Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Επιχειρήσεις Πρωτογενούς Παραγωγής: Έχουν σαν αντικείμενο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Επιχειρήσεις Πρωτογενούς Παραγωγής: Έχουν σαν αντικείμενο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Επιχειρήσεις Πρωτογενούς Παραγωγής: Έχουν σαν αντικείμενο δραστηριότητας την απόσπαση υλών από το φυσικό περιβάλλον (εξορυκτικές επιχειρήσεις π.χ. λατομεία, άντληση πετρελαίου, φυσικών αερίων κλπ, γεωργικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές κλπ επιχειρήσεις). Επιχειρήσεις Δευτερογενούς παραγωγής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι μεταποιητικές (βιομηχανικές – βιοτεχνικές) επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επεξεργασία πρώτων υλών και τη μετατροπή τους σε προϊόντα. Επιχειρήσεις Τριτογενούς παραγωγής: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ των οποίων κατατάσσονται και οι εμπορικές επιχειρήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μία και η αυτή επιχείρηση δυνατόν να συγκεντρώνει χαρακτηριστικά περισσοτέρων της μιας από τια παραπάνω κατηγορίες. Π.χ. μία γεωργική επιχείρηση που διαθέτει εργοστάσιο κονσερβοποιίας φρούτων και λαχανικών και επεξεργάζεται τα αντίστοιχα προϊόντα των αγροκτημάτων της.

3

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Από άποψη μεγέθους οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε μικρές, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. Με το μέγεθος συνυφαίνονται διάφορα θέματα που επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία και την ανάπτυξή των επιχειρήσεων. Επίσης, η λήψη διαφόρων μέτρων από το κράτος για τη ρύθμιση σοβαρών θεμάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις σχετίζεται με το μέγεθός τους. Ενδεικτικά: Υποχρέωση τήρησης εμπορικών βιβλίων: Οι μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης των προβλεπομένων από την εμπορική νομοθεσία βιβλίων. Υποχρέωση τήρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων: Με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία επιβάλλεται στις επιχειρήσεις η υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων αποδεικτικών των επαγγελματικών τους συναλλαγών και λογιστικών βιβλίων για την καταχώρηση των συναλλαγών αυτών έτσι ώστε να είναι ευχερής ο προσδιορισμός της φοροδοτικής τους ικανότητας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις υποχρεώνονται να τηρούν πλήρες λογιστικό σύστημα ενώ οι μικρές επιχειρήσεις υποχρεώνονται στην τήρηση υποτυπωδών μόνο λογιστικών βιβλίων. Άσκηση κρατικής πολιτικής: Από το μέγεθος εξαρτάται ο τρόπος αντιμετώπισης της επιχείρησης από το κράτος σε διάφορα θέματα όπως: προγράμματα επιχορηγήσεων, παροχή δανείων, απαλλαγή από ορισμένες μορφές φόρου κ.λ.π.

5 Για την κατάταξη κατά μέγεθος χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια: Μεγέθη φυσικά ή τεχνικά: Για τη γεωργική επιχείρηση π.χ. η στρεμματική έκταση την οποία χρησιμοποιεί αποτελεί κριτήριο περί του μεγέθους της. Η ιπποδύναμη των μηχανημάτων επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Το σύνολο του απασχολούμενου κεφαλαίου: Αφορά την συνολική αξία της περιουσίας της επιχείρησης. Το μέγεθος του κύκλου εργασιών : Αφορά τον όγκο των πωλήσεων. Το ύψος των πραγματοποιούμενων κερδών δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο μεγέθους. Είναι δυνατόν μία μεγάλη επιχείρηση να πραγματοποιεί μικρά ή να μην πραγματοποιεί καθόλου κέρδη και αντίθετα μία μικρή επιχείρηση να πραγματοποιεί μεγάλα κέρδη. Όγκος της παραγωγής: Αφορά το σύνολο των παραγομένων μονάδων, προϊόντων ή υπηρεσιών. Αριθμός των μονάδων δραστηριότητας: Π.χ. ο αριθμός των φορτηγών αυτοκινήτων που διαθέτει μία επιχείρηση εμπορευματικών μεταφορών ή λεωφορείων μία επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών. Αριθμός προσώπων (εργατών-υπαλλήλων) που απασχολεί η επιχείρηση αποτελεί ευρύτατα χρησιμοποιούμενο κριτήριο. Το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει ο επιχειρηματίας: Στις μεγάλες επιχειρήσεις ο επιχειρηματίας ασκεί διοικητική μόνο εργασία ενώ στις μικρές προσφέρει και εκτελεστική.

