Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

2  Διεπιφάνειες γραμμής εντολής  Μενού επιλογών  Φυσική γλώσσα  Ερωταποκρίσεις με διάλογο  Φόρμες και φύλλα εργασίας  Παραθυρικά περιβάλλοντα Υπενθύμιση – Στυλ Διάδρασης 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 2

3  Ευκολία εκμάθησης  Ευκολία χρήσης  Αποδοτικότητα (ταχύτητα χρήσης)  Χαμηλό ποσοστό σφαλμάτων  Ευκολία συγκράτησης γνώσης χρήσης  Υποκειμενική Ικανοποίηση Υπενθύμιση - Ευχρηστία 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 3

4 Τι είναι η Σχεδίαση;  Η επίτευξη στόχων εντός συγκεκριμένων περιορισμών  Στόχοι: Ποιος είναι ο σκοπός της σχεδίασης που θέλουμε να παράγουμε; Για ποιους είναι; Γιατί την θέλουν;  Περιορισμοί: Τι υλικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε; Ποια πρότυπα να υιοθετήσουμε; Πόσο μπορεί να κοστίσει; Πόσο χρόνο έχουμε για την ανάπτυξη; Τίθενται ζητήματα υγείας και ασφάλειας;  Συμβιβασμός: Η επιλογή των στόχων ή των περιορισμών που μπορούν να γίνουν πιο ελαστικοί, ώστε να είναι δυνατή η ικανοποίηση άλλων στόχων ή περιορισμών. 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 4

5 Κατανοήστε τα υλικά σας  Να κατανοήσουμε τους υπολογιστές  Περιορισμοί, ικανότητες, εργαλεία, πλατφόρμες  Να κατανοήσουμε τους ανθρώπους  Ψυχολογικές και κοινωνικές απόψεις, ανθρώπινο σφάλμα, ζητούμενα, απαιτήσεις Ο χρυσός κανόνας 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 5

6 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 6

7 Μεθοδολογίες σχεδιασμού / Μοντέλα κύκλου ζωής  Μας δίνουν μια εποπτική εικόνα των διαδικασιών σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης συστημάτων λογισμικού.  Επιδεικνύουν πως τα διάφορα στάδια ή φάσεις ανάπτυξης ενός συστήματος σχετίζονται μεταξύ τους  Χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά εργαλεία διαχείρισης της ανάπτυξης του συστήματος  Αποτελούν απλοποιημένες αναπαραστάσεις της πραγματικότητας 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 7

8  Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες σχεδιασμού:  Από το πεδίο της τεχνολογίας λογισμικού:  Μοντέλο καταρράκτη (waterfall)  Εξελικτικό μοντέλο (spiral)  Μοντέλο γρήγορης πρωτοτυποποίησης  Κτλ.  Από το πεδίο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή:  Αστεροειδές (Star)  Logical User Centred Interactive Design (LUCID) 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 8 Μεθοδολογίες σχεδιασμού / Μοντέλα κύκλου ζωής

9 Κύκλος ζωής διαδραστικού συστήματος Η διαδικασία ανάπτυξης συστημάτων ακολουθεί διαδοχικά στάδια Πλεονεκτήματα: Περιγράφει με σαφήνεια τις φάσεις ενός προϊόντος που θα συναντήσει ο κάθε ένας σε σχεδίαση συστημάτων Προβλήματα: Αδυναμία προδιαγραφής ενός προϊόντος σε λεπτομέρεια πριν από την σχεδίαση Χρειαζόμαστε να επαναλάβουμε κάποιες από τις φάσεις. 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 9

10  Κάθε στάδιο ολοκληρώνεται με έλεγχο  Έχουμε διακριτότητα των φάσεων  Επικοινωνία μέσω επισήμων εγγράφων  Διαδοχικές αναπαραστάσεις αυξανόμενης λεπτομέρειας  Αδυναμία λεπτομερούς περιγραφής πριν το σχεδιασμό – υλοποίηση  Μη χρήση πρωτοτύπων Μοντέλο καταρράκτη για διαδραστικά συστήματα 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 10

11 Επαναληπτική διαδικασία σχεδίασης 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 11

12 Αντικειμενοστραφείς διαδικασίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού  Δημιουργούμε ιδεατά μοντέλα χρηστών και διεργασιών  Με καταγραφή των συμπεριφορών  Και των σχέσεων τους  Σχεδιάζονται αντικείμενα που αλληλεπιδρά ο χρήστης  Ενσωματώνονται σε πρωτότυπα και αξιολογούνται  Ο ρόλος των χρηστών; 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 12

13 Αρχές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού  Τρεις βασικές αρχές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού διέπουν τις βασικές δραστηριότητες της διαδραστικής σχεδίασης:  Εστιάζουμε στους χρήστες του συστήματος και τις εργασίες που επιτελούν με αυτό, από τις αρχικές φάσεις σχεδιασμού.  Σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού μετράμε την αντίδραση των χρηστών με χρήση πρότυπων διεπιφανειών, εγχειριδίων, προσομοιωτών κλπ.  Ακολουθούμε επαναληπτική διαδικασία σχεδίασης 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 13

