Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης

2 Επιχειρηματικότητα =entrepreneuship = κάνω κάτι ( Γαλλία 18 ος αιώνας )  Οι επιχειρηματίες είναι εισοδηματίες μη σταθερών εισοδημάτων που πληρώνουν προκαθορισμένα κόστη παραγωγής, αλλά κερδίζουν αβέβαιο εισόδημα. (R. Cantillon, 1734)  Ο επιχειρηματίας μετατοπίζει οικονομικούς πόρους από μία περιοχή κατώτερης παραγωγικότητας σε μια περιο - χή υψηλότερης και μεγαλύτερης απόδοσης.  Επιχειρηματίας είναι το άτομο που καταστρέφει δη - μιουργικά το υφιστάμενο οικονομικό καθεστώς, εισάγοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 2

3 Ορισμός της Επιχειρηματικότητας  Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία : Εντοπισμός των ευκαιριών για την κάλυψη εμπορεύσιμων αναγκών Ανάληψη του κινδύνου που απορρέει από την δημιουργία μιας επιχείρησης.  Η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επιχειρηματικότητα είναι ορατοί λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού με άξονα την τεχνολογική πρόοδο που συνεχώς αναπτύσσεται. 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 3

4 Ορισμός της Επιχειρηματικότητας ( Ι )  Επιχειρηματικότητα = Αναζήτηση καινοτομικών ιδεών  Επιχειρηματίας διαφέρει από τον ιδιοκτήτη μιας μικρής επιχείρησης. Ο δεύτερος δεν καινοτομεί, διότι δεν φέρνει κάτι καινούργιο στην αγορά.  Οι επιχειρηματίες είναι εργοδότες του εαυτού τους, επιτυγχάνοντας βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.  Το κέρδος των επιχειρηματιών προσδιορίζει την κοινωνική τους θέση –social status-. 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 4

5 Κίνητρα επιχειρηματικής συμπεριφοράς  Τα κέρδη αποτελούν το βασικό κίνητρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όχι το μοναδικό και όχι το πρωτεύον  Τα κέρδη αποτελούν το μέτρο προσδιορισμού της αποτελεσματικότητας κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας  Η κοινωνική αναγνώριση και η καταξίωση που προσδοκά από τον κοινωνικό του περίγυρο είναι από τα πιο ισχυρά κίνητρα συμπεριφοράς.  Η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση, υποκινεί την συμπεριφορά του επιχειρηματία 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 5

6 Κατάταξη των επιχειρήσεων με κριτήριο τον κλάδο δραστηριότητας 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 6  Πρωτογενής τομέας παραγωγής ( εκμετάλλευση υπεδάφους, γεωργία κλπ )  Δευτερογενής τομέας παραγωγής ( Μεταποίηση προϊόντων, βιομηχανία - βιοτεχνία )  Τριτογενής τομέας παραγωγής ( Διάθεση προϊόντων, υπηρεσίες )

7 Κριτήρια κατάταξης των επιχειρήσεων με κριτήριο το μέγεθος 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 7 Ετήσιος κύκλος εργασιών ( Σύνολο των πωλήσεων ή το σύνολο των εσόδων από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες )  Ετήσιος μέσος αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση  Αξία των στοιχείων του ισολογισμού ( πάγια στοιχεία – κτίρια, μηχανήματα - κλπ )

8 Κατάταξη των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθος των 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 8  Μικρές επιχειρήσεις  Μεσαίες επιχειρήσεις  Μεγάλες επιχειρήσεις  Πολυεθνικές

9 Κατάταξη Επιχειρήσεων ( ανάλογα με τον είδος του φορέα ) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 9  Ιδιωτικές ( Φυσικών προσώπων ( Ατομικές ), Συγκέντρωσης κεφαλαίων ( Εταιρικές, Συλλογικές )  Δημόσιες ( Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ν. Π. Ι. Δ ), ( Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ν. Π. Ι. Δ ), Αυτονομημένες Υπηρεσίες ( Κρατικό Λαχείο – υπό ιδιωτικοποίηση )  Δημοτικές ( Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ν. Π. Ι. Δ – υψηλές αμοιβές με μικρό όφελος - εξορθολογισμός των εξόδων, μείωση του αριθμού )  Μικτές ( κράτος + ιδιώτες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ ), μείωση της συμμετοχής του κράτους – αύξηση του ανταγωνισμού -.

