Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Οι κοινωνικές διαστάσεις της ανώτατης εκπαίδευσης: η περίπτωση της Μπολόνια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Οι κοινωνικές διαστάσεις της ανώτατης εκπαίδευσης: η περίπτωση της Μπολόνια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Οι κοινωνικές διαστάσεις της ανώτατης εκπαίδευσης: η περίπτωση της Μπολόνια και η πορεία προς την Πράγα και το Βερολίνο.» Φοιτήτρια: Αντωνίου Μαρία ΑΕΜ: 3106 Μάθημα: Εκπαιδευτική Πολιτική Καθηγήτρια: Κα Τάχου-Ηλιάδου

2 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 ορίζουν την κοινωνική διάσταση ως: "παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, όπως επίσης και σε ίση μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής συγκεκριμένων μέτρων σε ατομικές ανάγκες", στα πλαίσια των οποίων "τα συστήματα ισομερούς εκπαίδευσης και κατάρτισης… αποβλέπουν στην παροχή ευκαιριών, πρόσβασης, μεταχείρισης και αποτελεσμάτων ανεξαρτήτως κοινωνικού υποβάθρου και άλλων παραγόντων οι οποίοι μπορεί να καταλήγουν σε εκπαιδευτικό μειονέκτημα"

3 Η Σύνοδος Κορυφής στην Μπολόνια 19 Ιουνίου 1999 Υπουργοί Παιδείας 29 χωρών. Υπογράφεται η διακήρυξη της Μπολόνια για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης εως το 2010. Δεν αποτέλεσε αποκλειστική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες δεσμεύτηκαν, να συντονίσουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές τους, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι θεσμικές δυνατότητες και σεβόμενες την ιδιαιτερότητα του κάθε πολιτισμού, γλώσσας και εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την αυτονομία των πανεπιστημίων.

4 Η Διακήρυξη της Μπολόνια δεν αποτελεί συμβόλαιο, δεν δημιουργεί νομική δέσμευση για τις υπογράφουσες χώρες, ούτε είναι επιταγή κάποιας ανώτερης Αρχής. Συντάχτηκε και υπογράφτηκε: Για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, την προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης και τη σύνδεση της ανταγωνιστικότητας με τις κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες της Ευρώπης.

5 Η Διακήρυξη της Μπολόνια θέτει δύο γενικούς στόχους: «την προώθηση της κινητικότητας καθηγητικού προσωπικού, ερευνητών και φοιτητών μέσα στην Ευρώπη» «την προώθηση μιας Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης ως το μόνο και συμπαγές εκπαιδευτικό σύστημα με σκοπό να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά ανώτατης εκπαίδευσης».

6 Υιοθέτηση ενός συστήματος στο οποίο: Εύκολη αναγνώριση και σύγκριση πτυχίων Εύκολη αναγνώριση και σύγκριση πτυχίων Ύπαρξη δύο κύκλων σπουδών Ύπαρξη δύο κύκλων σπουδών Δημιουργία ενός Δημιουργία ενός συστήματος μονάδων ως μέσου για την προώθηση της ευρύτερης δυνατής κινητικότητας Προώθηση της κινητικότητας ξεπερνώντας πιθανά εμπόδια (περίοδοι σπουδών, διδακτικές ώρες κ.α.) Προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας για την δημιουργία κοινών κριτηρίων και μεθόδων. Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην ανώτατη εκπαίδευση.

7 Η Σύνοδος Κορυφής στην Πράγα 18-19 Μαΐου 2002 Συμμετέχουν 32 υπουργοί Παιδείας (29 που είχαν υπογράψει την Μπολόνια και οι υπουργοί της Κύπρου, της Κροατίας και της Τουρκίας) δεν έγινε με σκοπό να αλλάξει τη Διακήρυξη της Μπολόνια ούτε για να συμφωνηθεί ή υπογραφτεί κάτι διαφορετικό. έγινε για την αξιολόγηση της πορείας των κρατών προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και για να γίνουν προγραμματισμοί για το μέλλον

8 Σύμφωνα με την έκθεση του Pedro Lourtie,“Furthering the Bologna Process”: Όσα συμφωνήθηκαν στην Μπολόνια έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από όλα τα κράτη Όσα συμφωνήθηκαν στην Μπολόνια έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από όλα τα κράτη Ήδη γίνονταν κινήσεις με βάση τα συμφωνηθέντα Ήδη γίνονταν κινήσεις με βάση τα συμφωνηθέντα Υπήρχαν διαφορές σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται το κάθε κράτος και κάθε σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης την διαδικασία της Μπολόνια και την σημασία της για το μέλλον. Υπήρχαν διαφορές σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται το κάθε κράτος και κάθε σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης την διαδικασία της Μπολόνια και την σημασία της για το μέλλον.