14 Αστεροειδές μοντέλο 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 14

15 Μεθοδολογία LUCID (Logical User-Centred Interactive Design)  Φάση 1: Ανάπτυξη αρχικής ιδέας του συστήματος  Φάση 2. Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων  Φάση 3. Σχεδιασμός προϊόντος με πρότυπη βασική οθόνη  Φάση 4. Επαναληπτικός σχεδιασμός και βελτίωση πρωτοτύπου  Φάση 5. Ανάπτυξη συστήματος  Φάση 6. Υποστήριξη αρχικής λειτουργίας (από: 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 15

16 Παράδειγμα: εκδοτήριο εισιτηρίων Στον σταθμό λεωφορείων μιας μεγάλης Ελληνικής πόλης με πολλή κίνηση, η επιχείρηση αποφασίζει να εγκαταστήσει αυτόματα εκδοτήρια εισιτηρίων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ο πρώτος σχεδιασμός αφορά το χώρο του Κεντρικού Σταθμού της πόλης, αλλά μπορεί να προβλέψουμε επεκτάσεις του συστήματος για χρήση σε άλλα κεντρικά σημεία της πόλης και στάσεις καθώς και εναλλακτικά την έκδοση εισιτηρίων μέσω του διαδικτύου. Να σχεδιάσετε το εκδοτήριο σύμφωνα με τις αρχές του ανθρωπο- κεντρικού σχεδιασμού 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 16

17 Φάση 1: Ανάπτυξη αρχικής ιδέας  Δημιουργία αρχικής ιδέας προϊόντος  Ορισμός επιχειρησιακού στόχου  Δημιουργία ομάδας σχεδιασμού ευχρηστίας  Προσδιορισμός τυπικών χρηστών  Προσδιορισμός τεχνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων  Ορισμός πλάνου, προσωπικού που πρόκειται να εμπλακεί στην ανάπτυξη, χρονοπρογράμματος, προϋπολογισμού έργου 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 17

18 Παράδειγμα : εκδοτήριο εισιτηρίων Επιχειρησιακός στόχος Η επιχείρηση επιδιώκει την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της:  την αποφυγή των ουρών που σχηματίζονται στα ταμεία κατά τις ώρες αιχμής.  να δίνει πληροφορίες για τα δρομολόγια.  να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διαφήμισης των τουριστικών περιοχών ή άλλων περιοχών ενδιαφέροντος, που η επιχείρηση εξυπηρετεί. 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 18

19 Φάση 2. Ανάλυση αναγκών - απαιτήσεων  Χωρισμός χρηστών σε ομογενείς ομάδες και ανάλυση των χαρακτηριστικών τους  Ανάλυση εργασιών σε ξεχωριστές ενότητες  Ανάλυση των αναγκών μέσω δημιουργίας σεναρίων χρήσης με συμμετοχή των χρηστών  Περιγραφή των εργασιών μέσω ροών στοιχειωδών εργασιών (task flow)  Εντοπισμός των κυρίων αντικειμένων και δομών που θα χρησιμοποιηθούν στη διεπιφάνεια χρήστη  Επίλυση τεχνικών προβλημάτων και περιορισμών 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 19

20  Αρχικά καταγράφονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι: πρωτεύοντες χρήστες (επιβάτες), δευτερεύοντες χρήστες ( διοίκηση και το λοιπό προσωπικό τη επιχείρησης) και τριτεύοντες χρήστες (μη χρήστες επιβάτες που συνεχίζουν να αγοράζουν εισιτήρια από τα ταμεία). Επικεντρώνουμε την ανάλυση σε πρωτεύοντες χρήστες. Μετά από παρατηρήσεις εθνογραφικού χαρακτήρα των χρηστών στον υφιστάμενο χώρο έκδοσης των εισιτηρίων και συνεντεύξεις με τυπικούς χρήστες, επικεντρωνόμαστε στις εξής ομάδες:  (α) συχνοί ταξιδιώτες (που χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά σε καθημερινή ή πολύ μεγάλη συχνότητα) με σαφείς στόχους και καλή ενημέρωση  (β) ευκαιριακοί ταξιδιώτες. Χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά σπάνια, χρειάζονται πολλές διευκρινήσεις και πληροφορίες για τα δρομολόγια, τιμές, θέσεις κλπ.  (γ) νέοι ταξιδιώτες. Ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν το μέσο για πρώτη φορά- συχνά ξενόγλωσσοι τουρίστες. 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 20 Παράδειγμα : εκδοτήριο εισιτηρίων Ανάλυση χρηστών

