Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογές Πληροφορικής Δερεκενάρης Γρηγόρης Καθηγητής: Δερεκενάρης Γρηγόρης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογές Πληροφορικής Δερεκενάρης Γρηγόρης Καθηγητής: Δερεκενάρης Γρηγόρης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογές Πληροφορικής Δερεκενάρης Γρηγόρης Καθηγητής: Δερεκενάρης Γρηγόρης

2 Εισαγωγή

3 Δεδομένα και πληροφορίες ΔΕΔΟΜΕΝΑ Βαθμοί Τριμήνων Βαθμός Γραπτού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γενικός Βαθμός Μαθητή Μικρότερος από πέρυσι ΔΕΔΟΜΕΝΑΕΙΣΟΔΟΣ Επεξεργασία ΕΞΟΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΟΣ

4 Πληροφορική και Η/Υ Πληροφορική είναι η επιστήμη και η τεχνολογία που έχει σαν αντικείμενο την επεξεργασία της πληροφορίας (με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων) με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι ένα σύνολο από μηχανήματα (Υλικό - Hardware), η λειτουργία των οποίων καθορίζεται από ένα σύνολο προγραμμάτων (Λογισμικό - Software). Η/Υ = ΥΛΙΚΟ + ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

5 Η εξέλιξη των Η/Υ. Ο πρώτος Η/Υ, ο MARK I ή Automatic Sequence Calculator κατασκευάστηκε στο Harvard το 1944. Είχε αξία πάνω από 400.000 $ (τότε !!!), ζύγιζε 5 τόνους (χρησιμοποιούσε 3300 ηλεκτρονόμους) και χρειαζόταν για τη στέγαση του μία αίθουσα 20 μέτρα πλάτος και 10 μέτρα μήκος. Η ισχύς του, πολλαπλασίαζε δύο (2) αριθμούς 23 ψηφίων σε έξι (6) δευτερόλεπτα. Σήμερα μπορούμε να “χωρέσουμε” εκείνο τον υπολογιστή σ’ ένα κουτί αξίας μερικών εκατοντάδων € (σήμερα !!!) που θα έχει διαστάσεις 20 εκατοστά πλάτος και 10 εκατοστά μήκος. Η ισχύς του, μερικά εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο.

6 Η αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ Ψηφιακή Πληροφορία – Ψηφιακή Μηχανή

7 Υλικό του Υπολογιστή (HARDWARE) 1ο Μάθημα 3.1 Αρχιτεκτονική του Η/Υ (σελ. 81- 83) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/s how.php/DSGL- B118/576/3726,16337/

8 Η Αρχιτεκτονική του Η/Υ Για να κατανοήσουμε τα πολύπλοκα συστήματα κάνουμε τα εξής: Διακρίνουμε τα τμήματα που παρουσιάζουν μία σχετική αυτονομία. Επισημαίνουμε τον τρόπο διασύνδεσης των τμημάτων Μελετάμε τη συμπεριφορά τους, τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους και τη σχέση τους με τα παραγόμενα τελικά αποτελέσματα.

9 H δομή ενός υπολογιστή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΜΟΝΑΔΕΣΕΙΣΟΔΟΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣC.P.U.ΜΟΝΑΔΕΣΕΞΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ (RAM)

10 Η Αρχιτεκτονική του Η/Υ Υλικό: σύνολο ηλεκτρονικών τμημάτων του Η/Υ, όπως ηλεκτρονικά κυκλώματα, μονάδες δίσκων, εκτυπωτές, οθόνες, πληκτρολόγια κ.α. Υλικό είναι οτιδήποτε έχει μία υλική-φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Η διάκριση των μερών του υλικού και η περιγραφή του τρόπο διασύνδεσής τους αποτυπώνει την δομή του υλικού. Η αρχιτεκτονική του υπολογιστή ασχολείται με την δομή του και τη συμπεριφορά του υλικού.