10 Πλεονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 10  Χρησιμοποιούν υψηλής τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παράγουν τυποποιημένα προϊόντα.  Εφαρμόζουν καταμερισμό της εργασίας και έτσι έχουν αυξημένη παραγωγικότητα.  Προμηθεύονται σε μεγάλες ποσότητες τις πρώτες ύλες από τις πηγές παραγωγής, με τους καλύτερους όρους.

11 Πλεονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων (I) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 11  Επιλέγουν το καλύτερο προσωπικό, αφού οι περισσότεροι επιθυμούν να εργαστούν σε μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία τους παρέχει εξασφάλιση της δουλειάς των ( έστω και με χαμηλότερο μισθό από μια μικρομεσαία επιχείρηση ).  Έχουν τη δυνατότητα της επιστημονικής διερεύνησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχει ανάγκη η αγορά.  Έχουν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα ( λήψη δανείων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμός και προμηθευτές )

12 Μειονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο - Γ. Καμπουρίδης 12  Προσαρμόζονται δύσκολα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, λόγω δυσκαμψίας στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, αλλά και των αναγκαίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την προσαρμογή ( ο μακροχρόνιος προγραμματισμός είναι το κλειδί της επιτυχίας πχ Coca-cola)  Δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ επιχειρηματία και πελατών  Απαιτούνται συνήθως μεγάλες διατυπώσεις για την ίδρυση, έγκριση, λειτουργία και διάλυση τους. Ως εκ τούτου έχουν υψηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο καλύπτεται μόνο με μεγάλο όγκο πωλήσεων.  Παρουσιάζουν μεγάλα γενικά έξοδα τα οποία τελικά επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν δραστηριοποιούνται σε μικρές αγορές όπως η ελληνική ( κατά την διάρκεια της κρίσης θα επιβιώσουν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προορισμό ).

13 Πλεονεκτήματα των μικρών επιχειρήσεων 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 13 Προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές του περιβάλλοντος. Η εποπτεία του προσωπικού είναι άμεση και αποτελεσματική. Ο επιχειρηματίας έχει άμεση επαφή με τους πελάτες του. Οι μικρές επιχειρήσεις ιδρύονται χωρίς μεγάλες διατυπώσεις.

14 Μειονεκτήματα των μικρών επιχειρήσεων 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 14 Δεν διαθέτουν αξιόλογο τεχνικό εξοπλισμό. Τα προϊόντα τους είναι συνήθως κακότεχνα. Προμηθεύονται τις πρώτες ύλες σε μικρές ποσότητες και επομένως όχι με καλούς όρους ( υψηλό κόστος πρώτων υλών και υπηρεσιών ). Δεν υπάρχει καταμερισμός του έργου, επομένως η παραγωγικότητα των εργαζομένων είναι χαμηλή. Δεν μπορούν να προσελκύσουν τα κατάλληλο προσωπικό λόγω των περιορισμένων δράσεων. Αδυνατούν να συνάψουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους ( έλλειψη πρόσβασης σε κεφάλαια – λόγω μεγάλου ρίσκου ).

15 Κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση την νομική μορφή 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 15 I. Ατομικές ( μικρές προσωπικές επιχειρήσεις ), Ομόρρυθμες Εταιρίες, Ετερόρρυθμες εταιρίες II. Εταιρικές ( Πολλοί εταίροι, συγκέντρωση κεφαλαίου ) III. Συλλογικές ( Μη κερδοσκοπικοί σκοποί, συνεταιρισμοί, σύλλογοι κ. λ. π.)

