Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ Εμμανουήλ Δ. Διβανίδης Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ Εμμανουήλ Δ. Διβανίδης Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ Εμμανουήλ Δ. Διβανίδης Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος

2 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Κ ΥΗΣΗ Στην πλειονότητα των περιπτώσεων εξελίσεται φυσιολογικά. 5-10% των κυήσεων μπορεί να παρουσιάσουν επιπλοκές σε μητέρα, έμβρυο ή και στους δύο. Σημαντικά συνέβαλαν στη μείωση της μητρικής και εμβρυικής νοσηρότητας και θνησιμότητας: a)η καθιέρωση της προγεννητικής φροντίδας, b)η προόδος της τεχνολογίας (υπερηχογράφημα, αμνιοπαρακέντηση, καρδιοτοκογράφημα).

3 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Π ΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ Φ ΡΟΝΤΙΔΑ 1.Έλεγχο, διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων της μητέρας (ΣΔ, καρδιοπάθεια, θυροειδοπάθειες, ανοσολογικά). 2.Διάγνωση και αντιμετώπιση μαιευτικών και άλλων επιπλοκών κατά τη διάρκεια της κυήσεως. 3.Αναγνώριση και αντιμετώπιση εμβρυικών προβλημάτων (ανατομικές ανωμαλίες, λοιμώξεις, επιβράδυνση ανάπτυξης).

4 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Π ΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ Φ ΡΟΝΤΙΔΑ 4.Προγραμματισμός του τοκετού και μέριμνα για την υγεία και την αναπαραγωγική ικανότητα της γυναίκας μετά τον τοκετό. 5.Ενημέρωση των γονέων αναφορικά με την κύηση, τοκετό, λοχεία και τη φροντίδα του νεογνού.

5 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Π ΡΩΤΗ Ε ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ Ε Τ Ο Γ ΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Test κυήσεως U/S Έλεγχος Ιστορικό Κλινική εξέταση Φαρμακευτική αγωγή

6 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Ε ΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ Ε ΛΕΓΧΟΣ Περιλαμβάνει: ΑΒΟ Rh Έλεγχο για στίγμα μεσογειακής αναιμίας, δρεπανοκυτταρικής αναιμίας HIV HCV, HBsAg Έλεγχο για ερυθρά, TOXO, CMV Σάκχαρο Γενική ούρων Ηπατικό έλεγχο

7 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Π ΡΩΤΟΥ Τ ΡΙΜΗΝΟΥ U/S έλεγχος συνήθως κάθε 2 εβδομάδες μέχρι τη 12 η εβδομάδα 20% κίνδυνος αποβολής Αυχενική Διαφάνεια 12 η εβδομάδα Διάρκεια κύησης 40 εβδομάδες

8 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Ε ΛΕΓΧΟΣ Κ ΥΗΣΗΣ U/S έλεγχος κάθε μήνα a.με εργαστηριακό έλεγχο (γενική αίματος, γενική ούρων, ηπατικός έλεγχος, νεφρική λειτουργεία) b.έλεγχος σωματικού βάρους c.η ΑΠ 22 η U/S β’ επιπέδου 28 η δοκιμασία αντοχής στη γλυκόζη 32 η U/S ανάπτυξης έλεγχος doppler 32 η έλεγχος κολπικών υγρών 36 η καρδιοτοκογράφημα

9 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Σ ΥΝΗΘΗ Σ ΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Κ ΑΤΑ Τ ΗΝ Κ ΥΗΣΗ Ναυτία – Εμετος – εμφάνιση κατά τις πρώτες εβδομάδες της κύησης – υποχώρηση μετά τη 10 η -14 η εβδομάδα – διαιτητική αγωγή – φαρμακευτική αγωγή – βαριές περιπτώσεις (υπερέμεση της κύησης) νοσηλεία

