Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάλεξη 2 η (2013 – 14) Επιχειρηματικοτητα και Καινοτομια Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάλεξη 2 η (2013 – 14) Επιχειρηματικοτητα και Καινοτομια Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διάλεξη 2 η (2013 – 14) Επιχειρηματικοτητα και Καινοτομια Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης Email: aapostolakis@staff.teicrete.graapostolakis@staff.teicrete.gr Τηλ.: 2810379621 E-class μαθήματος: https://eclass.teicrete.gr/courses/DSH131 /https://eclass.teicrete.gr/courses/DSH131 / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

2 Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  Τι σημαίνει για εσάς επιχειρηματικότητα  Τι σημαίνει για εσάς καινοτομία;  Πόσα είδη καινοτομίας υπάρχουν;  Συνδέεται η επιχειρηματικότητα με το εξωτερικό περιβάλλον;  Η εποχή μας προσφέρεται για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας; Γιατί ΝΑΙ και γιατί ΟΧΙ; Οφείλουμε να διαγνώσουμε σωστά το οικονομικό περιβάλλον (μακροοικονομικά και μικροοικονομικά) για να προχωρήσουμε σε επενδύσεις.

3 Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία Η επιχειρηματικότητα είναι η καρδιά της οικονομίας. Η καινοτομία είναι ο πνεύμονας της επιχειρηματικότητας Η επένδυση είναι τα θεμέλια και των δύο.

4 Ανταγωνιστικότητα Καινοτομία & Παραγωγικότητα Παραγωγικότητα: Βέλτιστη εκμετάλλευση α) του κεφαλαίου, β) της εργασίας και γ) των φυσικών πόρων natural endowment. Παραγωγικότητα: High Standards of Living. Κακή παραγωγικότητα: Low standards of Living.

5 Τρία επίπεδα Παραγωγικότητα (Porter) Η βασική κληρονομιά της χώρας (φυσικοί πόροι) Μάκρο οικονομική ανταγωνιστικότητα Μίκρο οικονομική ανταγωνιστικότητα Ανάπτυξη επιχειρηματικότητ ας, επενδύσεις, cash flow κλπ Εκπαίδευση, Υγεία, Κυβέρνηση, Νομοθετικό Πλαίσιο ανάπτυξης και επενδύσεων Τοποθεσία, Ήλιος Θάλασσα, Πετρέλαιο, φυσικό αέριο….

6 Clustering Δεν προσφέρουν πολλά στην παγκόσμια οικονομία οι μεμονωμένες επιχειρήσεις Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα clusters (ορισμός) Παράδειγμα Huston Texas Η μικρο οικονομική ανταγωνιστικότητα είναι συνάθροιση πολλών (δεκάδων ή εκατοντάδων) παραμέτρων Είναι ένας μαραθώνιος και όχι ένας αγώνας δρόμου 100 μέτρων. Απαιτούνται αντοχές

7 Η καινοτομία θρέφει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα Εκμεταλλευόμενοι της κληρονομιά και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, μπορούμε να παράγουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν; Εκμεταλλευόμενοι τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας σε ένα σταθερό μακρο οικονομικό περιβάλλον, μπορούμε να παράγουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν;

8 Στις σύγχρονες οικονομίες οφείλουμε να καθορίσουμε τις εξελίξεις αν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Εργαλείο μας η τεχνολογία και η δυνατότητα μετάδοσης της γνώσης (clustering).  Σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία εισάγουμε τεχνολογία και την εφαρμόζουμε  Σε μια ανεπτυγμένη και ώριμη οικονομία δημιουργούμε τεχνολογία και παράγουμε καινοτόμα νέα προϊόντα ή διαδικασίες  Σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία, μεταφέρουμε και χρησιμοποιούμε εφαρμοσμένη γνώση  Σε μια ανεπτυγμένη και ώριμη οικονομία παράγουμε και μεταφέρουμε τη νέα γνώση.

9 Με την καινοτομία και την δημιουργία της νέας γνώσης  Δημιουργούμε και παράγουμε (παραγωγικότητα) νέα προϊόντα.  Έτσι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε σε επιθυμητά επίπεδα τις αμοιβές, τις υψηλές κρατικές κοινωνικές δαπάνες, τον ρυθμό ανάπτυξης, να συγκρατήσουμε την ανεργία.  Η διαδικασία όμως της καινοτομίας είναι συνεχής και διαρκής. Η κυβέρνηση οφείλει να δίνει κίνητρα για την επίτευξη της καινοτομίας (και λιγότερο να ενισχύει τον μιμητισμό και εισαγωγή τεχνολογίας από το εξωτερικό)  Για να εφαρμοστεί όμως και να έχει αποτέλεσμα αυτή η καινοτομική εφαρμογή/προϊόν/διαδικασία, θα πρέπει να υπάρχει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και συνεχής μεταφορά της γνώσης.