16 Ατομικές Επιχειρήσεις 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 16  Φορέας : Ένα πρόσωπο  Μέγεθος : Μικρό  Κεφάλαιο : Δεν καθορίζεται ελάχιστο κεφάλαιο έναρξης της δραστηριότητας  Πλεονεκτήματα : Προσαρμοστικότητα, γρήγορες αποφάσεις, προσωπικότητα  Μειονεκτήματα : Έλλειψη εξειδίκευσης, ελάχιστοι οικονομικοί πόροι, μικρή διάρκεια

17 Ατομικές Επιχειρήσεις ( Ι ) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 17  Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι συνήθως μικρές επιχειρήσεις και αποτελούν την παλαιότερη μορφή επιχείρησης που πρωτοεμφανίστηκε στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις βιοτεχνίες και στις μικρές μονάδες λιανικού εμπορίου.  Ατομικές επιχειρήσεις είναι οι μικρές εταιρείες μελετών και κατασκευών που δημιουργούν οι μηχανικοί μετά την αποφοίτηση τους και διαθέτουν επιχειρηματικές ανησυχίες.  Για την έναρξη της δεν καθορίζεται από το νόμο κάποιο ελάχιστο ποσό κεφαλαίου.

18 Δικαιολογητικά έναρξης ατομικής επιχείρησης 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 18  Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ( ΤΕΒΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ κ. λπ.)  Βεβαίωση από επιμελητήριο ( ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, Ένωση Τεχνολόγων μηχανικών, ΤΕΕ, κ. λπ.)  Άδεια έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια Δ. Ο. Υ.( Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών )  Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από την αρμόδια Δ. Ο. Υ.

19 Η ατομική επιχείρηση έχει τα εξής μειονεκτήματα 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 19  Δεν υπάρχει εξειδίκευση  Τα κεφάλαια είναι συνήθως περιορισμένα  Ο χρόνος της επιχειρηματικής δραστηριότητας εξαρτάται από την ικανότητα και τη διάρκεια ζωής του ιδιοκτήτη  Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται έναντι των προμηθευτών του και των υπόλοιπων υποχρεώσεων με τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία

20 Εταιρικές Επιχειρήσεις ( Συγκέντρωσης κεφαλαίου ) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 20  Επιχειρήσεις που προέρχονται από την συνεργασία δύο ή περισσοτέρων ατόμων, που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική σχέση γνωστή ως εταιρικός δεσμός.  Ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων,  Ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

21 Προσωπικές Εταιρίες 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 21 Οι προσωπικές εταιρίες, διακρίνονται : (1) ομόρρυθμες, (2) ετερόρρυθμες, (3) εταιρίες συμπλοιοκτησίας και (4) συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες * Η προσωπικότητα του επιχειρηματία είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας

22 Ομόρρυθμη εταιρία ( Ο. Ε ) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 22  Φορέας : Δύο ή περισσότερα πρόσωπα  Μέγεθος : Μικρό  Κεφάλαιο : Δεν καθορίζεται ελάχιστο κεφάλαιο έναρξης της δραστηριότητας  Πλεονεκτήματα : Προσαρμοστικότητα, γρήγορες αποφάσεις, προσωπικότητα  Μειονεκτήματα : Έλλειψη εξειδίκευσης, ελάχιστοι οικονομικοί πόροι, μικρή διάρκεια ζωής ( όσο ζουν οι εταίροι )

23 Ομόρρυθμη Εταιρία - Ο. Ε. ( Ι ) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 23  Η ομόρρυθμη εταιρία ιδρύεται από δύο ή περισσότερα άτομα, τα οποία συνδέονται με συγγενικό δεσμό ή με στενή γνωριμία μεταξύ τους.  Οι εταίροι ευθύνονται προσωπικά και απεριόριστα με όλη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας.  Για τη σύσταση της απαιτείται καταστατικό και η δημοσίευση του στο πρωτοδικείο της έδρας της.  Η ζωή της είναι συνδεδεμένη με τη ζωή των εταίρων και είναι αδύνατη η προσχώρηση νέου εταίρου χωρίς την έγκριση και των υπολοίπων μελών.  Στο καταστατικό αναφέρονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εταίρων, οι λόγοι λύσεως και ο τρόπος περάτωσης των εργασιών της ομόρρυθμης εταιρίας.

