Επίσης, θα κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση του Ταξινομικού Συστήματος Dewey βάσει του οποίου έχουν καταχωρηθεί τα βιβλία στα ράφια.  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει το σύνολο της συλλογής μιας βιβλιοθήκης. Η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης http://lib.eap.gr/ ακολουθώντας διαδοχικά τους συνδέσμους.http://lib.eap.gr/

3 Στον ηλεκτρονικό κατάλογο μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει: Aπλή αναζήτηση με:  λέξη ή φράση  όνομα συγγραφέα  ISBN βιβλίου Σύνθετη αναζήτηση:  Εμπλουτίζουμε την αναζήτηση ψάχνοντας δυο ή τρεις όρους ταυτόχρονα

4 Απλή αναζήτηση ενός όρου σε όλα τα ευρετήρια («ΙΣΤΟΡΙΑ»)  Επισκεπτόμαστε την ηλεκτρονική σελίδα της Βιβλιοθήκης και επιλέγουμε Κύριος Κατάλογος.

5  Επιλέγουμε το ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ, πληκτρολογούμε ΙΣΤΟΡΙΑ και πατάμε Αναζήτηση.

6  Εμφανίζονται όλες οι εγγραφές οι οποίες είτε στον τίτλο είτε στο θέμα τους έχουν τη λέξη ΙΣΤΟΡΙΑ.  Παρουσιάζονται οι πρώτες 10 εγγραφές. Για να δούμε κάθε φορά τις επόμενες εγγραφές κάνουμε κλικ στο Επόμενες εγγραφές.  Με κλικ πάνω στην εγγραφή που μας ενδιαφέρει, εμφανίζονται περισσότερα στοιχεία της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής εγγραφής. Στον πίνακα βλέπουμε όλα τα στοιχεία της εγγραφής όπως ο συγγραφέας, ο τίτλος, η φυσική περιγραφή, ο αριθμός Dewey, η τοπική ταξινόμηση που αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο εντάσσεται και τα θέματα που πραγματεύεται. Κάτω από τον πίνακα αναφέρεται η θέση του τεκμηρίου, το πρόγραμμα σπουδών, ο ταξιθετικός αριθμός του (στοιχείο βασικό για την αναζήτησή του στα ράφια) και τέλος, η κατάστασή του (στο ράφι- όταν βρίσκεται στο ράφι της βιβλιοθήκης, ή η ένδειξη της ημερομηνίας επιστροφής του όταν αυτό είναι δανεισμένο).

7  Στο παράδειγμα που ακολουθεί, εμπλουτίζουμε την αναζήτησή μας ψάχνοντας δυο όρους ταυτόχρονα. Θα αναζητήσουμε εγγραφές στο θέμα με τις λέξεις ΕΥΡΩΠΗ AND ΙΣΤΟΡΙΑ. Στη συνέχεια, επιλέγουμε τον τελεστή AND για να συνδέσουμε τις δυο λέξεις, επιλέγουμε το ευρετήριο ΘΕΜΑ για τη δεύτερη λέξη και πληκτρολογούμε ΙΣΤΟΡΙΑ. Τέλος, πατάμε το πλήκτρο Αναζήτηση.

8  Η αναζήτηση επιστρέφει εγγραφές οι οποίες έχουν ως θέμα και τις δυο λέξεις ΕΥΡΩΠΗ και ΙΣΤΟΡΙΑ.

9  Οι τελεστές AND, OR, AND NOT χρησιμοποιούνται για σύνθετες αναζητήσεις προκειμένου να περιορίσουμε ή να διευρύνουμε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.  Ο όρος AND χρησιμοποιείται για σύνδεση δυο λέξεων. Στα αποτελέσματα ανακτώνται εγγραφές που περιέχουν και τις δυο λέξεις π.χ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ AND ΚΟΙΝΩΝΙΑ.  Η αναζήτηση δίνει αποτελέσματα που αναφέρονται και στους δυο θεματικούς όρους.

10  Ο όρος OR χρησιμοποιείται για εμφάνιση στα αποτελέσματα ενός τουλάχιστον όρου αναζήτησης π.χ. Εκπαίδευση OR Κοινωνία.  Στα αποτελέσματα ευρετηριάζονται οι όροι μεμονωμένοι ή και μαζί.

