Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιγράψτε με λίγα λόγια τις αρχές που εφαρμόζονται σε μια: α) έρευνα κοορτών β) έρευνα ασθενών-μαρτύρων ΕΡΩΤΗΣΗ 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιγράψτε με λίγα λόγια τις αρχές που εφαρμόζονται σε μια: α) έρευνα κοορτών β) έρευνα ασθενών-μαρτύρων ΕΡΩΤΗΣΗ 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιγράψτε με λίγα λόγια τις αρχές που εφαρμόζονται σε μια: α) έρευνα κοορτών β) έρευνα ασθενών-μαρτύρων ΕΡΩΤΗΣΗ 1

2 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Δώστε παραδείγματα καταστάσεων όπου κάποιος πρέπει να κάνει μια έρευνα ασθενών-μαρτύρων παρά έρευνα κοορτών. Δώστε παραδείγματα καταστάσεων όπου κάποιος πρέπει να κάνει μια έρευνα ασθενών-μαρτύρων παρά έρευνα κοορτών.

3 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Για παράδειγμα, στο ενδεχόμενο της σπάνιας νόσου. Για παράδειγμα, στο ενδεχόμενο της σπάνιας νόσου.

4 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Μια έρευνα ασθενών-μαρτύρων έδωσε τα εξής αποτελέσματα Μια έρευνα ασθενών-μαρτύρων έδωσε τα εξής αποτελέσματα ΕκτεθέντεςΜη εκτεθέντες ΕκτεθέντεςΜη εκτεθέντες Ασθενείς 200 200 Μάρτυρες 50 250 Υπολογίστε τον εκτιμητή του σχετικού κινδύνου. Υπολογίστε τον εκτιμητή του σχετικού κινδύνου.

5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 RR = (200 X 250)/(200 X 50) = 5 RR = (200 X 250)/(200 X 50) = 5

6 ΕΡΩΤΗΣΗ 4 Μια έρευνα ασθενών-μαρτύρων της σχέσης μεταξύ μυοκαρδιακού εμφράγματος (ΜΕ) και καπνίσματος έδωσε τα εξής αποτελέσματα: Μια έρευνα ασθενών-μαρτύρων της σχέσης μεταξύ μυοκαρδιακού εμφράγματος (ΜΕ) και καπνίσματος έδωσε τα εξής αποτελέσματα: Υπολογίστε το σχετικό κίνδυνο του ΜΕ, με τους μη καπνιστές, ως ομάδα αναφοράς, γι' αυτούς που καπνίζουν: α) 1/2 p/dβ) 1 p/d γ) 2 p/d

7 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4

8 ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Από 595 ασθενείς που μεταγγίστηκαν και 712 που όχι, 75 και 16 αντίστοιχα ανέπτυξαν ηπατίτιδα στη διάρκεια μιας παρακολούθησης 21/2 ετών σε μια μελέτη που σχεδιάστηκε να εκτιμήσει τον σχετικό κίνδυνο. Από 595 ασθενείς που μεταγγίστηκαν και 712 που όχι, 75 και 16 αντίστοιχα ανέπτυξαν ηπατίτιδα στη διάρκεια μιας παρακολούθησης 21/2 ετών σε μια μελέτη που σχεδιάστηκε να εκτιμήσει τον σχετικό κίνδυνο. α) Τι τύπος μελέτης είναι; β) Υπολογίστε το σχετικό κίνδυνο.

9 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5

10 ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Η επίπτωση του μυοκαρδιακού εμφράγματος (ΜΕ) είναι υψηλότερη στη Φινλανδία παρά στη Σουηδία. Στα νότια προάστια της Στοκχόλμης μια έρευνα διεξήχθη βασισμένη στους μεσήλικες άντρες που ανέπτυξαν ΜΕ στα 1974-76 και σε μάρτυρες από το γενικό αντρικό πληθυσμό. Πληροφορίες συγκεντρώθηκαν για τη χώρα καταγωγής και για τη διάρκεια παραμονής στη Σουηδία. Η επίπτωση του μυοκαρδιακού εμφράγματος (ΜΕ) είναι υψηλότερη στη Φινλανδία παρά στη Σουηδία. Στα νότια προάστια της Στοκχόλμης μια έρευνα διεξήχθη βασισμένη στους μεσήλικες άντρες που ανέπτυξαν ΜΕ στα 1974-76 και σε μάρτυρες από το γενικό αντρικό πληθυσμό. Πληροφορίες συγκεντρώθηκαν για τη χώρα καταγωγής και για τη διάρκεια παραμονής στη Σουηδία. Υπολογίστε το RR ΜΕ μεταξύ των Φιλανδών μεταναστών σε σύγκριση με τους Σουηδούς: α) για εκείνους που ζουν στη Σουηδία 0-19 έτη. β) για εκείνους που ζουν στη Σουηδία 20 έτη ή περισσότερα.