24 Ετερόρρυθμη εταιρία ( ΕΕ ), 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 24  Φορέας : Δύο ή περισσότερα πρόσωπα  Μέγεθος : Μικρό  Κεφάλαιο : Ομόρρυθμος και Ετερόρρυθμος εταίρος  Πλεονεκτήματα : Προσωπικότητα του ομόρρυθμου εταίρου,  Μειονεκτήματα : Έλλειψη εξειδίκευσης, ελάχιστοι οικονομικοί πόροι, μικρή διάρκεια ζωής ( όσο ζουν οι εταίροι ),  Ετερόρρυθμοι εταίροι = χρηματοδότες

25 Ετερόρρυθμη Εταιρία – Ε. Ε ( Ι ) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 25  Η ετερόρρυθμη εταιρία είναι και αυτή προσωπική εταιρία. Η βασική διαφορά από την ομόρρυθμη εταιρία είναι ότι ένας τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται με όλη του την περιουσία, ως ομόρρυθμος εταίρος και ένας τουλάχιστον εταίρος είναι ετερόρρυθμος, δηλαδή ευθύνεται περιορισμένα και μέχρι του ποσού της εισφοράς του.

26 Συμπλοιοκτησία 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 26  Η συμπλοιοκτησία είναι ένας ιδιόρρυθμος τύπος εταιρίας, που ιδρύεται με σκοπό τη συνεκμετάλλευση από κοινού πλοίου.  Οι δαπάνες και οι ευθύνες των συμπλοιοκτητών είναι ανάλογες με το ποσοστό συγκυριότητας επί του πλοίου.

27 Συμμετοχική ή αφανής εταιρία 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 27  Η συμμετοχική ή αφανής εταιρία διαφέρει από τους λοιπούς εταιρικούς τύπους κατά το ότι ένας μόνο από τους εταίρους, που καλείται εμφανής ή διαχειριστής, αναπτύσσει τη δραστηριότητα της εταιρίας, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι ονομάζονται αφανείς ( η σύγχρονη νομοθεσία τις έχει καταργήσει ?)

28 Εταιρίες Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ( Κεφαλαιουχικές ) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 28  Οι κεφαλαιουχικές εταιρίες δημιουργούνται από την ανάγκη των επιχειρήσεων να συγκεντρώνουν μεγάλα κεφάλαια τα οποία συνήθως δεν διαθέτουν μεμονωμένα άτομα.  Κυριαρχεί κυρίως το κεφάλαιο των εταίρων και όχι το προσωπικό στοιχείο.  Ανώνυμη Εταιρία - Α. Ε. και  Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης - Ε. Π. Ε.

29 Εταιρίες Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ( Κεφαλαιουχικές ) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 29  Ο θεσμός της επιχείρησης είναι ένας μεγαλοφυής και εξαιρετικά και εξαιρετικά παραγωγικός μηχανισμός. Δημιουργήθηκε για να κινητοποιήσει τις επενδύσεις, αφαιρώντας την πλήρη ατομική ευθύνη στην αποτυχία, πέρα από την αρχική συμβολή των μετόχων στο αρχικό κεφάλαιο.  Έχουν δικό τους όνομα και νομική υπόσταση.