9 Αναφορικά με τους στόχους που τέθηκαν στην Μπολόνια Η προώθηση της κινητικότητας και η δημιουργία ενός συστήματος μονάδων κατά το πρότυπο του ECTS βρήκε ομόφωνη και ενθουσιώδη υποστήριξη. H ανταγωνιστικότητα και η απασχολησιμότητα άρχιζαν σιγά σιγά να αναπτύσσονται ως έννοιες στα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης των χωρών. Η πλειονότητα των χωρών σημείωσε πρόοδο στο θέμα της διασφάλισης της ποιότητας, δημιουργώντας εθνικά προγράμματα «πιστοποποίησης» (accreditation) ανεξάρτητα από το πώς κάθε κράτος ερμηνεύει την πιστοποίηση.

10 Ως προβληματικοί εμφανίζονταν μέχρι την Πράγα οι στόχοι: 1. 1. της δημιουργίας ενός συστήματος σπουδών αποτελούμενου από δύο κύκλους 2. 2. της προώθησης της διά βίου εκπαίδευσης.

11 Υπογράφεται το Ανακοινωθέν της Πράγας όπου όλοι οι στόχοι που τέθηκαν στην Μπολόνια είχαν γίνει δεκτοί από τις υπογράφουσες χώρες με τις καλύτερες προθέσεις. Η διαφορά Ανακοινωθέντος Πράγας και Διακήρυξης Μπολόνια : προστίθενται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και όλα τα μη πανεπιστημιακά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης καθώς η Διακήρυξη της Μπολόνια αναφερόταν μόνο στα πανεπιστημιακά ιδρύματα (για την Ελλάδα στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.).

12 Η Σύνοδος Κορυφής στο Βερολίνο 19 Σεπτεμβρίου 2003 Συμφωνήθηκε η προτεραιότητα τριών από τους έξι στόχους και τέθηκαν συγκεκριμένοι επιμέρους παράμετροι και προθεσμίες. Συμφωνήθηκε η προτεραιότητα τριών από τους έξι στόχους και τέθηκαν συγκεκριμένοι επιμέρους παράμετροι και προθεσμίες.

13 Για τη διασφάλιση της ποιότητας μέχρι το 2005 όλα τα εθνικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν: ξεκάθαρο προσδιορισμό των ευθυνών του εντεταλμένου οργάνου και των συμμετεχόντων ιδρυμάτων σύστημα αξιολόγησης των προγραμμάτων των ιδρυμάτων, το οποίο θα περιλαμβάνει εσωτερική αξιολόγηση, εξωτερικό έλεγχο και φυσικά συμμετοχή των φοιτητών και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

14 Για το σύστημα δύο κύκλων σπουδών εφαρμογή εώς το 2005 διάλογος για να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συγκρίσιμων και συμβατών χαρακτηριστικών των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά με τη διδακτέα ύλη, το επίπεδο σπουδών, τα γνωστικά αποτελέσματα και τις δεξιότητες.

15 Για την αναγνώριση των τίτλων και των περιόδων σπουδών Μέχρι το 2005 κάθε σπουδαστής θα πρέπει να λαμβάνει δωρεάν και αυτόματα το «Παράρτημα διπλώματος» που θα εκδίδεται στην πιο διαδεδομένη ευρωπαϊκή γλώσσα.

16 Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας Γίνεται η πρώτη αναφορά Η έρευνα και η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να συνδέονται στενά. Προστίθεται ένας τρίτος κύκλος σπουδών που θα περιλαμβάνει τις διδακτορικές και τις μεταδιδακτορικές σπουδές.

17 Η διά βίου εκπαίδευση Κυριαρχεί στις συζητήσεις συγκριτικά με τη θέση που είχε στην Μπολόνια Οι Υπουργοί καλούν τα ιδρύματα και τα όργανα που θα διαμορφώσουν το πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης, να βεβαιωθούν ότι η διά βίου εκπαίδευση προωθείται και στηρίζεται

18 Οι 29 χώρες της Μπολόνια Αυστρία Αυστρία Βέλγιο Βέλγιο Βουλγαρία Βουλγαρία Γαλλία Γαλλία Γερμανία Γερμανία Δανία Δανία Ελβετία Ελβετία Ελλάδα Ελλάδα Εσθονία Εσθονία Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο Ιρλανδία Ιρλανδία Ισλανδία Ισλανδία Ισπανία Ισπανία Ιταλία Ιταλία Κύπρος Κύπρος Λετονία Λετονία Λιθουανία Λιθουανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Μάλτα Μάλτα Νορβηγία Νορβηγία Ουγγαρία Ουγγαρία Πολωνία Πολωνία Πορτογαλία Πορτογαλία Ρουμανία Ρουμανία Σλοβακία Σλοβακία Σλοβενία Σλοβενία Σουηδία Σουηδία Τσεχία Τσεχία Φιλανδία Φιλανδία


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Οι κοινωνικές διαστάσεις της ανώτατης εκπαίδευσης: η περίπτωση της Μπολόνια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google