11 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6

12 ΕΡΩΤΗΣΗ 7 Σε μια «ασθενείς-μάρτυρες» μελέτη πάρθηκε συνέντευξη από 110 παντρεμένες γυναίκες με ΜΕ και 220 μάρτυρες. Οι ερωτήσεις σκόπευαν να ταυτοποιήσουν γυναίκες με υπέρταση, στηθάγχη και διαβήτη, καθώς και στο να ταυτοποιήσουν διαφορές στην εκπαίδευση μεταξύ αντρών και γυναικών. Τ' αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα. Υπολογίστε τον RR ανάπτυξης ΜΕ για τις γυναίκες με: α) υπέρταση β) στηθάγχη γ) διαβήτη δ) εκπαιδευτικό υπόβαθρο που διαφέρει από το υπόβαθρο του άντρα της κατά πάνω από ένα επίπεδα στην κλίμακα εκπαίδευσης. Σε μια «ασθενείς-μάρτυρες» μελέτη πάρθηκε συνέντευξη από 110 παντρεμένες γυναίκες με ΜΕ και 220 μάρτυρες. Οι ερωτήσεις σκόπευαν να ταυτοποιήσουν γυναίκες με υπέρταση, στηθάγχη και διαβήτη, καθώς και στο να ταυτοποιήσουν διαφορές στην εκπαίδευση μεταξύ αντρών και γυναικών. Τ' αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα. Υπολογίστε τον RR ανάπτυξης ΜΕ για τις γυναίκες με: α) υπέρταση β) στηθάγχη γ) διαβήτη δ) εκπαιδευτικό υπόβαθρο που διαφέρει από το υπόβαθρο του άντρα της κατά πάνω από ένα επίπεδα στην κλίμακα εκπαίδευσης.

13 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7

14 ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Για να βρουν εάν η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών επηρεάζει τον κίνδυνο ανάπτυξης ΜΕ, μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων έγινε μεταξύ παντρεμένων νοσοκόμων στις Η ΠΑ, όπου 159 νοσοκομειακά νοσηλευθείσες περιπτώσεις συγκρίθηκαν με 3180 μάρτυρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 21 από τις ασθενείς και 273 από τους μάρτυρες είχαν χρησιμοποιήσει αντισυλληπτικά χάπια. Για να βρουν εάν η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών επηρεάζει τον κίνδυνο ανάπτυξης ΜΕ, μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων έγινε μεταξύ παντρεμένων νοσοκόμων στις Η ΠΑ, όπου 159 νοσοκομειακά νοσηλευθείσες περιπτώσεις συγκρίθηκαν με 3180 μάρτυρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 21 από τις ασθενείς και 273 από τους μάρτυρες είχαν χρησιμοποιήσει αντισυλληπτικά χάπια. α) Υπολογίστε τον RR β) Τι πιθανοί συγχυστές έπρεπε να ληφθούν υπόψη;

15 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 β) Ηλικία, κάπνισμα, υπέρβαρο σώματος, ιστορικό υπέρτασης και άλλων παραγόντων που ίσως σχετίζονται με τη χρήση αντισυλληπτικών και επηρεάζουν τον κίνδυνο μυοκαρδιακού εμφράγματος.

16 ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Σε μια μελέτη της σχέσης μεταξύ οξείας μη λεμφογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛΛ) και επαγγελματικής έκθεσης σε παράγωγα πετρελαίου, ακολουθήθηκε η ακόλουθη διαδικασία: 50 διαδοχικές περιπτώσεις της νόσου καταγράφηκαν σε μια κλινική και η έκθεση τους σε παράγωγα πετρελαίου καθορίστηκε από επαγγελματικές πληροφορίες. Με τον ίδιο τρόπο 100 άρρωστοι που είχαν νοσηλευτεί για μη κακοήθειες καταγράφηκαν και εξετάστηκαν. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: Σε μια μελέτη της σχέσης μεταξύ οξείας μη λεμφογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛΛ) και επαγγελματικής έκθεσης σε παράγωγα πετρελαίου, ακολουθήθηκε η ακόλουθη διαδικασία: 50 διαδοχικές περιπτώσεις της νόσου καταγράφηκαν σε μια κλινική και η έκθεση τους σε παράγωγα πετρελαίου καθορίστηκε από επαγγελματικές πληροφορίες. Με τον ίδιο τρόπο 100 άρρωστοι που είχαν νοσηλευτεί για μη κακοήθειες καταγράφηκαν και εξετάστηκαν. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: α) Τι τύπος έρευνας είναι αυτός; β) Υπάρχει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της έκθεσης που μελετήθηκε και της νόσου; γ) Κάνετε μια ποσοτική σύγκριση της συχνότητας της νόσου μεταξύ εκτεθέντων και μη εκτεθέντων. δ) Με απουσία άλλων λεπτομερειών, μπορεί μια πιθανή σχέση να ερμηνευτεί ως αιτιώδης; Γιατί ή γιατί όχι;

17 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 α) Μελέτη «ασθενείς-μάρτυρες» β) Ναι γ) RR = (18 Χ 90)/(32 Χ 10) = 5.1 δ) Όχι, πιθανά προβλήματα εγκυρότητας πρέπει να συνυπολογιστούν.

