Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αθλητική Διοίκηση Ενότητα 2: Αθλητικός Οργανισμός Δήμητρα Παπαδημητρίου, Ph.D Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αθλητική Διοίκηση Ενότητα 2: Αθλητικός Οργανισμός Δήμητρα Παπαδημητρίου, Ph.D Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αθλητική Διοίκηση Ενότητα 2: Αθλητικός Οργανισμός Δήμητρα Παπαδημητρίου, Ph.D Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

2 Εγχώρια αθλητική βιομηχανία Η έννοια «οργάνωση» Ο αθλητικός οργανισμός ως ανοικτό σύστημα Αθλητικές επιχειρήσεις Αθλητικές επιχειρήσεις – παράγοντες επιτυχίας Οργανισμοί άσκησης και αναψυχής Οργανισμοί και επιχειρήσεις Αθλητικές επιχειρήσεις – σύγχρονες προκλήσεις Ερασιτεχνικός αθλητικός οργανισμός Αθλητική διακυβέρνηση Περιεχόμενα ενότητας

3 Εγχώρια αθλητική βιομηχανία Οργανισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( γυμναστήριο, Ανώνυμες εταιρίες -ΠΑΕ, ΚΑΕ, εταιρίες αθλητικών ειδών, αθλητικός τουρισμός, εταιρίες αθλητικών εγκαταστάσεων) Οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (πάνω από 5.000 αθλητικά σωματεία, όμιλοι, με παρουσία από το 1885, Ομοσπονδίες-44, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή) Δημόσιοι οργανισμοί (Υφυπουργείο αθλητισμού, δημοτικοί αθλητικοί οργανισμοί, διοικήσεις σταδίων –ΣΕΦ, ΟΑΚΑ κα.) (Παπαδημητρίου, 2005)

4 Η έννοια «οργάνωση» (Slack, 1997) Κοινωνική οντότητα, Συμμετοχή στην αθλητική βιομηχανία, Στοχευόμενη δραστηριότητα Συνειδητά διαμορφωμένη δομή Ξεκάθαρα όρια

5 Ο αθλητικός οργανισμός ως ανοικτό σύστημα (Bertalanffy, 1968) Εισροές Διαδικασίες Επεξεργασίας Εκροές Ανατροφοδότηση Μάκρο διαστάσεις του αθλητικού οργανισμού (στρατηγική, δομή, κουλτούρα, τεχνολογία, περιβάλλον) Μίκρο διαστάσεις του αθλητικού οργανισμού (ικανοποίηση, ηγεσία, επικοινωνία, ομαδικότητα, παρακίνηση)

6 Αθλητικές Επιχειρήσεις Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (ΚΑΕ) Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (ΠΑΕ) Παρεχόμενες Υπηρεσίες Πηγές Χρηματοδότησης (τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια, χορηγίες, εκμετάλλευση εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, αδειοδότηση και εμπορία προϊόντων, μεταγραφές) Διοικητική Δομή (πρόεδρος, Διοικητικό συμβούλιο, μισθωτή διοικητική δομή) (Παπαδημητρίου, 2005)

7 Αθλητικές επιχειρήσεις- παράγοντες επιτυχίας Ποιότητα αθλητικών υπηρεσιών/ προϊόντων Επικοινωνία- μάρκετινγκ Κατανόηση των πολιτιστικών στοιχείων Κατανόηση της αθλητικής κουλτούρας Στενή σύνδεση των ατόμων με τις ομάδες τους Αυξανόμενη συμμετοχή στον αθλητισμό Ενδιαφέρον για αθλητικά αναμνηστικά Σύνδρομο των αθλητικών ηρώων Νοσταλγία για τους μύθους (Παπαδημητρίου, 2005)

8 Οργανισμοί άσκησης και αναψυχής 1 Οργανισμοί Νεολαίας και άθλησης (Δήμοι) Σχολεία-Σχολικά Πρωταθλήματα Ιδιωτικά γυμναστήρια Σύλλογοι (Σωματεία, Όμιλοι) Φυσικό περιβάλλον ( παιδότοποι, ορειβατικές διαδρομές, παραποτάμιες δραστηριότητες κλπ) Οργανισμοί Υγείας (προαγωγή υγείας) (Παπαδημητρίου, 2005)