11  Με τον τελεστή AND NOT αποκλείονται κάποιοι όροι αναζήτησης από την έρευνα. Η έρευνα περιορίζεται π.χ. Εκπαίδευση AND Κοινωνία AND NOT Ιστορία.  Σε αυτή την περίπτωση η αναζήτηση ανακτά τεκμήρια που αναφέρονται γενικά στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία αλλά αποκλείονται εγγραφές που εμπεριέχουν τη λέξη “Ιστορία”.

12  Σαν όρος αναζήτησης χρησιμοποιούνται τα πρώτα γράμματα μιας λέξης π.χ. τα πρώτα γράμματα της λέξης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.  Από τον κατάλογο αρχικά επιλέγουμε Σάρωση. Πληκτρολογούμε ΕΚΠΑΙΔ και πατάμε Σάρωση.  Λαμβάνουμε αλφαβητικό ευρετήριο με παράγωγα της λέξης «εκπαίδευση» και δίπλα φαίνεται ο αριθμός των εγγραφών που αντιστοιχεί στο καθένα:

13

14  Στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο μπορούμε να αναζητήσουμε Διπλωματικές Εργασίες και να ανακτήσουμε το πλήρες κείμενο μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΕΑΠ (https://apothesis.eap.gr/).https://apothesis.eap.gr/  Για να αναζητήσουμε το σύνολο των διπλωματικών εργασιών που έχουν γίνει σε ένα πρόγραμμα σπουδών, επιλέγουμε κριτήριο «ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» και πληκτρολογούμε τη λέξη διπλωματικές και στη συνέχεια τον τριγράμματο κωδικό που αντιπροσωπεύει το πρόγραμμα σπουδών.  Στο επόμενο παράδειγμα θα αναζητήσουμε διπλωματικές εργασίες του προγράμματος Σπουδές στην Εκπαίδευση. Αναζητούμε λοιπόν τον όρο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠ:

15  Επιλέγουμε ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, πληκτρολογούμε ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠ και πατάμε Αναζήτηση.

16  Εμφανίζονται όλες οι διπλωματικές εργασίες που έχουν γίνει στο πρόγραμμα Σπουδές στην Εκπαίδευση.

17  Για να περιορίσουμε τα αποτελέσματα των διπλωματικών εργασιών, θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνθετη αναζήτηση.  Ανοίγοντας την εγγραφή που μας ενδιαφέρει βλέπουμε όλα τα στοιχεία της και στο πεδίο Ηλεκτρονική πρόσβαση στο πλήρες κείμενο, κάνοντας κλικ στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, συνδεόμαστε με το portal. Όλοι οι φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών μπορούν να κατεβάσουν το πλήρες κείμενο μιας εργασίας εισάγοντας τους προσωπικούς κωδικούς τους.

18  Στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (Opac) μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με τον ταξινομικό αριθμό Dewey επιλέγοντας το ευρετήριο «Ταξινόμηση- Dewey» και εισάγοντας τον αριθμό (π.χ. 530.11):  Αν είστε επιτόπιος χρήστης της Βιβλιοθήκης μπορείτε βάσει αυτού του αριθμού να εντοπίσετε τα βιβλία στο ράφι.

19  Η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey είναι έργο του Αμερικανού Βιβλιοθηκονόμου Melvil Dewey και χωρίζει τη γνώση στις παρακάτω 10 κύριες τάξεις:

20  Καθεμιά από τις 10 τάξεις χωρίζεται σε 10 διαιρέσεις:

21  Κάθε διαίρεση έχει 10 τμήματα τα οποία αριθμούνται εκ νέου από το 0 έως το 9:

22  Για ακόμα μεγαλύτερη θεματική ανάλυση χρησιμοποιούνται δεκαδικοί αριθμοί:

23  Γενικά κατά την έρευνα προσέχουμε ώστε να επιλέγουμε σωστές λέξεις- κλειδιά, σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων περιορίζουμε την έρευνα με σύνθετη αναζήτηση και χρήση τελεστή Boolean and / or / and not και κάνουμε αναζήτηση σε περισσότερα του ενός ευρετήρια για συνολική εικόνα των αποκτημάτων της βιβλιοθήκης.

24 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt " Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι η εξοικείωση με τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης προκειμένου να αναζητήσουμε ένα τεκμήριο από τη συλλογή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google