Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ» «Βάσεις δεδομένων ΓΓΕΤ και έργου. Ανάλυση μη απόκρισης» Αθήνα, 9 Μαΐου 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ» «Βάσεις δεδομένων ΓΓΕΤ και έργου. Ανάλυση μη απόκρισης» Αθήνα, 9 Μαΐου 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ» «Βάσεις δεδομένων ΓΓΕΤ και έργου. Ανάλυση μη απόκρισης» Αθήνα, 9 Μαΐου 2016

2 Πηγές Δεδομένων Δεδομένα φορέων (κατά την υλοποίηση έργου) Δεδομένα φορέων (κατά την υποβολή πρότασης) Δεδομένα προτάσεωνΔεδομένα έργων Δεδομένα δράσεων Αρχείο ΓΓΕΤ Δεδομένα αποτίμησης δράσεων και έργων Επαλήθευση δεδομένων αρχείου ΓΓΕΤ Έρευνα πεδίου

3 Μάιος 2014 – Μάρτιος 2015: Συλλογή δεδομένων από το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της ΓΓΕΤ Μάιος 2014 – Μάιος 2015: σχεδίαση και υλοποίηση αρχικής βάσης δεδομένων αποτίμησης (ΒΔ) και επεκτάσεων αυτής Ιούνιος 2014 – Απρίλιος 2015: Επεξεργασία των δεδομένων του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της ΓΓΕΤ και φόρτωσή τους στη ΒΔ Οκτώβριος 2014 – Μάρτιος 2015: Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας των φορέων που συμμετείχαν στις υπό αξιολόγηση δράσεις Μάρτιος – Οκτώβριος 2015: Έρευνα πεδίου, φόρτωση δεδομένων της στη ΒΔ Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015: Ανάλυση της μη απόκρισης Οκτώβριος 2015: Οριστικοποίηση ΒΔ Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας

4 Δημιουργία αντιγράφου εργασίας της βάσης του ΟΠΣ ΓΓΕΤ και σβήσιμο των δράσεων εκτός scope Ενσωμάτωση όλων των δεδομένων σε δύο κοινά αρχεία Excel, προτάσεων και έργων Ταίριασμα των κωδικών αριθμών προτάσεων και έργων ώστε να συνδεθούν τα records στην τελική βάση Εξέταση του φυσικού αρχείου, σύγκριση με το ηλεκτρονικό και data entry δεδομένων που έλειπαν από το ηλεκτρονικό Ομογενοποίηση των ονομασιών κάθε φορέα που εμφανίζεται στα δεδομένα και απόδοση μοναδικού κωδικού σε αυτόν Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας Φόρτωση των δεδομένων στη ΒΔ Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων ΓΓΕΤ

5 Έρευνα πεδίου ΔράσηΑποστολή ερωτηματολογίων ΠΑΒΕΤ4/3 Κοινοπραξίες3/4 Corallia14/4 ΠΡΑΞΕ Φάση Β24/4 Πόλοι26/5 ΕΛΕΥΘΩ - ΤεχνοκυψέλεςΣυμπλήρωση με τηλεφωνικές συνεντεύξεις Συλλογή δεδομένων με διαδικτυακή πλατφόρμα ως τις 31/10/2015 Επίσης Συλλογή δεδομένων παράλληλα με τις case studies Τηλεφωνικές συνεντεύξεις Συλλογή ερωτηματολογίων μέσω email

6 Ποσοστό απόκρισης ΔράσηΠλήθος απαντήσεων Συνολικός αριθμός ερωτηματολογίων Ποσοστό απόκρισης (%) ΠΑΒΕΤ - εγκεκριμένα 5939814,8 ΠΑΒΕΤ – απορριφθείσες 154923,0 Κοινοπραξίες – εγκεκ. 617438,2 Κοινοπραξίες – απορρ. 41952,1 Corallia – εγκεκ. 355267,3 ΠΡΑΞΕ Φάση Β – εγκεκ. 202969,0 ΠΡΑΞΕ Φάση Β – απορρ. 1147,1 Πόλοι - διαχειριστές 55100,0 Πόλοι - συμμετέχοντες 2713320,3 Ελευθώ, Τεχνοκ. – Διαχ. 51050,0 Ελευθώ, Τεχνοκ. – Φορείς 183551,4 Σύνολο250210611,9

7 Ποσοστό απόκρισης σε επίπεδο εγκεκ. έργου ΔράσηΠλήθος απαντήσεων Συνολικός αριθμός εγκεκ. έργων Ποσοστό απόκρισης (%) ΠΑΒΕΤ 5837815,3 Κοινοπραξίες 5626721,0 Corallia 355267,3 ΠΡΑΞΕ Φάση Β 202969,0 Πόλοι καινοτομίας 55100,0 Ελευθώ, Τεχνοκυψέλες 51050,0 Σύνολο17974124,2

8 Ποσοστό απόκρισης (μόνο συμμετέχοντες σε εγκεκριμένα έργα) ΠεριφέρειαΑπαντήσειςΕρωτηματολόγιαΠοσ. απόκρ. (%) Ανατ. Μακ., Θράκη73917,9 Αττικής676949,7 Βορείου Αιγαίου21414,3 Δυτικής Ελλάδας8819,9 Δυτικής Μακεδονίας030,0 Ηπείρου11010,0 Θεσσαλίας1185,6 Ιονίων Νήσων2728,6 Κεντρικής Μακεδονίας6219132,5 Κρήτης4626,5 Νοτίου Αιγαίου1128,3 Πελοποννήσου060,0 Στερεάς Ελλάδας72626,9 Χωρίς νομό6824228,1 Σύνολο230140516,4

9 Δυσκολίες κατά τη συλλογή των δεδομένων μεγάλη χρονική απόσταση από τη λήξη των αξιολογούμενων δράσεων (κλείσιμο φορέων, αποχώρηση αρμόδιου προσωπικού, δυσκολία ανεύρεσης αρχειοθετημένου υλικού) απροθυμία των φορέων Στατιστικά σημαντική διαφορά του ποσοστού απόκρισης μεταξύ δράσεων και μεταξύ περιφερειών Οι πόροι και ο χρόνος της έρευνας διατέθηκαν στην καθαυτό συλλογή δεδομένων κι όχι σε επιμέρους έρευνα μη απόκρισης Όμως Οι διαφορές των απαντήσεων στην έρευνα πεδίου μεταξύ δράσεων αντιμετωπίστηκαν με τη χωριστή ανάλυση των δεδομένων κάθε δράσης Οι διαφορές των απαντήσεων μεταξύ περιφερειών ήταν στατιστικά σημαντικές σε πολύ λίγες περιπτώσεις μεταβλητών Μη απόκριση

10 Τελική βάση δεδομένων Τα δεδομένα είναι οργανωμένα ανά Δράση, Συμμετέχοντα φορέα (έστω και σε μία αποτυχημένη πρόταση) Πρόταση Έργο Προετοιμασμένα queries και δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων


Κατέβασμα ppt "«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ» «Βάσεις δεδομένων ΓΓΕΤ και έργου. Ανάλυση μη απόκρισης» Αθήνα, 9 Μαΐου 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google