10 Καινοτομίες και δημιουργική μίμηση Όταν μια επιχείρηση προσφέρει στους καταναλωτές, παράγοντας ή διακινώντας το, ένα εντελώς νέο προϊόν ή υπηρεσία, που δεν έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή ξαναεμφανιστεί στην αγορά, λέμε ότι η επιχείρηση και ο επιχειρηματίας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ. Όταν το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρεται είναι μια βελτιωμένη μορφή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, που ήδη κυκλοφορεί επιτυχημένα στην αγορά από άλλες επιχειρήσεις, τότε λέμε ότι η επιχείρηση και ο επιχειρηματίας μιμούνται δημιουργικά.

11 Καινοτομία Η έννοια της καινοτομίας έχει έναν ευρύ χαρακτήρα και μπορεί να αναφέρεται: – Στο ίδιο το προϊόν ή την υπηρεσία, που έρχεται να καλύψει εξ’ αρχής ή με πληρέστερο τρόπο μια ανάγκη. – Μπορεί να αφορά ακόμα, στη μέθοδο παραγωγής ή την οργάνωση μιας επιχείρησης, ώστε να μειωθεί το κόστος και να φτάσει το προϊόν ή η υπηρεσία σε πλατύτερα στρώματα καταναλωτών, αυξάνοντας έτσι τη συνολική ευημερία.

12 Καινοτομία Τέλος, η καινοτομία μπορεί να αναφέρεται στο άνοιγμα ή τη δημιουργία νέων αγορών για υφιστάμενα προϊόντα, όπως έγινε στην περίπτωση της κατάκτησης της παγκόσμιας αγοράς από τα ελληνικά προϊόντα ΜΕΤΑΞΑ ή στην περίπτωση της δημιουργίας μιας νέας καταναλωτικής αγοράς από τα οικολογικά προϊόντα. Με εξαίρεση τη περίπτωση των νέων αγορών, οι καινοτομίες οφείλονται συνήθως σε τεχνολογικές ή επιστημονικές εφευρέσεις που γίνονται από τον ίδιο τον επιχειρηματία ή, πράγμα που είναι συνηθέστερο στην εποχή μας, από τα αρμόδια Τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

13 Μίμηση  Από την άλλη μεριά, η δημιουργική μίμηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας από μια νέα επιχείρηση μπορεί κυρίως να αναφέρεται:  στη βελτίωση της ποιότητας  στη βελτίωση της συσκευασίας και  στη βελτίωση της εξυπηρέτησης προς τον πελάτη.  Στη δημιουργική μίμηση οφείλουμε τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων και υπηρεσιών που βρίσκουμε σήμερα στην αγορά και που ικανοποιούν βασικά, την ίδια ανάγκη. Και στη δημιουργική μίμηση στηρίχθηκε, σε σημαντικό βαθμό, αυτό που αποκαλούμε Ιαπωνικό οικονομικό θαύμα κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.

14 Αξιοποίηση γνώσεων και πληροφοριών Από τη μία πλευρά, ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί τις ειδικές γνώσεις η πληροφορίες που μπορεί να διαθέτει ή να αποκτά, π.χ. μέσω εφευρέσεων, έρευνας, νέων μεθόδων κλπ., για να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά μέσω μιας νέας επιχείρησης, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό το συνολικό απόθεμα γνώσεων και το επίπεδο ευημερίας των καταναλωτών, αφού τους δίνει τη δυνατότητα να βρουν και να προμηθευτούν καλύτερα και φθηνότερα προϊόντα.

15 Αξιοποίηση γνώσεων και πληροφοριών Από την άλλη πλευρά, ο επιχειρηματίας είναι δυνατόν να αξιοποιήσει και την άγνοια ή την ελλιπή πληροφόρηση που ενδέχεται να υπάρχει μεταξύ αυτών που εμπλέκονται στη λειτουργία της αγοράς. Αυτό συμβαίνει γιατί η αγορά είναι ένας μηχανισμός που στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί πάντα τέλεια. Έτσι, ένας επιχειρηματίας που «βλέπει» μια ευκαιρία εκεί που όλοι οι άλλοι δε βλέπουν τίποτα, μπορεί να ξεκινήσει μια κερδοφόρα επιχείρηση. Η δημιουργία του ίδιου του διαδικτύου ήταν μια τέτοια περίπτωση.

