Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ(BYPASS)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ(BYPASS)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ(BYPASS)

2

3

4 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Εξασφαλίστε και διασταυρώστε τέσσερις ή περισσότερες μονάδες αίματος σύμφωνα με τις οδηγίες. Το αίμα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της εγχείρησης και μετά από αυτήν. · Διδάξτε τον ασθενή και την οικογένειά του σχετικά με την εγχείρηση και την μετεγχειρητική φροντίδα, περιλαμβάνοντας τα ακόλουθα θέματα: · Μονάδα ανάνηψης: αισθητηριακά ερεθίσματα, προσωπικό, θόρυβοι και συναγερμοί, πολιτική επισκεπτηρίου · Σωλήνες, παροχετεύσεις και γενική εμφάνιση · Μηχανήματα παρακολούθησης, συστήματα καρδιακής και αιμοδυναμικής παρακολούθησης · Αναπνευστική υποστήριξη: αναπνευστήρας, ενδοτραχειακός σωλήνας, αναρροφήσεις, επικοινωνία με διασωληνωμένο ασθενή · Τομές και επιδέσεις · Αντιμετώπιση πόνου Η προεγχειρητική εκπαίδευση μειώνει το άγχος και προετοιμάζει τον ασθενή και την οικογένειά του σχετικά με το μετεγχειρητικό περιβάλλον και τα αναμενόμενα ενοχλήματα.

5

6

7 Μειωμένη Καρδιακή Παροχή Η καρδιακή παροχή ενδέχεται να μειωθεί μετεγχειρητικά λόγω αιμορραγίας και απώλειας υγρών, καταστολής της λειτουργίας του μυοκαρδίου από τα φάρμακα, την υποθερμία και τους χειρουργικούς χειρισμούς, αρρυθμίας, αύξησης των αγγειακών αντιστάσεων ή καρδιακού επιπωματισμού (συμπίεση της καρδιάς από συλλογή αίματος ή υγρού στο περικάρδιο). · Παρακολουθείστε τα ζωτικά σημεία, τον κορεσμό του αίματος σε οξυγόνο και τις αιμοδυναμικές παραμέτρους κάθε 15 λεπτά. Σημειώστε την πορεία των παραμέτρων αυτών στο χρόνο και αναφέρατε στον ιατρό τυχόν σημαντικές μεταβολές. Η εμφάνιση υποθερμίας και βραδυκαρδίας το πρώτο διάστημα μετά την επέμβαση είναι κάτι το αναμενόμενο· η καρδιακή συχνότητα πρέπει να επανέλθει στο φυσιολογικό με την αναθέρμανση. Η αρτηριακή πίεση ενδέχεται να μειωθεί λόγω αγγειοδιαστολής. Η υπόταση και η ταχυκαρδία, εν τούτοις, ενδέχεται να υποδηλώνουν χαμηλή καρδιακή παροχή.

8 Παρακολουθήστε την πίεση της πνευμονικής αρτηρίας, την πίεση ενσφήνωσης των πνευμονικών τριχοειδών, την καρδιακή παροχή, και τον κορεσμό του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο για την αξιολόγηση του όγκου υγρών, της καρδιακής λειτουργίας, και της ανταλλαγής των αερίων. · Ακροασθείτε την καρδιά και τον θώρακα του ασθενούς κατά την επιστροφή από το χειρουργείο και τουλάχιστον κάθε 4 ώρες. Η παρουσία κοιλιακού καλπασμού ή S3 είναι πρώιμο σημείο καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ ο S4 μπορεί να υποδηλώνει μειωμένη ενδοτικότητα των κοιλιών. H βυθιότητα των καρδιακών τόνων μπορεί να αποτελεί ένδειξη καρδιακού επιπωματισμού. Η παρουσία πρόσθετων αναπνευστικών ήχων (συρίττοντες, τρίζοντες ή ρεγχάζοντες) μπορεί να υποδηλώνουν καρδιακή ανεπάρκεια ή αναπνευστική διαταραχή.

