Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CASH BOOK ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ. Καθολικό Βιβλίο ► Όλοι οι λογαριασμοί τηρούνται σε ένα βιβλίο ο οποίος λέγεται Γενικό Καθολικό-General Ledger (εμπορεύματα,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CASH BOOK ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ. Καθολικό Βιβλίο ► Όλοι οι λογαριασμοί τηρούνται σε ένα βιβλίο ο οποίος λέγεται Γενικό Καθολικό-General Ledger (εμπορεύματα,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CASH BOOK ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

2 Καθολικό Βιβλίο ► Όλοι οι λογαριασμοί τηρούνται σε ένα βιβλίο ο οποίος λέγεται Γενικό Καθολικό-General Ledger (εμπορεύματα, έσοδα, έξοδα κλπ). ► Υπάρχει το καθολικό χρεωστών – Debtor Ledger δηλαδή βιβλίο χρεωστών (αυτών που χρωστάνε στην εταιρία) και το καθολικό πιστωτών – Creditor Ledger δηλαδή το βιβλίο πιστωτών (αυτών που τους χρωστάει η εταιρία).

3 Βοηθητικά Λογιστικά Βιβλία/Subsidiary Books Εκτός από τα πιο πάνω βιβλία καθολικού υπάρχουν επίσης τα βοηθητικά λογιστικά βιβλία. Κάθε συναλλαγή που διενεργείται καταχωρείται πρώτα σε ένα από αυτά, ανάλογα με την περίπτωση, και μετά μεταφέρεται στα καθολικά που αφορά, ώστε να ενημερωθούν οι σχετικοί λογαριασμοί. Το Cash Book και το Petty Cash Book είναι δύο είδη βοηθητικών λογιστικών βιβλίων. Εκτός από τα πιο πάνω βιβλία καθολικού υπάρχουν επίσης τα βοηθητικά λογιστικά βιβλία. Κάθε συναλλαγή που διενεργείται καταχωρείται πρώτα σε ένα από αυτά, ανάλογα με την περίπτωση, και μετά μεταφέρεται στα καθολικά που αφορά, ώστε να ενημερωθούν οι σχετικοί λογαριασμοί. Το Cash Book και το Petty Cash Book είναι δύο είδη βοηθητικών λογιστικών βιβλίων.

4 Βιβλίο Ταμείου/Cash Book Οι πιο πολλές συναλλαγές κάθε επιχείρησης αναφέρονται στην είσπραξη και πληρωμή χρημάτων είτε με τη μορφή μετρητών είτε επιταγών είτε καρτών. Αποτελεί επομένως πραγματική ανάγκη, η καταγραφή των εισπράξεων και πληρωμών να γίνεται σε χωριστό βιβλίο το οποίο μπορεί να τηρείται και από ειδικό υπάλληλο, τον ταμία. Οι πιο πολλές συναλλαγές κάθε επιχείρησης αναφέρονται στην είσπραξη και πληρωμή χρημάτων είτε με τη μορφή μετρητών είτε επιταγών είτε καρτών. Αποτελεί επομένως πραγματική ανάγκη, η καταγραφή των εισπράξεων και πληρωμών να γίνεται σε χωριστό βιβλίο το οποίο μπορεί να τηρείται και από ειδικό υπάλληλο, τον ταμία.

5 Βιβλίο Ταμείου/Cash Book Ο ταμίας πρέπει να στηρίζει όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του σε κατάλληλες αποδείξεις. Αυτές οι αποδείξεις αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για σκοπούς ελέγχου, μεταφοράς συναλλαγών στο βιβλίο ταμείου και δικαιολογητικά για την ενημέρωση των σχετικών λογαριασμών. Ο ταμίας πρέπει να στηρίζει όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του σε κατάλληλες αποδείξεις. Αυτές οι αποδείξεις αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για σκοπούς ελέγχου, μεταφοράς συναλλαγών στο βιβλίο ταμείου και δικαιολογητικά για την ενημέρωση των σχετικών λογαριασμών.