16 Επιχειρηματίας και επιχειρηματικότητα Πριν ξεκινήσει μία επιχείρηση θα πρέπει να δει αν είναι κατάλληλος για επιχειρηματίας και να προβεί σε εκείνες τις ενέργειες που θα του δώσουν την δυνατότητα να πάρει την σωστή επιχειρηματική απόφαση.

17 Είναι κατάλληλος για επιχειρηματίας;  Έχει τις ικανότητες, την ενεργητικότητα και την επιμονή που χρειάζεται για να βάλεις μπροστά μια επιχείρηση και να την κάνει να προοδεύσει;  Έχει ποτέ ζητήσει από τους δικούς του να του πουν την αντικειμενική τους γνώμη για το αν πραγματικά μπορεί να προχωρήσει σε δικιά του δουλειά;  Είναι προετοιμασμένος να δουλέψει σκληρά και πολλές ώρες για το στήσιμο της επιχείρησης του;  Είναι η υγεία του όσο χρειάζεται καλή για να αντέξει στις απαιτήσεις της δουλειάς του;  Είναι ο τύπος που του αρέσει να αναλαμβάνει ευθύνες και κινδύνους;

18 Είναι κατάλληλος για επιχειρηματίας;  Μπορεί να παίρνει μόνος του αποφάσεις;  Έχει σκεφτεί ποτέ που μειονεκτεί; Και αν ναι, θα είναι διατεθειμένος να συνεταιριστεί με κάποιον που έχει τις ικανότητες που του λείπουν;  Θεωρεί τον εαυτό του συνεργάσιμο άτομο;  Μπορεί να τελειώσει κάτι που αρχίζει;  Μπορεί να καθοδηγήσει και να παρακινήσει τους άλλους;  Έχει τον αέρα του νικητή;  Τέλος έχει αρκετές οικονομίες για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του και να ξεκινήσει την επιχείρηση του;

19 Έχει κάνει Έρευνα Αγοράς;  Σε αυτό το στάδιο οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι:  Ποιοι είναι οι υποψήφιοι πελάτες του;  Πόσοι είναι αυτοί;  Αγοράζουν ήδη το προϊόν ή την υπηρεσία που σκοπεύει να πουλήσει ή να παρέχει  Πώς μπορεί να τους προσεγγίσει;  Έχει παρατηρήσει πώς ενεργούν οι ανταγωνιστές του για να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες;  Ποια είναι η τιμή που μπορεί να πουλήσει το προϊόν του;  Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές του; Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα αυτών.

20 Έχει κάνει Έρευνα Αγοράς;  Εξέτασε την περίπτωση πιθανής συνεργασίας με την επιχείρηση στην οποία εργάζεται τώρα; Ίσως μπορεί να γίνει υπεργολάβος του σημερινού του εργοδότη  Θα τον εμπιστευτούν τα άτομα με τα οποία συνεργάζεται σήμερα αν κάνει κάτι από μόνος του;  Μίλησε με κάποιο άτομο που έχει ήδη δημιουργήσει δική του επιχείρηση;  Έχει παρατηρήσει το σημερινό του εργοδότη για να δει προσεχτικά πώς διοικεί την επιχείρησή του;  Έχει ερευνήσει την περίπτωση αγοράς μιας επιχείρησης που ήδη υπάρχει ή την περίπτωση της Δικαιοχρησίας (franchise);

21 Έχει εγκαταστήσει την επιχείρησή του σε σωστό Σημείο;  Η επιλογή του σωστού τόπου εγκατάστασης απαιτεί χρόνο και προσπάθεια.  Ο τόπος εγκατάστασης παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης και αν έχει κάνει λάθος μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες..  Πρέπει να μελετήσει τα παρακάτω:  Τη συνολική επιφάνεια του χώρου εγκατάστασης και αν επαρκεί για μελλοντική επέκταση.  Τις απαιτούμενες ειδικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.  Αν θα χτίσει ή θα νοικιάσει τους χώρους που χρειάζεσαι Πρέπει να συγκρίνει τι θα κόστιζε το ένα και τι το άλλο.  Τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων για φόρτωμα, ξεφόρτωμα κτλ.  Εάν εντάσσεται ο χώρος σε ένα περιβάλλον σύμφωνο με την εικόνα που θέλει να δώσει στην επιχείρηση.  Η τελική του επιλογή εξαρτάται από τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει.

