Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ποστάσεως Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης. « Ψηφιακή Ολοκλήρωση και Διασύνδεση της Βιβλιοθήκης ΕΑΠ » MIS 304277 Η ποστάσεως Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ποστάσεως Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης. « Ψηφιακή Ολοκλήρωση και Διασύνδεση της Βιβλιοθήκης ΕΑΠ » MIS 304277 Η ποστάσεως Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξ @ ποστάσεως Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης. « Ψηφιακή Ολοκλήρωση και Διασύνδεση της Βιβλιοθήκης ΕΑΠ » MIS 304277 Η εξ @ ποστάσεως Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ ως μέσο υποστήριξης της έρευνας και της εκπαίδευσης Μαρία Χατζηνικολάου Καθηγήτρια ΕΑΠ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

2 2 Αποστολή : Υποστήριξη της αποστολής του Πανεπιστημίου :  “ Αποστολή του Ε. Α. Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε. Α. Π. εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση ”.N. 2552/1997 Εκπλήρωση : παροχή πόρων και υπηρεσιών για την υποστήριξη των ερευνητικών, διδακτικών και μαθησιακών αναγκών της πανεπιστημιακής κοινότητας  ανάπτυξη και διατήρηση συλλογών σε διάφορες μορφές,  Εξασφάλιση προσβασιμότητας σε εσωτερικές και εξωτερικές πηγές γνώσης και πληροφόρησης  κατανόηση των χαρακτηριστικών και αναγκών των χρηστών της Αποστολή, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ.

3 Εξ @ ποστάσεως … χρήστες της Βιβλιοθήκης 3 Χαρακτηριστικά ΕΑΠ -> ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες – Μοντέλο εκπαίδευσης : καθηγητοκεντρικό -> φοιτητοκεντρικό - μαθησιακά αποτελέσματα  Ηλικιακές διαφορές (23-75)  Διαφορετική επαγγελματική, κοινωνική, οικογενειακή και επομένως μαθησιακή κατάσταση των φοιτητών  Μεγάλη γεωγραφική διασπορά των φοιτητών του στον Ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό  Μεγάλο αριθμό Συμβούλων Καθηγητών ( ένας Σύμβουλος ανά 25-30 φοιτητές )  Διαφορετικά κίνητρα και προσδοκίες -  Διαφορετική αντίληψη για την εκπαίδευση και δέσμευση ( διδακτικό συμβόλαιο )  Διαφορετικές γνωσιακές δεξιότητες και  Δεξιότητες αξιοποίησης / χρήσης νέων τεχνολογιών  Σύγχρονη – ασύγχρονη « διδασκαλία »  Ατομικότητα

4 Αποστολή, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ. 4 2001-3: Η πρόκληση : κάλυψη βιβλιογραφικών αναγκών χρηστών, εξ αποστάσεως ! Πόροι - Προσβασιμότητα  Πρώτες συλλογές. Βιβλιογραφικές ή πλήρους κειμένου συλλογές  Υλικό που αφορά στην εκπαίδευση από απόσταση  Συλλογή Open University, UK  Συγγραφή βιβλίων ΕΑΠ,.  Διακίνηση Υλικού - επίγειο ταχυδρομείο.  Συνεργασίες με βιβλιοθήκες άλλων ΑΕΙ - δωρεές συλλογής ΕΑΠ, εξυπηρέτηση χρηστών μας  Ανάπτυξη υπηρεσιών δανεισμού - διαδανεισμού  Επιτόπια εξυπηρέτηση χρηστών  Μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ( ΣΕΑΒ ) - HEAL _Link  Διασύνδεση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Χρηματοδότηση : ΕΠΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ

5 Αποστολή, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ. 5 2003-…2013 Ψηφιακή εποχή για τη βιβλιοθήκη- Τα καινοτόμα στοιχεία της βιβλιοθήκης του ΕΑΠ αφορούν: στη μορφή (εξ αποστάσεως και «ηλεκτρονική») στη διάρθρωση της εκπαίδευσης ΕΑΠ– Θεματικές ενότητες, ΠΣ στις προσφερόμενες υπηρεσίες της.  Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Βοήθεια και ενίσχυση στην αναζήτηση των πηγών (reference assistance) Computer-based βιβλιογραφικές και πληροφοριακές υπηρεσίες Αξιόπιστη, γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση στα ακαδημαϊκά και άλλα δίκτυα Υπηρεσίες εφαρμογών νόμιμης χρήσης υλικού σε περίπτωση πνευματικών δικαιωμάτων ( π.χ. ΟΣΔΕΛ) Οδηγοί κατάλληλοι την απόκτηση αποτελεσματικής πληροφοριακής παιδείας

6 Αποστολή, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ. 6 Πύλη Ανοικτού Λογισμικού

7 « Ψηφιακή διασύνδεση και λειτουργία της βιβλιοθήκης » 7  2013 … πρόκληση : Η αναμόρφωση της βιβλιοθήκης ώστε να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στις αλλαγές των εκπαιδευτικών συστημάτων, μαθησιακών στυλ, ερευνητικών μεθόδων και « εργαλείων »  Στόχοι : Αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών, Διευκόλυνση της προσβασιμότητας – άρση εμποδίων Διαχείριση της πληροφορίας, Δημιουργία νέων ερευνητικών και μαθησιακών « περιβαλλόντων » : « τάξεις » « εργαστήρια » Αύξηση της ικανοποίησης του χρήστη Οικονομία πόρων Προβολή του Ιδρύματος

8 « Ψηφιακή διασύνδεση και λειτουργία της βιβλιοθήκης » 8 Δημιουργία ψηφιακών υποδομών και εργαλείων διαχείρισης και πληροφόρησης. Ανάπτυξη και δημιουργία Ακαδημαϊκού Αποθετηρίου apothesis Ανάπτυξη και δημιουργία υπηρεσίας αναζήτησης search Ομογενοποίηση - ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού (epub, κλπ ) Απλοποίηση πρόσβασης proxy Συμμέτοχη στο ολοκληρωμένο περιβάλλον βιβλιοθήκης ως υπηρεσίας (ILSaS) Συμμέτοχη στο σύστημα ερευνητικής δραστηριότητας (CRIS) Ανάπτυξη υπηρεσιών εξυπηρέτησης χρηστών Ανάπτυξη Νέων Θεματικών πυλών ( Ελεύθερο Λογισμικό, Πολιτιστική ) Βελτίωση υπηρεσιών προς ΑμΕΑ (ScreenReader) Δημιουργία φωνητικής πύλης Εργαλεία και μέθοδοι βιβλιογραφικής αναζήτησης Εργαλεία διαχείρισης των βιβλιογραφικών αναφορών

9 Αποστολή, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ. 9 Πύλη Ανοικτού Λογισμικού Screen reader

10 Αποστολή, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ … με αριθμούς 10 20102014 ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Επιτόπιοι Χρήστες5.3956.496 Κίνηση Ιστοσελίδας14.985 επισκέψεις 78.157 χρήστες και 125.226 επισκέψεις ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΣύνολο: 29.908Σύνολο: 36015 Προπτυχιακοί17.98018.859 Μεταπτυχιακοί11.92817.156 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ1.4881.930 Σύνολο 15111 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ76 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ21Μέχρι και το 2014: 643 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ0Μέχρι και το 2014: 318 τίτλοι ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ OPEN UNIVERSITY0Έντυπο Υλικό μέχρι και το 2014: 650-700 τίτλοι περίπου ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ1.459μέχρι και το 2014: 14864

11 Αποστολή, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ … με αριθμούς 11 heal-link 3 η θέση 9,3% (554.924) 1 η Αριστοτέλειο : 14,3% 2 η Καποδιστριακό : 14,8%