10 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Σ ΥΝΗΘΗ Σ ΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Κ ΑΤΑ Τ ΗΝ Κ ΥΗΣΗ Κοιλιακό άλγος – παροδικό, χωρίς ενδείξεις οργανικής παθήσεως Γαστρικό καύσος – συχνά παλινδρόμηση γαστρικού υγρού – χορήγηση αγωγής (αντιόξινα) – αποφυγή ύπτιας θέσης Δυσκοιλιότητα – ελάττωση κινητικότητας εντέρου – Δίαιτα, υπακτικά

11 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Σ ΥΝΗΘΗ Σ ΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Κ ΑΤΑ Τ ΗΝ Κ ΥΗΣΗ Οσφυαλγία – αλλαγή στη στάση σώματος, αύξηση σωματικού βάρους – επιδείνωση με την πρόοδο της κύησης – Συνιστώμενη αντιμετώπιση (άσκηση, ΣΒ) Αιμορροίδες – αποφυγή δυσκοιλιότητας – δίαιτα – Τοπική χρήση αντιαιμορροϊδικών αλοιφών

12 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Σ ΥΝΗΘΗ Σ ΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Κ ΑΤΑ Τ ΗΝ Κ ΥΗΣΗ Κιρσοί κάτω άκρων – ειδικές ελαστικές κάλτσες – αποφυγή ορθοστασίας – χρήση αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων Κράμπες κάτω άκρων – διαιτητική αγωγή – χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής

13 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Δ ΙΑΤΡΟΦΗ Ανεπαρκής διατροφή επηρεάζει αρνητικά την ενδομήτρια ανάπτυξη και προκαλεί εμβρυικές δυσπλασίες ενώ μπορεί να ευθύνεται για αναιμίες και προωρότητα

14 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Α ΣΚΗΣΗ Σ ΤΗΝ Κ ΥΗΣΗ Κατά τη διάρκεια της κύησης δεν υπάρχει ανάγκη να περιορίζεται η δραστηριότητα της γυναίκας εφόσον φυσικά δεν προκαλεί υπερβολική κόπωση και δεν υπάρχουν άλλες αντενδείξεις. Ο περίπατος είναι μια ενδεδειγμένη άσκηση ενώ ευεργητική είναι και η κολύμβηση.

15 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Σ ΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ Ε ΠΑΦΕΣ Πολλές γυναίκες παρουσιάζουν ελαττωμένη σεξουαλική διάθεση κατά τη διάρκεια της κύησης, ιδιαίτερα τις πρώτες εβδομάδες και μετά την 30 η. Πρόωρο τοκετό, αρνητικές επιπτώσεις στο έμβρυο, δυσκολία λόγω διόγκωσης της κοιλιάς, μείωση αυτοπεποίθησης.

16 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Σ ΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ Ε ΠΑΦΕΣ Συνίσταται αποφυγή ΣΕ στο τέλος της κύησης λόγω κινδύνου πρόκλησης πρόωρου τοκετού. Αποφυγή ΣΕ σε κολπική αιμόρροια και ρήξης εμβρυικής μεμβράνης.

17 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Κ ΑΠΝΙΣΜΑ Επηρεάζει δυσμενώς την κύηση, χαμηλό βάρος νεογνού, προωρότητα, πρόωρη αποκόλληση πλακούντα, ενδομήτριο θάνατο. Συνίσταται η διακοπή του καπνίσματος ή τουλάχιστον ελλάτωσή του στο ελάχιστο.

18 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Ο ΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ Π ΟΤΑ Εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο. Επιβράδυνση ανάπτυξης, ανωμαλίες προσώπου, καρδιά, αρθρώσεις. Η μικρή κατανάλωση δεν επηρεάζει την κύηση.

19 Εμμανουήλ Διβανίδης – Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΗΣ Κ ΥΗΣΕΩΣ Δ ΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ Τ ΟΚΕΤΟΥ Φυσιολογικός τοκετός Καισαρική τομή

20 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

21


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ Εμμανουήλ Δ. Διβανίδης Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google