22 Έχει επιλέξει το σωστό προϊόν και τον σωστό εξοπλισμό;  Γνωρίζει με σαφήνεια τα προϊόντα που επιθυμεί να παράγει ή να προωθήσει;  Έχει μελετήσει την παραγωγική διαδικασία και τον χρόνο παραγγελιών;  Έχει καταγράψει όλα τα μέσα (π.χ. μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, ρευστά, τρόπο πληρωμής κ.λ.π) που θα του επιτρέψουν να πραγματοποιήσει τον όγκο της παραγωγής ή παραγγελίας του στο επίπεδο της ποιότητας, των τιμών και των αναγκαίων προθεσμιών;  Οι δυνατότητες παραγωγής ή παραγγελίας του θα είναι σύμφωνες με τον προβλεπόμενο τζίρο και λαμβάνουν υπόψη τον εποχιακό χαρακτήρα της δραστηριότητας; (εφόσον υπάρχει)  Ο όγκος της προβλεπόμενης παραγωγής ή παραγγελίας του, υπολογίστηκε με ακρίβεια ή είναι αποτέλεσμα στατιστικών πληροφοριών;

23 Έχει Επιλέξει το προσωπικό που του χρειάζεται;  Η σωστή επιλογή και αξιοποίηση του προσωπικού της επιχείρησης του συνδέεται άμεσα με την παραγωγικότητα της.  Γνωρίζει τις ειδικότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης του;  Έχει προσδιορίσει το προφίλ των ατόμων που θέλει να προσλάβει;  Έχει διαμορφώσει ένα οργανόγραμμα της επιχείρησης του;  Έχει προσλάβει άτομα για να καλύψουν όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και τα δικά του αδύνατα σημεία;  Γνωρίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει για την πρόσληψη προσωπικού;  Γνωρίζει τις υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζομένους;

24 Έχει προσδιορίσει τις σωστές τιμές;  Χρειάζεται να προσδιορίσεις τις τιμές που θα χρεώνεις ώστε να καλύπτεις το κόστος και να σου μένει και κέρδος.  Κάθε απόφαση που έχει σχέση με τις τιμές πωλήσεων βασίζεται σε δύο σκέλη:  Στο κόστος για να αγορασθεί ή παραχθεί το προϊόν.  Στην ποσότητα προϊόντος που είναι διατεθειμένη να απορροφήσει η αγορά ανάλογα με τις τιμές που χρεώνει η επιχείρηση και επομένως και το σύνολο των πωλήσεων που θα μπορέσει η επιχείρηση να πραγματοποιήσει.  Η κρίσιμη ερώτηση είναι :  Ποια τιμή συμφέρει περισσότερο την επιχείρηση να χρεώνει;

25 Τιμές  Για να απαντηθεί η ερώτηση αυτή θα πρέπει να ζυγιστεί το ΚΟΣΤΟΣ με τη ΖΗΤΗΣΗ.  Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δημιουργήσει μόνος του μια σειρά από προβλέψεις για τις πωλήσεις. Εφοδιασμένος με όσο μπορεί καλύτερες πληροφορίες, να προσπαθήσει να προβλέψει πόσες θα μπορούσαν να είναι οι πωλήσεις του, αν χρεώνει διάφορες τιμές.  Μπορεί μετά να συσχετίσει τις προβλέψεις του αυτές με το κόστος που απαιτείται για να αγορασθούν ή παραχθούν διάφορες ποσότητες προϊόντος.  Οι προβλέψεις για τις πωλήσεις και για το συνολικό κόστος αγοράς μπορούν στη συνέχεια να τοποθετηθούν συγχρόνως σε ένα απλό διάγραμμα, (γνωστό σαν διάγραμμα του νεκρού σημείου) που μπορεί εύκολα να το ερμηνεύσει.

26 Τιμές Θα πρέπει πρώτα να θυμάται ότι η τιμή πώλησης που τελικά θα διαλέξει για να πουλά το προϊόν, δεν είναι αναγκαστικά αυτή που θα του επιτρέψει να πουλήσει πιο πολλά, αλλά αυτή που θα του αφήνει το μεγαλύτερο κέρδος. Μερικές φορές μια επιχείρηση μπορεί να δικαιολογήσει μια μεγαλύτερη τιμή στη βάση της ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας και γρηγορότερη παράδοση και καλύτερο service μετά την πώληση.


Κατέβασμα ppt "Διάλεξη 2 η (2013 – 14) Επιχειρηματικοτητα και Καινοτομια Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google