11 Η Αρχιτεκτονική του Η/Υ Οι υπολογιστές ταξινομούνται σε γενιές ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής των κυκλωμάτων τους και την αρχιτεκτονική τους. Θα αναφερθούμε στα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της 4ης γενιάς υπολογιστών και θα εξετάσουμε ένα «απλό» υπολογιστή ως παράδειγμα.

12 Η Αρχιτεκτονική του Η/Υ H αρχιτεκτονική του υπολογιστικού μας συστήματος, στο οποίο διακρίνονται δύο μέρη: το κεντρικό και το περιφερειακό.

13 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (KME) – Central Processing Unit (CPU): Το κέντρο, η καρδιά του συστήματος. Διαθέτει το ένα σύνολο εντολών. Υπεύθυνη για τον έλεγχο και τον συντονισμό του κεντρικού και του περιφερειακού μέρους. Εκτελεί τα προγράμματα (εντολές) που είναι αποθηκευμένα στην κύρια μνήμη επαναλαμβάνοντας (κύκλος) τα εξής βήματα: Φέρνει την επόμενη εντολή από την κύρια μνήμη Η εντολή αποκωδικοποιείται Η εντολή εκτελείται Περιέχει καταχωρητές, που είναι ταχύτατα ηλεκτρονικά κυκλώματα μνήμης άμεσης προσπέλασης και χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποθηκεύσουν δεδομένα, αποτελέσματα ή πληροφορίες ελέγχου.

14 Κεντρική ή Κύρια Μνήμη (Main Memory): Προσωρινή αποθήκευση προγραμμάτων αλλά και δεδομένων και αποτελεσμάτων. Υψηλές ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής αλλά μικρή σχετικά χωρητικότητα.

15 Μονάδα Εισόδου/Εξόδου (Input / Output Unit). Μεσολαβεί για την επικοινωνία του κεντρικού μέρους με τις περιφερειακές συσκευές. Η μονάδα εισόδου διοχετεύει εντολές και δεδομένα στη μνήμη από τις περιφερειακές συσκευές, ενώ η μονάδα εξόδου εκτελεί ακριβώς την αντίθετη λειτουργία, διοχετεύει τα περιεχόμενα της μνήμης στις περιφερειακές συσκευές.

16 Δίαυλος Επικοινωνίας (Bus) Σύνολο ηλεκτρικών κυκλωμάτων που επιτρέπουν τη μετάδοση ηλεκτρικών σημάτων ανάμεσα στις διάφορες μονάδες του υπολογιστή. Δίαυλος δεδομένων: μεταφορά δεδομένων Δίαυλος διευθύνσεων: μεταφορά διευθύνσεων Δίαυλος ελέγχου: μεταφορά σημάτων ελέγχου

17 Περιφερειακό μέρος Αποθήκευσης δεδομένων. Π.χ. Σκληροί δίσκοι, CD, DVD, Blu-ray Disc, usb disks, ssd, δισκέτα (καταργήθηκε) κ.α.. Επικοινωνία με εξωτερικό περιβάλλον, με άλλους χρήστες ή άλλους υπολογιστές: π.χ. κάρτες οθόνης, οθόνες, εκτυπωτές, πληκτρολόγιο, ποντίκι, κάρτα ήχου, ηχεία, κάρτα δικτύου.

18 Εργασίες Ερωτήσεις Επίσκεψη Ιστοσελίδων Συναρμολόγηση Η/Υ

19 Υλικό του Υπολογιστή (HARDWARE) 2ο Μάθημα 3.2 Το κεντρικό Μέρος (σελ. 83-88) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/s how.php/DSGL- B118/576/3726,16337/

20 Ο επεξεργαστής (C.P.U) Αποτελείται από: Την Αριθμητική και Λογική Μονάδα (ALU) η οποία εκτελεί αριθμητικές και λογικές πράξεις. Την Μονάδα Ελέγχου (CU) η οποία στέλνοντας κατάλληλα σήματα συντονίζει τη λειτουργία του υπολογιστή. Ακόμη ανακαλεί τις εντολές από την μνήμη, τις αναγνωρίζει και τις αναθέτει στην αριθμητική και λογική μονάδα για εκτέλεση.