18 ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Σε μια μελέτη «ασθενών-μαρτύρων», πάρθηκαν συνεντεύξεις από αρρώστους και μάρτυρες για τις διαιτητικές, καπνιστικές και αλκοολικές συνήθειες, που υποπτεύονταν ότι είναι σπουδαίες στην ανάπτυξη της νόσου. Οι ασθενείς αποτελούνταν από όλα τα άτομα ενός ορισμένου πληθυσμού, τα οποία στη διάρκεια ενός έτους ανέπτυξαν μια ορισμένη μορφή καρκίνου. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της επιλογής των μαρτύρων από άτομα που διαρκούντος του έτους ανέπτυξαν κάποια άλλη σοβαρή νόσο, αντί της επιλογής μαρτύρων από υγιή άτομα του πληθυσμού; Σε μια μελέτη «ασθενών-μαρτύρων», πάρθηκαν συνεντεύξεις από αρρώστους και μάρτυρες για τις διαιτητικές, καπνιστικές και αλκοολικές συνήθειες, που υποπτεύονταν ότι είναι σπουδαίες στην ανάπτυξη της νόσου. Οι ασθενείς αποτελούνταν από όλα τα άτομα ενός ορισμένου πληθυσμού, τα οποία στη διάρκεια ενός έτους ανέπτυξαν μια ορισμένη μορφή καρκίνου. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της επιλογής των μαρτύρων από άτομα που διαρκούντος του έτους ανέπτυξαν κάποια άλλη σοβαρή νόσο, αντί της επιλογής μαρτύρων από υγιή άτομα του πληθυσμού;

19 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10 ► Πλεονεκτήματα: Ίσως μικρότερο ποσοστό μη ανταποκρινομένων και μικρότερη διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς την ποιότητα των δεδομένων ► Μειονεκτήματα: Η πιθανότητα ότι η ομάδα ελέγχου δεν αντανακλά τη συχνότητα της έκθεσης στον πληθυσμό απ' τον οποίο προέρχονται τα περιστατικά.

20 ΕΡΩΤΗΣΗ 11 Μια μελέτη ασθενείς-μάρτυρες σχεδιάζεται να ερευνήσει τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και μυοκαρδιακού εμφράγματος (ΜΕ). Τα περιστατικά διαλέγονται από το καρδιολογικό τμήμα ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Δύο πιθανές ομάδες ελέγχου συζητήθηκαν. Η μια ομάδα περιλαμβάνει αρρώστους με τραύματα από ατυχήματα που φθάνουν στο τμήμα επειγόντων του ίδιου νοσοκομείου. Η άλλη ομάδα ελέγχου περιλαμβάνει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης του νοσοκομείου. Μια μελέτη ασθενείς-μάρτυρες σχεδιάζεται να ερευνήσει τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και μυοκαρδιακού εμφράγματος (ΜΕ). Τα περιστατικά διαλέγονται από το καρδιολογικό τμήμα ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Δύο πιθανές ομάδες ελέγχου συζητήθηκαν. Η μια ομάδα περιλαμβάνει αρρώστους με τραύματα από ατυχήματα που φθάνουν στο τμήμα επειγόντων του ίδιου νοσοκομείου. Η άλλη ομάδα ελέγχου περιλαμβάνει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης του νοσοκομείου. α) Ποια ομάδα ελέγχου θα δώσει το μεγαλύτερο RR; β) Ποιο κύριο ζήτημα θα έπρεπε να τεθεί για την επιλογή μιας συγκριτικής ομάδας σ' αυτόν τον τύπο μελέτης; γ) Προτείνατε μια κατάλληλη ομάδα ελέγχου έχοντας κατά νου το (β), καθώς και τον κίνδυνο να πέσετε έξω, καθώς και τη διαφορική δυσταξινόμηση της έκθεσης.

21 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11 α) Το πληθυσμιακό δείγμα. β) Η ομάδα ελέγχου πρέπει να επιλέγεται έτσι που να αντανακλά την παρουσία της έκθεσης στον πληθυσμό από τον οποίο επιλέγονται οι ασθενείς. γ) Μια ομάδα ασθενών των οποίων η νόσος (σε αντίθεση με τις κακώσεις που σχετίζονται με το οινόπνευμα) δεν σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ.

22 ΕΡΩΤΗΣΗ 12 Τι εννοούμε με Τι εννοούμε με α) την ακρίβεια, β) την εγκυρότητα;

23 ΕΡΩΤΗΣΗ 13 Δώστε ένα δικό σας παράδειγμα Δώστε ένα δικό σας παράδειγμα α) σύγχυσης, β) δυσταξινόμησης, γ) προκατάληψης επιλογής.

24 ΕΡΩΤΗΣΗ 14 Η κατανάλωση οινοπνεύματος ελέγχθηκε σ' ένα τυχαίο δείγμα πληθυσμού. Τα άτομα χωρίστηκαν σ' εκείνα που κατανάλωναν αλκοόλ και σ' εκείνα που όχι. Μια παρακολούθηση έδειξε μια υπερβάλλουσα επίπτωση πνευμονικού καρκίνου μεταξύ των καταναλωτών αλκοόλ. Συζητείστε την εγκυρότητα της. Η κατανάλωση οινοπνεύματος ελέγχθηκε σ' ένα τυχαίο δείγμα πληθυσμού. Τα άτομα χωρίστηκαν σ' εκείνα που κατανάλωναν αλκοόλ και σ' εκείνα που όχι. Μια παρακολούθηση έδειξε μια υπερβάλλουσα επίπτωση πνευμονικού καρκίνου μεταξύ των καταναλωτών αλκοόλ. Συζητείστε την εγκυρότητα της.

25 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14 Το κάπνισμα είναι πιθανό να είναι ένας συγχυστής. Το κάπνισμα είναι πιθανό να είναι ένας συγχυστής.

