Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου / Αναπληρωτής Καθηγητής

2 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία (shock) / ορισμός Γενικευμένη (οχι εντοπισμένη σ’ ένα όργανο ή ιστό) ιστική και κυτταρική υποξία εξαιτίας μειωμένης βιοδιαθεσιμότητας οξυγόνου (μειωμένη διαθεσιμότητα και/ή αυξημένες ανάγκες και/ή ανεπαρκής ιστική/κυτταρική χρήση)

3 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / κύρια χαρακτηριστικά o Η χαμηλή αρτηριακή πίεση είναι η πιο συνηθισμένη εκδήλωση της κυκλοφορικής ανεπάρκειας που χαρακτηρίζει την καταπληξία (Συστολική αρτηριακή πίεση <90 mmHg [μέση αρτηριακή πίεση <70 mmHg [ή <60 mmHg] ή μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης μεγαλύτερη από 40 mmHg σε σχέση με τη συνήθη πίεση) o Στα αρχικά στάδια η καταπληξία είναι αναστρέψιμη o Εϊναι απαραίτητη η άμεση αντιμετώπιση της

4 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση καταπληξίας - 4 κύριες κατηγορίες o Kατανομής (distributive) - Σηπτική - Μη-σηπτική o Καρδιογενής (cardiogenic) o Υποογκαιμική (hypovolemic) - Αιμμοραγική - Μη-αιμορραγική o Αποφρακτική (obstructive) - Συστηματική κυκλοφορία - Πνευμονική κυκλοφορία

5 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση καταπληξίας o Kατανομής (distributive) Αδιαφοροποίητη (undifferentiated) - Σηπτική (άγνωστη αιτία) - Μη-σηπτική o Καρδιογενής (cardiogenic) o Υποογκαιμική (hypovolemic) - Αιμμοραγική - Μη-αιμορραγική o Αποφρακτική (obstructive) - Συστηματική κυκλοφορία - Πνευμονική κυκλοφορία

6 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση / καρδιογενής καταπληξία o Ο συνολικός όγκος του αίματος παραμένει φυσιολογικός o Εκσεσημασμένη μείωση καρδιακής (αριστερής κοιλίας) παροχής o Αίτια / παραδείγματα -Βλάβη μυοκαρδίου - π.χ. οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, μυοκαρδίτιδα, επιδείνωση μυοκαρδιοπάθειας -Αρρυθμίες - π.χ. κοιλιακή ταχυκαρδία -Μηχανικές αιτίες - π.χ. ρήξη τενόντιων χορδών, θηλοειδών μυών (οξεία βαλβιδική ανεπάρκεια) 1 1

7 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση / καταπληξία κατανομής (ή αγγειακή ή χαμηλών αντιστάσεων) o Ο συνολικός όγκος του αίματος παραμένει «περίπου» φυσιολογικός o Εκσεσημασμένη περιφερική αγγειοδιαστολή - μείωση προφόρτιου – μείωση καρδιακής παροχής o Αίτια / παραδείγματα -Σήψη (sepsis) 2 2

8 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση / καταπληξία κατανομής (ή αγγειακή ή χαμηλών αντιστάσεων) / σηπτική καταπληξία - ορισμοί o Σήψη (sepsis) - Η συστηματική φλεγμονή ως απάντηση σε λοιμώδες αίτιο (τεκμηριωμένο ή πιθανό) o Σημαντικού βαθμού σήψη (severe sepsis) - σήψη με συνύπαρξη οργανικής ανεπάρκειας ή/και ιστικής υποάρδευσης International guidelines for.. sepsis and septic shock. Critical Care med 2012 2 2

9 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση / καταπληξία κατανομής (ή αγγειακή ή χαμηλών αντιστάσεων) o Ο συνολικός όγκος του αίματος παραμένει «περίπου» φυσιολογικός o Εκσεσημασμένη περιφερική αγγειοδιαστολή - μείωση προφόρτιου – μείωση καρδιακής παροχής o Αίτια / παραδείγματα -Σήψη (sepsis) -Συστηματική (systemic inflammatory response syndrome, SIRS) 2 2

10 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση / καταπληξία κατανομής (ή αγγειακή ή χαμηλών αντιστάσεων) / σηπτική καταπληξία - ορισμοί o Λοίμωξη (infection) - Η προσβολή ιστών, που είναι υπό φυσιολογικές συνθήκες στείρες, από βακτηρίδια o Βακτηριαιμία (bacteremia) - Η παρουσία ζώντων βακτηριδίων στο αίμα o Σήψη (sepsis) - Το κλινικό σύνδρομο που είναι αποτέλεσμα της συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης σε λοιμώδες αίτιο (τεκμηριωμένο ή πιθανό) - και η οποία οδηγεί δυνητικά σε οργανική ανεπάρκεα o Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης (Systemic inflammatory response syndrome - SIRS) - κλινικό σύνδρομο πανομοιότυπο με τη σήψη που προκαλείται από μη- λοιμώδες αίτιο (π.χ. παγκρεατίτιδα) o Σηπτική καταπληξία (septic shock) - Καταπληξία που οφειλεται σε σήψη με χαρακτηριστική υπόταση που εμένει παρά την προσπάθεια διόρθωσης με αποκατάστση του κυκλοφορούντος όγκου υγρών με έγχυση 30 mL/kg κρυσταλλοειδών υγρών (και αλβουμίνης) o Σύνδρομο πολυοργανικής ανεπάρκειας (multiple organ dysfunction syndrome) - Προοδευτική ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων σε ασθενή με οξεία νόσο η οποία έχει διαταράξει την ομοιόσταση η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί (χωρίς παρέμβαση). Αποτελεί το τελικό στάδιο τόσο της σηπτικής καταπληξίας όσο και του SIRS

