Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τράτες Εργαλείο της μέσης αλιείας Συρόμενο αλιευτικό εργαλείο Τύποι τρατών Πελαγική τράταΒενθική τράτα Στη στήλη του νερούΣτο βυθό Μηχανότρατα Πεζότρατα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τράτες Εργαλείο της μέσης αλιείας Συρόμενο αλιευτικό εργαλείο Τύποι τρατών Πελαγική τράταΒενθική τράτα Στη στήλη του νερούΣτο βυθό Μηχανότρατα Πεζότρατα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τράτες Εργαλείο της μέσης αλιείας Συρόμενο αλιευτικό εργαλείο Τύποι τρατών Πελαγική τράταΒενθική τράτα Στη στήλη του νερούΣτο βυθό Μηχανότρατα Πεζότρατα

2 Τράτες Πεζότρατα Βιντζότρατα Τράτα που σύρεται από την ακτή με μυϊκή δύναμη Τράτα που σύρεται από σκάφος γύρω από ένα σταθερό σημείο Η βιντζότρατα αλιεύει σε παράκτιες περιοχές κοντά στις ακτές Παρόμοιο εργαλείο με το γρίππο (έχει μικρότερο μέγεθος ματιών διχτυών ο οποίος έχει απαγορευτεί Το σκάφος παραμένει ακίνητο  αφού απλωθεί το δίχτυ, τότε έλκεται με το βίντζι

3 Τράτες Πεζότρατα Βιντζότρατα Ελάχιστο μέγεθος ματιού: 8mm Κλειστές εποχές: από 1 η Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου Ελάχιστη απόσταση από την ακτή: 70m Χρονική απαγόρευση: Απαγορεύεται η αλιεία κατά τη διάρκεια της νύχτας Περιορισμοί αλιείας

4 Τράτες Πελαγική τράτα Χρησιμοποιείται για την αλιεία πελαγικών ψαριών Σέρνεται από τις πόρτες  οριζόντια διεύθυνση Βάρη  Ανάμεσα στις πόρτες και το δίχτυ Πλωτήρες  Μαζί με τα βάρη κρατούν την τράτα ανοιχτή

5 Τράτες Βενθική τράτα Χρησιμοποιείται για την αλιεία βενθικών ψαριών Σάκκος Συρματόσχοινα Πόρτες Σχοινιά Τράτα Εσωτερικά Δίχτυα

6 Τράτες Βενθική τράτα Στρατηγικές αλιείας Δεν είναι επιλεκτικό εργαλείο Χρησιμοποιείται σε ομαλούς βυθούς Μέχρι 1000 m βάθος Η διάρκεια σύρσης επιλέγεται από τον καπετάνιο Κατά τη διάρκεια της σύρσης έχει μήκος 50-60 m Ο σάκκος της τράτας φθάνει τα 5 m μήκος Σε πετρώδες υπόστρωμα προσαρμόζονται στο άνοιγμα του σάκκου μεταλλικές μπάλες

7 Είδη-στόχοι: Βενθικά είδη ψαριών Αντιπροσωπεύει το: Τράτες 21% της μέσης ιπποδύναμης 6% του μέσου αριθμού σκαφών 10% του αριθμού απασχολούμενων 23% της συνολικής αξίας των αλιευμάτων Η συνολική παραγωγή κυμαίνεται από: 10729-31608 t

8 Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Ελάχιστο μέγεθος ματιού: 20mm (ρομβοειδή μάτια) από 1/7/2008: 20mm (τετράγωνα μάτια) ή 25 mm (ρομβοειδή μάτια) Κλειστές εποχές: από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου Η χρήση τράτας απαγορεύεται εντός 1,5 ν.μ. από την ακτή ή εντός της απόστασης από την ακτή μέχρι της ισοβαθούς των 50 m (μέχρι 31/12/07) Απαγορεύεται η αλιεία πάνω από βυθούς με θαλάσσια βλάστηση κυρίως Posidonia oceanica ή άλλα θαλάσσια φανερόγαμα & κοραλλιογενή ενδιαιτήματα και ασβεστοφυκικούς βυθούς Τράτες