26 ΕΡΩΤΗΣΗ 15 Σε μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων, άτομα τα οποία είχαν αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονα και υγιείς μάρτυρες ρωτήθηκαν για την εμφάνιση του πνευμονικού καρκίνου στους φυσικούς συγγενείς τους. Ο στόχος είναι να μελετήσουμε την επίδραση της κληρονομικότητας στην εμφάνιση του πνευμονικού καρκίνου. Σε μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων, άτομα τα οποία είχαν αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονα και υγιείς μάρτυρες ρωτήθηκαν για την εμφάνιση του πνευμονικού καρκίνου στους φυσικούς συγγενείς τους. Ο στόχος είναι να μελετήσουμε την επίδραση της κληρονομικότητας στην εμφάνιση του πνευμονικού καρκίνου. α) Συζητείστε την πιθανότητα διαφορών στη δυσταξινόμηση της έκθεσης, μεταξύ ασθενών και μαρτύρων β) Αναφέρατε πιθανούς παράγοντες σύγχυσης.

27 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15 α) Σε σύγκριση με έναν υγιή μάρτυρα, ένα άτομο με πνευμονικό καρκίνο είναι πιθανόν πιο ενημερωμένο για τις περιπτώσεις πνευμονικού καρκίνου που έχουν παρουσιαστεί στην οικογένεια του. Αυτή η πηγή σφάλματος είναι πιθανόν μικρότερης σημασίας για τους στενούς συγγενείς (γονείς και αδέρφια) απ' ό,τι σε πιο μακρινούς συγγενείς, β) Το κάπνισμα, η ακτινοβολία από ραδόνιο στα σπίτια και άλλοι παράγοντες που μπορεί να συνδιακυμαίνονται με την «έκθεση» (βιολογική σχέση με κάποιον που έχει καρκίνο του πνεύμονα) και επηρεάζουν τον κίνδυνο πνευμονικού καρκίνου.

28 ΕΡΩΤΗΣΗ 16 Α. Ποιοι πιθανοί παράγοντες σύγχυσης (εκτός από την ηλικία) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μία έρευνα του πώς η εργασία σε μεταλλεία επηρεάζει την επίπτωση του πνευμονικού καρκίνου και του καρκίνου του στοματοφάρυγγα στους άνδρες. Β. Τι απαιτείται για να θεωρηθούν αυτοί οι παράγοντες συγχυστές;

29 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16 α) Το αλκοόλ (καρκίνος του στοματοφάρυγγα), ακτινοβολία από ραδόνιο στα σπίτια (πνευμονικός καρκίνος), κάπνισμα (και στα δύο) και άλλοι παράγοντες, που μπορεί να διακυμαίνονται σε συσχέτιση με την έκθεση (δουλειά σε ορυχείο) και επηρεάζουν τον κίνδυνο του αντίστοιχου τύπου καρκίνου β) Ότι κατανέμονται άνισα στις δύο ομάδες (εκτεθέντες και μη εκτεθέντες, αντίστοιχα) και ότι επηρεάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης του αντίστοιχου τύπου καρκίνου.

30 ΕΡΩΤΗΣΗ 17 Ο κίνδυνος να γεννηθεί ένα παιδί με σύνδρομο Down είναι γνωστό ότι αυξάνεται, όσο αυξάνει η ηλικία της μητέρας. Μία έρευνα σχεδιάζεται ώστε να καθοριστεί, εάν αυτός ο κίνδυνος επηρεάζεται επίσης και από την ηλικία του πατέρα. Ο κίνδυνος να γεννηθεί ένα παιδί με σύνδρομο Down είναι γνωστό ότι αυξάνεται, όσο αυξάνει η ηλικία της μητέρας. Μία έρευνα σχεδιάζεται ώστε να καθοριστεί, εάν αυτός ο κίνδυνος επηρεάζεται επίσης και από την ηλικία του πατέρα. α) Αναφέρατε έναν παράγοντα σύγχυσης, που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στη μελέτη β) Γιατί αυτός ο παράγοντας είναι συγχυστής;

31 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17 α) Η ηλικία της μητέρας. β) Η ηλικία της μητέρας συνδιακυμαίνεται με την μελετώμενη «έκθεση» (= ηλικία του πατέρα) και επηρεάζει τον κίνδυνο συνδρόμου Down.

32 ΕΡΩΤΗΣΗ 18 Μία έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες, που πίνουν το λιγότερο 5 φλυτζάνια καφέ την ημέρα, διατρέχουν διπλό κίνδυνο (προτυπωμένος κατά ηλικία RR) από άλλες, να αναπτύξουν έμφραγμα του μυοκαρδίου. Μια λεπτομερέστερη, ωστόσο, ανάλυση έδειξε ότι αυτός ο υπερβολικός κίνδυνος θα μπορούσε, σχεδόν καθ' ολοκληρία, να αποδοθεί σε έναν παράγοντα σύγχυσης. Ποιος είναι ο συγχυστής; Μία έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες, που πίνουν το λιγότερο 5 φλυτζάνια καφέ την ημέρα, διατρέχουν διπλό κίνδυνο (προτυπωμένος κατά ηλικία RR) από άλλες, να αναπτύξουν έμφραγμα του μυοκαρδίου. Μια λεπτομερέστερη, ωστόσο, ανάλυση έδειξε ότι αυτός ο υπερβολικός κίνδυνος θα μπορούσε, σχεδόν καθ' ολοκληρία, να αποδοθεί σε έναν παράγοντα σύγχυσης. Ποιος είναι ο συγχυστής;

33 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18 Το κάπνισμα.