11 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση / καταπληξία κατανομής (ή αγγειακή ή χαμηλών αντιστάσεων) o Ο συνολικός όγκος του αίματος παραμένει «περίπου» φυσιολογικός o Εκσεσημασμένη περιφερική αγγειοδιαστολή - μείωση προφόρτιου - μείωση καρδιακής παροχής o Αίτια / παραδείγματα -Σήψη (sepsis) -Συστηματική (systemic inflammatory response syndrome, SIRS) - π.χ. παγκρεατίτιδα -Νευρογενής (neurogenic) - π.χ. τραυματισμός νωτιαίου μυελού, 2 2

12 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση / καταπληξία κατανομής (ή αγγειακή ή χαμηλών αντιστάσεων) o Ο συνολικός όγκος του αίματος παραμένει «περίπου» φυσιολογικός o Εκσεσημασμένη περιφερική αγγειοδιαστολή - μείωση προφόρτιου - μείωση καρδιακής παροχής o Αίτια / παραδείγματα -Σήψη (sepsis) -Συστηματική (systemic inflammatory response syndrome, SIRS) - π.χ. παγκρεατίτιδα -Νευρογενής (neurogenic) - π.χ. τραυματισμός νωτιαίου μυελού -Αναφυλακτική (anaphylactic) -Ενδοκρινής (endocrine) - π.χ. επινεφριδιακή ανεπάρκεια -Φαρμακογενής ή επαγόμενη από τοξίνες (drugs / toxin induced) 2 2

13 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση / υποογκαιμική καταπληξία o Ο συνολικός όγκος του αίματος μειώνεται o Εκσεσημασμένη μείωση ενδαγγειακού όγκου - μείωση προφόρτιου - εκσεσημασμένη μείωση καρδιακής παροχής o Αίτια / παραδείγματα -Αιμορραγική -Μη-αιμορραγική 3 3

14 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση / αποφρακτική καταπληξία o Ο συνολικός όγκος του αίματος παραμένει φυσιολογικός o Εκσεσημασμένη μείωση προφόρτιου (δεξιά ή αριστεράς κοιλιάς) που οδηγεί σε εκσεσημασμένη μείωση καρδιακής παροχής o Αίτια / παραδείγματα - «Απόφραξη» πνευμονικής κυκλοφορίας - π.χ. μαζική πνευμονική εμβολή, πνευμονική υπέρταση (μείωση προφόρτιου αρ. κοιλίας) - Μηχανική παρεμπόδιση «απόφραξη» καρδιακής λειτουργίας - π.χ. συμπιεστική περικαρδίτιδα, καρδιακός επιπωματισμός (αύξηση προφόρτιου 4 4

15 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία 4 4 (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση / αποφρακτική καταπληξία / καρδιακός επιπωματισμός - «παράδοξος» σφυγμός Το σημείο του «παράδοξου» σφυγμού ορίζεται ως η μείωση της αρτηριακής πίεση >10 mmHg (φυσιολογική μείωση μέχρι 5 mmHg) κατά την εισπνοή. Ο όρος παρόδος δεν είναι δόκιμος καθώς η μεταβολή της πίεσης είναι προς τη φυσιολογική (αναμενόμενη) κατεύθυνση αλλά ειναι μεγαλύτερη σε ένταση

16 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία 4 4 εισπνοή εισπνοή (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση / αποφρακτική καταπληξία / καρδιακός επιπωματισμός - «παράδοξος» σφυγμός Το σημείο του «παράδοξου» σφυγμού ορίζεται ως η μείωση της αρτηριακής πίεση >10 mmHg (φυσιολογική μείωση μέχρι 5 mmHg) κατά την εισπνοή. Ο όρος παρόδος δεν είναι δόκιμος καθώς η μεταβολή της πίεσης είναι προς τη φυσιολογική (αναμενόμενη) κατεύθυνση αλλά ειναι μεγαλύτερη σε ένταση