9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύνθεση των ειδών/υποπεριοχή (1990-2007) Η ανάλυση δενδρογράμματος ανέδειξε τρεις ομάδες υποπεριοχών Το 50% περίπου της συνολικής αλιευτικής παραγωγής των ελληνικών θαλασσών αλιεύεται στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου Ιόνιο Διάφορα είδη (14,2%) Melicertus kerathurus (10,4%) Merluccius merluccius (10,1%) Merluccius merluccius (11,4%) Spicara flexuosa (9,2%) Spicara maena (6,23) Διάφορα είδη (11,8%) Mullus barbatus (7,7%) Trachurus mediterraneus (6,9%) Είδη που «ευθύνονται» για την ομαδοποίηση των υποπεριοχών (% συμμετοχής στο μέσο αλίευμα της κάθε ομάδας περιοχών) 34 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Β.Ε., ΤΡΙΚΑΛΑ 17-19 Μαϊου 2012

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύνθεση των ειδών/υποπεριοχή (1990-2007) Η ανάλυση δενδρογράμματος ανέδειξε τρεις ομάδες υποπεριοχών Κεντρκό- Βόρειο Αιγαίο Ιόνιο-Κεντρικό Αιγαίο Αμβρακικός-Νότιο Αιγαίο Sardina pilchardus (22,3%) Engraulis encrasicolus (10,9%) Spicara smaris (30,8%) Boops boops (11,0%) Sardina pilchardus (7,8%) Spicara smaris (55,5%) Boops boops (10,8%) Είδη που «ευθύνονται» για την ομαδοποίηση των υποπεριοχών (% συμμετοχής στο μέσο αλίευμα της κάθε ομάδας περιοχών) 34 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Β.Ε., ΤΡΙΚΑΛΑ 17-19 Μαϊου 2012 Το 50% περίπου της συνολικής αλιευτικής παραγωγής των ελληνικών θαλασσών αλιεύεται στην περιοχή του Ιονίου και Κεντρικού Αιγαίου

11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανασύσταση των αλιευτικών δεδομένων προσφέρει τη δυνατότητα εκτίμησης σύγχρονων οικολογικών δεικτών (π.χ., μέσο τροφικό επίπεδο, τροφικά φάσματα) και την εφαρμογή πολυ-ειδικών μοντέλων ισορροπίας για την ανάπτυξη προσομοιώσεων που θα περιγράφουν την κατάσταση των αποθεμάτων και προβλέψεων για απαντήσεις σε «τί θα γίνει εάν» σενάρια Έχοντας υπόψη τους περιορισμούς των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ τα αποτελέσματα δείχνουν ότι: η μηχανότρατα στοχεύει κατά κύριο λόγο σε βενθοπελαγικά είδη, ενώ η βιντζότρατα σε μικρά-μεσαία πελαγικά 34 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Β.Ε., ΤΡΙΚΑΛΑ 17-19 Μαϊου 2012 Στόχευση αλιευμάτων  μηχανότρατες: στην ανοιχτή θάλασσα και σε μεγαλύτερα βάθη και βιντζότρατες: σε μικρά βάθη κοντά στις ακτές) Επιλεκτικότητα εργαλείων  και τα δύο εργαλεία αλιεύουν ένα μεγάλο εύρος μεγεθών (και συνεπώς ηλικιών) των ειδών Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για την προστασία διαφόρων εμπορικών ειδών


Κατέβασμα ppt "Τράτες Εργαλείο της μέσης αλιείας Συρόμενο αλιευτικό εργαλείο Τύποι τρατών Πελαγική τράταΒενθική τράτα Στη στήλη του νερούΣτο βυθό Μηχανότρατα Πεζότρατα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google