Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΠΝΟΗ Η ΑΠΟΒΟΛΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΥΤΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΠΝΟΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ  ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΠΝΟΗ Η ΑΠΟΒΟΛΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΥΤΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΠΝΟΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ  ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΠΝΟΗ Η ΑΠΟΒΟΛΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΥΤΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΠΝΟΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ  ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗΣΗΣ Η ΕΝΤΑΣΗ ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΔΙΑΠΝΟΗΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΤΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ) mg H 2 O cm -2 day -1

2 ΔΙΑΠΝΟΗ Η ΑΠΟΒΟΛΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΥΤΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΠΝΟΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ↓ ΒΑΡΟΥΣ  ↓ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ  ↓ ΠΟΙΟΤHTΑΣ  ↓ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗΣΗΣ Η ΕΝΤΑΣΗ ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΔΙΑΠΝΟΗΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΤΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ) mg H 2 O cm -2 day -1

3 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΝΟΗ Αποτελούν μια από τις βασικότερες αιτίες ποσοτικών και ποιοτικών απωλειών αγροτικών προϊόντων μετά την συγκομιδή. Στον πίνακα αναφέρονται οι μέγιστες απώλειες βάρους σε διάφορα προϊόντα, πέρα από τις οποίες προκαλείται σοβαρή ποιοτική υποβάθμιση του αντίστοιχου προϊόντος

4 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΝΟΗ Αποτελούν μια από τις βασικότερες αιτίες ποσοτικών και ποιοτικών απωλειών αγροτικών προϊόντων μετά την συγκομιδή. Στον πίνακα αναφέρονται οι μέγιστες απώλειες βάρους σε διάφορα προϊόντα, πέρα από τις οποίες προκαλείται σοβαρή ποιοτική υποβάθμιση του αντίστοιχου προϊόντος

5 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΝΟΗ Αποτελούν μια από τις βασικότερες αιτίες ποσοτικών και ποιοτικών απωλειών αγροτικών προϊόντων μετά την συγκομιδή. Στον πίνακα αναφέρονται οι μέγιστες απώλειες βάρους σε διάφορα προϊόντα, πέρα από τις οποίες προκαλείται σοβαρή ποιοτική υποβάθμιση του αντίστοιχου προϊόντος

6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΔΙΑΠΝΟΗΣ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  Ένταση της Αναπνοής  Σχήμα (επιφάνειας/όγκου) και μέγεθος  Πάχος και δομή της επιδερμίδας –εφυμενίδας  Ακεραιότητα (μηχανικές, εντομολογικές κλπ ζημιές)  Φύση των ουσιών που υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια του ιστού Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (Θερμοκρασία + Σχετική Υγρασία) Ε.Τ.Υ. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ  Κίνηση του αέρα

7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Κατά την αναπνοή παράγεται νερό και θερμότητα Αύξηση της έντασης αναπνοής προκαλεί αντίστοιχη αύξηση της διαπνοής

8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΠΝΟΗ ΣΧΗΜΑ Η ένταση διαπνοής είναι ανάλογη με της σχέσης επιφάνεια / όγκος σφαιρικό < κυλινδρικό <επίπεδο

9 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΠΝΟΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ Η ένταση διαπνοής είναι ανάλογη με της σχέσης επιφάνεια / όγκος και αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης από το κέντρο ως την επιφάνεια μικρά > μεγάλα σφαιρικό < κυλινδρικό <επίπεδο

10 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΠΑΧΟΣ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ -ΕΦΥΜΕΝΙΔΑΣ Η διαπνοή γίνεται με τη μετακίνηση υδρατμών από τους μεσοκυττάριους χώρους προς το περιβάλλον δια μέσου της επιδερμίδας Η διαπνοή είναι μεγαλύτερη  η επιδερμίδα είναι χαλαρή,  έχει πολλά φυσικά ανοίγματα (στομάτια και φλοιοτρήματα),  υπάρχουν πληγές (μηχανικές, από προσβολές μυκήτων ή εντόμων) Η διαπνοή είναι μικρότερη  υπάρχει συνεκτική εφυμενίδα,  υπάρχουν φυσικοί κηροί