34 ΕΡΩΤΗΣΗ 19 Μια μελέτη κοορτών σχεδιάζεται για να ερευνηθεί η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ από τη μητέρα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και του εμβρυϊκού αλκοολικού συνδρόμου (Fetal Alcohol Syndrome) στο νεογέννητο. Συζητείστε πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την ταυτοποίηση των περιπτώσεων. Μια μελέτη κοορτών σχεδιάζεται για να ερευνηθεί η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ από τη μητέρα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και του εμβρυϊκού αλκοολικού συνδρόμου (Fetal Alcohol Syndrome) στο νεογέννητο. Συζητείστε πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την ταυτοποίηση των περιπτώσεων.

35 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19 Η διάγνωση του «Συνδρόμου του Αλκοολικού Εμβρύου» πιθανόν επηρεάζεται από τη γνώση της έκθεσης, δηλαδή την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η διάγνωση του «Συνδρόμου του Αλκοολικού Εμβρύου» πιθανόν επηρεάζεται από τη γνώση της έκθεσης, δηλαδή την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

36 ΕΡΩΤΗΣΗ 20 Μια μελέτη ασθενείς-μάρτυρες Χρόνιας Λεμφογενούς Λευχαιμίας (ΧΛΛ) έδειξε ότι οι στενοί συγγενείς των αρρώστων είχαν την ίδια νόσο πολύ πιο συχνά απ' ό,τι αναμενόταν. Αυτό το εύρημα μπορεί να ερμηνευτεί ως μία έκφραση της σπουδαιότητας της κληρονομικότητας για την ΧΛΛ. Προτείνατε άλλη ερμηνεία. Μια μελέτη ασθενείς-μάρτυρες Χρόνιας Λεμφογενούς Λευχαιμίας (ΧΛΛ) έδειξε ότι οι στενοί συγγενείς των αρρώστων είχαν την ίδια νόσο πολύ πιο συχνά απ' ό,τι αναμενόταν. Αυτό το εύρημα μπορεί να ερμηνευτεί ως μία έκφραση της σπουδαιότητας της κληρονομικότητας για την ΧΛΛ. Προτείνατε άλλη ερμηνεία.

37 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20 Στενοί συγγενείς ίσως έχουν «εκτεθεί» σε όμοιους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες ή συνήθειες ζωής. Αυτά ίσως επηρεάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ΧΛΛ. Στενοί συγγενείς ίσως έχουν «εκτεθεί» σε όμοιους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες ή συνήθειες ζωής. Αυτά ίσως επηρεάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ΧΛΛ.

38 ΕΡΩΤΗΣΗ 21 Μεταξύ 1949 και 1960, χιλιάδες παιδιά στο Ισραήλ έλαβαν αγωγή με ακτινοβολία Χ (το ισοδύναμο 120-140 rads στην επιφάνεια των ημισφαιρίων του εγκεφάλου) για τριχοφυτία της κεφαλής (λειχήνας του τριχωτού). Για να μελετηθεί, εάν η ακτινοβολία Χ επηρέασε την διανοητική ανάπτυξη των παιδιών, μία έρευνα παρακολούθησης έγινε σε 11.000 εκτεθειμένα παιδιά. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι είχαν χαμηλότερα IQ, χαμηλότερους σχολικούς βαθμούς και βραχύτερη εκπαίδευση απ' ό,τι μία ομάδα σύγκρισης. Μεταξύ 1949 και 1960, χιλιάδες παιδιά στο Ισραήλ έλαβαν αγωγή με ακτινοβολία Χ (το ισοδύναμο 120-140 rads στην επιφάνεια των ημισφαιρίων του εγκεφάλου) για τριχοφυτία της κεφαλής (λειχήνας του τριχωτού). Για να μελετηθεί, εάν η ακτινοβολία Χ επηρέασε την διανοητική ανάπτυξη των παιδιών, μία έρευνα παρακολούθησης έγινε σε 11.000 εκτεθειμένα παιδιά. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι είχαν χαμηλότερα IQ, χαμηλότερους σχολικούς βαθμούς και βραχύτερη εκπαίδευση απ' ό,τι μία ομάδα σύγκρισης. α) Ποιοι πιθανοί παράγοντες σύγχυσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν, αν η ομάδα σύγκρισης ήταν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού (της ίδιας ηλικίας και φύλου); β) Κάνετε συστάσεις για την επιλογή της ομάδας σύγκρισης.

39 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21 α) Κοινωνικό υπόβαθρο, κληρονομικότητα και άλλοι παράγοντες που ίσως διακυμαίνονται σε συσχετισμό με την έκθεση (θεραπεία με ακτινοβολία Χ για τριχοφυτία κεφαλής) και επηρεάζουν τους σχολικούς βαθμούς, κ.λπ. β) Αδελφοί και αδελφές των εκτεθειμένων παιδιών, ή πιθανόν μια όμοια ομάδα όπως το (α), αλλά, επιπρόσθετα, με όμοιο κοινωνικό και εθνικό υπόβαθρο.