6 Βιβλίο Ταμείου/Cash Book ► Στην αριστερή πλευρά αυτού του βιβλίου, δηλαδή στη χρέωση, καταχωρίζονται οι εισπράξεις (receipts) δηλαδή αυτά που έχει και παίρνει και στη δεξιά πλευρά οι πληρωμές (payments) δηλαδή αυτά που δίνει. ► Η γραμμογράφηση του διαφέρει από άλλους λογαριασμούς του καθολικού στον αριθμό των στήλων, αφού υπάρχουν τρεις στήλες ποσών τόσο στη χρέωση όσο και στην πίστωση. Σε αυτές τις 3 στήλες καταχωρούνται οι εκπτώσεις, τα μετρητά και η κίνηση της τράπεζας.

7 Βιβλίο Ταμείου/Cash Book ► Το βιβλίο ταμείου επειδή έχει τρεις στήλες για ποσά στη χρέωση και τρεις στην πίστωση, ονομάζεται Τρίστηλο Βιβλίο Ταμείου (Three- Column Cash Book). Θεωρείται επίσης πως έχει διπλή ιδιότητα. Είναι δηλαδή καθολικό γίατί περιλαμβάνει τους δύο βασικούς λογαριασμούς (Ταμείο και Τράπεζα) και είναι και ταυτόχρονα βοηθητικό γιατί συγκεντρώνει όλες τις ταμειακές πράξεις πριν αυτές καταχωριστούν σε άλλους λογαριασμούς.

8 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ► Στη στήλη Αναφορά (Folio) γράφεται το όνομα του καθολικού που έγινε η συμπλήρωση της διπλογραφίας. ► Κάθε φορά που κλείνει το ταμείο, τα ολικά των εκπτώσεων μεταφέρονται στο Γενικό Καθολικό (δεν χρειάζεται τεχνητό κλείσιμο). ► Αν παρουσιαστεί περίπτωση ακύρωσης έκπτωσης, λόγω επιστροφής εμπορευμάτων, η σχετική εγγραφή γίνεται στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων και όχι στο βιβλίο ταμείου.

9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ► Η είσπραξη επιταγών δεν χρεώνεται πλέον απευθείας στην τράπεζα αλλά στο ταμείο όπως και τα μετρητά και κατά διαστήματα γίνεται κατάθεση τους στην τράπεζα μαζί με τα μετρητά. ► Η συμπλήρωση της διπλογραφίας γίνεται μέσα στους λογαριασμούς που βρίσκονται στο Γενικό Καθολικό και στα Καθολικά Χρεωστών και Πιστωτών.

10 Παράδειγμα Ο έμπορος Α. Δημητρίου έχει την 1 η Ιανουαρίου 2011, 3000 ευρώ μετρητά και 20000 κατάθεση στην τράπεζα. Στη συνέχεια κάνει τις ακόλουθες συναλλαγές: Ο έμπορος Α. Δημητρίου έχει την 1 η Ιανουαρίου 2011, 3000 ευρώ μετρητά και 20000 κατάθεση στην τράπεζα. Στη συνέχεια κάνει τις ακόλουθες συναλλαγές: ► 2 Ιαν. Αγοράζει εμπορεύματα 8000 ευρώ με επιταγή ► 4 Ιαν. Πωλεί εμπορεύματα 6000 ευρώ (3000 με επιταγή και 3000 σε μετρητά)

11 ► 7 Ιαν. Ο χρεώστης Α. Ανδρέου καταβάλλει 2.200 ευρώ με επιταγή για την πλήρη εξόφληση χρέους του 2.350 ευρώ. ► 10 Ιαν. Εκδίδει επιταγή 3.280 ευρώ στη διαταγή του πιστωτή Γ. Νικολάου για εξόφληση χρέους 3.500 ευρώ. ► 14 Ιαν. Αποσύρει για προσωπικά του έξοδα 500 ευρώ σε μετρητά.

