Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταγγίσεις αίματος  Η μετάγγιση είναι ιατρική πράξη της οποίας η εκτέλεση πρέπει να αποφασίζεται ύστερα από ώριμη σκέψη και μελέτη και να αποτελεί το.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταγγίσεις αίματος  Η μετάγγιση είναι ιατρική πράξη της οποίας η εκτέλεση πρέπει να αποφασίζεται ύστερα από ώριμη σκέψη και μελέτη και να αποτελεί το."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Μεταγγίσεις αίματος  Η μετάγγιση είναι ιατρική πράξη της οποίας η εκτέλεση πρέπει να αποφασίζεται ύστερα από ώριμη σκέψη και μελέτη και να αποτελεί το τελευταίο εγχείρημα σε περιπτώσεις απώλειας αίματος.

3 Καταστάσεις που απαιτούν μετάγγιση  1 Απώλεια αίματος: σε βαρειές και μεγάλες αιμορραγίες  2. Αναιμίες: μόνο σε βαρειές αναιμίες που οφείλονται σε συστηματικά νοσήματα ή σε χρόνιες λοιμώξεις, αλλά και σε οξεία απώλεια αίματος ( πχ σε χρονία νεφρική ανεπάρκεια, σε αιμοσφαιρινοπάθειες, σε απλαστικές καταστάσεις ή σε οξεία απώλεια αίματος (ρήξη σπληνός, ήπατος, μεγάλων αγγείων)

4 Καταστάσεις που απαιτούν μετάγγιση  3. Αιμορραγικά νοσήματα και καταστάσεις ( πορφύρες)  4. Τοξικές καταστάσεις ( αντιμετωπίζονται με αφαιμαξομετάγγιση) Oι καταστάσεις που αναφέρθηκαν μπορεί να απαιτούν τη χορήγηση αίματος πλήρους ή ορισμένων παραγόντων του ή ορισμένων υποκατάστατων αυτού.

5 Μεταγγίσεις Πλήρες αίμα θα χορηγήσουμε: Σε μεθαιμορραγικές καταστάσεις όπως ακρωτηριασμούς, γαστρορραγία κτλ Στις αναιμίες θα χορηγήσουμε συμπυκνωμένα ερυθρά Σε αιμορραγικά νοσήματα χορηγούνται αιμοπετάλια ή παράγοντες πήξης Σε εγκαυματίες χορηγούμε πλάσμα

6 Διατήρηση του αίματος  Μετά τη λήψη του αίματος υπο άσηπτες συνθήκες από υγιείς δότες, το αίμα συλλέγεται σε πλαστικούς ασκούς που περιέχουν αντιπηκτικό. Γίνεται ο προσδιορισμός της ομάδας αίματος και του παράγοντα Rhesus και η φιάλη διατηρείται στους 4 ο C. Το αίμα διατηρείται και μπορεί να χορηγηθεί μέχρι και 21 μέρες μετά τη συλλογή του.

7 Προϊόντα ( παράγωγα ) του αίματος Σαν προϊόντα ( παράγωγα του αίματος ) θεωρούνται: 1. Αιμοπετάλια 2. Προϊόντα περιέχοντα παράγοντες πήξης 3. Λευκωματίνη 4. Ινωδογόνο 5. Γλοβουλίνη 6. Ξηρός ορός ή πλάσμα

8 Προ της μετάγγισης  Παίρνουμε αίμα από τον ασθενή που πρόκειται να μεταγγιστεί: πλήρες αίμα για τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος και του παράγοντα Rhesus και ξηρό σωληνάριο χωρίς αντιπηκτικό για τη δοκιμασία έμμεσου Coombs και τη δοκιμασία διασταύρωσης.  Αποστέλλεται η φιάλη στην Αιμοδοσία όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, η ηλικία του, η πάθηση από την οποία πάσχει και ο αριθμός των φιαλών αίματος που ζητούνται.

9 Προ της μετάγγισης  Ανευρίσκεται το αίμα με την κατάλληλη ομάδα αίματος.  Εκτελείται η έμμεσος Coombs στον ορό του ασθενή που θα μεταγγιστεί  Εκτελείται η δοκιμασία διασταύρωσης με το προς μετάγγιση αίμα.