30 Εταιρίες Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ( Κεφαλαιουχικές ) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 30  Έχουν δική τους ζωή ανεξάρτητη από τους μετόχους  Εξ ’ ορισμού οι επιχειρήσεις έχουν δικαιώματα, προνόμια, ευθύνες, υποχρεώσεις απέναντι στον νόμο, όπως ακριβώς και τα φυσικά πρόσωπα.  Δικαιούνται οι επιχειρήσεις ( ΑΕ, ΕΠΕ ) να ζητούν μείωση της φορολογίας των διανεμόμενων κερδών ; ( ειδικό καθεστώς φορολόγησης )

31 Προϋποθέσεις Ίδρυσης 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 31  Για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη ή κατά την έκφραση του νόμου το κεφάλαιο αυτής πρέπει να αναληφθεί από δύο τουλάχιστον ιδρυτές ( άρθρο 8. του. Ν. 2190/20). Η αναλογία συμμετοχής των ιδρυτών δεν ορίζεται.  Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18 ο ) έτος της ηλικίας τους ( σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ανώνυμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.

32 Βασικά Χαρακτηριστικά ΑΕ 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 32  Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση της  Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε έγγραφα, τις μετοχές σε ηλεκτρονική μορφή  Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυση της αλλά και καθ ' όλη τη διάρκεια της ζωής της  Η μακρά διάρκεια ζωής ( συνήθως 50 ετών )  Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων  Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία  Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

33 Πλεονεκτήματα της Α. Ε. 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 33  Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων για τα χρέη της εταιρίας μέχρι του ποσού της εισφοράς τους,  Η εύκολη μεταβίβαση των μετοχών,  Η μεγάλη πιστοληπτική της ικανότητα,  Η δυνατότητα στελέχωσης της εταιρίας με ικανά στελέχη ανεξάρτητα από την μετοχική της σύνθεση

34 Μειονεκτήματα της Α. Ε 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 34  Η αυξημένη δυσκολία για την ίδρυση της λόγω των μεγάλων διατυπώσεων,  Η συγκέντρωση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ίδρυση της,  Η δυσκολία προσαρμογής της στις αλλαγές του περιβάλλοντος, επειδή οι αποφάσεις δεν παίρνονται γρήγορα. ( μειονεκτήματα μεγάλων επιχειρήσεων )

35 Σύγκρουση συμφερόντων Μετόχων - Διευθύνοντος Συμβούλου 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 35  Οι μέτοχοι αναμένουν την μεγιστοποίηση των κερδών  Οι managers ( διευθύνων σύμβουλος ) σχεδιάζουν και κρίνουν άλλες προτεραιότητες : αναδιοργάνωση της εταιρίας, επέκταση σε άλλους τομείς, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων.  Οι επιλογές αυτές δημιουργούν μείωση των βραχυπρόθεσμων κερδών, άρα σύγκρουση ενδιαφερόντων των προτεραιοτήτων του διευθύνοντος συμβούλου και των μετόχων.

36 Σύγκρουση συμφερόντων Μετόχων - Managers 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 36  Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των μετόχων και του διευθύνοντος συμβούλου είναι το Διοικητικό συμβούλιο της ΑΕ το οποίο και αποφασίζει τις επιλογές της Ανωνύμου Εταιρίας και την επίλυση της σύγκρουσης των ενδιαφερόντων μεταξύ των δύο πλευρών.  Η γενική συνέλευση των μετόχων εγκρίνει τις ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου και απαλλάσσει τα μέλη από τις νομικές ευθύνες των.

37 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης – ( ΕΠΕ ) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 37  Είναι ένας ενδιάμεσος τύπος μεταξύ των προσωπικών εταιρειών ( Ο. Ε. και Ε. Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας.  Το κύριο γνώρισμα των εταιρειών αυτών είναι το μικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύσταση τους και η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων τους μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου

38 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης ( ΕΠΕ ) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 38  Χρήση για δραστηριότητες περιορισμένης κλίμακας  Το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσια μερίδια αντί των μετοχών των ανωνύμων εταιριών  Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης ( όπως και οι ανώνυμες  Κατάθεση καταστατικού στο Πρωτοδικείο και δημοσίευση περίληψής του ( Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης )

39 Συλλογικές επιχειρήσεις 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 39 Στις συλλογικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται οι συνεταιρισμοί, οι σύλλογοι, τα σωματεία, τα ιδρύματα κ. ά. Σκοπός των συλλογικών αυτών επιχειρήσεων δεν είναι κατ ' ανάγκην η εξασφάλιση κερδών, αλλά η εξυπηρέτηση γενικότερων σκοπών των μελών τους ( πχ συνεταιρισμός ελαιολάδου Μεσσηνίας αλλά και σύλλογος φοιτητών ΤΕΙ Πάτρας )

40 Συνεταιρισμός 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 40  Είναι η βασικότερη μορφή συλλογικών επιχειρήσεων. Ο συνεταιρισμός είναι εταιρία στην οποία τόσο ο αριθμός των συνεταίρων όσο και τα συνεταιριστικά μερίδια μπορεί να μεταβάλλονται χωρίς να διαλύεται ο συνεταιρισμός.  Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η προαγωγή των συμφερόντων καθενός από τα μέλη του, και αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεργασία όλων των μελών του.

41 Οι συνασπισμοί επιχειρήσεων 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 41  Με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων δημιουργήθηκαν νέες μορφές εταιριών, που προέρχονται από τη συγκέντρωση και συγχώνευση των επιχειρήσεων. Συγκέντρωση επιχειρήσεων καλείται η τάση των επιχειρήσεων για συνένωση και διαμόρφωση μεγάλων μονάδων. Η συγκέντρωση των επιχειρήσεων περιλαμβάνει τρεις βασικές μορφές : 1) την κάθετη συγκέντρωση, όπου λαμβάνουν μέρος επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαδοχικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ( κλωστήριο, υφαντήριο, φινιριστήριο ),

42 Οι συνασπισμοί επιχειρήσεων ( Ι ) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 42 2) την οριζόντια συγκέντρωση, στην οποία συμμετέχουν ομοειδείς επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, που συνεργάζονται για να μειώσουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό και 3) τη συμπληρωματική συγκέντρωση. Κατά τη συγκέντρωση αυτή, μία από τις συνασπιζόμενες επιχειρήσεις παράγει συμπληρωματικά προϊόντα για την άλλη, π. χ., επιχείρηση που παράγει μπαταρίες συνενώνεται με μια αυτοκινητοβιομηχανία.

43 Μονοπώλιο 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 43  Το μονοπώλιο βασίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχει μία καλά προσδιορισμένη αγορά με έναν μόνο προμηθευτή.  Η επιχείρηση που δρα σε μονοπωλιακές συνθήκες ορίζει την τιμή του προϊόντος.  Η τιμή που επιλέγει το μονοπώλιο μεγιστοποιεί τα κέρδη του.  Υψηλή τιμή ενός προϊόντος οδηγεί στην είσοδο στην αγορά των ανταγωνιστών ( αν το επιτρέπει η νομοθεσία ).

44 Δεσπόζουσες επιχειρήσεις ( ΚΑΡΤΕΛ ) 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 44  Συμβατικές, εμφανείς ή αφανείς συνεργασίες επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν τη νομική, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, με στόχο την άσκηση κοινής εμπορικής πολιτικής. ( Εναρμονισμένες πρακτικές τιμολόγησης προϊόντων πχ Καρτέλ καυσίμων ).  Η επιτροπή ανταγωνισμού ελέγχει τις συνθήκες της ανταγωνιστικότητας της αγοράς

45 Η αιρετική προσέγγιση – κυνική - του Αμπρός Μπίερς 9/26/2016Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 45  Επιχείρηση – Ανώνυμη ή ΕΠΕ - είναι ένας μεγαλοφυής μηχανισμός για να αποκτάς κέρδη χωρίς ατομική ευθύνη.  ( Αν ζούσε στην Ελλάδα και χωρίς κοινωνική ευθύνη, από άρθρο του κ. Μανδραβέλη στην εφημερίδα Καθημερινή 12/12/2010)


Κατέβασμα ppt "ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google