21 Ο επεξεργαστής (C.P.U) Αποτελείται ακόμη από τους: Καταχωρητές (registers) που είναι μικρές ταχύτατες μνήμες για την προσωρινή αποθήκευση εντολών και δεδομένων. Είδη καταχωρητών είναι οι καταχωρητές διεύθυνσης, καταχωρητές δεδομένων μνήμης, απαριθμητής προγράμματος, καταχωρητής εντολών, συσσωρευτής, καταχωρητής κατάστασης. Κρυφή ή λανθάνουσα μνήμη (cache).

22 Ο επεξεργαστής (C.P.U) Ο επεξεργαστής μπορεί να εκτελεί κάποιες συγκεκριμένες εντολές που αποτελούν το σύνολο εντολών του (instruction set).

23 Ο επεξεργαστής (C.P.U) Με τη χρήση των σημάτων ελέγχου της Μονάδας Ελέγχου ο επεξεργαστής κάνει τον εξής κύκλο εργασιών: 1. Μεταφορά μιας εντολής από την μνήμη. 2. Αποκωδικοποίηση της εντολής. 3. Εκτέλεση της εντολής 4. Επανάληψη

24 Ο επεξεργαστής (C.P.U) Για τον χρονισμό των ενεργειών του επεξεργαστή υπάρχει σε αυτόν ένα ρολόι. Ταχύτητα ρολογιού (σήμερα σε GHz) – παλμοί / δευτερόλεπτο 1Hz = 1παλμός / δευτερόλεπτο 1000Hz (1KHz) = 1000 παλμοί/ δευτ. 10 6 Hz (1MHz)= 1εκατ. παλμοί /δευτ. 10 9 Hz (1GHz)= 1δισ. παλμοί/ δευτ. Ποια η χρονική διάρκεια μεταξύ δύο διαδοχικών παλμών αν η ταχύτητα είναι 4GHz; Ο ρυθμός του ρολογιού χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό των διαφόρων ενεργειών των επιμέρους τμημάτων του υπολογιστή.

25 Ο επεξεργαστής (C.P.U) Αν ένα πρόγραμμα, δηλαδή ένα σύνολο εντολών, για να εκτελεστεί από την KME απαιτεί Α sec και το ρολόι έχει ταχύτητα B Hz τότε: Αριθμός κύκλων ρολογιού για το συγκεκριμένο πρόγραμμα C=AxB. Αν το πρόγραμμα έχει IC εντολές τότε Κύκλοι ρολογιού/εντολή CPI = C/IC.

26 Ο επεξεργαστής (C.P.U) Εν κατακλείδι σε ένα επεξεργαστή έχουμε τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: Σύνολο εντολών Ταχύτητα ρολογιού (σήμερα σε GHz) Μήκος λέξης (world length) ή Λέξη (word) δηλαδή ο αριθμός των δυαδικών ψηφιών που μπορεί να χειριστεί ταυτόχρονα μία εντολή του επεξεργαστή. Η ΚΜΕ γράφει ή διαβάζει από τη μνήμη μία λέξη σε κάθε προσπέλαση. (σήμερα 64bits) Κρυφή ή λανθάνουσα μνήμη (cache). Σήμερα δημιουργούνται επεξεργαστές που μπορούν να εκτελούν παράλληλα εντολές, οι διπλοπύρηνοι (dual), τετραπύρηνοι (quad) όπως λέγονται με σκοπό πάντα την αύξηση της επεξεργαστικής τους δύναμης.

27 Το μέρος που αποθηκεύονται οι πληροφορίες. Χωρίζεται σε : o Κύρια μνήμη (Κεντρική) o Περιφερειακή (Βοηθητική) Χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα Μονιμότητα αποθήκευσης πληροφοριών Ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής Η μνήμη

28 Κεντρική μνήμη Von Neumann:Δεδομένα και εντολές στη μνήμη. Έτσι στην κεντρική μνήμη αποθηκεύονται δεδομένα, εντολές, αποτελέσματα εκτέλεσης προγραμμάτων. Μνήμη = σύνολο κελιών Κάθε κελί έχει ένα αριθμό ως διεύθυνση

