Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Γ. Καμπουρίδης 9/26/2016 1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Ανάλυση Νεκρού Σημείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Γ. Καμπουρίδης 9/26/2016 1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Ανάλυση Νεκρού Σημείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Γ. Καμπουρίδης 9/26/2016 1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Ανάλυση Νεκρού Σημείου

2 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη  Σταθερές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες της επιχείρησης που παραμένουν αμετάβλητες για ορισμένο χρονικό διάστημα και είναι ανεξάρτητες από το ύψος των πωλήσεων.  Μεταβλητές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες που συνδέονται με το ύψος των πωλήσεων ( πρώτες ύλες, κατανάλωση ενέργειας, αμοιβές συνεργατών που πληρώνονται ανάλογα με τις πωλήσεις, κόστος μεταφορικών, κλπ.).  Το συνολικό κόστος είναι το άθροισμα των σταθερών και των μεταβλητών δαπανών. 9/26/2016 2 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Ανάλυση Νεκρού Σημείου

3 Περιθώριο Κέρδους  Περιθώριο συμπεριφοράς ή περιθώριο κέρδους : Είναι η διαφορά της τιμής πώλησης ενός προϊόντος μείον το μεταβλητό κόστος. Το περιθώριο συμπεριφοράς ορίζει τα όρια επιχειρηματικών αποφάσεων σε σχέση με την τιμή πώλησης του προϊόντος. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά τόσο μεγαλύτερο περιθώριο έχει ο επιχειρηματίας να μειώσει την τιμή πώλησης μειώνοντας το περιθώριο κέρδους με αναμενόμενο αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου των πωλήσεων. 9/26/2016 3 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Ανάλυση Νεκρού Σημείου

4 Ανάλυση Νεκρού Σημείου 9/26/2016 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Ανάλυση Νεκρού Σημείου 4  Η ανάλυση του « νεκρού σημείου » αποτελεί ένα οδηγό για την λήψη ορθολογικών επιχειρησιακών αποφάσεων.  Αποτελεί ένα αναγκαίο εργαλείο για την διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης.

5 Στοιχεία του Νεκρού Σημείου 9/26/2016 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Ανάλυση Νεκρού Σημείου 5  Το ύψος των αναμενόμενων πωλήσεων (profit volume analysis) άρα και του όγκου παραγωγής για ορισμένο χρονικό διάστημα.  Η τιμή της μονάδας του προϊόντος ή της υπηρεσίας ( η επιλογή της τιμής εξαρτάται κυρίως από τις τιμές του ανταγωνισμού )  Το σταθερό κόστος της επιχείρησης  Το μεταβλητό κόστος της επιχείρισης

6 Παραδοχές – υποθέσεις : 9/26/2016 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Ανάλυση Νεκρού Σημείου 6  Η ανάλυση του Νεκρού Σημείου πραγματοποιείται για ένα προϊόν ή ένα σταθερό μίγμα προϊόντων. Κατ ’ επέκταση η ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας με αναφορά στο μέσο κόστος της υπηρεσίας.  Το σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται κατά την διάρκεια του χρόνου ανάλυσης. Η υπόθεση αυτή περιορίζει την χρήση του νεκρού για την ανάλυση στα πλαίσια μιας οικονομικής χρήσης (01/01-31/12)  Το συνολικό κόστος μεταβάλλεται γραμμικά σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις.

7 Μέθοδοι υπολογισμού του νεκρού σημείου 9/26/2016 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Ανάλυση Νεκρού Σημείου 7  Η μέθοδος της μαθηματικής ισότητας.  Η μέθοδος του μικτού περιθωρίου.  Η μέθοδος της γραφικής παραστάσεως.

8 Η μέθοδος της μαθηματικής ισότητας 9/26/2016 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Ανάλυση Νεκρού Σημείου 8  Στο « νεκρό σημείο » έχουμε εξίσωση των συνολικών εσόδων με το άθροισμα του σταθερού και μεταβλητού κόστους, ήτοι ισχύει η παρακάτω ισότητα :  Έσοδα = Συνολικό Σταθερό Κόστος + Συνολικό Μεταβλητό Κόστος  Τ * Πν = ΣΚ + Πν * ΜΜΚ   Πν = ΣΚ  ( Τ - ΜΜΚ )

9 Διάγραμμα Νεκρού Σημείου 9/26/2016 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Ανάλυση Νεκρού Σημείου 9  Διάγραμμα Νεκρού Σημείου Περιθώριο Κέρδους


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Γ. Καμπουρίδης 9/26/2016 1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Ανάλυση Νεκρού Σημείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google