12 ► 15 Ιαν. Καταθέτει στην τράπεζα 7.000 ευρώ (Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και τις δύο επιταγές των 3.000 και 2.200 ευρώ). ► 18 Ιαν. Πληρώνει μισθούς και ημερομίσθια 2.500 ευρώ με επιταγές. ► 20 Ιαν. Παίρνει επιταγή 1.560 ευρώ από το Γ. Γεωργίου στον οποίο χορήγησε έκπτωση 140 ευρώ. ► Πληρώνει ασφάλιστρα 650 ευρώ σε μετρητά. ► Ζητείται η καταχώρηση των πιο πάνω συναλλαγών στο Τρίστηλο Βιβλίο Ταμείου.

13 ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ο κύριος Parker άρχισε την 1 η Μαρτίου 2010 με 16000 ευρώ στην τράπεζα και 1500 μετρητά στο χέρι. Σημειώστε στο βιβλίο ταμείο του τις ακόλουθες πράξεις: Ο κύριος Parker άρχισε την 1 η Μαρτίου 2010 με 16000 ευρώ στην τράπεζα και 1500 μετρητά στο χέρι. Σημειώστε στο βιβλίο ταμείο του τις ακόλουθες πράξεις: ► 2 Μαρ. Αγόρασε αγαθά αξίας 5000 ευρώ με επιταγή. ► 5 Μαρ. Πλήρωσε ενοίκιο 700 ευρώ με επιταγή. ► 7 Μαρ. Πώλησε εμπορεύματα αξίας 1000 ευρώ σε μετρητά.

14 ► 9 Μαρ. Πήρε 500 ευρώ μετρητά για προσωπικά έξοδα. ► 14 Μαρ. Αγόρασε ένα τραπέζι για το γραφείο και πλήρωσε 400 ευρώ με επιταγή. ► 15 Μαρ. Ο χρεώστης T. James καταβάλλει 800 ευρώ με επιταγή για την πλήρη εξόφληση χρέους του με χορηγημένη έκπτωση 40 ευρώ. ► 18 Μαρ. Εκδίδει επιταγή 600 ευρώ στη διαταγή του πιστωτή A. Miles για εξόφληση χρέους 630 ευρώ.

15 ► 24 Μαρ. Πλήρωνει λογαριασμό ρεύματος 200 με μετρητά. ► 31 Μαρ. Καταθέτει στην τράπεζα 2.300 ευρώ (το ποσό αυτό περιλαμβάνει και την επιταγή των 800 ευρώ).

16 ΑΣΚΗΣΗ 2 η Η Κυρία Σωκράτους την 1 η Φεβρουαρίου είχε 2.800 ευρώ μετρητά και 15.400 ευρώ στην τράπεζα. Καταχωρήστε τις ακόλουθες πράξεις: Η Κυρία Σωκράτους την 1 η Φεβρουαρίου είχε 2.800 ευρώ μετρητά και 15.400 ευρώ στην τράπεζα. Καταχωρήστε τις ακόλουθες πράξεις: ► 4 Φεβ. Ο χρεωστής Κύριος Γεωργίου καταβάλλει 760 ευρώ σε μετρητά για εξόφληση χρέους 800 ευρώ. ► 10 Φεβ. Εκδίδει επιταγή 1.080 ευρώ στη διαταγή του πιστωτή Ν. Νικολάου για εξόφληση χρέους 1.200 ευρώ.

17 ► Ο χρεώστης Α. Αδαμίδης καταβάλλει 3.600 ευρώ με επιταγή για την πλήρη εξόφληση χρέους των 4.000 ευρώ. Αυτή η επιταγή γίνεται κατάθεση στην τράπεζα την ίδια ημέρα. ► Πληρωμή μισθών 3000 ευρώ σε μετρητά. ► Έβγαλε επιταγή 2.000 ευρώ για μετρητά γραφείου. ► Έβγαλε επιταγή 900 ευρώ για αγορά πινάκων.


Κατέβασμα ppt "CASH BOOK ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ. Καθολικό Βιβλίο ► Όλοι οι λογαριασμοί τηρούνται σε ένα βιβλίο ο οποίος λέγεται Γενικό Καθολικό-General Ledger (εμπορεύματα,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google