40 ΕΡΩΤΗΣΗ 22 Άτομα, τα οποία είχαν εκτεθεί στη δουλειά τους σε αμίαντο, υποβλήθηκαν σε γενικές εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου (health check-ups), που περιλάμβαναν και μία ακτινογραφία θώρακα. Θετικά ευρήματα είχαν σαν αποτέλεσμα μία περισσότερο λεπτομερή εξέταση στο νοσοκομείο. Στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, κάποιοι ερευνητές θέλουν να διεξαγάγουν μία μελέτη ασθενών-μαρτύρων μεταξύ επιβεβαιωμένων ακτινολογικά πλευριτικών πλακών (pleural plaques = ΡΡ) και επαγγελματικής έκθεσης σε αμίαντο. Ασθενείς (με ΡΡ) και μάρτυρες (χωρίς ΡΡ) αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ασθενών που εξετάστηκαν με ακτινογραφία στο τμήμα, κατά τη διάρκεια ενός έτους. Να συζητηθεί η εγκυρότητα. Άτομα, τα οποία είχαν εκτεθεί στη δουλειά τους σε αμίαντο, υποβλήθηκαν σε γενικές εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου (health check-ups), που περιλάμβαναν και μία ακτινογραφία θώρακα. Θετικά ευρήματα είχαν σαν αποτέλεσμα μία περισσότερο λεπτομερή εξέταση στο νοσοκομείο. Στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, κάποιοι ερευνητές θέλουν να διεξαγάγουν μία μελέτη ασθενών-μαρτύρων μεταξύ επιβεβαιωμένων ακτινολογικά πλευριτικών πλακών (pleural plaques = ΡΡ) και επαγγελματικής έκθεσης σε αμίαντο. Ασθενείς (με ΡΡ) και μάρτυρες (χωρίς ΡΡ) αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ασθενών που εξετάστηκαν με ακτινογραφία στο τμήμα, κατά τη διάρκεια ενός έτους. Να συζητηθεί η εγκυρότητα.

41 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22 Συστηματικό σφάλμα επιλογής. Η ακτινογραφία θώρακα και η αποκάλυψη των πλευριτικών πλακών στις εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου βρίσκονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνους που εκτέθηκαν σε αμίαντο απ' ό,τι σ' εκείνους που δεν έχουν εκτεθεί. Συστηματικό σφάλμα επιλογής. Η ακτινογραφία θώρακα και η αποκάλυψη των πλευριτικών πλακών στις εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου βρίσκονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνους που εκτέθηκαν σε αμίαντο απ' ό,τι σ' εκείνους που δεν έχουν εκτεθεί.

42 ΕΡΩΤΗΣΗ 23 Ένας μαζικός προσυμπτωματικός έλεγχος ενός μεγάλου αριθμού μεσήλικων ανδρών συμπεριλάμβανε μια εξέταση χοληστερόλης του ορού. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια μιας τριετούς περιόδου παρακολούθησης, η θνησιμότητα και οι αιτίες θανάτου καταγράφηκαν. Οι άνδρες με χαμηλή χοληστερόλη ορού (κάτω από 170 mgr/100 ml) είχαν σημαντικά υψηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο, απ' ό,τι οι άλλοι. Να συζητηθεί η εγκυρότητα. Ένας μαζικός προσυμπτωματικός έλεγχος ενός μεγάλου αριθμού μεσήλικων ανδρών συμπεριλάμβανε μια εξέταση χοληστερόλης του ορού. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια μιας τριετούς περιόδου παρακολούθησης, η θνησιμότητα και οι αιτίες θανάτου καταγράφηκαν. Οι άνδρες με χαμηλή χοληστερόλη ορού (κάτω από 170 mgr/100 ml) είχαν σημαντικά υψηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο, απ' ό,τι οι άλλοι. Να συζητηθεί η εγκυρότητα.

43 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 23 Σύγχυση. Σύγχυση. Ο καρκίνος -διεγνωσμένος ή μη- μπορεί να προκαλέσει και τα δύο, χαμηλή χοληστερόλη ορού και θάνατο από καρκίνο μέσα σε τρία χρόνια. Ο καρκίνος -διεγνωσμένος ή μη- μπορεί να προκαλέσει και τα δύο, χαμηλή χοληστερόλη ορού και θάνατο από καρκίνο μέσα σε τρία χρόνια.

44 ΕΡΩΤΗΣΗ 24 Για να βρεθεί εάν το περιβάλλον εργασίας και οι συνθήκες εργασίας των πυροσβεστών έχουν επίδραση στον κίνδυνο να πεθάνουν από διάφορες αρρώστιες, έγινε μία σύγκριση της ειδικής κατά αιτία θνησιμότητας μεταξύ 5656 πυροσβεστών στη Βοστώνη, με την αντίστοιχη θνησιμότητα του λευκού ανδρικού πληθυσμού της Μασσαχουσέτης και την ολική των Ηνωμένων Πολιτειών, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ένα SMR μικρότερο από 50% για θνησιμότητα από λοιμώδεις νόσους, διαβήτη, ρευματικές καρδιοπάθειες, χρόνια νεφρίτιδα, νόσους του αίματος και αυτοκτονία. Να συζητηθεί η εγκυρότητα. Για να βρεθεί εάν το περιβάλλον εργασίας και οι συνθήκες εργασίας των πυροσβεστών έχουν επίδραση στον κίνδυνο να πεθάνουν από διάφορες αρρώστιες, έγινε μία σύγκριση της ειδικής κατά αιτία θνησιμότητας μεταξύ 5656 πυροσβεστών στη Βοστώνη, με την αντίστοιχη θνησιμότητα του λευκού ανδρικού πληθυσμού της Μασσαχουσέτης και την ολική των Ηνωμένων Πολιτειών, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ένα SMR μικρότερο από 50% για θνησιμότητα από λοιμώδεις νόσους, διαβήτη, ρευματικές καρδιοπάθειες, χρόνια νεφρίτιδα, νόσους του αίματος και αυτοκτονία. Να συζητηθεί η εγκυρότητα.