6 Μικρές επιχειρήσεις Ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την ευθύνη της οργάνωσης, συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία της και φέρει τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Η ανάληψη του επιχειρηματικού κινδύνου τον καθιστά προσεκτικότερο και περισσότερο ενεργητικό και δραστήριο κατά τη συμμετοχή του στη λειτουργία της επιχείρησης. Η αίσθηση της συμμετοχής στην οργάνωση και λειτουργία ενισχύει την αυτοπεποίθησή του και μειώνει το αίσθημα ανασφάλειας που προκαλεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος. Ισχυρή επιθυμία για γρήγορη οικονομική και κοινωνική άνοδο. Δυναμισμός και διάθεση για σκληρή εργασία. Δεν θεωρείται ότι συγκεντρώνει τα στοιχεία και ότι παίζει το ρόλο του μικρού επιχειρηματία ο ιδιοκτήτης που έχει αναθέσει σε άλλους την οργάνωση της επιχείρησής του και τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας παρόλο που φέρει τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

7 Το ξεκίνημα και η πορεία της μικρής επιχείρησης Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι για την είσοδο ενός ατόμου στον αγώνα για να επιτύχει ως ιδιοκτήτης μίας μικρής επιχείρησης είναι: Η αγορά λειτουργούσας επιχείρησης. Πλεονεκτήματα: Ύπαρξη πληροφοριακού υλικού που παρουσιάζεται ανάγλυφη η πορεία της επιχείρησης, η ύπαρξη κερδών, οι προοπτικές για παραπέρα κερδοφόρα πορεία, η κατάσταση του πάγιου εξοπλισμού και η πιθανή διάρκεια της λειτουργικής του χρησιμοποίησης. Επίσης υπάρχει οργανωμένο δίκτυο πελατών και προμηθευτών. Μειονεκτήματα: Κληροδότηση προβλημάτων (επισφαλείς πελάτες, μη συνεργάσιμοι πελάτες, εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις κλπ). Ίδρυση νέας επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας κάνει τις δικές του επιλογές (αντικείμενο δραστηριότητας, τόπο εγκατάστασης, συνεργάτες, τρόπο προσέγγισης πελατών). Μειονέκτημα αποτελεί η αυξημένη αβεβαιότητα (δυσμενείς όροι με πελάτες και προμηθευτές προκειμένου να επιβιώσει), δύσκολη η εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης (επιφύλαξη τραπεζών). Παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως επωνυμίας ή δικαιώματος παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων (franchise). Είναι η παροχή έναντι συμφωνημένης αμοιβής σε νεοϊδρυόμενες ή επεκτεινόμενες μικρές επιχειρήσεις δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας τους ή δικαίωμα παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων τους και ακόμη δικαίωμα χρήσης του εμπορικού τους σήματος. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν οικονομική, οργανωτική και τεχνολογική βοήθεια κατά τρόπον ώστε η μικρή εξαρτημένη επιχείρηση να έχει την επιτυχία εξασφαλισμένη. Μειονέκτημα η υπέρογκη αμοιβή που συνήθως καταβάλλεται στην ηγέτιδα επιχείρηση, οι διάφοροι περιορισμοί από τις προδιαγραφές, την εμφάνιση και την εμπορία των παραγομένων προϊόντων.

8 Μία επιχείρηση από τη στιγμή της έναρξής της μπορεί να ακολουθήσει τρεις πορείες: -Μέτρια αναπτυξιακή πορεία κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας μετά από την οποία ακολουθεί περίοδος ταχύτατης ανάπτυξης με αποτέλεσμα η επιχείρηση να εξελίσσεται σε μεγάλη. -Η επιχείρηση ακολουθεί για πολλά την αρχική μέτρια αναπτυξιακή πορεία χωρίς να εξελίσσεται σε μεγάλη αλλά και χωρίς να εξαφανίζεται. -Η επιχείρηση μετά τα πρώτα έτη μέτριας αναπτυξιακής πορείας αρχίζει να ακολουθεί φθίνουσα πορεία και οδηγείται στην εξαφάνιση.