21  Έκδοση εισιτηρίου: Ο χρήστης επιλέγει τον προορισμό και το δρομολόγιο (από αυτά που είναι διαθέσιμα και έχουν ελεύθερες θέσεις) που επιθυμεί. Πληροφορείται το αντίστοιχο αντίτιμο του εισιτηρίου. Καταβάλει το αντίτιμο και παραλαμβάνει το εισιτήριό. Επιπλέον θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίου επιστροφής, ή να γίνει κράτηση του εισιτηρίου επιστροφής.  Κράτηση θέσης: Ο χρήστης επιλέγει τον προορισμό και το δρομολόγιο (από αυτά που είναι διαθέσιμα και έχουν ελεύθερες θέσεις) που επιθυμεί. Στη συνέχεια παραλαμβάνει από το σύστημα ένα αποδεικτικό στοιχείο της κράτησης. Αυτό μπορεί να περιέχει κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης, π.χ. κώδικα ραβδώσεων (barcode).  Παρουσίαση πληροφοριών : Δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να πάρει πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμα δρομολόγια, π.χ. ώρες αναχώρησης και άφιξης, τιμές εισιτηρίων, καθώς και πληροφορίες για τα μέρη που τα δρομολόγια έχουν σαν προορισμό (εικόνες, video, ιστορία κ.α.) 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 21 Παράδειγμα : εκδοτήριο εισιτηρίων Ανάλυση εργασιών

22 Παράδειγμα εκδοτήριο: Ανάλυση της εργασίας «αγορά εισιτηρίου» 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 22

23 Φάση 3. Σχεδιασμός με πρότυπη βασική οθόνη  Ορισμός ειδικών στόχων ευχρηστίας σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών  Δημιουργία οδηγιών σχεδιασμού και οδηγού στιλ αλληλεπίδρασης  Ορισμός ενός μοντέλου πλοήγησης και της κυρίαρχης μεταφοράς διεπιφάνειας  Ορισμός της ομάδας των βασικών οθονών: Εισαγωγική οθόνη, κεντρική οθόνη (home screen), βασικές οθόνες κύριων διεργασιών.  Κατασκευή πρωτοτύπου των βασικών οθονών, χρησιμοποιώντας εργαλείο γρήγορης πρωτυποποίησης  Ζητείται η γνώμη των χρηστών για το πρωτότυπο και γίνονται οι πρώτες μετρήσεις ευχρηστίας 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 23

24 Προτυποποίηση  Σκοπός: μοντελοποίηση του τελικού συστήματος, καθιστώντας δυνατή την εξέταση των χαρακτηριστικών του, ακόμα και όταν αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί.  Πότε: σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης. Είναι δυνατό να εφαρμοστεί μια επαναληπτική, εξελικτική προσέγγιση στην προτυποποίηση, ώστε να αναπτύσσονται πρωτότυπα με όλο και περισσότερη λειτουργικότητα και πιστότητα στο τελικό σύστημα. 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 24

25 Παράδειγμα: εκδοτήριο: κύρια οθόνη 12,50 € 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 25

26 Φάση 4. Επαναληπτικός σχεδιασμός και βελτίωση πρωτοτύπου (επαναληπτική διαδικασία των παρακάτω βημάτων)  Επέκταση των βασικών οθονών σε πλήρες σύστημα  Εμπειρική αξιολόγηση διεπιφάνειας από ειδικούς διαδραστικών συστημάτων  Διενέργεια μετρήσεων ευχρηστίας ευρείας κλίμακας  Παραγωγή πρωτοτύπου και λεπτομερών προδιαγραφών 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 26

27 Φάση 5. Ανάπτυξη συστήματος  Υλοποίηση του συστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναπτύξαμε.  Απόφαση για χρησιμοποίηση συγκεκριμένων εργαλείων και πρακτικών.  Ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισμό των τροποποιήσεων που θα επιφέρουμε κατά την παρούσα φάση.  Προσοχή στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών βοηθημάτων (on-line help), εγχειριδίων χρήσης και εκπαιδευτικού υλικού (tutorials). 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 27

28 Φάση 6. Υποστήριξη αρχικής λειτουργίας  Κατά την τελευταία αυτή φάση, η οποία αφορά την αρχική λειτουργία του προϊόντος, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών, στην καταγραφή και αξιολόγηση συμβάντων και συντήρηση του συστήματος. 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 28

29 Η διαδικασία σχεδίασης what is wanted analysis design implement and deploy prototype interviews ethnography what is there vs. what is wanted guidelines principles dialogue notations precise specification architectures documentation help evaluation heuristics scenarios task analysis 03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 29

30  Βασισμένο στο υλικό από το κεφάλαιο 5 και 6 του βιβλίου και στο άρθρο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα για την μεθοδολογία LUCID  Μην ξεχάσετε την Άσκηση 3 (καταληκτική ημ. 07/10/14)  Επιπλέον υλικό:  nsadesignersguide/  hendingtheobvious/  03/10/2014Τμήμα Πληροφορικής 30 Καλή Συνέχεια


Κατέβασμα ppt "Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google