29 Κεντρική μνήμη - Χαρακτηριστικά Χωρητικότητα (σήμερα GB, π.χ. 4GB) Χρόνος προσπέλασης για ανάγνωση ή εγγραφή ενός κελιού. Μετριέται σε ns (1ns=10 -9 sec) Ταχύτητα: Η ταχύτητα μια μνήμης SDRAM μπορεί να εκφραστεί με δυο τρόπους: Πρώτον, βάσει του συνολικού χρόνου προσπέλασης που είναι εκφρασμένος σε nanoseconds (1ns=10 -9 sec) π.χ. 3ns Δεύτερον, βάσει της συχνότητας λειτουργίας που μπορεί να μεταφέρει δεδομένα και μετριέται σε σε MHz π.χ. 1200ΜΗz Χρόνος κύκλου: ελάχιστος χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών αναφορών στη μνήμη. Εύρος ζώνης: Ορίζεται ως η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων στην μνήμη. Μετριέται σε ΜB/sec

30 Byte, KB, MB, GB,... ΚΒ 1 KiloByte = 2 10 bytes = 1024 bytes MΒ 1 MegaByte = 1024 KB = 2 20 bytes GΒ 1 GigaByte = 1024 MB = 2 30 bytes TΒ 1 TeraByte = 1024 GB = 2 40 bytes PΒ 1 PetaByte = 1024 TB = 2 50 bytes 1 KBit = 1000 bits 1 Mbit=10 6 bits 1 Gbit=10 9 bits

31 Κεντρική μνήμη  RAM (Random Access Memory)  Όταν λέμε για κεντρική μνήμη εννοούμε κυρίως την RAM (Random Access Memory) η οποία χάνει τα δεδομένα της όταν ο υπολογιστής σταματά τη λειτουργία του. Εκτός της RAM υπάρχουν και η RΟΜ και η RAM- CMOS.  ROM (Read Only Memory)  Περιέχει το πρόγραμμα BIOS που χρειάζεται γα να ξεκινήσει ο Η/Υ. Το πρόγραμμα αυτό κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και αρχικοποιήσεις και αν όλα είναι εντάξει βρίσκει και ξεκινά το λειτουργικό σύστημα. Είναι λογισμικό (του χαμηλότερου επίπεδου) που λειτουργεί ως διασύνδεση (interface) μεταξύ του hardware (κυρίως του επεξεργαστή και των chipsets) και του λειτουργικού συστήματος.  Κρατά το περιεχόμενο της και όταν ο υπολογιστής είναι σβηστός.  Σήμερα: EEPROM (Electrically Erasble PROMs - Ηλεκτρικά Διαγράψιμη PROM - EEPROM)  RAM-CMOS  Στο ολοκληρωμένο κύκλωμα της ROM περιέχεται και μια ειδικού τύπου RAM η RAM-CMOS. Αυτή περιέχει κάποιες ρυθμίσεις του υπολογιστή όπως την ημερομηνία και μπορεί να γραφτεί από το χρήστη. Διατηρεί τα δεδομένα της με τη χρήση μπαταρίας.

32 Κεντρική μνήμη H κεντρική μνήμη ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής της έχει συγκεκριμένες ιδιότητες και χαρακτηρίζεται ως: Πτητική (Volatile), όταν χάνει το περιεχόμενό της με τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που την τροφοδοτεί. Απαλείψιμη (Erasable), όταν το περιεχόμενό της μπορεί να τροποποιηθεί. Δυναμική (Dynamic), όταν πρέπει το περιεχόμενό της να ανανεώνεται (refreshed) περιοδικά, γιατί εξασθενεί με το χρόνο. Στατική (Static), όταν το περιεχόμενό της διατηρείται όσο υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τροποποιείται μόνο από λειτουργία εγγραφής στη συγκεκριμένη θέση μνήμης.