12 Εξ @ ποστάσεως Βιβλιοθήκη ΕΑΠ Τάσεις - μελλοντικοί στόχοι. 12  εξατομικευμένη πρόσβαση Μ ylib – συνεργασία με study  φορέας καλλιέργειας κουλτούρας μάθησης !  Learning to learn ( δια βίου )  Κοινότητες προβληματισμού - Ζώνες σκέψης  Επικοινωνία - κοινωνικοποίηση  χώρος επιστημονικού πολιτισμού και όχι μόνο ( με εκδηλώσεις, ομιλίες σεμινάρια, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, προβάλλοντας κατ ’ ουσίαν το Ίδρυμα στα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. )  Ανοικτότητα : διάθεση των συλλογών και του παραγόμενου πνευματικού έργου, σε χρήστες και εκτός της Πανεπιστημιακής κοινότητας. ( Ιδιαίτερη σημασία στην περιφέρεια ) προστιθέμενη αξία.

13 Εξ @ ποστάσεως Βιβλιοθήκη ΕΑΠ Τάσεις – μελλοντικοί στόχοι 13 Μέσο Αξιοποίησης Έρευνας από προσωπικό ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων ( ενημέρωση - παρακολούθηση αποτίμηση ερευνητικής δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της ) πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφορία για τους συντελεστές και τα αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας. επιχειρήσεις και οι φορείς τεχνολογικής ανάπτυξης μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε πρωτοποριακά ερευνητικά αποτελέσματα και τεχνολογικές λύσεις, να εντοπίζουν πιθανούς συνεργάτες. επιστημονικούς φορείς για χάραξη ερευνητικής πολιτικής και φορείς χρηματοδότησης της έρευνας πληροφόρηση για τη διαμόρφωση πολιτικών, τη συστηματική παρακολούθηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών αυτών, τον καθορισμό προτεραιοτήτων, το συντονισμό των ερευνητικών προσπαθειών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

14 Εξ @ ποστάσεως Βιβλιοθήκη ΕΑΠ κύρια σημεία 14  Νέες Ψηφιακές υπηρεσίες  Υποστήριξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΕΑΠ.  Διεθνείς πρακτικές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση  Ειδικευμένες συλλογές - πηγές για αντικείμενα ανθρωπιστικών, κοινωνικών, θετικών επιστημών και Τεχνολογίας, Εφαρμοσμένων Τεχνών  Μοναδική Ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στο κέντρο της Πάτρας, ανοικτή στο κοινό  Δικτύωση - συνεργασίες  Συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και ΚΠ του Πανεπιστημίου Πατρών  Εξειδικευμένο, έμπειρο προσωπικό.

15 15 Βερυκίου Ευγενία τηλ. +30 2610-362.822 e-mail: verikiou@eap.grverikiou@eap.gr Παπαδοπούλου Νίκη τηλ. 2610-362.829 e-mail: papadop@eap.gr papadop@eap.gr Σεφερλή Ιωάννα τηλ. 2610-362.818 e-mail: seferli@eap.gr Αμπατζόγλου Παντελήςseferli@eap.gr τηλ. 2610-362.825 e-mail: pampatzoglou@eap.gr pampatzoglou@eap.gr Αλεξοπούλου Νικολέτα τηλ. 2610-362.828 e-mail: nalexop@eap.grnalexop@eap.gr Μπερδέση Μαρία τηλ. 2610-362.824 e-mail: mberdesi@eap.grmberdesi@eap.gr Κοτσώνη Στέλλα τηλ. 2610-362.819 e-mail: skotsoni@eap.grskotsoni@eap.gr Κωστοπούλου Σπυριδούλα τηλ. 2610-362.827 e-mail: skostopoul@eap.grskostopoul@eap.gr Μάντη Αθηνά Μελίστα Αδριανή Γιαννακούλα Δόμνα Βαρθάλη Ωραιάνθη Σαρουλίδης Στέλιος Τζιτζογλάκης Παντελής Πογιαντζή Ειρήνη Ζαφειροπούλου Ανδριανή Παπαδάκη Εύα Ανδρέας Αθανασόπουλος


Κατέβασμα ppt "ποστάσεως Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης. « Ψηφιακή Ολοκλήρωση και Διασύνδεση της Βιβλιοθήκης ΕΑΠ » MIS 304277 Η ποστάσεως Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google