Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Βrealey R., Myers S., Franklin A.(2015). Aρχές Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων, Utopia Ηendrix J. (2008).Δημόσιες Σχέσεις- Μελέτη Περιπτώσεων Μαλινδρέτου Β. (2002). Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Παπαζήσης Ξύγγη Μ. (2012). Δημόσιες Σχέσεις, Κριτική. Παπαλεξανδρή Ν., Λυμπερόπουλος Δ. (2014) Δημόσιες Σχέσεις, Ε. Μπένου

3 Στη σημερινή εισήγηση θα εξετάσουμε Τα κοινά των χρηματοοικονομικών Δημοσίων Σχέσεων: 1.Tους μετόχους

4 Εκτός από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, άλλα μέρη που ενδιαφέρονται για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση μιας εταιρείας είναι οι εταιρείες επενδύσεων, οι σύμβουλοι επενδύσεων, οι χρηματιστές, οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), οι εμπορικές τράπεζες, οι τράπεζες επενδύσεων, οι θεσμικοί επενδυτές, οι υπάλληλοι,οι υπάρχοντες και οι μελλοντικοί μέτοχοι. Για την οικονομία της συζήτησης, θα ομαδοποιήσουμε όλες αυτές τις κατηγορίες σε τρεις ευρείες κατηγορίες: τους μετόχους, τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές και τον χρηματοοικονομικό Τύπο.

5 Ορισμένες εταιρείες θεωρούν τους μετόχους τους μια ατέλειωτη πηγή δυνητικών πελατών και υποστηρικτών σε πολιτικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα. Ο Harrison T. Beardley (1978: 23) συστήνει την εστίαση του ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα για τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, περισσότερο στις σχέσεις με τους μετόχους παρά με τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Άλλοι, πάλι, υιοθετούν μια αντίθετη άποψη. Ο John Kenneth Galbraith υποστηρίζει ότι «ο τυπικός μέτοχος δεν ταυτίζει τον εαυτό του με τους στόχους της εταιρείας».

6 Σε κάθε περίπτωση οι μέτοχοι αποτελούν ένα κοινό το οποίο πρέπει να σεβόμαστε και με το οποίο πρέπει να επικοινωνούμε. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από τις εταιρείες να κρατούν τους επενδυτές τους πλήρως ενημερωμένους. Το μάνατζμεντ έχει μάθει με τον «δύσκολο τρόπο» ότι οι αδιάφοροι μέτοχοι μπορούν να πωλήσουν τις μετοχές τους πολύ εύκολα ακόμη και στην πιο εχθρική οντότητα που επιχειρεί επιθετική εξαγορά.

7 Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η πιο βασική ευθύνη μιας εταιρείας είναι να επικοινωνεί ολοκληρωτικά οτιδήποτε μπορεί να έχει σημασία για την επένδυση του ιδιοκτήτη (Chambers 2001, 1999, Beveridge, M. Oscar, 1963: 68). Η έκταση και η ποιότητα αυτών των προσπαθειών ποικίλλει, αλλά τα πιο βασικά εργαλεία των σχέσεων με τους επενδυτές είναι ετήσιες και τριμηνιαίες εκθέσεις και καλά οργανωμένες ετήσιες συνελεύσεις.

8 Τα σοβαρά προγράμματα σχέσεων με τους μετόχους βασίζονται σε τρεις αρχές: 1. Μάθε όσο περισσότερα μπορείς για τους μετόχους σου. 2. Υιοθέτησε απέναντί τους τη συμπεριφορά που έχεις για τους καλύτερους πελάτες σου. 3. Ενθάρρυνε το επενδυτικό ενδιαφέρον ανθρώπων που διάκεινται ευνοϊκά προς την εταιρεία σου.

9 Μια βασική αρχή της επικοινωνίας, είναι να γνωρίζει κανείς το κοινό του. Συνεπώς, το να μαθαίνει κάποιος όσο περισσότερα μπορεί για τους μετόχους του έχει νόημα από πλευράς επικοινωνίας. Μια έρευνα μεταξύ των μετόχων, η οποία αποκαλύπτει δημογραφικά στοιχεία καθώς και στάσεις, είναι ένα εύκολα διαθέσιμο εργαλείο, αλλά δυστυχώς πολύ λίγοι το χρησιμοποιούν.

10 Το να υιοθετεί κάποιος απέναντι στους μετόχους τη συμπεριφορά που έχει προς τους καλύτερους πελάτες του οδηγεί σε μια σειρά συμπερασμάτων για τα στελέχη χρηματοοικονομικών σχέσεων. Η χρήση ευανάγνωστης και μη τεχνικής γλώσσας αποτελεί «must» για την επικοινωνία με τους μετόχους. Το καλωσόρισμα των νέων μετόχων και η έκφραση λύπης όταν χάνονται αποτελούν καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Η έγκαιρη και αρμόζουσα απάντηση στην αλληλογραφία των μετόχων επίσης βοηθά στη διατήρηση θετικών σχέσεων.

11 Τελικά, όπως ακριβώς μια εταιρεία αναζητά νέους πελάτες ανάμεσα στα πιο πιθανά τμήματα του πληθυσμού, έτσι θα πρέπει να αναζητά και μετόχους από τις ομάδες εκείνες των ατόμων που διάκεινται ευνοϊκά προς την εταιρεία. Υπάλληλοι, προμηθευτές, πωλητές και μέλη της τοπικής κοινότητας στην οποία έχει τις εγκαταστάσεις της η εταιρεία, αποτελούν τις πιο ρεαλιστικές προσδοκίες. Αυτές οι ομάδες ατόμων θα πρέπει να λαμβάνουν ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας και οτιδήποτε άλλο υλικό θα μπορούσε να ενθαρρύνει την επένδυση από πλευράς τους (Marcus, 2005, Chambers 2001, 1999).

12 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

13 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC- ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

14 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

15 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google