33 Κεντρική μνήμη Σήμερα η μνήμη RAM είναι δυναμική (dynamic), σύγχρονή (synchronous), και DDR (Double Data Rate). DDR3 SDRAM Ταχύτητες >800MHz Χωρητικότητα >=4 GB

34 Μονάδα Ε/Ε Υπεύθυνη για την επικοινωνία του κεντρικού μέρους με το σύνολο των περιφερειακών συσκευών. Σκοπός η γρήγορη και ασφαλής μεταφορά δεδομένων Χρησιμοποιεί παράλληλη ή σειριακή μεταφορά Η επικοινωνία μπορεί να είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη Η μονάδα εισόδου - εξόδου υλοποιείται από ένα σύνολο ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (chipset, προσαρμοστικές μονάδες) που βρίσκεται πάνω στη μητρική πλακέτα. Για κάθε περιφερειακή συσκευή παρεμβάλλεται μεταξύ της μονάδας εισόδου/ εξόδου και της εν λόγω συσκευής μια προσαρμοστική μονάδα (interface unit), με σκοπό την εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο επικοινωνούντων μερών. Ένα μέρος αυτής της προσαρμοστικής μονάδας είναι και ο οδηγός συσκευής (device driver) δηλαδή ένα ειδικό πρόγραμμα που επιτρέπει τη συνεργασία της συγκεκριμένης περιφερειακής συσκευής με τη μονάδα εισόδου/ εξόδου του υπολογιστή.

35 Δίαυλοι Επικοινωνίας Είναι το φυσικό μέσο μεταφοράς δεδομένων και αφετέρου ένα σύνολο κανόνων για το πως να συντελείται η μεταφορά αυτή. Σκοπός η μεγάλη ταχύτητα και η εξυπηρέτηση πολλών συσκευών Ένας δίαυλος μεταφέρει: Δεδομένα Διευθύνσεις Σήματα ελέγχου Σήματα απόκρισης Σήματα χρονισμού Σύνολο κανόνων επικοινωνίας: πρωτόκολλο διαύλου Εύρος διαύλου ο αριθμός των γραμμών μεταφοράς δεδομένων π.χ. 64bits Ταχύτητα μεταφοράς μετριέται σε Mbits/sec

36 CPU (Επεξεργαστής) Chipset Κεντρική Μνήμη (RAM) Κάρτα γραφικών 1 x PCIe x16 4 – 16 Gb/s EPROM (BIOS) Σκληρός Δίσκος DVD-RW Serial ATA, 150– 250ΜΒ/s PCI 133–533MB/s Κάρτα τηλεόρασης Κάρτα ήχου ενσωματωμέ νη USB 500MB/s Εκτυπωτής Σαρωτής FSB 10 Gb/s PCIe x1 250-1 GB/s Κάρτα Δικτύου Πληκτρολόγιο ποντίκι Super I/O Παραλ. Θύρα Σειρ. Θύρα Μονάδα. Δισκέτα Δίαυλος Μνήμης AGP bus, 2133 MB/sMB FireWireFireWire (IEEE 1394), 49 MB/s

37 Υλικό του Υπολογιστή (HARDWARE) 3ο Μάθημα 3.3 Περιφερειακό μέρος (σελ. 89-102) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/s how.php/DSGL- B118/576/3726,16337/

38 Περιφερειακές Μονάδες

39 Μονάδες Εισόδου(Α) Εισαγωγή χαρακτήρων-εικόνας Πληκτρολόγιο Οπτικός αναγνώστης Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα Εισαγωγή ήχου - video Μικρόφωνο Κασετόφωνο, πικάπ, CD-player DVD, Video, Video Κάμερα

40 Μονάδες Εισόδου (B) Εισαγωγή σημείου θέσης  Ποντίκι (mouse)  Χειριστήριο (joystic)  Φωτογραφίδα (light pen)  Χειριστήριο με μπάλα (trackball)  Πινακίδα ψηφιοποίησης (image digitizer)

41 Μονάδες εξόδου Οθόνη Εκτυπωτής Σχεδιογράφος Ηχεία Video

42 Μονάδες εισόδου και εξόδου Συσκευή για δισκέτες Συσκευή μαγνητικού δίσκου Συσκευή οπτικού δίσκου Fax Modem Οθόνη (touch screen)

43 Το ποντίκι Το ποντίκι είναι συσκευή (κατάδειξης σημείου), με την οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Η/Υ. Μπορούμε να φανταστούμε ότι η συσκευή αυτή είναι η προέκταση του χεριού μας μέσα στον ηλεκτρονικό κόσμο του υπολογιστή. Όταν το μετακινούμε ο δείκτης στην οθόνη ακολουθεί την πορεία του χεριού μας.