9 Οργανισμοί άσκησης και αναψυχής 2 Κατασκηνώσεις (αθλητικές και μη αθλητικές) Τουριστικοί φορείς (αθλητικός τουρισμός, χιονοδρομικός τουρισμός κλπ)

10 Οργανισμοί & Επιχειρήσεις Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι Ομοσπονδίες Π.Α.Ε. Αθλητικές εγκαταστάσεις Οργανισμοί Επαγγελματικών υπηρεσιών Εταιρίες αθλητικών προϊόντων ΟΠΑΠ Ταξιδιωτικά Γραφεία (Παπαδημητρίου, 2005)

11 Αθλητικές Επιχειρήσεις - σύγχρονες προκλήσεις 1 Το ρεύμα της Διεθνοποίησης Ελεύθερη διακίνηση αθλητών Ενδιαφέρον για ξένα πρωταθλήματα Ενδιαφέρον προώθησης αθλητικών προϊόντων σε ξένες αγορές

12 Αθλητικές Επιχειρήσεις - σύγχρονες προκλήσεις 2 Η επιβίωση του εγχώριου επαγγελματικού αθλητισμού Βελτίωση του αθλητικού θεάματος-γιατί αδειάζουν τα γήπεδα; Επαρκή εκμετάλλευση του αθλητικού θεάματος Σύνδεση με νέες αγορές θεατών Έλεγχος δαπανών (υγιείς βιώσιμη επιχειρηματικότητα) Νέο μοντέλο οργάνωσης οργάνωσης και διοίκησης 1.Τοπική στήριξη- 2.Οικονομικό νοικοκύρεμα 3.Σύγχρονη διοίκηση αθλητικού ταλέντου και οργανισμού 4.Έμπειρα διοικητικά στελέχη πλαισιωμένα από ειδικούς (Παπαδημητρίου, 2005)

13 Ερασιτεχνικός αθλητικός οργανισμός Σύλλογος, σωματείο, όμιλος, ένωση, ομοσπονδία, δημοτικοί οργανισμοί νεολαίας Εθελοντική συγκρότηση- ανεξάρτητη της κρατικής χρηματοδότησης Ικανοποίηση των αναγκών των μελών Παροχή πολλαπλών υπηρεσιών - σε ένα ή περισσότερα αθλήματα Πηγές Χρηματοδότησης (συνδρομές μελών, χορηγίες, κρατικές ενισχύσεις, δωρεές, παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Διοικητικό συμβούλιο/ έμμισθο διοικητικό προσωπικό (Inglis, 1997; Shilbury, 2001; Παπαδημητρίου, 2005)

14 Αθλητική Διακυβέρνηση Τι είναι; Ο έλεγχος διαμόρφωσης πολιτικής στον αθλητισμό (νομοθεσία, πολιτικές, αποστολή, μέλη, ρυθμιστική δύναμη) Γιατί; Απαιτείται ενημέρωση για τις αρχές διακυβέρνησης στον αθλητισμό ώστε κάποιος να ασκήσει διοικητικό έργο Ποιος; Ηγετικές θέσεις εντός των αθλητικών οργανισμών που προκύπτουν βάση καταστατικών οδηγιών Πως διοικούνται; Ακολουθώντας βασικές αρχές (πχ, κατανομή εργασία, μία διαταγή, ξεκάθαρη δόμηση της εξουσίας, εύρος ελέγχου ) Πότε; Ένας οργανισμός γεννιέται όταν διατυπώνεται η αποστολή του Πού; τόπος και μέλλον (Παπαδημητρίου, 2005)

15 Τέλος Ενότητας

16 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

17 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Δήμητρα Παπαδημητρίου, Ph.D 2014. «Αθλητική Διοίκηση. Αθλητικός Οργανισμός ». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/BMA515/.

18 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

19 Σημείωμα Χρήσης Έργων Το έργο αυτό κάνει χρήση του έργου: «Διοίκηση αθλητικών οργανισμών Κι Επιχειρήσεων», Δήμητρα Παπαδημητρίου, Ph.D, Copyright 2005, Κλειδάριθμος/ Δ. Παπαδημητρίου, κεφ 3, σελ. 73 - 93


Κατέβασμα ppt "Αθλητική Διοίκηση Ενότητα 2: Αθλητικός Οργανισμός Δήμητρα Παπαδημητρίου, Ph.D Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google