Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δειγματοληψία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δειγματοληψία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δειγματοληψία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ αΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δειγματοληψία N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ Η επιστημονική έρευνα:
στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής πραγματικότητας ασχολείται με την ανακάλυψη νέων γνώσεων στηρίζεται στην απρόσωπη - αντικειμενική ανάλυση δίνει έμφαση στην ανακάλυψη γενικών αρχών και τη διατύπωση θεωριών

5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ τα ερευνητικά ευρήματα δεν είναι τελεσίδικη γνώση
τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά (συνέδρια, περιοδικά, τύπος)

6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ Σχεδιασμός Έρευνας

7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ Είδη Έρευνας (Παρασκευόπουλος, 1993)

8 Στάδια Ποσοτικής Έρευνας (Cohen et al., 2011)

9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ η ερευνητική μεθοδολογία και η στατιστική είναι έννοιες και διαδικασίες αλληλένδετες η ερευνητική διαδικασία ξεκινάει με τη διατύπωση του ερωτήματος και των υποθέσεων της έρευνας προσδιορισμός του συνόλου των ανθρώπων (ή ζώων ή άψυχων αντικειμένων) για τους οποίους θέλουμε να μελετήσουμε ένα φαινόμενο -> ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

10 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ

11 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ Συνήθως ο πληθυσμός είναι πολύ μεγάλος έτσι ώστε, είναι σχεδόν αδύνατον να τον μελετήσουμε ολόκληρο Επιλέγουμε τμήμα του πληθυσμού, το οποίο ονομάζεται δείγμα (αποτελεί μικρογραφία του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται)

12 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ χρήση στατιστικών μέτρων και δεικτών, πινάκων και διαγραμμάτων οδηγεί στη διερευνητική ανάλυση των δεδομένων

13 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ η περιγραφή των δεδομένων, ωστόσο, δεν είναι αρκετή χρήση των πιθανοτήτων ώστε να κάνουμε μια εκτίμηση του βαθμού στον οποίο το δείγμα διαφέρει (ή μοιάζει) από τον πληθυσμό

14 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

15 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

16 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Ιστορία ………………………………..

17 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

18 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

19 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

20 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

21 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

22 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

23 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

24 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

25 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

26 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

27 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

28 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

29 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

30 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

31 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

32 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

33 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

34 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Το μέγεθος του δείγματος εξαρτάται
από τις επιθυμητές γενικεύσεις και τον τύπο της στατιστικής επεξεργασίας Τον επιθυμητό βαθμό ακρίβειας Τον βαθμό σφάλματος που θεωρείται ανεκτός Βαθμό διακυμάνσεων στον πληθυσμό Τον διαθέσιμο χρόνο Τα διαθέσιμα χρήματα Τον βαθμό απαιτητικότητας των κριτών

35 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Το δειγματοληπτικό σφάλμα προκύπτει στην περίπτωση που δεν ερευνάται ολόκληρος ο πληθυσμός, αλλά ένα δείγμα του Οφείλεται στις τυχαίες κυμάνσεις της δειγματοληψίας (το δείγμα δεν είναι δυνατόν να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται) Οι μετρήσεις που προκύπτουν από το δείγμα θα αποκλίνουν από τις αντίστοιχες πραγματικές του πληθυσμού

36 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ η ύπαρξη του δειγματοληπτικού σφάλματος είναι εγγενής της διαδικασίας της δειγματοληψίας δεν μπορεί να μηδενιστεί παρά μόνο όταν η έρευνα είναι απογραφική το δειγματοληπτικό σφάλμα και η ακρίβεια των εκτιμήσεων είναι δυνατόν να υπολογιστούν στην περίπτωση της τυχαίας δειγματοληψίας το μέγιστο αποδεκτό σφάλμα υπολογίζεται σε συνάρτηση με το κόστος της έρευνας

37 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

38 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

39 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

40 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

41 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

42 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

43 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

44 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

45 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

46 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

47 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

48 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

49 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

50 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

51 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

52 Διαστήματα Εμπιστοσύνης
Τα διαστήματα εμπιστοσύνης των μέσων όρων των 50 δειγμάτων

53 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

54 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

55 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

56 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

57 Παράδειγμα

58 Παράδειγμα

59 Παράδειγμα

60 Παράδειγμα

61 Παράδειγμα

62 Παράδειγμα

63 Παράδειγμα

64 Παράδειγμα

65 Παράδειγμα

66 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

67 Συμπεράσματα

68 Συμπεράσματα

69 Σας ευχαριστώ……….


Κατέβασμα ppt "ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δειγματοληψία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google