44 Βασικές ενέργειες με το ποντίκι  Για να δείξουμε (επιλέξουμε) ένα αντικείμενο  Για να ανοίξουμε ένα αντικείμενο (εκκινήσουμε ένα πρόγραμμα)  Για να μετακινήσουμε ένα αντικείμενο  Για πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και εντολές

45 Μορφές Δείκτη

46 Το πληκτρολόγιο

47 Αλλαγή γλώσσας Ο συνδυασμός των αριστερών πλήκτρων + εναλλάσσει τον τρόπο γραφής του πληκτρολογίου (ελληνικά - αγγλικά, αγγλικά - ελληνικά) ή άλλες γλώσσες Από το εικονίδιο γλώσσας που υπάρχει πάνω στη γραμμή εργασιών του Η/Υ.

48 Χαρακτήρες, τόνοι & διαλυτικά  ς στο W, δ στο D, φ στο F, γ στο G, ξ στο J, λ στο L, ρ στο R, υ στο Υ, θ στο U, π στο P, ψ στο C, ω στο V.  ; + φωνήεν ά, ί, ό, ύ, ώ  + ; + φωνήεν ϊ, ϋ  Δεξί + ; ΐ, ΰ ;: ; στο Q, : στο Shift + Q

49 Περιφερειακή Μνήμη Υλικό που φυλάσσονται μόνιμα οι πληροφορίες: Μαγνητικοί δίσκοι Οπτικοί δίσκοι Μαγνητικές ταινίες

50 Οθόνη

51 Ανάλυση = αριθμός εικονοστοιχείων (pixels =picture elements) π.χ. 1024x768, 1200x1600 Μέγεθος= η διαγώνιος σε ίντσες

52 Οθόνη και Κάρτα γραφικών

53 Οθόνη Καθοδικού Σωλήνα (CRT - Cathode Ray Tube)

54 Οθόνες Υγρών Κρυστάλλων (LCD – Liquid Crystal Display)

55

56 Υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές δημιουργίας χρώματος στις οθόνες υγρών κρυστάλλων, αυτή της παθητικής μήτρας (passive matrix) και αυτή της ενεργής μήτρας (active matrix). Από αυτές η πρώτη έχει μικρότερο κόστος παραγωγής αλλά η δεύτερη έχει καλύτερη ευκρίνεια, μια και κάθε κύτταρο ελέγχεται από ένα ξεχωριστό τρανζίστορ, πράγμα που δεν γίνεται στην πρώτη κατηγορία. Οι οθόνες ενεργής μήτρας λέγονται και οθόνες TFT (Thin Film Transistor).

57 Οθόνη Αφής (Touch screen) Μονάδα Εισόδου – Εξόδου ΑΤΜ, Τουριστικά περίπτερα

58 Ανάλυση - Resolution Ανάλυση οθόνης είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων κατά ύψος και κατά πλάτος π.χ. 1024x798. Μια εικόνα αποτελείται και αυτή από εικονοστοιχεία. Π.χ. 200x300 Όταν εμφανίζεται σε μία οθόνη ένα pixel της αντιστοιχεί σε ένα pixel της οθόνης (100%) καταλαμβάνοντας ένα μέρος της. Ανάλυση εικόνας δεν είναι ο αριθμός των Pixels αλλά ο αριθμός των Pixel σε μία ίντσα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση εικόνας τόσο πιο μικρά είναι τα pixels και κατά την εκτύπωση υπάρχει περισσότερη λεπτομέρεια. Η ανάλυση του εκτυπωτή είναι ο αριθμός των κουκκίδων μελανιού ανά ίντσα (dpi) που παράγεται κατά την εκτύπωση. Π.χ. 720 dpi Οι φωτογραφικές μηχανές χαρακτηρίζονται από των αριθμό των Pixel που έχουν οι εικόνες που δημιουργούνε. Αν π.χ μια φωτογραφία είναι 2048 pixels Χ 1.536 pixels, τότε το συνολικό μέγεθος είναι 3,145,728 pixels, άρα μιλάμε για 3 MP. Η ανάλυση είναι 72ppi. Τα πολλά pixels είναι καλά όταν μας ενδιαφέρουν εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων. Μια εικόνα με μικρή ανάλυση μπορεί να εκτυπωθεί ποιοτικά αν επιλέξουμε το κατάλληλο μέγεθος εκτύπωσης.