9 Τομείς Δραστηριότητας των Μικρών Επιχειρήσεων Παροχή Υπηρεσιών: Η ίδρυση μιας τέτοιας επιχείρησης είναι εύκολη κατά το ότι τα απαιτούμενα για το ξεκίνημα κεφάλαια είναι μικρά. Π.χ. τεχνολόγος αυτοκινήτων, υδραυλικός. Πολύ συχνά αυτές είναι κερδοφόρες. Λιανικό εμπόριο. Υπάρχει ευελιξία επιλογής του τόπου εγκατάστασης, εξασφάλιση στέγης, άμεση εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Αγροτική οικονομία. Μικρές και μεσαίες αγροτικές μονάδες με σημαντική προσφορά στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών αλλά και της εθνικής οικονομίας. Χονδρικό εμπόριο και μεταποίηση. Για την μεταποίηση απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια για την αγορά του πάγιου τεχνολογικού εξοπλισμού.

10 Πλεονεκτήματα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Η οικονομική και κοινωνική σημασία των μικρών και του μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, συνοψίζεται στα παρακάτω ζητήματα; Αξιοποίηση επιχειρηματικών ταλέντων. Άτομα με ασυνήθιστο δυναμισμό, ασυνήθιστη πρωτοβουλία και έφεση για σκληρή εργασία. Ανεξαρτησία δράσης, ανάπτυξη πρωτοβουλίας. Συμβολή στην πληρέστερη απασχόληση των συντελεστών της παραγωγής και κυρίως των φυσικών πόρων και του εργατικού δυναμικού. Π.χ. εγκατάσταση σε περιοχές γεωγραφικά απομακρυσμένες (δασική εκμετάλλευση, εξόρυξη μεταλλευμάτων, αγροτική δραστηριότητα). Αποτελεί πηγή ζωής και προόδου, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης στους συνήθως υποαπασχολούμενους κατοίκους τέτοιων περιοχών. Πληρέστερη αξιοποίηση του καταναλωτικού κοινού. Ευελιξία στην επιλογή αλλά και στην αλλαγή του τόπου εγκατάστασης και άρα μπορεί να βρίσκεται πάντα στο καταναλωτικό κοινό που παρέχει άμεση εξυπηρέτηση. Ο επιχειρηματίας έρχεται σε προσωπική επαφή με τον πελάτη. Διαγιγνώσκει τις άμεσες προτιμήσεις του, αναπτύσσει τις δημόσιες σχέσεις και προβαίνει σε άμεση διαφήμιση των προϊόντων του. Άμεση εποπτεία του προσωπικού. Ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρηματία και προσωπικού γεγονός το οποίο συντελεί στη διατήρηση ευνοϊκού κλίματος για ειρηνική συνεργασία και αύξηση της απόδοσης. Καινοτομίες (π.χ. φωτοτυπικό μηχάνημα, η φωτογραφία στιγμής, ο προσωπικός computer κ.λ.π.) Δημιουργία θέσεων εργασίας. Διευκόλυνση των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις εξειδικεύονται στην παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την διεξαγωγή της παραγωγικής διαδικασίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Π.Χ. η General Motors προμηθεύεται υλικά από 25.000 μικρές επιχειρήσεις. Εξέλιξη σε μεγάλες επιχειρήσεις.