45 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 24 Πιθανό το αποκαλούμενο φαινόμενο του υγιούς εργάτη Πιθανό το αποκαλούμενο φαινόμενο του υγιούς εργάτη

46 ΕΡΩΤΗΣΗ 25 Σε μία έρευνα βρέθηκε ότι η κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται αρνητικά με τη σωματική δραστηριότητα, αλλά θετικά με το κάπνισμα και την παχυσαρκία. Συζητείστε την εγκυρότητα μιας μελέτης κοορτών, που να δείχνει ότι οι καταναλωτές αλκοόλ έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης εμφράγματος του μυοκαρδίου. Σε μία έρευνα βρέθηκε ότι η κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται αρνητικά με τη σωματική δραστηριότητα, αλλά θετικά με το κάπνισμα και την παχυσαρκία. Συζητείστε την εγκυρότητα μιας μελέτης κοορτών, που να δείχνει ότι οι καταναλωτές αλκοόλ έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης εμφράγματος του μυοκαρδίου.

47 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 25 Σύγχυση.

48 ΕΡΩΤΗΣΗ 26 Μία σύγκριση έδειξε, ότι οι μητέρες που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης γεννούν παιδιά με μικρότερο μήκος, χαμηλότερο βάρος, μικρότερη περίμετρο κεφαλής και υψηλότερη συχνότητα δυσπλασιών από άλλα παιδιά. Ποιοι πιθανοί παράγοντες σύγχυσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, εάν κανείς θέλει να βγάλει συμπεράσματα για την επίδραση της έκθεσης στο αλκοόλ στο μήκος του παιδιού, στο βάρος, στην περίμετρο κεφαλής, καθώς και στον κίνδυνο δυσπλασιών; Μία σύγκριση έδειξε, ότι οι μητέρες που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης γεννούν παιδιά με μικρότερο μήκος, χαμηλότερο βάρος, μικρότερη περίμετρο κεφαλής και υψηλότερη συχνότητα δυσπλασιών από άλλα παιδιά. Ποιοι πιθανοί παράγοντες σύγχυσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, εάν κανείς θέλει να βγάλει συμπεράσματα για την επίδραση της έκθεσης στο αλκοόλ στο μήκος του παιδιού, στο βάρος, στην περίμετρο κεφαλής, καθώς και στον κίνδυνο δυσπλασιών;

49 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 26 Το κάπνισμα, φάρμακα και λοιμώξεις κατά την εγκυμοσύνη, η διατροφή (διαιτητικές συνήθειες της μητέρας), το κοινωνικό υπόβαθρο, η κληρονομικότητα και πιθανώς άλλοι παράγοντες, που θεωρητικά μπορεί να συνδιακυμαίνονται με την έκθεση (αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη) και επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης μικρού βάρους, ύψους, κ.τ.λ., και των δυσπλασιών. Το κάπνισμα, φάρμακα και λοιμώξεις κατά την εγκυμοσύνη, η διατροφή (διαιτητικές συνήθειες της μητέρας), το κοινωνικό υπόβαθρο, η κληρονομικότητα και πιθανώς άλλοι παράγοντες, που θεωρητικά μπορεί να συνδιακυμαίνονται με την έκθεση (αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη) και επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης μικρού βάρους, ύψους, κ.τ.λ., και των δυσπλασιών.

50 ΕΡΩΤΗΣΗ 27 Διαιτητικές συνήθειες, κατανάλωση αλκοόλ και καπνού μελετήθηκαν σε άνδρες με καρκίνο του λάρυγγα και σε μια ομάδα ανδρών μαρτύρων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: Διαιτητικές συνήθειες, κατανάλωση αλκοόλ και καπνού μελετήθηκαν σε άνδρες με καρκίνο του λάρυγγα και σε μια ομάδα ανδρών μαρτύρων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: Υπολογίστε το σχετικό κίνδυνο καρκίνου του λάρυγγα: α) Για κάθε επίπεδο καπνίσματος, σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. β) Για κάθε επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ, σε σύγκριση με τη μηκατανάλωση αλκοόλ, γ) Για κάθε επίπεδο κατανάλωσης βιταμίνης Α, σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο, δ) Πώς μπορούν να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα; ε) Ποιοι πιθανοί συγχυστές πρέπει να αναμένονται σε μία μελέτη της σχέσης μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και του καρκίνου του λάρυγγα; στ) Τι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στην επιλογή της ομάδας ελέγχου, στην πιο πάνω μελέτη;