11 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΔΙΑΠΝΟΗΣ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  Ένταση της Αναπνοής  Σχήμα (επιφάνειας/όγκου) και μέγεθος  Πάχος και δομή της επιδερμίδας –εφυμενίδας  Ακεραιότητα (μηχανικές, εντομολογικές κλπ ζημιές)  Φύση των ουσιών που υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια του ιστού Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (Θερμοκρασία + Σχετική Υγρασία) Ε.Τ.Υ. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ  Κίνηση του αέρα

12 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Οι υδρατμοί ασκούν τάση (πίεση) στο χώρο μέσα στον οποίο βρίσκονται.

13 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Οι υδρατμοί ασκούν τάση (πίεση) στο χώρο μέσα στον οποίο βρίσκονται. Όταν ανάμεσα σε δύο χώρους υπάρχει διαφορά τάσης υδρατμών, οι υδρατμοί μετακινούνται από τον ένα χώρο στον άλλο μέχρι να μηδενιστεί η διαφορά.

14 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Οι υδρατμοί ασκούν τάση (πίεση) στο χώρο μέσα στον οποίο βρίσκονται. Όταν ανάμεσα σε δύο χώρους υπάρχει διαφορά τάσης υδρατμών, οι υδρατμοί μετακινούνται από τον ένα χώρο στον άλλο μέχρι να μηδενιστεί η διαφορά. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ (Ε.Τ.Υ.) είναι η διαφορά της τάσης που ασκούν οι υδρατμοί σε δυο διαφορετικά σημεία. Η κίνηση των υδρατμών γίνεται από το σημείο με την μεγαλύτερη προς το σημείο με την μικρότερη τάση (Α → Β) Η ένταση μετακίνησης είναι ανάλογη με Ε.Τ.Υ.

15 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Οι υδρατμοί ασκούν τάση (πίεση) στο χώρο μέσα στον οποίο βρίσκονται. Όταν ανάμεσα σε δύο χώρους υπάρχει διαφορά τάσης υδρατμών, οι υδρατμοί μετακινούνται από τον ένα χώρο στον άλλο μέχρι να μηδενιστεί η διαφορά. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ (Ε.Τ.Υ.) είναι η διαφορά της τάσης που ασκούν οι υδρατμοί σε δυο διαφορετικά σημεία. Η κίνηση των υδρατμών γίνεται από το σημείο με την μεγαλύτερη προς το σημείο με την μικρότερη τάση (Α → Β) Η ένταση μετακίνησης είναι ανάλογη με Ε.Τ.Υ.

16 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΣΕ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Η τάση (πίεση) που ασκούν οι υδρατμοί σε κατάσταση κορεσμού Pκυ εξαρτάται από την θερμοκρασία Αύξηση της θερμοκρασίας από 0 σε 10, 15, 20 ο C διπλασιάζει, τριπλασιάζει, τετραπλασιάζει την πίεση κορεσμένων υδρατμών

17 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΣΕ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Η τάση (πίεση) που ασκούν οι υδρατμοί σε κατάσταση κορεσμού Pκυ εξαρτάται από την θερμοκρασία Αύξηση της θερμοκρασίας από 0 σε 10, 15, 20 ο C διπλασιάζει, τριπλασιάζει, τετραπλασιάζει την πίεση κορεσμένων υδρατμών

18 ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

19 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΑΕΡΑ Η τάση (πίεση) που ασκούν οι υδρατμοί σε ακόρεστο αέρα εξαρτάται  από την θερμοκρασία  και την σχετική υγρασία του αέρα Η μερική τάση υδρατμών υπολογίζεται με βάση τη σχέση Ρκυ x Σχ. Υγρ.