10 Oμάδες αίματος: αντιγόνα - αντισώματα

11 Συμβάματα λόγω μεταγγίσεων  Πυρετικές αντιδράσεις Εμφανίζονται 30’ εως 3 ώρες από την έναρξη της μετάγγισης και οφείλονται σε - Ευαισθησία στο πλάσμα του δότη - Αντισώματα που κυκλοφορούν ενάντια στα λευκά ή στα αιμοπετάλια του δότη ( μετά από πολλές μεταγγίσεις) - Ύπαρξη πυρετογόνων ουσιών στο μεταγγιζόμενο υγρό ( υγρό πλύσης ή στη συσκευή μετάγγισης)

12 Συμβάματα λόγω μεταγγίσεων  Υπερφόρτωση της κυκλοφορίας Σε πολύ μικρούς ή μεγάλους ανθρώπους, ιδίως αν υπήρχε αναιμία από πολύ καιρό. Στους ανθρώπους αυτούς ο όγκος του κυκλοφορούντος αίματος δεν υπολείπεται του φυσιολογικού, οπότε με χορήγηση 300- 1000 ml αίματος, επιβαρύνεται η καρδιακή λειτουργία.

13 Συμβάματα λόγω μεταγγίσεων  Αλλεργικές αντιδράσεις Συνήθως σε άτομα που είναι αλλεργικά  Εμβολή αέρος  Θρομβοφλεβίτιδα Συμβαίνει στις περιπτώσεις που οι μεταγγίσεις διαρκούν πολλή ώρα και μάλιστα πάνω από 6 ώρες

14 Συμβάματα λόγω μεταγγίσεων  Σηψαιμία Οφείλεται σε επιμόλυνση του αίματος είται από μικρόβια του δέρματος, είται του αέρα όταν μάλιστα το συλλεγέν αίμα δεν τοποθετηθεί στο ψυγείο, αλλά παραμείνει σε θερμοκρασία δωματίου. Προληπτικώς ελέγχεται η φιάλη για λευκό υμένιο και για αιμόλυση

15 Συμβάματα λόγω μεταγγίσεων  Αιμοσιδήρωση Παρατηρούνται σε άτομα πολυμεταγγιζόμενα ( που ζούν με μεταγγίσεις). Θεραπευτικά εφαρμόζεται πρόγραμμα αποσιδήρωσης με δεσφεριοξαμίνη

16 Συμβάματα λόγω μεταγγίσεων  Μετάδοση νοσημάτων Βρουκέλωση, τοξοπλάσμωση, ιλαρά σπανίως μεταδίδονται Σύφιλη: για την αποφυγή μετάδοσής της καλό είναι να φυλάγεται το αίμα στο ψυγείο για 3-4 μέρες Ελονοσία σπάνια Ηπατίτιδες

17 Συμβάματα λόγω μεταγγίσεων  Αιμολυτικές αντιδράσεις Λόγω ασυμβατότητας αίματος δότη και λήπτη- ασυμβατότητα ομάδας ΑΒΟ - ασυμβατότητα Rh - ασυμβατότητα άλλων ομάδων Χορήγηση παλαιού αίματος Χορήγηση αίματος που θερμάνθηκε Χορήγηση αίματος που ψύχθηκε <4 οC Χορήγηση αίματος που δεν συντηρήθηκε σωστά

18 Μέτρα πρόληψης συμβαμάτων  Εμπειρο προσωπικό  Σωστή εκτέλεση του προσδιορισμού των ομάδων αίματος, παράγοντα Rhesus, δοκιμασία συμβατότητας.  Οι παραγγελίες να δίνονται γραπτώς  Το αίμα να χορηγείται αμέσως πριν τη μετάγγιση  Φιάλη αίματος που παρέμεινε 2 ώρες εκτός ψυγείου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, ούτε να επιστρέφεται στο ψυγείο.  Να γίνεται επιλογή του δότη…

19 Προϋποθέσεις δότη αίματος  Ηλικία >18 και < 65 ετών  Νηστικός από 2 ώρου  Ανδρες Hb>15,5 και γυναίκες Hb>12,5  Βάρος όχι μικρότερο από 50 κιλά  Να μην έχει υπόταση  Να μην είναι τοξικομανής ή επιληπτικός, να μην πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ή αιμορραγικά νοσήματα

20 Προϋποθέσεις δότη αίματος  Να μην νόσησε από ελονοσία, σύφιλη, ηπατίτιδα ή βρουκέλωση ή να μην έχει ενεργό φυματίωση  Οι γυναίκες να μην κυοφορούν ή να μην έχουν γεννήσει σε χρόνο λιγότερο των 6 μηνών  Να έχει περάσει μια εβδομάδα από οποιοδήποτε εμβολιασμό  Να έχει περάσει ένα έτος από την εκτέλεση αντιλυσσικού εμβολιασμού και 45 ημέρες από προηγούμενη χορήγηση αίματος

21

22


Κατέβασμα ppt "Μεταγγίσεις αίματος  Η μετάγγιση είναι ιατρική πράξη της οποίας η εκτέλεση πρέπει να αποφασίζεται ύστερα από ώριμη σκέψη και μελέτη και να αποτελεί το."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google