9

10

11 Αξιολογήστε τη χροιά και τη θερμοκρασία του δέρματος, τις περιφερικές σφύξεις και το επίπεδο συνείδησης με τα ζωτικά σημεία. Το ωχρό δέρμα με κηλίδες ή κυανωτική χροιά, το ψυχρό και κολλώδες δέρμα, καθώς και το μειωμένο εύρος σφυγμού είναι δείκτες μειωμένης καρδιακής παροχής. · Παρακολουθείστε και καταγράψτε τον καρδιακό ρυθμό. Οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού είναι συνήθεις και ενδέχεται να διαταράσσουν την καρδιακή πλήρωση και συσταλτικότητα, μειώνοντας την καρδιακή παροχή. · Μετράτε ανά ώρα τα προσλαμβανόμενα και αποβαλλόμενα υγρά. Αναφέρατε τυχόν μείωση της διούρησης κάτω των 30mL/ώρα επί 2 συνεχόμενες ώρες. Οι μετρήσεις προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών βοηθούν στην εκτίμηση του όγκου των υγρών του σώματος. Η μείωση της διούρησης μπορεί να αποτελεί πρώιμο δείκτη μείωσης της καρδιακής παροχής.

12 Καταγράψτε ανά ώρα την συλλογή υγρού από το σωλήνα παροχέτευσης του θώρακα. Εκροή υγρού μεγαλύτερη των 70 mL/ώρα από τον θώρακα ή η παρουσία θερμού, αιματηρού και λεπτόρευστου υγρού σημαίνει αιμορραγία και μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή του ασθενούς στο χειρουργείο. Αιφνίδια μείωση της αποβολής υγρού από το σωλήνα παροχέτευσης μπορεί να σημαίνει επικείμενο καρδιακό επιπωματισμό. · Παρακολουθήστε την τιμή της αιμοσφαιρίνης, τον αιματοκρίτη, και των ηλεκτρολυτών του ορού. Η πτώση του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης μπορεί να υποδηλώνει λανθάνουσα αιμορραγία. Οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών, ιδιαίτερα του καλίου, του ασβεστίου και του μαγνησίου, επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθμό και τη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου. · Χορηγήστε υγρά στάγδην ενδοφλεβίως ή σε δόση εφόδου, ή μεταγγίστε αίμα ανάλογα με τις οδηγίες. Η χορήγηση υγρών και αίματος βοηθάει στη διατήρηση επαρκούς όγκου αίματος και ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου.

13 Χορηγήστε τα φάρμακα σύμφωνα με τις οδηγίες
Χορηγήστε τα φάρμακα σύμφωνα με τις οδηγίες. Στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο χορηγούνται φάρμακα για τη διατήρηση της καρδιακής παροχής, όπως ινότροπα (π.χ. δοπαμίνη, δοβουταμίνη) για την αύξηση της έντασης της συστολής του μυοκαρδίου αγγειοδιασταλτικά (π.χ. νιτροπρωσικό ή νιτρογλυκερίνη) για τη μείωση των αγγειακών αντιστάσεων και του μεταφορτίου, καθώς και αντιαρρυθμικά για την αντιμετώπιση των δυσρυθμιών που επηρεάζουν την καρδιακή παροχή. · Να έχετε πάντα διαθέσιμη κοντά στον ασθενή μια συσκευή προσωρινής βηματοδότησης. Εάν χρειασθεί, ξεκινήσετε την βηματοδότηση . Η προσωρινή βηματοδότηση ενδέχεται να καταστεί απαραίτητη για τη διατήρηση της καρδιακής παροχής σε περιπτώσεις βραδυαρρυθμιών, όπως ο υψηλού βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός.

14 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ελέγξτε για σημεία καρδιακού επιπωματισμού: ταχυκαρδία, μείωση της ΑΠ, μείωση της διούρησης, αύξηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης, αιφνίδια μείωση της αποβολής υγρού από το σωλήνα παροχέτευσης του θώρακα, βύθιοι καρδιακοί τόνοι και μείωση του εύρους των περιφερικών σφύξεων. Ειδοποιήστε αμέσως τον ιατρό. Ο καρδιακός επιπωματισμός είναι απειλητική για τη ζωή μετεγχειρητική επιπλοκή, που παρεμποδίζει την κοιλιακή πλήρωση και τη συστολή, μειώνοντας την καρδιακή παροχή. Χωρίς θεραπεία, προκαλεί καρδιογενή καταπληξία και πιθανώς καρδιακή ανακοπή.


Κατέβασμα ppt "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ(BYPASS)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google