Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δειγματοληψία N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δειγματοληψία N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δειγματοληψία N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ επιστημονική έρευνα Η επιστημονική έρευνα: στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής πραγματικότητας ασχολείται με την ανακάλυψη νέων γνώσεων στηρίζεται στην απρόσωπη - αντικειμενική ανάλυση δίνει έμφαση στην ανακάλυψη γενικών αρχών και τη διατύπωση θεωριών

5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ τα ερευνητικά ευρήματα δεν είναι τελεσίδικη γνώση τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά (συνέδρια, περιοδικά, τύπος)

6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ Σχεδιασμός Έρευνας

7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ Είδη Έρευνας Είδη Έρευνας (Παρασκευόπουλος, 1993)

8 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ Στάδια Ποσοτικής Έρευνας Στάδια Ποσοτικής Έρευνας (Cohen et al., 2011)

9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ ερευνητική μεθοδολστατιστική η ερευνητική μεθοδολογία και η στατιστική είναι έννοιες και διαδικασίες αλληλένδετες ερευνητική διαδικασία η ερευνητική διαδικασία ξεκινάει με τη διατύπωση του ερωτήματος και των υποθέσεων της έρευνας ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ προσδιορισμός του συνόλου των ανθρώπων (ή ζώων ή άψυχων αντικειμένων) για τους οποίους θέλουμε να μελετήσουμε ένα φαινόμενο -> ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

10 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ

11 είναι σχεδόν αδύνατον να τον μελετήσουμε ολόκληρο Συνήθως ο πληθυσμός είναι πολύ μεγάλος έτσι ώστε, είναι σχεδόν αδύνατον να τον μελετήσουμε ολόκληρο Επιλέγουμε τμήμα του πληθυσμού, το οποίο ονομάζεται δείγμα (αποτελεί μικρογραφία του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται)

12 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ διερευνητική ανάλυση των δεδομένων χρήση στατιστικών μέτρων και δεικτών, πινάκων και διαγραμμάτων οδηγεί στη διερευνητική ανάλυση των δεδομένων

13 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ η περιγραφή των δεδομένων, ωστόσο, δεν είναι αρκετή πιθανοτήτων ώστε να κάνουμε μια εκτίμηση του βαθμού στον οποίο το δείγμα διαφέρει χρήση των πιθανοτήτων ώστε να κάνουμε μια εκτίμηση του βαθμού στον οποίο το δείγμα διαφέρει (ή μοιάζει) από τον πληθυσμό

14 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

15 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

16 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Ιστορία ………………………………..

17 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

18 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

19 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

20 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

21 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

22 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

23 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

24 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

25 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

26 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

27 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

28 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

29 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

30 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

31 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

32 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

33 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

34 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Το μέγεθος του δείγματος εξαρτάται – από τις επιθυμητές γενικεύσεις και τον τύπο της στατιστικής επεξεργασίας – Τον επιθυμητό βαθμό ακρίβειας – Τον βαθμό σφάλματος που θεωρείται ανεκτός – Βαθμό διακυμάνσεων στον πληθυσμό – Τον διαθέσιμο χρόνο – Τα διαθέσιμα χρήματα – Τον βαθμό απαιτητικότητας των κριτών

35 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Το δειγματοληπτικό σφάλμα προκύπτει στην περίπτωση που δεν ερευνάται Το δειγματοληπτικό σφάλμα προκύπτει στην περίπτωση που δεν ερευνάται ολόκληρος ο πληθυσμός, αλλά ένα δείγμα του Οφείλεται στις τυχαίες κυμάνσεις της δειγματοληψίας (το δείγμα δεν είναι δυνατόν να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται) Οι μετρήσεις που προκύπτουν από το δείγμα θα αποκλίνουν από τις αντίστοιχες πραγματικές του πληθυσμού

36 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ η ύπαρξη του δειγματοληπτικού σφάλματος είναι εγγενής της διαδικασίας της δειγματοληψίας δεν μπορεί να μηδενιστεί παρά μόνο όταν η έρευνα είναι απογραφική το δειγματοληπτικό σφάλμα και η ακρίβεια των εκτιμήσεων είναι δυνατόν να υπολογιστούν στην περίπτωση της τυχαίας δειγματοληψίας το μέγιστο αποδεκτό σφάλμα υπολογίζεται σε συνάρτηση με το κόστος της έρευνας

37 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

38 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

39 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

40 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

41 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

42 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

43 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

44 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

45

46

47

48

49

50

51

52 Τα διαστήματα εμπιστοσύνης των μέσων όρων των 50 δειγμάτων

53 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

54

55

56 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

57 Παράδειγμα

58 Παράδειγμα

59 Παράδειγμα

60 Παράδειγμα

61 Παράδειγμα

62 Παράδειγμα

63 Παράδειγμα

64 Παράδειγμα

65 Παράδειγμα

66 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

67 Συμπεράσματα

68 Συμπεράσματα

69 Σας ευχαριστώ……….


Κατέβασμα ppt "ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δειγματοληψία N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google