59 Εκτυπωτής Ακίδων (dot matrix)

60

61 Εκτυπωτής Έκχυσης Μελάνης (inkjet)

62

63 Εκτυπωτής Laser

64

65

66 Περιφερειακή Μνήμη – Δισκέτα

67 Περιφερειακή Μνήμη – Δισκέτα (έχει καταργηθεί)

68 Περιφερειακή Μνήμη – Δισκέτα

69 Περιφερειακή Μνήμη – Σκληρός Δίσκος

70

71

72 Περιφερειακή Μνήμη – Οπτικός Δίσκος

73 Νησίδα = 1 (μεγάλη ανάκλαση ακτίνας) Κοίλωμα = 0 (μικρή ανάκλαση ακτίνας)

74 Περιφερειακή Μνήμη – Οπτικός Δίσκος

75

76

77 Περιφερειακή Μνήμη – Οπτικός Δίσκος – Single session – Multi session

78 Περιφερειακή Μνήμη – Οπτικός Δίσκος – CD-ROM, CD-R

79 Περιφερειακή Μνήμη – Οπτικός Δίσκος – Εγγραφή CD-R

80 Περιφερειακή Μνήμη – Οπτικός Δίσκος – CD-RW

81 Περιφερειακή Μνήμη – Οπτικός Δίσκος – CD-ROM, CD-R, CD-RW

82 Περιφερειακή Μνήμη – Οπτικός Δίσκος – DVD

83 MODEM (Modulator – Demodulator) Μετατρέπει το ψηφιακό σήμα (1,0) του υπολογιστή σε αναλογική μορφή κατάλληλη να διαδοθεί με του δικτύου που τον συνδέει με άλλους υπολογιστές. Χαρακτηριστικό του είναι πόσα δυαδικά ψηφία στέλνει το δευτερόλεπτο – bits per sec (bps).

84 MODEM (Modulator – Demodulator)

85 Σαρωτής (scanner) Μετατροπή έντυπων φωτογραφιών σε ηλεκτρονικές Χαρακτηριστικό το πλήθος των σημείων (dots) σε μία ίντσα που μπορεί να διαβάσει από το χαρτί = dpi Με τη χρήση λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) είναι δυνατή η αναγνώριση των γραμμάτων ενός εγγράφου που σαρώνεται. Η ανάλυση της σάρωσης καλό είναι να ρυθμίζεται σε τουλάχιστον 300dpi όταν σαρώνουμε κείμενο για αναγνώριση ή φωτογραφία για επεξεργασία και εκτύπωση και σε 72dpi όταν σαρώνουμε φωτογραφίες για εμφάνιση κυρίως σε υπολογιστή.

86 Σχεδιογράφος (Plotter)

87

88 Δίκτυα

89 Κατηγορίες Υπολογιστών Υπερυπολογιστή (Supercomputers) Μεγάλοι (MAIN FRAMES) Μεσαίοι (MINI COMPUTERS) – Διακομιστές – Εξυπηρετητές Προσωπικοί Υπολογιστές (PC – MAC) Φορητοί Υπολογιστές (Laptop) Υπολογιστές παλάμης (Palmtop)


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογές Πληροφορικής Δερεκενάρης Γρηγόρης Καθηγητής: Δερεκενάρης Γρηγόρης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google