20 ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΤΟ Ε.Τ.Υ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ένταση διαπνοής στα νωπά αγροτικά προϊόντα είναι ανάλογη με το Ε.Τ.Υ ανάμεσα στους μεσοκυττάριους χώρους και το περιβάλλον Επειδή στα νωπά προϊόντα οι μεσοκυττάριοι χώροι είναι πρακτικά κορεσμένοι με υδρατμούς, η τάση υδρατμών εξαρτάται από την θερμοκρασία και είναι ίση με Ρκυ Στο περιβάλλον η τάση υδρατμών εξαρτάται από την θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία και είναι ίση με Ρκυ χ Σχ. Υγρ. Αν το προϊόν και το περιβάλλον του έχουν την ίδια θερμοκρασία το Ε.Τ.Υ ανάμεσα στους μεσοκυττάριους χώρους και το περιβάλλον υπολογίζεται με βάση την σχέση Ε.Τ.Υ = Ρκυ χ (1 – Σχ. Υγρ.)

21 ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΤΟ Ε.Τ.Υ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ένταση διαπνοής στα νωπά αγροτικά προϊόντα είναι ανάλογη με το Ε.Τ.Υ ανάμεσα στους μεσοκυττάριους χώρους και το περιβάλλον Επειδή στα νωπά προϊόντα οι μεσοκυττάριοι χώροι είναι πρακτικά κορεσμένοι με υδρατμούς, η τάση υδρατμών εξαρτάται από την θερμοκρασία και είναι ίση με Ρκυ Στο περιβάλλον η τάση υδρατμών εξαρτάται από την θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία και είναι ίση με Ρκυ χ Σχ. Υγρ. Αν το προϊόν και το περιβάλλον του έχουν την ίδια θερμοκρασία το Ε.Τ.Υ ανάμεσα στους μεσοκυττάριους χώρους και το περιβάλλον υπολογίζεται με βάση την σχέση Ε.Τ.Υ = Ρκυ χ (1 – Σχ. Υγρ.)

22 ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΤΟ Ε.Τ.Υ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ένταση διαπνοής στα νωπά αγροτικά προϊόντα είναι ανάλογη με το Ε.Τ.Υ ανάμεσα στους μεσοκυττάριους χώρους και το περιβάλλον Επειδή στα νωπά προϊόντα οι μεσοκυττάριοι χώροι είναι πρακτικά κορεσμένοι με υδρατμούς, η τάση υδρατμών εξαρτάται από την θερμοκρασία και είναι ίση με Ρκυ Στο περιβάλλον η τάση υδρατμών εξαρτάται από την θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία και είναι ίση με Ρκυ χ Σχ. Υγρ. Αν το προϊόν και το περιβάλλον του έχουν την ίδια θερμοκρασία το Ε.Τ.Υ ανάμεσα στους μεσοκυττάριους χώρους και το περιβάλλον υπολογίζεται με βάση την σχέση Ε.Τ.Υ = Ρκυ χ (1 – Σχ. Υγρ.)

23 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ – ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Τ.Υ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΠΝΟΗ Με βάση την σχέση Ε.Τ.Υ = Ρκυ χ (1 – Σχ. Υγρ.) 1.Αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση του Ρκυ και επομένως αύξηση του Ε.Τ.Υ. και της διαπνοής 2. Αύξηση της σχετικής υγρασίας προκαλεί μείωση του (1 – Σχ. Υγρ.) και επομένως μείωση του Ε.Τ.Υ. και της διαπνοής

24 ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

25 ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗ Η κίνηση του αέρα απομακρύνει συνεχώς του υδρατμούς από το άμεσο περιβάλλον του προϊόντος (διατηρεί σταθερό το Ε.Τ.Υ. και την ένταση διαπνοής) Αν δεν υπάρχει κίνηση αέρα τότε οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στο άμεσο περιβάλλον του προϊόντος → αυξάνουν την σχετική υγρασία (μειώνεται το Ε.Τ.Υ. και η διαπνοή) Στην εμπορική πράξη η κίνηση του αέρα στους χώρους συντήρησης των νωπών προϊόντων είναι απαραίτητη (για την ανανέωση του οξυγόνου, την απομάκρυνση των προϊόντων αναπνοής και για την αποτελεσματική μετάδοση της ψύξης) Για την αποφυγή έντονης διαπνοής, η κίνηση του αέρα στο περιβάλλον συντήρησης επιβάλλεται να γίνεται στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα

26 ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗ Η κίνηση του αέρα απομακρύνει συνεχώς του υδρατμούς από το άμεσο περιβάλλον του προϊόντος (διατηρεί σταθερό το Ε.Τ.Υ. και την ένταση διαπνοής) Αν δεν υπάρχει κίνηση αέρα τότε οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στο άμεσο περιβάλλον του προϊόντος → αυξάνουν την σχετική υγρασία (μειώνεται το Ε.Τ.Υ. και η διαπνοή) Στην εμπορική πράξη η κίνηση του αέρα στους χώρους συντήρησης των νωπών προϊόντων είναι απαραίτητη (για την ανανέωση του οξυγόνου, την απομάκρυνση των προϊόντων αναπνοής και για την αποτελεσματική μετάδοση της ψύξης) Για την αποφυγή έντονης διαπνοής, η κίνηση του αέρα επιβάλλεται να γίνεται στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα

27 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΔΙΑΠΝΟΗΣ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  Ένταση της Αναπνοής  Σχέση επιφάνειας και όγκου  Πάχος και δομή της επιδερμίδας –εφυμενίδας  Φύση των ουσιών που υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια του ιστού  Ακεραιότητα (μηχανικές, εντομολογικές κλπ ζημιές) Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (Θερμοκρασία + Σχετική Υγρασία) Ε.Τ.Υ. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ  Κίνηση του αέρα

28 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΝΟΗΣ)  Μείωση της ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Πρόψυξη – Συντήρηση υπό ψύξη)  Αύξηση της ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (Υγραντήρες)  Περιορισμός της ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ  Παρεμπόδιση της ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ (Πλαστικά φιλμ, κεριά, εδώδιμα υλικά κάλυψης) ↔ Χρησή των κατάλληλων ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

29 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΝΟΗ Τα μέσα συσκευασίας περιορίζουν την απομάκρυνση των υδρατμών από το άμεσο περιβάλλον των προϊόντων με αποτέλεσμα την σταδιακή μείωση του ΕΤΥ και της διαπνοής Τα μέσα συσκευασίας ωστόσο δεν πρέπει να απορροφούν υγρασία, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσουν σημαντική αύξηση της διαπνοής

30 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Το πείραμα που γίνεται στο εργαστήριο έχει σκοπό την μελέτη :  της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στην ένταση διαπνοής  της αποτελεσματικότητας διαφόρων υλικών στον περιορισμό της διαπνοής και  των συμπτωμάτων ποιοτικής υποβάθμισης από την διαπνοή.

31 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Επιλέγονται προϊόντα από τις παρακάτω κατηγορίες: Πορτοκάλι (3), Μήλο κόκκινο (2), Αγγούρι (4), Καρότο (4). Πορτοκάλι: 1) πάνω στον πάγκο του εργαστηρίου (μάρτυρας); 2) διαβρέχεται με αραιό διάλυμα ΝαΟΗ, διαβρέχεται με αραιό διάλυμα αλκοόλης, σκουπίζεται με απορροφητικό χαρτί [απομάκρυνση του φυσικού κεριού από την επιφάνεια του καρπού] και 3) το ίδιο με 2) & ψεκάζεται με διάλυμα κεριού Μήλο: 1) πάνω στον πάγκο του εργαστηρίου (μάρτυρας); 2) αποφλοιώνεται σε δύο σημεία με επιφάνεια 1-2 cm 2 Αγγούρι: 1) πάνω στον πάγκο του εργαστηρίου (μάρτυρας); 2) περιτυλίσσεται διαφανή πλαστική μεμβράνη (shrink film) Καρότο: 1) πάνω στον πάγκο του εργαστηρίου (μάρτυρας); 2) τοποθετείται στο ψυγείο; 3) τοποθετείται σε χώρο με έντονη κίνηση αέρα; 4) τοποθετείται σε χώρο με υψηλή σχετική υγρασία (πάνω από ελεύθερη επιφάνεια νερού) Ζυγίζονται οι καρποί και σημειώνεται το αρχικό βάρος τους στον επόμενο πίνακα

32 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΒΑΡΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ %ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΡΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ ΚΕΡΙ CARNAUBA ΜΗΛΟ ΜΑΡΤΥΡΑΣ KOKKINO ΜΗΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΗΛΟ KOKKINO ΜΕ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΑΓΓΟΥΡΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΓΟΥΡΙ ΜΕ ΦΙΛΜ ΚΑΡΟΤΟ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΡΟΤΟ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΡΟΤΟ ΣΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΡΟΤΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΝΕΡΟ

33 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Την 8 η ημέρα ζυγίζονται οι καρποί και υπολογίζεται η απώλεια βάρους % για κάθε καρπό Συμπληρώνεται ο προηγούμενος πίνακας Ταξινομούνται οι καρποί με βάση την απώλεια βάρους, από την μεγαλύτερη προς την μικρότερη Ερμηνεύονται οι διαφορές που παρατηρούνται σε διάφορους καρπούς του ίδιου είδους Ερμηνεύονται οι διαφορές που παρατηρούνται σε καρπούς-μάρτυρες διαφόρων ειδών Σχολιάζεται η κατάσταση των προϊόντων

34 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Μια γραπτή αναφορά ανά εργαστήριο (ατομική) Συνοπτικά: Εισαγωγή, Υλικά-Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα Η εργασία πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τους 4 καρπούς που μελετήσατε Ομάδα 1: Ερωτήσεις 1-3 Ομάδα 2: Ερωτήσεις 4-6 Ομάδα 3: Ερωτήσεις 7-9 Ομάδα 4: Ερωτήσεις 10-12 Παραδίδεται στο επόμενο μάθημα (21 Οκτ.) Σε κάθε εργαστήριο θα βλέπουμε μαζί την καλύτερη και την χειρότερη εργασία

35 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Γιατί ενδιαφέρει η ένταση της διαπνοής των οπωροκηπευτικών μετά την συγκομιδή 2. Από ποιούς παράγοντες του περιβάλλοντος επηρεάζεται η ένταση διαπνοής μετά την συγκομιδή 3. Επηρεάζει η ένταση αναπνοής ενός προϊόντος την διαπνοή του? Πως? 4. Πως επιδρούν οι μεταβολές θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας στην διαπνοή 5. Ποια χαρακτηριστικά των οπωροκηπευτικών (π.χ. σχήμα κλπ) επηρεάζουν την ένταση διαπνοής. Ποιο σχήμα αυξάνει την διαπνοή και ποιο την μειώνει 6.Επίδραση της δομής και της κατάστασης της επιδερμίδας- εφυμενίδας στην ένταση διαπνοής 7. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται τομάτες, πορτοκάλια, αγγούρια, φύλα μαρουλιού. Σε μια μέρα έχασαν αντίστοιχα 2%, 4%, 6% και 8% του βάρους τους λόγω διαπνοής. Εξηγήσετε γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές μεταξύ τομάτας – πορτοκαλιού, πορτοκαλιού – αγγουριού, αγγουριού – μαρουλιού. 8.Πως μπορεί να μειωθεί η διαπνοή ενός προϊόντος 9.Πως η συσκευασία μπορεί να επηρεάσει την ένταση διαπνοής 10. Στο εργαστήριο με ποιο τρόπο μετρήθηκε η ένταση διαπνοής. Ποια προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν. Σε ποιους χώρους τοποθετήθηκαν. Ποιους χειρισμούς δέχτηκαν. 11. Από τα καρότα που χρησιμοποιήθηκαν στο εργαστήριο στην άσκηση της διαπνοής, ποιο παρουσίασε υψηλή και ποιο χαμηλή ένταση διαπνοής. Εξηγήσετε τους λόγους των διαφορών 12. Ποιο προϊόν από όσα χρησιμοποιήθηκαν στο εργαστήριο είχε την μεγαλύτερη απώλεια βάρους λόγω διαπνοής. Εξηγήσετε τους πιθανούς λόγους 13. Εξηγήσετε τη διαφορά στην ένταση διαπνοής που παρουσιάζουν τα προϊόντα-μάρτυρες, αν και βρίσκονται στον ίδιο χώρο 14. Καταναλωτής θέλει να κρατήσει αγγούρια για μερικές μέρες χωρίς να μαραθούν πολύ. Δώστε του 3- 4 καλές συμβουλές.


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΠΝΟΗ Η ΑΠΟΒΟΛΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΥΤΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΠΝΟΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ  ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google