17 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία 4 4 εισπνοή εισπνοή (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση / αποφρακτική καταπληξία / καρδιακός επιπωματισμός - «παράδοξος» σφυγμός Το σημείο του «παράδοξου» σφυγμού ορίζεται ως η μείωση της αρτηριακής πίεση >10 mmHg (φυσιολογική μείωση μέχρι 5 mmHg) κατά την εισπνοή. Ο όρος παρόδος δεν είναι δόκιμος καθώς η μεταβολή της πίεσης είναι προς τη φυσιολογική (αναμενόμενη) κατεύθυνση αλλά ειναι μεγαλύτερη σε ένταση Κατά την εισπνοή μειώνεται η ενδοθωρακική πίεση και η φλεβική επιστροφή αυξάνεται Το (ελεύθερο) τοίχωμα της δεξιά κοιλίας δεν μπορεί να μετατοπισθεί προς το περικάρδιο λόγω του επιπωματισμού Μετατοπίζεται το μεσοκοιλιακό τοίχωμα προς τα αριστερά μειώνοντας την διαστολική πλήρωση της αριστερής κοιλίας προκαλώντας μείωση προφόρτιου

18 ΚαταπληξίαΠροφόρτιο (πίεση πνευμονικών τριχοειδών) Καρδιακή παροχήΠεριφερικές αντιστάσεις Καρδιογενήςαυξημένομειωμένη*αυξημένες Υποογκαιμικήμειωμένο*σταθερή 1 - μειωμένη 2 αυξημένες Κατανομήςσταθερό 1 - μειωμένο 2 σταθερή/αυξημένη 1 - μειωμένη 2 μειωμένες 1 Αποφρακτική (πνευμονική κυκλοφορία) μειωμένο*σταθερή 1 - μειωμένη 2 αυξημένες Αποφρακτική (επιπωματισμός) Μειωμένο προφόρτιο αλλά με αυξημένη πίεση λόγω εξίσωσης πιέσεων δεξιών κοιλοτήτων* μειωμένηαυξημένες Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία (shock) / παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί * Αρχικός μηχανισμός που οδηγεί στην καταπληξία 1 Αρχική φάση 2 Όψιμη φάση

19 ΚαταπληξίαΠροφόρτιο (πίεση πνευμονικών τριχοειδών) Καρδιακή παροχήΠεριφερικές αντιστάσεις Καρδιογενήςαυξημένομειωμένη*αυξημένες Υποογκαιμικήμειωμένο*σταθερή 1 - μειωμένη 2 αυξημένες Κατανομήςσταθερό 1 - μειωμένο 2 σταθερή/αυξημένη 1 - μειωμένη 2 μειωμένες 1 Αποφρακτική (πνευμονική κυκλοφορία) μειωμένο*σταθερή 1 - μειωμένη 2 αυξημένες Αποφρακτική (επιπωματισμός) Μειωμένο προφόρτιο αλλά με αυξημένη πίεση λόγω εξίσωσης πιέσεων δεξιών κοιλοτήτων* μειωμένηαυξημένες Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία (shock) / παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί * Αρχικός μηχανισμός που οδηγεί στην καταπληξία 1 Αρχική φάση 2 Όψιμη φάση Θερμό shock

20 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση καταπληξίας o Kατανομής (distributive) - Σηπτική - Μη-σηπτική o Καρδιογενής (cardiogenic) o Υποογκαιμική (hypovolemic) - Αιμμοραγική - Μη-αιμορραγική o Αποφρακτική (obstructive) - Συστηματική κυκλοφορία - Πνευμονική κυκλοφορία Πολύ συχνά συνυπάρχουν πολλαπλοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

21 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία / παθοφυσιολογική ταξινόμηση καταπληξίας & συχνότητα o Kατανομής (distributive) 66 % - Σηπτική 62 % - Μη-σηπτική 4 % o Καρδιογενής (cardiogenic) 16 % o Υποογκαιμική (hypovolemic) 16 % - Αιμμοραγική - Μη-αιμορραγική o Αποφρακτική (obstructive) 2 % - Συστηματική κυκλοφορία - Πνευμονική κυκλοφορία

22 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία (shock) / παθοφυσιολογικά επακόλουθα, σημεία & συμπτώματα Αρχικό στάδιο (αντιρροπούμενο /συγκαλλυμένο/«ασυμπτωματικό»): ταχυκαρδία (αίσθημα παλμών - υπερδυναμική κυκλοφορία), περιφερική αγγειοσύσπαση (εκτός από την καταπληξία κατανομής), μικρή πτώση (ή ακόμα και αύξηση) πίεσης.

23 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία (shock) / παθοφυσιολογικά επακόλουθα, σημεία & συμπτώματα Μη-αντιρροπούμενο στάδιο o Πτώση αρτηριακής πίεσης o Ψυχρό (θερμό στην καταπληξία κατανομής) και κολλώδες δέρμα (εφίδρωση), ταχυκαρδία (αίσθημα παλμών), υπερδυναμική κυκλοφορία, o Υποάρδευση οργάνων, ολιγουρία o Ισιτική υποξία - γαλκτική οξέωση o Ταχύπνοια, επιπόλεη αναπνοή, ανησυχία

24 Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας © Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου Παθολογική Φυσιολογία Ι / 2015 - 2016 / Καρδιαγγειακό Σύστημα / Καταπληξία (κυκλοφορική) Καταπληξία (shock) / παθοφυσιολογικά επακόλουθα, σημεία & συμπτώματα Τελικό στάδιο πολυοργανικής ανεπάρκειας


Κατέβασμα ppt "Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας Αθανάσιος Δ Πρωτογέρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google