11 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο χώρος των μικρών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από υψηλή συχνότητα ίδρυσης και η αντίστοιχα υψηλή συχνότητα εξαφάνισής τους. Ένα μόνο μέρος των μικρών επιχειρήσεων επιβιώνει ενώ ένα άλλο σημαντικό μέρος αποτυγχάνει και εξαφανίζεται μέσα σε σχετικό μικρό χρονικό διάστημα. Οι πιο βασικοί παράγοντες που ασκούν γενική επιρροή επί της επιχείρησης είναι: Παράγοντες Επιτυχίας Έφεση του ιδιοκτήτη για σκληρή εργασία. Ο επιτυχημένος μικρός επιχειρηματίας τείνει να είναι άτομο κινούμενο μέσα σε λογικά πλαίσια όσον αφορά την ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων, τη σκληρή εργασία, την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και τη σύλληψη και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών. Ύπαρξη επαρκούς ζήτησης. Η μικρή επιχείρηση δεν είναι σε θέση να επηρεάσει την προτίμηση των καταναλωτών και να τη στρέψει προς τα δικά της προιόντα, γιατί δε διαθέτει τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό μεθόδους, την απαραίτητη πείρα και προπαντός δε διαθέτει τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα. Επομένως πρέπει να στηρίξει τις προσδοκίες της σε υπάρχουσα, ακόρεστη ζήτηση και όχι στη προσέλκυση καταναλωτών οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούν τα προιόντα ή τις υπηρεσίες άλλων ομοειδών επιχειρήσεων.

12 Η διοικητική ικανότητα του επιχειρηματία. Πρέπει να επιδείξει διορατικότητα στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης, ικανότητα στη αναζήτηση και εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματικών κεφαλαίων και τη σωστή χρησιμοποίησή τους, στην επιλογή συνεργατών και την αποτελεσματική επίβλεψή τους καθώς και στον έλεγχο των δραστηριοτήτων. Η τύχη. Παράγοντας Αποτυχίας Η έλλειψη διοικητικής ικανότητας. Έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου. Ο προσδιορισμός στόχων εκ μέρους της επιχείρησης δεν προδικάζει απαραίτητα και την πραγματοποίηση αυτών των στόχων. Η κατάστρωση ενός προγράμματος που σημαίνει χάραξη της πορείας της επιχείρησης για να καταλήξει στην υλοποίηση των στόχων πρέπει να συνδυάζεται με την παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής και με τη διόρθωση κάθε σφάλματος και κάθε παρέκκλισης από την αρχική πορεία. Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων και η διόρθωση των κακώς βαινόντων, στη μικρή επιχείρηση, είναι καθήκον του επιχειρηματία.

13 Η αδιαφορία. Ορισμένα άτομα εισέρχονται στον επιχειρηματικό στίβο χωρίς προηγούμενη σοβαρή σκέψη και προσεκτική στάθμιση των συνεπειών της απόφασής τους, αλλά απλώς και μόνο επειδή προσελκύονται από την ιδέα του εύκολου κέρδους. Τα άτομα αυτά δοκιμάζουν κυριολεκτικά δυσάρεστη έκπληξη όταν διαπιστώνουν ότι η μικρή επιχείρηση σημαίνει πρώτα απ’ όλα μόχθο και άγχος και ύστερα οτιδήποτε άλλο. Έλλειψη επαρκών χρηματικών κεφαλαίων. Το πρόβλημα της στενότητας παρουσιάζεται κατά το ξεκίνημα της επιχείρησης ιδίως όταν το μεγαλύτερο ποσοστό του χρηματικού κεφαλαίου που διατίθεται για την ίδρυση επενδύεται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία με αποτέλεσμα η επιχείρηση να αντιμετωπίζει πρόβλημα προμήθειας των αναγκαίων εμπορεύσιμων αγαθών (πρώτες ύλες, εμπορεύματα, αναλώσιμα) και αντιμετώπισης τρεχουσών πληρωμών. Για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ταμειακή ρευστότητα πρέπει η επιχείρηση να ξεκινήσει τις εργασίες της έχοντας ένα χρηματικό απόθεμα ασφαλείας, ικανό για την αντιμετώπιση των ταμειακών της αναγκών για ένα λογικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εισπράξεις από πωλήσεις πρέπει να υποτεθούν ως μηδαμινές και τα κέρδη ως ανύπαρκτα. Η προσφυγή της επιχείρησης στο δανειακό κεφάλαιο, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας της δεν είναι εύκολη. Η φήμη της στην αγορά είναι ανύπαρκτη και η φερεγγυότητά της άγνωστη και συνεπώς αμφισβητούμενη.


Κατέβασμα ppt "ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Επιχειρήσεις Πρωτογενούς Παραγωγής: Έχουν σαν αντικείμενο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google