51 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 27 δ) Υπάρχει μία σχέση (σχέση «δόσης- απάντησης») μεταξύ καρκίνου του λάρυγγα και της κατανάλωσης καπνού, αλκοόλ και βιταμίνης Α, αντίστοιχα. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν παρέχουν καμία πληροφορία για το πώς αυτές οι καταναλωτικές συνήθειες σχετίζονται μεταξύ τους και με πιθανές άλλες «εκθέσεις» (σύγχυση;) ή πώς επιλέχθηκαν οι ομάδες και πώς μετρήθηκε η έκθεση (προκατάληψη επιλογής ή πληροφορίας;). ε) Ο καπνός, η βιταμίνη Α και άλλοι παράγοντες οι οποίοι συνδιακυμαίνονται με την κατανάλωση αλκοόλ και επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου του λάρυγγα στ) Ότι η ομάδα ελέγχου θα πρέπει να αντανακλά την κατανάλωση καπνού, αλκοόλ και βιταμίνης Α στον πληθυσμό απ' όπου προέρχονται οι περιπτώσεις. Ότι η μη ανταπόκριση μπορεί να κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα και ότι η ποιότητα των δεδομένων κατά τη μέτρηση της έκθεσης μπορεί να είναι όμοια με αυτή των περιπτώσεων.

52 ΕΡΩΤΗΣΗ 28 Σχεδιάστε μία πρόταση για μία επιδημιολογική έρευνα, που να καθορίζει αν η επανειλημμένη έκθεση σε ακτινογραφίες έχει επίδραση στον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Να συζητηθεί η εγκυρότητα. Σχεδιάστε μία πρόταση για μία επιδημιολογική έρευνα, που να καθορίζει αν η επανειλημμένη έκθεση σε ακτινογραφίες έχει επίδραση στον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Να συζητηθεί η εγκυρότητα.

53 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 28 Παράδειγμα μελέτης: Από τις γυναίκες με φυματίωση που προέρχονται από δύο σανατόρια κατά τη διάρκεια μιας περιόδου (1930-54), κάποιες (n1 = 1042) έλαβαν θεραπεία που περιλάμβανε ένα μεγάλο αριθμό εξετάσεων με ακτινογραφίες θώρακος (κατά μέσο όρο 100 κατά άτομο), ενώ οι υπόλοιπες γυναίκες (n2 = 722) έλαβαν κάποια άλλη θεραπεία. Για κάθε μία από τις δύο ομάδες έγινε μία σύγκριση του αριθμού των παρατηρηθεισών περιπτώσεων του καρκίνου του μαστού, μετά το εξιτήριο, με τον αναμενόμενο αριθμό επέλευσης της νόσου στο γυναικείο πληθυσμό (έμμεση προτύπωση κατά ηλικία). Τα αποτελέσματα φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Παράδειγμα μελέτης: Από τις γυναίκες με φυματίωση που προέρχονται από δύο σανατόρια κατά τη διάρκεια μιας περιόδου (1930-54), κάποιες (n1 = 1042) έλαβαν θεραπεία που περιλάμβανε ένα μεγάλο αριθμό εξετάσεων με ακτινογραφίες θώρακος (κατά μέσο όρο 100 κατά άτομο), ενώ οι υπόλοιπες γυναίκες (n2 = 722) έλαβαν κάποια άλλη θεραπεία. Για κάθε μία από τις δύο ομάδες έγινε μία σύγκριση του αριθμού των παρατηρηθεισών περιπτώσεων του καρκίνου του μαστού, μετά το εξιτήριο, με τον αναμενόμενο αριθμό επέλευσης της νόσου στο γυναικείο πληθυσμό (έμμεση προτύπωση κατά ηλικία). Τα αποτελέσματα φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Ένα πιθανό πρόβλημα εγκυρότητας σε μελέτες όπου η έκθεση είναι μία ιατρική θεραπεία εξέτασης (για παράδειγμα ακτινογραφίες θώρακα), είναι ότι η νόσος που θεραπεύεται ή εξετάζεται (π.χ., ΤΒ) μπορεί από μόνη της να είναι ένας δείκτης κινδύνου για τη μελετώμενη νόσο (π.χ. καρκίνος μαστού). Στο παρόν παράδειγμα έχει γίνει ταυτοποίηση των δύο ομάδων των γυναικών με ΤΒ, μία από τις οποίες έχει εκτεθεί σε ένα μεγάλο αριθμό εξετάσεων με ακτινογραφίες θώρακος.

54 ΕΡΩΤΗΣΗ 29 Σχεδιάστε μία πρόταση για μια επιδημιολογική έρευνα, για να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό η επαγγελματική έκθεση σε πριονίδι επιδρά στον κίνδυνο ανάπτυξης ρινοφαρυγγικού καρκίνου. Να συζητηθεί η εγκυρότητα. Σχεδιάστε μία πρόταση για μια επιδημιολογική έρευνα, για να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό η επαγγελματική έκθεση σε πριονίδι επιδρά στον κίνδυνο ανάπτυξης ρινοφαρυγγικού καρκίνου. Να συζητηθεί η εγκυρότητα.


Κατέβασμα ppt "Περιγράψτε με λίγα λόγια τις αρχές που εφαρμόζονται σε μια: α) έρευνα κοορτών β) έρευνα ασθενών-μαρτύρων ΕΡΩΤΗΣΗ 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google